1

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja i wybuchu III Powstania Śląskiego

Kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich oraz Wojciecha Korfantego

W uroczystościach udział wzięli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa.
Metropolię GZM reprezentował przewodniczący Kazimierz Karolczak.

Foto: Metropolia GZM/Daniel Kopciuch