Ważna zmiana dla właścicieli pojazdów

1 stycznia 2021 r. wróciły przepisy przewidujące kary dla właścicieli, którzy w ciągu 30 dni nie zgłoszą sprzedaży lub nie zarejestrują pojazdu. Dotyczy to transakcji dokonanych w tym roku.

Kara za niedopełnienie obowiązku dotyczy wyłącznie osób, które kupują lub sprzedają pojazd w 2021 r. Ci, którzy zrobili to wcześniej, na dopełnienie formalności mają 180 dni od daty zakupu i sprzedaży. Przepisy obejmują pojazdy z rynku krajowego oraz pochodzące z Unii Europejskiej.

Realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich odbywa się z wykorzystaniem kalendarza do internetowego umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl

Informacje i wnioski dotyczące spraw komunikacyjnych znajdują się w zakładce: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5887

Wnioski dotyczące zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub wyrejestrowania ich z tytułu demontażu/kradzieży można pozostawić przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego w specjalnie skrzynce podawczej lub przesłać pocztą (Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21), a w przypadku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można bez potrzeby wychodzenia z domu nadesłać elektronicznie https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Część spraw związanych z pojazdami można również załatwić przy użyciu Paczkomatu. Szczegółowe informacje: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/urzedowe-sprawy-zalatwisz-przez-paczkomat/

30 dniowy termin na dopełnienie formalności i kary w przypadku jego przekroczenia wprowadzono na początku zeszłego roku. W marcu, w ramach tzw. ustawy antycovidowej zmieniono przepisy, wydłużając termin do 180 dni. Od 1 stycznia 2021 r., powrócono do obowiązku załatwienia spraw związanych z pojazdami w ciągu 30 dni.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza