1

Veolia Południe zredukuje o ponad 50% wykorzystanie węgla w ciepłowni

Grupa Veolia stawia sobie bardzo ambitny cel jakim jest eliminacja węgla do 2030 roku i osiągniecie pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Już teraz prowadzi szereg projektów inwestycyjnych, których celem jest zmiana obecnego miksu paliwowego i zastąpienie węgla paliwem gazowym, odnawialnymi źródłami energii i energią pochodzącą z odzysku zarówno z procesów technologicznych jak i termicznego przekształcania odpadów.
Uruchomienie systemu w Tarnowskich Górach pozwoli ograniczyć zużycie węgla o 13 000 ton czyli aż o 360 wagonów, oraz zredukować emisje CO2 o 13 582 ton w skali roku. W efekcie nastąpi także zmniejszenie emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenku azotu. To bezpośrednio przełoży się na komfort życia mieszkańców i poprawę jakości powietrza.
Budowa nowego systemu zostanie zakończona do maja 2023 r. Realizacja inwestycji pozwoli na eliminację ponad 50% paliwa węglowego.
– W tym czasie będziemy mieli w mieście działających ponad tysiąc nowych instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, wykonanych w ramach wielkiego miejskiego projektu, więc efekt ekologiczny będzie nie tylko zauważalny, ale można powiedzieć piorunujący – powiedział Piotr Skrabaczewski, zastępca burmistrza Tarnowskich Gór ds. gospodarczych wskazując, że w Mieście Gwarków zawsze ceniono sobie i wdrażano projekty innowacyjne. – Podziemny system odwadniania podziemi jest wyjątkowy w skali świata, maszyn parowa był u nas jako pierwsza w regionie. Teraz „kropkę nad i” stawiamy za pomocą kogeneracji – wskazał burmistrz.
Budowa zespołów kogeneracyjnych w Tarnowskich Górach uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej wysokości 18 milionów złotych.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wzięli także udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Źródło: UM Tarnowskie GóryTrwa remont Szkoły Muzycznej

Do października trwać będzie modernizacja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu. Wykonawca remontuje zabytkową elewację oraz aulę. Wartość inwestycji wynosi ponad 3,5 mln zł.

Prace rozpoczęły się w czerwcu. – Odnawiana jest elewacja, która była w złym stanie. Uzupełniane są tynki, naprawiane uszkodzone elementy. Sporo prac prowadzonych jest w auli, m.in.: malowanie, remont balkonów, boazerii, przebudowa podestów sceny i balkonu, jak również montaż nowych foteli – mówi Jolanta Sznajder, dyrektorka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina.

Ponad trzy miliony

Wartość inwestycji wynosi ponad 3,5 mln zł.

– Na remont otrzymaliśmy dotację z programu inwestycyjnego Ministerstwa Finansów. Remont zakończy się pod koniec października. Rok szkolny rozpoczniemy jednak bez żadnych przeszkód 1 września. Aula będzie jeszcze przez pewien czas wyłączona z zajęć, ale wcześniej też dawaliśmy sobie radę, chociaż na sali koncertowej prowadzone były prace termomodernizacyjne, wymieniana była instalacja elektryczna, grzewcza, witraże, zdemontowano także fotele – tłumaczy dyrektorka szkoły.

Nowe oświetlenie

Podczas wcześniejszego remontu szkoły, który był prowadzony w latach 2018-2019, wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową, oświetlenie oraz zainstalowano wentylację mechaniczną, fotowoltaikę i nowoczesny system zarządzania budynkiem.

Neogotycka perełka

Gmach szkoły został wzniesiony w latach 1867-1869. Zaprojektował go, pochodzący z Opola, a zamieszkały w Bytomiu, mistrz budowlany Paul Jackisch, który nadał budowli neogotycki wygląd. To najstarszy budynek szkolny w mieście. W 1945 roku w gmachu zaczęła działać szkoła muzyczna, wcześniej funkcjonowało tutaj niemieckie gimnazjum klasyczne – do pierwszej dekady XX w. jedyna w Bytomiu szkoła średnia, której ukończenie uprawniało do studiów wyższych.

Źródło: UM Bytom
Umowa na projekt hali podpisana

Rozpoczął się pierwszy etap związany w powstaniem hali widowisko-sortowej w Świętochłowicach na terenie OSiR Skałka. Podpisana została umowa na przygotowanie projektu budowlanego.

Umowę na wykonanie projektu budowlanego wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej na terenie OSIR Skałka podpisali w piątek, 23 lipca 2021 r., Prezydent Świętochłowic Daniel Beger oraz wykonawca Paweł Tiepłow. Etap pierwszy budowy hali (projektowy) potrwa do 9 miesięcy, licząc od dnia podpisanej dziś umowy.

Cała inwestycja pn. budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” uzyskała dofinansowanie o wartości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Samorządowych.

Źródło: UM Świętochłowice
Będzie remont podcieni

Długo oczekiwany remont tarnogórskich podcieni dojdzie do skutku. Właściciele budynków, do których należą podcienia, doszli wspólnie do porozumienia i jeszcze w tym roku planują przystąpić do zlecenia projektu, uzyskania odpowiednich pozwoleń – budowlanych i konserwatorskich, a następnie do robót. Gmina, która z uwagi na własność prywatną obiektów nie może sama przeprowadzić remontu, zapewniła przekazanie na ten cel dotacji, którą objąć można nawet 100 procent kosztów prac i dokumentacji.

Wszystkie budynki podcieniowe na Rynku i ul. Gliwickiej są zabytkami rejestrowymi. Wszelkie prace budowlane przy nich wymagają pozwolenia na budowę, poprzedzonego pozwoleniem konserwatorskim na szczeblu wojewódzkim. Budynki mają różne formy własności – osób fizycznych, współwłasności osób fizycznych, jak i wspólnoty mieszkaniowe. W związku z tym gmina nie może zlecić ani wykonać remontu podcieni, nie wkraczając we własność prywatną.– W celu przeprowadzenia procedury i remontu najwłaściwsze byłoby wyłonienie przez właścicieli budynków wspólnego przedstawiciela w roli inwestora zastępczego, a następnie wyłonienie wspólnego wykonawcy – mówi Tomasz Trzcionkowski, kierownik Biura ds. dostępności architektury miejskiej i opieki nad zabytkami. – Problemem w przypadku uzyskania dotacji jest tylko czas. Termin składania wniosków na rok 2022 to 30 września 2021 r. Termin taki wynika z konieczności zaplanowania przez gminę, na podstawie złożonych wniosków, wydatków na rok następny – dodaje.

Do wniosku o dotację należy dołączyć aktualne pozwolenie konserwatorskie, pozwolenie na budowę, dokumenty własnościowe a także kosztorys inwestorski. W przypadku inwestorstwa zastępczego wskazane jest okazanie odpowiedniej umowy powierzenia prowadzenia inwestycji lub kompletu pełnomocnictw. By móc uzyskać pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę a także uchwycić koszty remontu, niezbędny jest oczywiście projekt budowlany wraz z programem konserwatorskim prac przy zabytku nieruchomym.

– Projektant powinien mieć doświadczenie w projektowaniu przy zabytkach, by dobrze określić zakres prac i dobrze napisać program konserwatorski. Ma to bezpośredni wpływ na prawidłowy i wyczerpujący tematykę remontu kosztorys, wykonany na podstawie obmiarów wynikających z projektu. Projektowanie zajmie czas, uzyskanie pozwoleń także. Stąd uwaga, że tego czasu jest do 30 września bardzo mało – podkreśla Trzcionkowski.

Przypomnijmy, przyznawane przez gminę dotacje dotyczą zabytków rejestrowych oraz nie będących własnością gminy – w przypadku podcieni wszystkie warunki są spełnione. Dotacją może być też objęty projekt i ekspertyzy. Dotacją można objąć do 100% kosztów remontu.

Źródło: UM Tarnowskie Góry

 
Cmentarz na ul. Barwnej zostanie rozbudowany

Trwają prace projektowe rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej. Na cmentarzu oprócz miejsc grzebalnych powstanie także kolumbarium.

Równolegle, Wydział Innowacji i Inwestycji zlecił usunięcie podrostów drzew tzw. „samosiejek” i krzewów w miejscu, gdzie zostanie rozbudowany cmentarz. Znajdujące się na tym terenie drzewa zostaną ocenione przez dendrologa oraz uwzględnione w projekcie, po to by zachować ich jak najwięcej. – Chcemy, by nowa część cmentarza była wkomponowana w teren, by miejsca grzebalne były zlokalizowane tak, że odwiedzający swoich bliskich, zwłaszcza w upalne dni mogli skorzystać z cienia, jaki dają drzewa – mówi Jan Cofała, naczelnik Wydziału Innowacji i Inwestycji UM Tychy.

Na chwile obecną nie wiadomo ile dokładnie po rozbudowie będzie nowych miejsc – to okaże się po zakończeniu prac projektowych. Wiadomo, że na pewno na cmentarzu powstanie drugie w mieście kolumbarium. Pierwsze, na 1152 urny powstanie wkrótce na cmentarzu na Wartogłowcu. – Na cmentarzach jest coraz mniej miejsca, a z drugiej strony więcej osób decyduje się na kremację bliskich. Widzimy więc coraz większą potrzebę powstania takiego dedykowanego miejsca.  Zgłaszają nam ją także mieszkańcy – mówi Hanna Skoczylas – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Tylko w czerwcu br. na cmentarzu na ul. Barwnej odbyło się 25 pogrzebów, z czego 18 na nowych miejscach. Na chwilę obecną są jeszcze 303 miejsca na groby tradycyjne, 119 na groby urnowe rodzinne i 64 groby urnowe pojedyncze.

 

Źródło: UM Tychy/ fot. Ewa Grudniok
Więcej mieszkań komunalnych

Podczas gdy trwa budowa czterech bloków komunalnych przy ulicy Traugutta, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na wykonanie dokumentacji kolejnych budynków.

Dokładnie rok temu, MZZL podpisał umowę na budowę 88 mieszkań komunalnych. – To pierwsze nowe mieszkania komunalne w naszym mieście od 40 lat. Szukaliśmy informacji kiedy ostatnio powstały i było to najprawdopodobniej w latach siedemdziesiątych – mówił wówcza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Projekt osiedla został wybrany w konkursie w 2017 roku, do którego stanęło sześć pracowni. Budowa czterech budynków właśnie trwa. – Przy ulicy Traugutta powstaje 88 mieszkań w budynkach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Na miejscu będzie też plac zabaw, a części wspólne będą korzystały z fotowoltaiki – wyjaśnia Rafał Łydek, dyrektor MZZL. Najmniejsze mieszkanie będzie miało 38, a największe 58 m2. W każdym budynku będzie 6 garaży.

Prace idą w bardzo dobrym tempie. – Widać już ostatnie kondygnacje i właśnie rozpoczął się montaż okien – mówi Jeremiasz Złotecki, zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych MZZL. Budynki mają być gotowe latem 2022 roku.

To jednak dopiero początek inwestycji. Na początku lipca Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę dotycząco wykonania dokumentacji projektowej na budowę następnych budynków. – Projekt obejmuje osiem bloków – po cztery w drugim i trzecim etapie. W sumie dokumentacja dotyczy 172 mieszkań w podobnym standardzie, jak te obecnie powstające, ale chcemy również zaprojektować lokale użytkowe od ulicy Kalinowej – dodaje Rafał Łydek, dyrektor MZZL.

Projekt ma być gotowy do końca roku. Przetarg na prace budowlane zaplanowano wstępnie na 2022 rok, ale rozpisanie go jest uzależnione od finansowania. – Chcielibyśmy aby powstały w możliwie jak najkrótszym czasie, bo zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest duże – mówi prezydent Chęciński.

Źródło: UM Sosnowiec
Kolejna sprzedana działka w zabrzańskiej strefie

19 lipca, w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odbył się przetarg na kolejną nieruchomość w zabrzańskiej strefie. Ofertę złożyła firma Poltech Sp. z o.o., która ostatecznie nabyła działkę o powierzchni 6,89 ha przy ul. Alberta Borsiga i Ofiar Katynia za kwotę 10 mln 440 tys. zł netto.

Poltech Sp. z o.o. to certyfikowany producent koszy zbrojeniowych do ścian oporowych oraz zbrojeń dla budownictwa mieszkaniowego. w zabrzańskiej strefie ekonomicznej firma planuje zainwestować 30 mln zł i zatrudnić 100 osób.

Dotychczas nieruchomości w zabrzańskiej części KSSE zakupiły 33 podmioty. Do sprzedaży pozostała ostatnia działka o łącznej powierzchni 2,1 ha. Dziewiętnaście firm uruchomiło już działalność gospodarczą. Zainwestowano dotąd ok. miliarda zł, tworząc ok. 1,5 tys. nowych miejsc pracy.

Specjalna strefa ekonomiczna w Zabrzu to 157 hektarów podzielonych na 45 działek o powierzchni od 0,5 do 21 hektarów. Inwestorów przyciąga m.in. znakomicie przygotowana infrastruktura, dogodna lokalizacja w pobliżu autostrad i lotniska w Pyrzowicach oraz dostęp do dobrze wykwalifikowanych kadr. Działalność specjalnej strefy ekonomicznej zwiększa atrakcyjność biznesową miasta i przyczynia się do jego zrównoważonego rozwoju. dzięki strefie inwestycyjnej przybywa miejsc pracy, a wpływy z podatków stanowią coraz większą pozycję w budżecie miasta.

Źródło: UM Zabrze
DPS z dofinansowaniem na windę

Dom Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich pozyskał dofinansowanie w wysokości 150 tys. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wymianę dźwigu służącego niepełnosprawnym podopiecznym placówki w Brzezinach Śląskich. Na realizację zadania Miasto Piekary Śląskie przeznaczy dodatkowe 176 596,89 złotych.

Zadanie pod nazwą “Wymiana dźwigu osobowego na dźwig hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich, ul. Trautmana 4” o łącznej wartości 326 596,89 złotych ma zostać zakończone do listopada 2021 roku.

Dyrekcja placówki podkreśla, że nowa winda jest ważną inwestycją i wielkim udogodnieniem zarówno dla pensjonariuszy poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i dla ich opiekunów. Jest ona istotna również ze względu na działania służb medycznych. Gdy ratownicy i lekarze niosą pomoc potrzebującym, sprawny transport pacjentów jest bardzo ważny.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Przepust w ciągu rzeki Czarniawki zostanie przebudowany

14 lipca w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 2: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3. Maja/ Paderewskiego”. Dokumenty, w obecności wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego, podpisali przedstawiciele wykonawcy oraz Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu rzeki Czarniawki (ul. 3 Maja/ Paderewskiego). Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu oraz wykonanie przepustu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ciągów pieszo – rowerowych.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm AGAL Sp. z o.o. – Lider, Agata Gomola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych AGBUD – Partner konsorcjum.

Koszt inwestycji to 1 699 595,83 zł brutto. Termin wykonania zadania to siedem miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: UM Zabrze
Bieruń rozwija tereny inwestycyjne

O tym jak dynamicznie rozwijają się tereny inwestycyjne w Bieruniu, niech świadczy poniższy filmik prezentujący, jak postępują prace przy budowe drogi łączącej ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną. Wzdłuż budowanej drogi powstanie też ścieżka rowerowa, oświetlenie i infrastruktura teletechniczna. To bardzo ważna inwestycja, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego miasta.

Realizowane zadanie ma na celu rozwinięcie infrastruktury na terenach inwestycyjnych Bierunia, by przyciągnąć kolejnych inwestorów i zachęcić ich do lokowania siedzib swoich firm własnie u nas.

Bieruńska część tyskiej podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozszerza się w ogromnym tempie. Z 38 hektarów w sumie dostępnego gruntu, do zagospodarowania zostały już tylko 4 hektary. 34 hektary terenu zajęte zostały przez inwestorów, którzy realizują nowoczesne projekty inwestycyjne. Miasto Bieruń przymierza się do otwarcia kolejnych terenów inwestycyjnych. Poprzez realizację wspomnianej inwestycji drogowej, Miasto chce otworzyć nowe tereny inwestycyjne przy KSSE dla kolejnych przedsiębiorców.

Pamiętajmy, że nowi inwestorzy to nie tylko nowe miejsca pracy, jakże ważne w obliczu wygaszania kopalń, ale również olbrzymie wpływy z podatków do budżetu Miasta. To z tych podatków budowane sa drogi; realizowane są inwestycje kubaturowe – w infrastrukturę sportową, oświatową, kulturalną; budowane jest oświetlenie; rewitalizowane są tereny zielone i świadczone są wszelkie usługi publiczne, itd.

Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Koszt pierwszego etapu to 4 miliony 790 tysięcy złotych. Zdecydowaną większość kosztów pokryją dofinansowania, które miasto pozyskało w zeszłym roku z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków krajowych (łącznie 4 mln zł). W ramach tego etapu zrealizowany zostanie blisko półkilometrowy odcinek drogi. W kolejnych latach

Miasto Bieruń planuje realizację drugiego odcinka, który ostatecznie połączy ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną.

Inwestycja ta zrealizowana zostanie do stycznia 2022 roku. Polega ona w szczególności na:

  • budowie drogi wraz z kanalizacją deszczową
  • budowie oświetlenia ulicznego na odcinku od istniejącego słupa posadowionego w ul. Ekonomicznej do końca realizowanej inwestycji
  • budowie kanalizacji technologicznej

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

  • jezdnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
  • ścieżka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicznych koloru czerwonego
  • chodniki z kostki betonowej
  • zjazdy z kostki betonowej
  • elementy ulic: kraweżniki betonowe i obrzeża betonowe
  • kanalizacja deszczowa
  • oświetlenie uliczne składające się z 18 słupów i 18 opraw typu LED

Źródło: UM Bieruń