1

Fundusz Odporności: 113 mln zł na rozwój gmin w Metropolii

Zgromadzenie GZM zdecydowało o dofinansowaniu 79 projektów inwestycyjnych gmin. To pierwsze w tym roku rozdanie w ramach Funduszu Odporności. Łączny poziom wsparcia zaplanowano na poziomie 270 mln. zł.  

Fundusz Odporności ma na celu wsparcie rozwoju gmin. Jego budżet w tym roku wynosi ok. 270 mln zł. Pieniądze mają być skierowane na m.in. inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. To termomodernizacja budynków, budowa instalacji OZE, energooszczędne oświetlenie oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie można uzyskać na inwestycje związane z transportem publicznym jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura rowerowa, przystankowa oraz ruchu pieszych. Gminy mogą także pozyskać dotacje na przebudowę dróg czy też inwestycje budowlane związane z rozwojem infrastruktury m.in. szkolnictwa, służby zdrowia czy kultury.

Podczas lutowej sesji Zgromadzenia przyznano kolejną transzę dofinansowania dla 79 projektów na łączną kwotę ok. 113 mln. zł.

Wśród projektów, które otrzymały największe kwoty dofinansowania można wymienić projekt Świętochłowic. Miasto otrzyma 11 mln zł. na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie OSiR Skałka. Blisko 10 mln. zł otrzyma Sosnowiec na kompleksową przebudowę dróg. Gliwice otrzymają 7 mln zł na zachodnią część obwodnicy miasta. Wsparcie obejmuje prace budowlane na odcinkach od ul. gen. J. Sowińskiego do ulicy I. Daszyńskiego.

Budżet Funduszu odporności nie został jeszcze wyczerpany. Gminy, które dotąd nie zgłosiły swoich projektów, będą mogły to zrobić podczas kolejnych rund naboru.

Lista dofinansowanych projektów: DRUK 499