1

Fundusz Odporności: 113 mln zł na rozwój gmin w Metropolii

Zgromadzenie GZM zdecydowało o dofinansowaniu 79 projektów inwestycyjnych gmin. To pierwsze w tym roku rozdanie w ramach Funduszu Odporności. Łączny poziom wsparcia zaplanowano na poziomie 270 mln. zł.  

Fundusz Odporności ma na celu wsparcie rozwoju gmin. Jego budżet w tym roku wynosi ok. 270 mln zł. Pieniądze mają być skierowane na m.in. inwestycje związane z ograniczeniem niskiej emisji. To termomodernizacja budynków, budowa instalacji OZE, energooszczędne oświetlenie oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Wsparcie można uzyskać na inwestycje związane z transportem publicznym jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura rowerowa, przystankowa oraz ruchu pieszych. Gminy mogą także pozyskać dotacje na przebudowę dróg czy też inwestycje budowlane związane z rozwojem infrastruktury m.in. szkolnictwa, służby zdrowia czy kultury.

Podczas lutowej sesji Zgromadzenia przyznano kolejną transzę dofinansowania dla 79 projektów na łączną kwotę ok. 113 mln. zł.

Wśród projektów, które otrzymały największe kwoty dofinansowania można wymienić projekt Świętochłowic. Miasto otrzyma 11 mln zł. na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na terenie OSiR Skałka. Blisko 10 mln. zł otrzyma Sosnowiec na kompleksową przebudowę dróg. Gliwice otrzymają 7 mln zł na zachodnią część obwodnicy miasta. Wsparcie obejmuje prace budowlane na odcinkach od ul. gen. J. Sowińskiego do ulicy I. Daszyńskiego.

Budżet Funduszu odporności nie został jeszcze wyczerpany. Gminy, które dotąd nie zgłosiły swoich projektów, będą mogły to zrobić podczas kolejnych rund naboru.

Lista dofinansowanych projektów: DRUK 499
Zamknięcie skrzyżowania przy Zagłębiowskim Parku Sportowym

Rusza kolejny etap przebudowy ulic w Zagórzu. Po Zaruskiego, przychodzi pora na budowę nowego ronda w rejonie Bora-Komorowskiego.

Właśnie kończą się prace na ulicy Zaruskiego od ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do skrzyżowania z ulicą Bora-Komorowskiego. Od kilku dni przejazd odbywa się tam niemal bez przeszkód, choć trwają jeszcze prace poza jezdnią. Przebudowa dotyczyła niemal całej ulicy. Od ronda WOŚP kończą się prace przy budowie chodnika oraz drogi rowerowej, która pozwoli na spięcie Zagórza oraz Środuli nowym połączeniem rowerowym. Około 200 metrów nad rondem WOŚP po prawej stronie, wybudowany został chodnik, który pozwoli działkowcom bezpiecznie dostać się do swoich ogródków.

Również z myślą o użytkownikach Rodzinnych Ogródków Działkowych powstała droga wewnętrzna wraz z ok. 50 miejscami postojowymi. Wyżej powstało już nowe rondo, które ułatwia wyjazd oraz wjazd do Zagłębiowskiego Parku Sportowego, a także komunikację pobliskim mieszkańcom. Na 1200-metrowym odcinku ul. Zaruskiego pojawi się także sześć nowych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem i azylami.

Ostatnim akcentem prac będzie nasadzenie blisko 80 drzew z gatunku grab pospolity, które będą stanowiły zieleń izolacyjną. W związku z rozpoczęciem drugiego etapu prac, we wtorek zamknięte zostanie skrzyżowanie Zaruskiego z Bora-Komorowskiego oraz fragmentu ulicy Zaruskiego w kierunku Ronda Jana Pawła II (poza dojazdem do posesji i dla przedsiębiorców). Na pierwszym skrzyżowaniu powstanie rondo, co zdecydowanie poprawi komunikację, zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i kibiców udających się na wydarzenia w ArcelorMittal Park.

Na dalszym etapie prac, wykonawca wejdzie już w ulicę Bora-Komorowskiego, na której poza wymianą nawierzchni, zostaną wybudowane nowe chodniki. Projekt uwzględnia również budowę drogi rowerowej na całym odcinku. Mało tego, od skrzyżowania z ulicą Kisielewskiego rowerzyści będą mieli do wykorzystania drogę po obu stronach ulicy do skrzyżowania z aleją Blachnickiego. Przybędzie również ok. 50 miejsc postojowych.

Zwiększy się też liczba przejść dla pieszych, które podobnie jak w przypadku ulicy Zaruskiego, będą doświetlone. Rewolucję przejdzie także skrzyżowanie z ulicą Blachnickiego, gdzie zamiast sygnalizacji świetlnej pojawi się rondo turbinowe. Będzie ono tak zaprojektowane, aby potoki ruchu pasa wewnętrznego i zewnętrznego nie przecinały się.

W związku z zamknięciem skrzyżowania Zaruskiego/Bora-Komorowskiego, od wtorku będą obowiązywały objazdy przez ulicę 3 Maja oraz Blachnickiego.Zmianie ulegną także rozkłady jazdy autobusu 34, który będzie jeździł ulicą Braci Mieroszewskich, Blachnickiego i 3 Maja (w obu kierunkach). Zamknięcie skrzyżowania nastąpi około południa, po porannym szczycie.

Źródło: UM Sosnowiec
Katowice jednym z najlepszych miast do studiowania. Nowy numer „W Metropolii. Biznes”

Różnica w punktacji pomiędzy najlepszymi miastami do studiowania była niewielka, jednak to Katowice, stolica GZM, okazały się bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o koszty wynajęcia mieszkania przez studentów w Polsce – tak wynika z raportu, opracowanego przez polską redakcję Business Insider. O tym i innych inwestycjach gospodarczych piszemy w najnowszym wydaniu biuletynu „W Metropolii. Biznes”.

„W Metropolii. Biznes” to biuletyn, w którym prezentujemy najważniejsze informacje gospodarcze dla rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest on dostępny w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej.

Poza raportem dotyczącym najlepszych miast do studiowania w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z materiałami o współpracy miast i szkół, których celem jest wsparcie uczniów w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy, a także o działaniach realizowanych przez metropolitalne uczelnie – zatrudnieniu brokera technologii przez Śląski Uniwersytet Medyczny oraz otrzymaniu europejskiego certyfikatu przez Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku „logistyka i biznes”.

Uwadze polecamy również multimedialny materiał o uruchomieniu Kato Science Corner x Metrolab GZM, który jest wspólną przestrzenią miasta Katowice oraz GZM. To przestrzeń, w której mieszkańcy mogą współtworzyć usługi publiczne i przestrzeń, z których korzystają na co dzień. Koncepcja ta wpisuje się w ideę smart city.

W najnowszym wydaniu piszemy także o projekcie nowego hubu zielonej gospodarki, powstającym w Tychach; o nowych inwestycjach realizowanych przez firmy, które działają na terenie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz o wsparciu finansowym przekazywanym na ten cel przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Pobierz biuletyn:

W METROPOLII BIZNES NR 3 23 PL

W METROPOLII BIZNES NR 3 23 ENG
Metropolia GZM z budżetem na przyszły rok

W 2024 roku wydatki Metropolii mają wynieść ok. 2,3 mld zł. Najwięcej środków – ok. 1,85 mld zł zostanie przeznaczone na organizację transportu zbiorowego.

Budżet na 2024 rok został przyjęty przez Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dochody w budżecie Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 2,2 mld zł. Podstawowym elementem w tej strukturze jest ustawowy dochód własny, w którym największą część stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkujących obszar GZM, który obecnie wynosi 5,75 proc. Według prognoz do budżetu Metropolii ma z tego tytułu wpłynąć ok. 523 mln zł.

Po stronie dochodów w budżecie Metropolii uwzględniona jest również wysokość składki zmiennej, czyli środków wpłacanych przez gminy na realizację zadań związanych z obsługą komunikacji miejskiej. Wpływy z tego tytułu mają wynieść ok. 1 mld zł. Powiększą je również szacowane wpływy z tytułu świadczenia usług przewozowych, w tym m.in. ze sprzedaży biletów, które prognozowane są na poziomie ok. 248 mln zł.

Najwięcej Metropolia wyda na transport

Planowane wydatki z budżetu mają wynieść ok. 2,3 mld zł.

Największą pozycją w wydatkach Metropolii są koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. W przyszłym roku wyniosą ok. 1,85 mld zł. W budżecie na ten cel na wydatki bieżące ma zostać przeznaczone ok. 1,73 mld zł a na majątkowe ok. 117 mln zł.

Wydatki bieżące są przede wszystkim związane z organizacją komunikacji pasażerskiej. To m.in. na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe oraz linie metropolitalne. Pieniądze z budżetu będą przeznaczone także na utrzymanie infrastruktury przystankowej, obsługę i rozwój systemów obsługujących komunikację pasażerską a także integrację pasażerską oraz system taryfowo biletowy.

Wśród wydatków inwestycyjnych należy wymienić m.in. zakup autobusów z napędem elektrycznym oraz wodorowym, wdrożenie i unowocześnienie systemów informatycznych wspierających system transportu. Należą do nich m.in. system Transport GZM oraz  SDIP, czyli System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Dodatkowo zaplanowano środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na realizację kolejowych przewozów pasażerskich w Metropolii.

Organizacja komunikacji miejskiej

Pojazdy pod szyldem ZTM kursują w 57 gminach – 41 metropolitalnych oraz 16 spoza jej obszaru. Wydatki zostaną przeznaczone na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Pieniądze zostaną też przeznaczone na organizację linii metropolitalnych i przewozów do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Wydatki na transport publiczny obejmą również ponad 23 mln zł, które Metropolia przekaże Województwu Śląskiemu na dofinansowanie ponad 80 kursów pociągów na swoim obszarze, m.in. w relacji Bytom-Gliwice, Katowice-Gliwice, Gliwice -Dąbrowa Górnicza Ząbkowice czy Tychy Lodowisko-Katowice.

Kolej Plus i wkład własny

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano także niemal 9,5 mln zł na sfinansowanie części wkładu własnego dla inwestycji kolejowych, zgłoszonych w ramach rządowego Programu Kolej+. Z sześciu projektów z udziałem Metropolii zakwalifikowanych do realizacji, w czterech podpisano umowy z Wykonawcami dokumentacji projektowej. W dwóch pozostałych trwają procedury przetargowe.

Przypomnijmy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia jest partnerem we wszystkich tych projektach oraz zapewniła tym samorządom łącznie 317 mln zł jako sfinansowanie wkładu własnego do realizowanych inwestycji.

Zeroemisyjny tabor

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano środki na realizację projektów związanych z elektromobilnością w komunikacji miejskiej, mowa o zakupie taboru zeroemisyjnego wraz z infrastrukturą ładowania. Pieniądze na ten cel Metropolia pozyskała z programu Zielony Transport Publiczny, realizowanego przez NFOŚiGW. Dzięki ich realizacji na drogi Metropolii do 2025 roku może wyjechać 77 autobusów elektrycznych oraz 8 wodorowych.

Pierwszy projekt Metropolii – „Zielony Transport GZM – edycja 1” zakłada  zakup 35 autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do ładowania. W pierwszym półroczu 2024 Metropolia zamierza ogłosić przetarg na zakup taboru oraz infrastruktury ładowania.

W ramach drugiego projektu „Zielony Transport GZM – edycja 2” Metropolia zamierza zakupić 20 autobusów elektrycznych oraz ładowarki. Wniosek ten został pozytywne oceniony przez NFOŚiGW i teraz Metropolia oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie.

Od września 2021 Metropolia równolegle realizuje trzeci projekt – „Hydrogen GZM” Pierwotnie zakładał on zakup 20 autobusów wodorowych. Kilka miesięcy temu Metropolia unieważniła przetarg na zakup tego typu paliwa, ze względu na znaczny wzrost cen.

Aktualnie GZM wnioskuje do NFOŚiGW o zmianę zakresu przedsięwzięcia. Zaktualizowany projekt zakłada zakup 8 autobusów napędzanych wodorem oraz 22 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania. Ogłoszenie postępowania przetargowego dla projektu Hydrogen GZM planowane jest w pierwszym kwartale 2024 roku.

Pod znakiem inwestycji w velostrady

W 2024 roku planowane jest udzielenie pomocy finansowej gminom w formie dotacji celowej na kolejne etapy realizacji Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych. Mają być kontynuowane kolejne wykupy nieruchomości pod velostrady, ukończone mają zostać zlecone przez Sosnowiec i Tychy programy funkcjonalno-użytkowe. Dotacje mają być udzielane też w związku z planami ogłaszania przez gminy przetargów na dokumentacje projektowe. GZM ma również sfinansować budowę 4,4 km velostrady nr 6 pomiędzy dzielnicami Brynów i Giszowiec w Katowicach. Ten ostatni wydatek będzie najwyższy w zakresie metropolitalnych dróg rowerowych. Wg szacunków koszt zamówienia może  wynieść ok. 18 mln zł.

Jeżeli chodzi o zadania programu Metropolitalnej Sieci Tras Rowerowych realizowane bezpośrednio na zamówienie GZM ukończone zostaną prace nad  przygotowaniem dwóch koncepcji technicznych – Velostrady nr 1 w Katowicach oraz Velostrady nr 6 od katowickiego Giszowca do Mysłowic. Kolejnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji projektowych dla tych odcinków. Metropolia pomoże również miastom w procesie wykupu nieruchomości oraz zamówi kolejne koncepcje techniczne – na odcinkach, na których nie realizowano jeszcze żadnej dokumentacji.

Metrorower

W przyszłym roku planowane jest uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów „Metrorower”, który obejmie 31 gmin w Metropolii. Na wiosnę 2024 roku planowane jest uruchomienie pierwszych 1260 rowerów w  miastach, w których do tej pory działają podobne systemy. W kolejnej II fazie, która ma być zrealizowana w przyszłym roku, liczba rowerów wzrośnie do niemal 4800. Docelowo liczba ta wzrośnie do 7 tysięcy.

Łącznie w budżecie Metropolii na realizację projektu w 2024 roku zarezerwowano blisko 11,3 mln złotych.

Metropolia na rzecz ograniczania niskiej emisji

W budżecie zarezerwowano środki na realizację działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Metropolia realizuje dwa programy w tym zakresie. Pierwszy o nazwie „ELENA” jest związany z przygotowaniem wraz z 15 gminami  dokumentacji pod inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej 148 budynków komunalnych wielorodzinnych.

Drugi program to STOP SMOG. Dzięki współpracy z 11 gminami, tj. Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, wymiana źródeł ciepła oraz termomodernizacja obejmie 210 prywatnych domów jednorodzinnych, które należą do osób, których nie stać na takie inwestycje.

Fundusz Odporności

W budżecie na 2024 r. zarezerwowano niecałe 270 mln zł na wsparcie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy członkowskie GZM w ramach Funduszu Odporności. Ma on na celu finansowe wsparcie dla projektów gmin o charakterze metropolitalnym.

Deficyt

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2024 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości ok. 160 mln zł. Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zgromadzenie przyjęło także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2035. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Metropolii we wszystkich latach objętych prognozą. Zawiera ona 71 zadań na łączną kwotę ok. 26 mld zł.

Przydatne linki: 

Uchwały sesji Zgromadzenia

 

Foto: GZM
Metropolia rozstrzygnęła przetarg dla grupy zakupowej gazu

Przez dwa lata od 2024 do 2025 PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o., ma dostarczyć 592 GWh gigawatogodzin (GWh) gazu dla gmin i samorządów wchodzących w skład grupy zakupowej utworzonej przez Metropolię. Wartość oferty wynosi 188,3 mln zł.

Przetarg dotyczący tego rodzaju dostawy został ogłoszony w sierpniu b.r.  Została złożona jedna oferta przez PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o.,

Grupę zakupową tworzy łącznie 65 podmiotów. Prawie połowa z nich, bo 35 to gminy Metropolii. Zakupiony w ten sposób gaz zostanie dostarczony dla jednostek samorządowych jak np. szkoły, przedszkola, muzea, szpitale, urzędy oraz zakłady komunalne. Łącznie trafi do 142 nabywców do 1534 punktów poboru gazu

W ubiegłym tygodniu Metropolia rozstrzygnęła przetarg dla grupy zakupowej energii elektrycznej. Ofertę złożyła jedna firma Tauron Sprzedaż GZE sp. Z o.o.

Postępowanie prowadzone było dla 333 zamawiających na ponad 19,6 tys. punktów poboru energii na okres dwóch lat (2024-2025). Zamawiany wolumen to 1,3 mld kWh, a cena ofertowa wynosi 1,1 mld zł.

Ważne linki:

Grupa zakupowa gazu. Wyniki postępowania

Grupa zakupowa energii elektrycznej. Wyniki postępowania
Velostrada do Mysłowic. Dotacja dla miasta na uregulowanie spraw gruntowych

Mysłowice otrzymają ponad 62 tys. zł wsparcia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek zarządcy dawnych kolei piaskowych, przez które będzie przebiegać velostrada łącząca to miasto z Katowicami. Uchwałę o dotacji podjęło dzisiejsze Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. 

Dzięki temu wsparciu Mysłowice uregulują kwestię użytkowania działek zlokalizowanych na styku dawnej linii kolei, tzw. Południowej Magistrali Piaskowej, z ul. Mikołowską, przy granicy Mysłowic z Katowicami. Wykonanie tego działania pozwoli na uruchomienie  fazy projektowej i budowy inwestycji na 250 m odcinku w granicach miasta. Pozostałe działki należą bowiem do gminy bądź innych podmiotów publicznych. W granicach Mysłowic velo będzie liczyła w całości ok. 2 km.

Cała Velostrada Katowice – Mysłowice ma mieć 9,1 km długości. To jeden z odcinków w sieci planowanych 8 velostrad o długości ok. 120 km.

Droga rowerowa rozpocznie się w Katowicach-Brynowie, będzie biegła wzdłuż nieczynnej linii kolejowej nieopodal doliny Trzech Stawów i w dalszym biegu przez dzielnicę Giszowiec. Następnie w kierunku miasta Mysłowice będzie przebiegać wzdłuż ulicy Mysłowickiej, docierając do granicy z Mysłowicami i dalej wzdłuż ul. Mikołowskiej, aż do rejonu ronda Rotmistrza Pileckiego (os. Ćmok). Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie Katowic jest planowane na I kwartał 2024 r.

Przypomnijmy, 20 grudnia 2022 GZM podpisała dwie pierwsze umowy dotyczące przekazania Miastu Katowice dotacji celowej na rzecz budowy velostrady w przebiegu Katowice – Mysłowice, realizowanej w ramach dużego projektu o nazwie Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych. Trasa, o której mowa, w pierwszej kolejności połączy dwie katowickie dzielnice, Brynów z Giszowcem.

Velostrada nr 6 zostanie połączona z węzłem Giszowiec. W tym celu Katowice wybudują łącznik, który będzie miał charakter miejskiej drogi rowerowej po ulicach Giszowca. Zgodnie z intencją Metropolii, w tej dzielnicy, na zlikwidowanej bocznicy kolejowej kopalni Staszic, ma rozpoczynać się Velostrada nr 3 do Tychów.

Przydatne linki:

Velostrady w Metropolii
Program ELENA. Jest przetarg na dokumentację modernizacji termicznej budynków wielorodzinnych

Przetarg dotyczy  wykonania dokumentacji technicznej, projektowej, ekonomiczno – finansowej modernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu ELENA. Realizacja projektu jest szansą na poprawę efektywności energetycznej i estetyki komunalnych budynków wielorodzinnych na terenie GZM.

Realizacja projektu ma się przyczynić do poprawy efektywności energetycznej i estetyki komunalnych budynków wielorodzinnych na terenie GZM. Przewiduje się, iż w wyniku jego realizacji zostanie wykonana dokumentacja dla blisko 160 komunalnych budynków wielorodzinnych.

Przypomnijmy, iż w listopadzie ubiegłego roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia podpisała 3-letni kontrakt do programu „ELENA” European Local Assistance Facility  na dotację wynoszącą 2 mln zł. Opiera się on  na umowie pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Komisją Europejską (KE), zarządzanego przez EBI a finansowanego z Programu HORYZONT 2020. Program ten stanowi część szerszych działań Komisji Europejskiej mających na celu realizację zadań Unii Europejskiej w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Projekt poprawy efektywności energetycznej został uruchomiony przez Metropolię 1 grudnia 2022 roku w imieniu 16 gmin.

Do programu przystąpiły: Będzin, Bieruń, Bytom, Czeladź, Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Rudziniec, Siewierz, Świerklaniec, Sośnicowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Zbrosławice i Radzionków.

W wyniku realizacji projektu doradczego muszą zostać zrealizowane konkretne inwestycje w tkance mieszkaniowej odpowiadające celom programu. To likwidacja niskiej emisji poprzez podnoszenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i redukcji CO2 do atmosfery co najmniej o 30% od stanu wyjściowego. W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa oraz wykonywania i przygotowania opracowań technicznych, a następnie pomocy przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na realizację inwestycji.

Link do postępowania przetargowego:

https://gzm.ezamawiajacy.pl/pn/GZM/demand/notice/public/110655/details

 
Trasa N-S dłuższa o kolejny odcinek

Coraz bliżej połączenia Drogowej Trasy Średnicowej z autostradą A4 w Rudzie Śląskiej! Dziś uroczyście otwarty został kolejny odcinek trasy N-S, prowadzący od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Większość kosztów budowy została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Do wykonania został już tylko odcinek do łącznika z autostradą w ciągu ul. 1 Maja. Władze miasta nie zamierzają jednak na nim poprzestać.

– Można powiedzieć, że jesteśmy przed ostatnią prostą do realizacji głównego celu budowy trasy N-S, czyli połączenia dwóch kluczowych dróg w regionie przebiegających przez Rudę Śląską. Wraz z otwartym dziś odcinkiem gotowe jest już ok. 4,5 km – mówi prezydent Michał Pierończyk. – Przypomnę jednak, że w lipcu podpisaliśmy umowę z wykonawcą pierwszego odcinka przedłużenia trasy w kierunku północnym – dodaje.

Otwarta dziś uroczyście inwestycja obejmowała odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1 Maja, budowę ronda na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora.

– Węzeł łączący trasę z ul. Bielszowicką jest dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej ma formę turbinową. Przebudowane zostały wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstały drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe, system odwodnienia oraz oświetlenie. Wykonane zostały także obiekty inżynierskie – wiadukty, mosty, przejścia podziemne, przepusty – wylicza Mariusz Pol, naczelnik Wydziału Dróg i Mostów UM.

Prace projektowe i budowlane wraz z nadzorem kosztowały ponad 114 mln zł. Do tego dochodzą wydatki na wykup gruntów. Większość kosztów została pokryta ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Przyznano nam dofinansowanie w kwocie ponad 96 mln zł. Mamy już też gotowy wniosek o środki unijne na odcinek do łącznika z autostradą A4, który złożymy w naborze trwającym do końca października – informuje wiceprezydent Aleksandra Skowronek, nadzorująca pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Równolegle trwają prace nad przedłużeniem trasy N-S w kierunku północnym, ku granicy z Bytomiem. – Przedłużenie trasy uchroni mieszkańców północnych dzielnic miasta przed skutkami wzmożonego ruchu samochodowego. Umożliwi również udostępnienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, podobnie jak to miało miejsce w przypadku zrealizowanych już odcinków – zaznacza wiceprezydent Jacek Morek, odpowiedzialny m.in. za sprawy drogowe.

Projekt trasy N-S od DTŚ do granicy z Bytomiem składa się z czterech odcinków: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. 25 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą pierwszego odcinka.

Koszt robót budowlanych wyniesie ok. 60,5 mln zł. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez magistrat 57,4 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (edycja druga). Czas realizacji określony został na 20 miesięcy od chwili podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że w okresie zimowym, tj. od 15 grudnia do 15 marca, wykonawca nie ma obowiązku prowadzenia robót budowlanych.

W poprzednich latach powstały trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 r. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł.

Logotypy: Fundusze Europejskie Program regionalny, Rzezczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Źródło: UM Ruda Śląska
Szkoła Podstawowa nr 65 w Brynowie przeszła kapitalny remont

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach nowy rok szkolny rozpoczęli w wyremontowanych murach. Budynek szkoły przeszedł bowiem gruntowną termomodernizację. Wartość inwestycji, która jest na etapie odbiorów i prac porządkowych, wynosi ponad 12 mln zł.

– Edukacja to jeden z kluczowych elementów funkcjonowania miasta. W Katowicach oprócz licznych programów skierowanych do uczniów w różnym wieku, takich jak ,,Zakodowane Katowice”, „Matematyczne Katowice”, „Jak ryba w wodzie” czy „Katowice Miastem Fachowców” inwestujemy również w infrastrukturę by stwarzać uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwijania swoich pasji. Dlatego tak ważne było, aby inwestycja w Szkole Podstawowej nr 65 była gotowa na pierwszy dzwonek inaugurujący rok szkolny – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Budynek został m.in. ocieplony i wyremontowany, posiada panele fotowoltaiczne i nowe łazienki, a boiska zewnętrzne zostały kompleksowo odnowione. To nowa jakość dla uczniów tej placówki, do której uczęszcza większość dzieci z dzielnicy – dodaje prezydent.

Prace polegały przede wszystkim na ociepleniu budynku szkoły od fundamentów aż po dach. Ściany fundamentowe zyskały warstwę termoizolacyjną, a także zostały zabezpieczone przed szkodliwym wpływem wody i wilgoci. Ponadto ocieplono i wykończono posadzki na gruncie, ściany zewnętrzne i stropy. Wymieniono także stolarkę okienną i drzwiową (przez te nieszczelne elementy budynek potrafi tracić nawet do 25% ciepła), a także zamontowano nawiewniki, które regulują dostęp świeżego powietrza.

zamontowano instalację fotowoltaiczną_fot. K. Kalkowski UMK.jpg

Dla osiągnięcia odpowiedniego efektu energetycznego ważne jest nie tylko ocieplenie ścian, ale zadbanie również o sposób ogrzewania. Tak też się stało w przypadku tej inwestycji. Dotychczasowa kotłownia zasilana węglem została przebudowana i przystosowana do wykorzystywania gazu. To wiązało się z budową wewnętrznej instalacji gazowej oraz przebudową instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo szkoła zyskała w sali gimnastycznej oraz kuchni nową wentylację mechaniczną.

– By szkoła wymagała jeszcze mniejszych nakładów finansowych na utrzymanie, a także była przyjaźniejsza środowisku, pracami objęto także elektrykę. Oświetlenie zostało wymienione na energooszczędne, a na dachu pojawiło się 30 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 10,5 kW. Ponadto w budynku poprowadzono okablowanie dla systemu zarządzania energią, który obejmuje m.in. indywidualne czujniki temperatury umieszczone w pomieszczeniach, pozwalające na samoczynną regulację zaworów grzejnikowych. Wykonano też instalację elektryczną w kotłowni – tłumaczy Jarosław Łuczyński dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w miejskiej spółce Katowickie Inwestycje S.A., która w imieniu miasta pełni rolę inwestora zastępczego.

Nie tylko ocieplenie

W ramach robót wymieniono także rynny i rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie i zamontowano parapety zewnętrzne. Obiekt ma też nowe schody do harcówki oraz schody na elewacji południowej, które zostały wyposażone w pochylnię. Uczniowie mogą korzystać ponadto z nowych łazienek, wyremontowane zostały posadzki lastrico w obiekcie, a w salach lekcyjnych (do których wymieniono drzwi wewnętrzne) i pomieszczeniach biurowych pojawiły się nowe wykładziny. Atrakcyjniejsza stała się też część zewnętrzna szkoły gdyż odnowieniu podlegały również boiska.

Budynek zyskał także na bezpieczeństwie, a to za sprawą nowych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, odgromowej, ochrony od porażeń prądem, systemu oddymiania klatki schodowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej.

odświeżenie otoczenia_fot. K. Kalkowski UMK.jpg

Tylko w ramach jednego projektu Katowice zmodernizowały ponad 40 budynków

Szkoła Podstawowa nr 65 to nie jedyny budynek w Katowicach, w którym zrealizowano tego typu prace. Miasto od 2014 roku realizowało projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice”. Objął on ponad 40 szkół, przedszkoli oraz innych, ważnych dla mieszkańców obiektów. Dzięki robotom budowlanym zyskały one na estetyce, a także stały się wygodniejsze i przyjemniejsze w użytkowaniu. Takie inwestycje są jednym z narzędzi przeciwdziałania powstawaniu smogu i wpisują się w założenia europejskiego zielonego ładu, czyli pakietu inicjatyw politycznych, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 127 mln zł. Na ten cel niemal 60 mln zł miasto otrzymało ze środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Nowy rok szkolny w nowych murach

– Cały czas realizujemy prace termomodernizacyjne samorządowych jednostek oświatowych, trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki. Realizujemy też inwestycje w ramach programu „Bezpieczny maluch na start” dzięki czemu przedszkolaki z MP nr 40 a także z oddziałów przedszkolnych w SP nr 33 rozpoczęły rok szkolny w odnowionych salach dydaktycznych. W ramach tego programu remontujemy i rozbudowujemy Miejskie Przedszkole nr 99 w Ligocie-Panewnikach oraz w Giszowcu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic. – To sprawia, że dzieci mają lepsze warunki do rozwoju, a rodzice chętniej posyłają je do miejskich placówek – dodaje wiceprezydent.

Okres wakacji i wypoczynku dla uczniów to czas wytężonej pracy inwestycyjno–remontowej. W przerwie wakacyjnej zrealizowano łącznie ok. 50 zadań remontowych i usunięto 137 awarii w miejskich placówkach oświatowych.

Źródło: UM Katowice
Velostrada połączy Katowice i Tychy. Metropolia daje pierwsze środki na inwestycję

Tychy otrzymają ponad 40 tys. zł wsparcia z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego części velostrady, która pobiegnie do Katowic. Uchwałę w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie GZM podczas ostatniej sesji 27 września br.

Dotacja w wysokości 40 959 zł obejmuje pierwszą płatność za wykonanie tego etapu, którego tworzeniem zajmuje się firma Drocad z Tychów. Całość etapu kosztuje ponad 270 tys. zł. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) pozwoli na rozpisanie dużego przetargu na projekt i budowę w ramach przyspieszonego trybu „zaprojektuj i wybuduj”. Dokumentacja ma być gotowa na początku przyszłego roku. Prace budowlane mają być prowadzone w sezonie 2025, a zakończenie całej inwestycji nie powinno nastąpić później niż w połowie 2026 r.

Pierwsze połączenie rowerowe Tychów i Katowic

Metropolitalna droga rowerowa o wysokich parametrach, łącząca Tychy z Katowicami, będzie liczyć 14 km. Ma być odpowiedzią na potrzeby transportowe mieszkańców tych dwóch dużych miast i połączyć je w sposób jak najkrótszy i niemal bezkolizyjny. Dodatkowo powinna doskonale służyć osobom, które będą chciały łączyć różne środki transportu, przebiegając
w pobliżu właśnie budowanych stacji kolejowych: Katowice Kostuchna, Katowice Murcki. To również sprawne połączenie z Velostradą nr 6 relacji Katowice – Mysłowice, co otwiera możliwości skomunikowania się z wieloma ważnymi punktami na mapie stolicy Metropolii. Katowicki odcinek ma liczyć ok. 7,7 km a tyski – ok. 6,3 km. Większość trasy ma przebiegać w linii prostej i można będzie ją pokonać bez nadmiernego wysiłku w ciągu godziny.

Velostrada śladem dawnej linii kolejowej

Przebieg jest już pewny, choć możliwe są niewielkie korekty. W Tychach wyznaczony korytarz drogi rowerowej rozpoczyna się na Czułowie, od skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Palmową, a stamtąd prowadzi do węzła z DK 86 (ul. Beskidzka). W tym rejonie trasa biegnie w śladzie po nieczynnej linii kolejowej Katowice Murcki Towarowe – Czułów Papiernia, która kiedyś służyła przemysłowi. Planowany ślad Velostrady nr 3 pod wiaduktem przecina drugą linię kolejową, tę w kierunku Mysłowic, a następnie w sąsiedztwie przystanku na ul. Beskidzkiej, przechodzi pod ul. Boya-Żeleńskiego oraz łącznicą DK 86. Później ślad wiedzie równolegle do trasy nr DK 86, przecinając granicę z Katowicami.

Nasyp kolejowy kończy się przy hałdzie na Murckach, a korytarz Velostrady zrównuje się tu do ul. Leśników. W rejonie ronda przy ul. Kołodzieja i ul. Bielskiej ma powstać kładka nad drogą publiczną, a tuż obok tunel pod ul. Kołodzieja, przed przecięciem tej ulicy z DK 86. Trasa w założeniu ominie dzielnicę Murcki od wschodu. Kolejna kładka będzie budowana przy zjeździe z trasy szybkiego ruchu na wysokości ul. Zubera, celem zapewnienia bezkolizyjności. Korytarz autostrady rowerowej na powrót zrówna się tu z wylotówką z Katowic. Docelowo planowane jest umożliwienie rowerzystom połączenia z Velostradą relacji Katowice Brynów – Mysłowice.

Rowery częścią systemu transportowego Metropolii

Miasto Tychy zamierza wnioskować do GZM o pokrycie pozostałej części etapu PFU
w przyszłym roku. Finansowanie prac odbywa się w oparciu o udzielanie dotacji w ramach jednego roku kalendarzowego.

Tymczasem w ramach prac nad odcinkiem po stronie Katowic, GZM przygotowała koncepcję wstępną przebiegu velostrady. Teraz przed inwestorem uzgodnienia z zarządzającymi sieciami i właścicielami terenu, którymi są w zdecydowanej większości jednostki publiczne. Odcinek katowicki ma być realizowany nie w trybie „zaprojektuj i buduj”, ale tradycyjnym. Zakłada on przetarg na projektowanie i później budowę przez wykonawcę wyłonionego
w kolejnym przetargu.

Inwestycja powstanie dzięki wysokiemu udziałowi środków unijnych. Budowa 14 km velostrady ma kosztować ok. 40 mln zł. Wykorzystanie przebiegu po dawnej linii kolejowej, a także sąsiedztwo obiektów poprzemysłowych, jak hałda i kopalnia Murcki, czy szyb Czułów, idealnie wpisuje się w ideę unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dzięki któremu GZM wraz z miastami ma otrzymać na budowę velostrad ok. 90 mln zł. Finansowaniem z tego instrumentu objęta jest cała Velostrada nr 3. Środki unijne FST zaplanowano także pozyskać na budowę Velostrady nr 6 na odcinku Brynów – Giszowiec (budowa w 2024) oraz Velostrady nr 7 (tzw. Velo Zagłębie, budowa do 2026). Z definicji ma to być część sprawnego systemu transportowego dla mieszkańców Metropolii.