1

COVID19: dodatkowe kursy autobusów 129

W związku z występującymi przepełnieniami Zarząd Transportu Metropolitalnego, w trybie doraźnym z dniem 21 października 2020 roku, uruchamia w godzinach szczytu przewozowego na linii 129 w dni robocze z nauką szkolną dodatkowe kursy w relacji Tarnowskie Góry Dworzec – Strzybnica Park Hutnika.

Ponadto nieznacznej korekcie uległy kursy z Krupskiego Młyna do Tarnowskich Gór zapewniające dowóz młodzieży na godzinę 8.00 do Tarnowskich Gór: kurs z Tarnowskich Gór o godz. 6.07 został przyspieszony o 2 minuty.

Wprowadzenie tej zmiany należy traktować jako czasowe, uzależnione od rozwoju bieżącej sytuacji epidemicznej oraz od liczby przewożonych pasażerów. Po uruchomieniu dodatkowego zadań służby ZTM będą prowadziły obserwację napełnień i w miarę możliwości i potrzeb podejmą dalsze działania, zarówno w kierunku bezpieczeństwa podroży w kursach przepełnionych, jak i możliwej redukcji kursów dodatkowych.

Zmiany powodują  wprowadzenie do rozkładu 16 przejazdów pomiędzy dworcem w Tarnowskich Górach a Parkiem Hutnika w Strzybnicy w godzinach:

Dworzec PKP: 6.37 – 7.10 – 7.57 – 8.50 – 9.30 – 13.25 – 14.15 – 15.14

Strzybnica: 6.52 – 7.26 – 8.13 – 9.06 – 9.46 – 13.41 – 14.32 – 15.30

Źródło: UM Tarnowskie Góry