1

Velostrada przez Czeladź. Miasto przygotuje projekt i znajdzie wykonawcę

Czeladź otrzyma ok. 257 tys. zł wsparcia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego części velostrady nr 7, która będzie przebiegać przez miasto.

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) pozwoli na rozpisanie dużego przetargu na projekt i budowę w ramach przyspieszonego trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentacja ma być gotowa w III kwartale br.

Trasa Velostrady nr 7 w Czeladzi o długości 5,25 km ma się rozpoczynać przy ul. Nowopogońskiej, biec na północ, następnie odchylać się w stronę zachodnią – zgodnie z przebiegiem dawnej linii kolejowej. Droga ma docierać prostopadle do ul. Kościuszki, a następnie prowadzić wzdłuż ulicy, aż do garaży za ul. Sułkowskiego. W tym miejscu ma wracać na ślad linii kolejowej, przechodząc pod ul. Nowopogońską, Staropogońską, potem nad DK94 i ul. Grodziecką. Trasę w Czeladzi zaplanowano aż do granicy z Będzinem w pobliżu ogródków działkowych.

Łącznie w Metropolii ma powstać 8 velostrad o długości ok. 120 km. Zostały one wytyczone przez Metropolię we współpracy z miastami członkowskimi. Velostrada nr 7 o długości ok. 14 km będzie odnogą jedynki (Katowice- Sosnowiec) i połączy miasta Zagłębia –  Czeladź, Będzin oraz Dąbrowę Górniczą.

Rok 2024 pod znakiem inwestycji w velostrady

W 2024 roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na kolejne etapy realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. Mają być kontynuowane wykupy nieruchomości pod velostrady, ukończone mają zostać zlecone przez Sosnowiec i Tychy programy funkcjonalno-użytkowe. Dotacje mają być udzielane też w związku z planami ogłaszania przez gminy przetargów na dokumentacje projektowe. GZM ma również partycypować w kosztach velostrad planowanych do realizacji ze wsparciem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE. To m.in. budowa 4,4 km velostrady nr 6 pomiędzy dzielnicami Brynów i Giszowiec w Katowicach. Ta inwestycja zostanie zrealizowana za ponad 11 mln zł.

Jeżeli chodzi o zadania z programu Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych realizowane bezpośrednio na zamówienie GZM, ukończone zostaną prace nad przygotowaniem dwóch koncepcji technicznych – Velostrady nr 1 w Katowicach oraz Velostrady nr 6 od katowickiego Giszowca do Mysłowic. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowych dla tych odcinków. Metropolia pomoże również miastom w procesie wykupu nieruchomości oraz zamówi kolejne koncepcje techniczne – na odcinkach, na których nie realizowano jeszcze żadnej dokumentacji.

Przydatne linki

Velostrady w Metropolii: Wyniki wyszukiwania „velostrada” – Metropolia GZM