1

Muzeum Górnictwa Węglowego laureatem tegorocznej Nagrody im. Wojciecha Korfantego

19 kwietnia, pod przewodnictwem prof. Ireny Lipowicz obradowała Kapituła Nagrody im. Wojciecha Korfantego, którą Związek Górnośląski przyznaje od roku 1993 osobom, instytucjom i organizacjom za wybitne zasługi dla Górnego Śląska. Spośród kilkunastu kandydatów wybrano sześciu laureatów. Wśród nich znalazło się Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, które doceniono za całokształt działalności muzealnej, edukacyjnej i promującej górnośląski przemysł wydobywczy zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W gronie laureatów znaleźli się również: Monika i Johann Brosowie – małżeństwo przedsiębiorców z Katowic, które m.in. zrewitalizowało Browar Mokrskich w Szopienicach oraz stworzyło Galerię Szyb Wilson w Nikiszowcu, gdzie organizują wiele wydarzeń artystycznych i kulturalnych na czele z Międzynarodowym Art Naif Festiwalem Sztuki Naiwnej; Marek Twaróg – redaktor naczelny Dziennika Zachodniego, publicysta odważnie poruszający szerokie spektrum tematów związanych z Górnym Śląskiem; Tomasz Wrona – nauczyciel regionalista z Mysłowic, znawca, miłośnik i propagator śląskiej historii, tradycji oraz mysłowickiego stroju ludowego oraz Miasto Stołeczne Warszawa – za ufundowanie i skuteczność w postawieniu pomnika Wojciecha Korfantego w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagrody im. W. Korfantego dla “Służby Zdrowia za ratowanie życia w czasie pandemii”, która wręczona zostanie na ręce dr Anny Skorupy – długoletniego lekarza anestozjologa z Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach.

Oficjalne ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie statuetki dla Miasta Warszawy odbyło się dzisiaj w Warszawie pod pomnikiem patrona nagrody, w czasie uroczystości dodania na tym pomniku słów “SYN ZIEMI ŚLĄSKIEJ”.

Z powodu trwających obostrzeń oficjalne uhonorowanie pozostałych laureatów nastąpi w terminie późniejszym.

Wśród laureatów nagrody im. W. Korfantego znalazło się do tej pory wiele znamienitych osób, instytucji i stowarzyszeń, a wśród nich m.in.: prof. Jan Miodek, prof. Stanisław Hadyna, Kazimierz Kutz, prof. Jan Buzek, prof. Irena Lipowicz, Jan “Kyks” Skrzek, abp. Wiktor Skworc, a także prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która odebrała wyróżnienie w 2019 r.

Źródło: UM Zabrze