1

Jest umowa na nowy chodnik i drogę rowerową wzdłuż Braci Mieroszewskich

4,5
mln zł będzie kosztowała budowa nowego chodnika oraz drogi rowerowej biegnącej
wzdłuż ulicy Braci Mieroszewskich, od granicy z Dąbrową Górniczą aż do ronda
Żołnierzy Wyklętych w Klimontowie. Firma Silesia Invest, która będzie
budować drogę rowerową oraz chodnik, ma 16 miesięcy na zaprojektowanie i
wykonanie zadania
.

Cały przebudowany fragment liczy prawie 4 km. Na przeważającej długości, bo
ponad 3,1 km, chodnik będzie odseparowany od drogi rowerowej. Jedynie w miejscach,
gdzie ze względu na niewystarczającą przestrzeń nie da się chodnika i drogi
poprowadzić osobno powstanie wspólny odcinek.

Według wytycznych prace nad chodnikiem i drogą rozpoczną się po lewej stronie
(jadąc od Dąbrowy Górniczej) jeszcze przed wiaduktem trasy DK94. Trasa będzie
przebiegała obok Expo Silesia, by na skrzyżowaniu przed stacją benzynową
przenieść się na drugą stronę. Wybudowany zostanie również fragment biegnący do
I Śląskiego Urzędu Skarbowego. Następnie chodnik z separacją drogi rowerowej
będzie biegł po tej stronie drogi aż do przejścia dla pieszych w rejonie szkoły
podstawowej nr 9 oraz skrzyżowania z ulicą Lelewela.

Po przekroczeniu ronda korzystamy z wybudowanego już nowego odcinka, którym
dostaniemy się w pobliże prywatnego przedszkola przy skrzyżowaniu z ul.
Dworską. Od okolic przedszkola nową drogą rowerową i chodnikiem dotrzemy aż za
przystanek autobusowy w przy skrzyżowaniu z ulicą Blachnickiego. Dalszy spacer
lub jazdę na rowerze kontynuujemy istniejącą trasą aż do ronda Jana Pawła II w
Sosnowcu. Przy samym rondzie rowerzyści i piesi korzystać będą z istniejącego
ciągu pieszo-rowerowego, ponieważ ten fragment zostanie przebudowany w ramach
zadania wydłużenia linii tramwajowej realizowanej przez Tramwaje Śląskie.

Za rondem, wzdłuż ul. 11 Listopada, powstanie odcinek drogi rowerowej, który
połączy się z drogą wybudowaną przy okazji powstania parku handlowego i
Kauflandu. Od rejonu stacji benzynowej, w kierunku Dańdówki, powstaną osobne
ciągi pieszy i rowerowy, które za rondem Żołnierzy Wyklętych połączą się z
drogą rowerową wybudowaną kilka miesięcy temu przez firmę Eurovia przy okazji
przebudowy tego odcinka ul. 11 Listopada.

Prawdziwy obraz tej
inwestycji zobaczymy w przyszłym roku w połączeniu z nowymi stacjami
rowerowymi, które powstaną na Zagórzu i na Dańdówce. Przy takiej okazji
zapomina się często o pieszych. My o nich pamiętamy, dlatego ta inwestycja
przyniesie ogromne korzyści zarówno rowerzystom jak i pieszym

tłumaczy Arkadiusz
Chęciński
, prezydent Sosnowca.
Utrudnienia na DK94 od 18 czerwca!

Od kilkunastu tygodni trwają prace związane z wartą 100 mln zł budową dwupoziomowego skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu. Teraz pora na roboty, które będą wiązały się z utrudnieniami dla kierowców.

Zakończyły się już prace związane z wyburzeniami oraz
wycinką drzew. Od 18 czerwca kierowcy będą mogli korzystać po jednym pasie
ruchu w obu kierunkach. Wyłączone zostaną wewnętrzne pasy drogi na odcinku od
wysokości stacji benzynowej Shell (w kierunku Katowic) do około 150 metrów
przed samym skrzyżowaniem. Zwężenie ponownie zacznie się ok. 150 metrów za
skrzyżowaniem i skończy tuż przed węzłem pozwalającym na zjazd do centrum
Sosnowca. Odcinkowe utrudnienia będą obowiązywały zarówno w kierunku Krakowa,
jak i Katowic.

Aby jak najdłużej zapewnić przejezdność skrzyżowania z ulicą
Długosza, w tym miejscu zwężeń na razie nie będzie. Sygnalizacja świetlna
również będzie funkcjonować bez zmian. Taka
organizacja ruchu będzie obowiązywała przez najbliższe trzy tygodnie i związana
jest z budową m.in. przejazdów,kontrolą sieci uzbrojenia terenu i
wykonaniem platform roboczych do wykonania murów oporowych.  

Droga krajowa nr 94 jest najlepszą alternatywą dla kierowców
całej aglomeracji, którzy wybierają właśnie to połączenie z Krakowem, zamiast
płatnej autostrady A4. Realizacja zadania przyczyni się do upłynnienia ruchu na
głównym ciągu DK94, co pozwoli zwiększyć przepustowość oraz znacząco poprawi
stan środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym
gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzącą z transportu. Również w znaczący
sposób ograniczy emisję hałasu oraz drgań.

To będzie najdroższa i największa inwestycja drogowa
sosnowieckiego samorządu w historii Miasta. W miejscu istniejącego obecnie
skrzyżowania powstanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, które będzie
przebiegało nad poprowadzoną w wykopie trasą DK94. Zjazd i wjazd pomiędzy
drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic. 

Projekt przebudowy obejmuje nie tylko skrzyżowania ale
również spory fragment dróg. Powstanie 1,3 km nowej DK94 od wysokości stacji
benzynowej Shell (jadąc od strony Dąbrowy Górniczej), aż do zjazdu na wiadukt w
ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany zostanie również 300-metrowy fragment ulicy
Długosza, gdzie powstanie także droga rowerowa. Przebudowa obejmuje również
budowę ekranów wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i
Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie.

Sosnowiec na realizację przebudowy otrzymał  74 mln zł
(koszty kwalifikowane dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.2
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla
miast.

Termin realizacji inwestycji jest ściśle określony i zadanie
musi być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.
Mniejsze rachunki dzięki słońcu

Nawet o ¼ mniej za ciepłą wodę płacą mieszkańcy budynków komunalnych w Rudzie Śląskiej, na których zamontowane zostały solary do podgrzania wody.

Instalacje takie z powodzeniem działają od trzech lat w trzech budynkach wielorodzinnych: przy ul. Jankowskiego 6 i 8 oraz przy ul. Piernikarczyka 4. Kolejną inwestycję w tym zakresie władze miasta planują zrealizować w budynku przy ul. Raciborskiej 10. Natomiast w 4 budynkach komunalnych przy ul. Szczęść Boże do podgrzania wody wykorzystana ma być pompa ciepła. Na początku roku miasto złożyło wnioski o dofinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych.

Instalacje solarne w budynkach przy ul.
Jankowskiego 6 i 8 w Wirku oraz Piernikarczyka 4 w Bielszowicach
zainstalowane zostały w 2015 r. – Inwestycje zdecydowaliśmy się wykonać w
tych budynkach wielorodzinnych, które generują największe koszty
eksploatacyjne. Ich wytypowanie poprzedzone zostało dokładną analizą, ze
szczególnym uwzględnieniem wydatków na media
– podkreśla prezydent Grażyna
Dziedzic. Łącznie na montaż i uruchomienie tych instalacji miasto wydało blisko
600 tys. zł, z czego blisko 168 tys. zł stanowiła dotacja, a prawie
240 tys. zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pierwsze odczuwalne zmniejszenie opłat
za ciepłą wodę w tych budynkach można już było zaobserwować w 2016 r.,
kiedy koszt podgrzania 1 m³ wody był mniejszy od 3 do 7 zł niż rok wcześniej.
Ogółem dzięki zamontowanym solarom lokatorzy budynków za ciepłą wodę płacą
średnio od 15 do blisko 30 proc. mniej niż przed realizacją inwestycji.
Pozwoliło to w większości przypadków na obniżenie pobieranej zaliczki z tytułu
podgrzania wody.

Co istotne, pomimo tego, że za koszt
podgrzania wody płacą mieszkańcy, to również miastu zależy na tym, żeby te
wydatki były jak najmniejsze. – W przypadku budynków komunalnych to miasto
płaci faktury za ciepłą wodę czy zużyty prąd. Dopiero za pośrednictwem
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej TBS środki te odzyskujemy
od lokatorów
– tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. – Trzeba
również pamiętać, że nie wszystkie wpłaty lokatorów wpływają w terminie, a część
z nich udaje się wyegzekwować dopiero po dłuższym czasie lub w najgorszym
wypadku wcale
– dodaje.

Rudzcy samorządowcy nadal chcą stawiać
na instalacje solarne, szczególnie tam, gdzie koszty eksploatacji obecnie są
wysokie. W pierwszej kolejności taka inwestycja ma być realizowana
w budynku przy ul. Raciborskiej 10 w dzielnicy Ruda. Ponadto w czterech
budynkach komunalnych przy ul. Szczęść Boże 62 /również w Rudzie/ oprócz
instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu ma być zainstalowana pompa ciepła,
która wykorzystana zostanie do podgrzania wody. – Staramy się o środki
unijne na te zadania. Na początku tego roku złożyliśmy pakiet wniosków, z
których część dotyczyła zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wśród nich
były właśnie wnioski o dofinansowanie inwestycji przy ul. Raciborskiej 10
i Szczęść Boże 62
– precyzuje Michał Pierończyk.

Władze Rudy Śląskiej przywiązują dużą
wagę do przedsięwzięć proekologicznych. W ciągu ostatnich czterech lat w
budynkach zarządzanych przez miasto zainstalowano już ponad 1000 modułów
fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 200 MWh energii elektrycznej
rocznie. Pozwala to zaoszczędzić w skali roku ponad 100 tys. zł.

Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie basenu letniego. W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych – basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela. Od 2018 r. ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 /budynek dawnego Gimnazjum nr 7/. Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.

Źródło: UM Ruda Śląska
Z uciążliwym zapachem można walczyć

Katowickie
MPGK intensywnie działa w kwestii uciążliwości odorowych. Pierwsza umowa
dotycząca dokumentacji nowej hali, wniosek o kontrole i apele do sąsiednich
podmiotów

Przygotowanie
dokumentacji formalnej i uzyskanie zgód na organizację przetargu dotyczącego
hermetyzacji placu dojrzewania stabilizatu w zakładzie przy ulicy Milowickiej w
Katowicach – to główne zadania stojące przed firmą wybraną właśnie przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. To jedno z wielu
działań, jakie zostały podjęte w ostatnim czasie przez spółkę. MPGK złożyło
także wniosek o ponowną kontrolę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w zakładzie, zaapelowało do sąsiednich firm o podejmowanie podobnie
intensywnych działań związanych z kontrolą i powiadomiło okoliczne samorządy o
planach budowy hali.

– Dołożymy wszelkich starań, aby hala
powstała jak najszybciej. Podpisaliśmy umowę z podmiotem, którego zadaniem
będzie przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przez procedury przy tego
typu inwestycjach. Wybrana firma, zgodnie z umową, zobowiązana jest do
opracowania minimum dwóch wariantów hermetyzacji procesu
dojrzewania stabilizatu, zawierających założenia technologiczne oraz
uwzględniających koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Do końca czerwca 2019 zostanie
opracowana rozszerzona karta informacyjna przedsięwzięcia obejmująca obliczenia
dotyczące emisji do powietrza i hałasu, a także niezbędne założenia technologiczne.
Na jej podstawie będziemy mogli wystąpić o decyzję środowiskową. Kolejnym
etapem będzie stworzenie szczegółowego programu funkcjonalno-użytkowego tej
inwestycji
– mówi Andrzej Malara, prezes MPGK w Katowicach. – Pracy związanej z procedurami jest naprawdę
sporo i chcemy, aby pełna dokumentacja była gotowa jesienią tego roku

dodaje.

Jednocześnie rozpoczęło się
opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu. Miałby on
zostać ogłoszony na przełomie 2019 i 2020 roku w formule „Zaprojektuj i
wybuduj”. Prowadzone są także konsultacje dotyczące założeń technicznych części
budowlanej, z uwzględnieniem obecnej infrastruktury oraz wyboru technologii
oczyszczania powietrza poprocesowego.

Koszt budowy hali szacowany jest na ponad 20 milionów złotych. Inwestycja
powstanie w drugiej połowie 2020 roku. Będzie ona jednym z elementów
walki z uciążliwościami odorowymi. Dotychczas MPGK w tym celu dokonało modernizacji zakładu i częściowej
hermetyzacji procesu przetwarzania odpadów (w latach 2012-2018 na ten cel
przeznaczono 120 mln złotych), stosuje także armatki antyodorowe, myjki do
posadzek i preparaty neutralizujące zapach. Znajdujący się na zewnątrz
stabilizat, będący efektem procesu kompostowania, przykryto natomiast szczelnie
specjalnymi membranami, będącymi zalecaną przez Unię Europejską technologią w
takich sytuacjach.

W ostatnim czasie skierowano
także prośbę dotyczącą kolejnych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska (poprzednie nie wykazały uciążliwości zapachowej). MPGK zwróciło się
także do okolicznych firm z apelem o podjęcie podobnych działań, związanych z
samokontrolą, technologicznymi modernizacjami i poddanie się kontroli
zewnętrznej, powiadomiło również okoliczne samorządy o planach budowy hali. Do
Mieszkańców Katowic trafił natomiast list Prezydenta Marcina Krupy,
podsumowujący dotychczasowe aktywności w tej sprawie.

Inwestycja
związana z budową nowej hali hermetyzacji w zakładzie przy Milowickiej to dla
nas priorytet. Zwiększy ona komfort życia okolicznych mieszkańców. Na bieżące
działania, które mają na celu walkę z uciążliwościami odorowymi, tylko w
ubiegłym roku przeznaczyliśmy około 2 mln złotych. Mimo stosowania
specjalistycznych preparatów czy membran izolacyjnych problem wciąż jest
sygnalizowany, a to może oznaczać, że nasz zakład nie jest jedynym źródłem
odoru. Skierowaliśmy prośby do zarządców zakładów, które znajdują się w naszym
sąsiedztwie i również mogą być potencjalnymi emitentami, o poddanie się
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. My wystąpiliśmy już z
prośbą o ponowną inspekcję w naszym zakładzie przy Milowickiej i liczymy, że sąsiadujące
z nami przedsiębiorstwa pójdą za tym przykładem. O naszych działaniach
powiadomiliśmy włodarzy sąsiednich miast, aby mieli świadomość, że działamy
aktywnie i traktujemy temat priorytetowo
mówi Robert
Potucha, wiceprezes MPGK w Katowicach.
Kolejne dofinansowanie z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii dla Gminy Imielin

Na mocy Uchwały Nr XVI/102/2019 Zgromadzenia Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 kwietnia 2019r. Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego to ok. 3 mln zł, jednak o ostatecznej kwocie rozstrzygnie przetarg.

Tegoroczne środki to nie pierwsze dofinansowanie uzyskane z Metropolitalnego Funduszu Solidarności, przypominamy, że w ubiegłym roku Miasto uzyskało dotację w wysokości 1,4 mln zł na Budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Źródło: www.imielin.pl.
Będzie nowa siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta Radzionków podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod centralną siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gmina zakupi budynek po byłej restauracji „u Blachuta”. W pomieszczeniach siedzibę będą miały także niektóre organizacje pozarządowe. W planach jest stworzenie stałej ekspozycji o dziejach naszego miasta.
Metropolia utworzyła grupę zakupową gazu

Po wspólnym zakupie energii elektrycznej, przyszła pora na wspólny zakup gazu. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powołała grupę, która w latach 2020-2021 chce wspólnie kupować to paliwo. W jej skład weszło 21 miast i gmin GZM. Ogłoszenie przetargu planowane jest na trzeci kwartał 2019 roku. 

– Będzie to największa grupa zakupowa gazu w Polsce oraz pierwszy grupowy zakup gazu w Metropolii – zapowiada Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– Podobnie jak przy okazji wspólnego zakupu prądu, chcemy wynegocjować korzystniejsze stawki niż gdyby każdy miał ogłaszać przetarg indywidualnie. Obecnie gromadzimy dane niezbędne do opracowania dokumentacji przetargowej, zaś samo ogłoszenie przetargu planujemy na trzeci kwartał tego roku – dodaje.

Obecnie Metropolia podpisała porozumienie ws. przygotowania i przeprowadzenia tego postępowania. Porozumienie zostało podpisanie przez 21 gmin członkowskich: Będzin, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Imielin, Katowice, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Wszystkie te gminy uczestniczą także we wspólnym zakupie prądu.

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, projekt zakłada centralizację i optymalizację zakupu gazu dla miast i gmin Metropolii, a także dla ich placówek i instytucji. Dzięki wspólnym zakupom, możliwe jest negocjowanie korzystniejszych stawek u dostawców.

Metropolia nie rezygnuje także ze wspólnego zakupu energii elektrycznej – w tej sprawie zostanie ogłoszony osobny przetarg. Obecnie opracowywana jest dokumentacja przetargowa na zakup energii na lata 2020-2021. Grupę stworzy aż 113 zamawiających, w ramach których  działa ponad 300 jednostek. Przypomnijmy, że grupa zakupowa energii elektrycznej na rok 2019 liczyła 73 zamawiających, skupiających 289 jednostek. Łącznie zamówiono prawie pół TWh energii.
Nowy basen w Chorzowie już otwarty

Są najlepszymi pływakami w województwie, ale przez ponad rok nie mieli dostępu do swojego basenu. Teraz, po kosztującym ponad 8 milionów złotych remoncie, uczniowie Zespołu Szkół Sportowych przy ulicy Ryszki 55 wracają na szkolny basen!

Oprócz sportowców będą tu mogli też pływać inni mieszkańcy, również ci z niepełnosprawnościami. To za sprawą specjalnej windy, która pomoże dostać się . Kompleksowa modernizacja objęła też wymianę niecki basenowej, nawierzchni wokół basenu, a także jego oświetlenie i zamontowanie nagłośnienia. W otwarciu basenu udział wzięli Prezydenci Miasta, parlamentarzyści, radni, duchowni i dyrektorzy chorzowskich szkół. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wraz z młodymi pływakami przetestował basen płynąc w sztafecie.

Źródło:www.chorzow.eu.
Wymiana miejskiego oświetlenia drogowego

Urząd Miasta Imielin informuje, że na terenie miasta rozpoczęła się modernizacja oświetlenia drogowego polegająca na wymianie lamp na energooszczędne typu LED. Jest to inwestycja prowadzona przez właściciela sieci energetycznej firmę Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

Modernizacja oświetlenia drogowego ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną przy zachowaniu odpowiedniego doświetlenia drogi wynikającego z obowiązujących norm.

W skład modernizacji wchodzi wymiana wszystkich starych opraw sodowych na oprawy ze źródłem światła LED. Zakłada się dodatkowo zwiększenie ilości punktów świetlnych przez zawieszenie opraw na prawie każdym słupie.

Modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Imielin przyniesie rzeczywiste korzyści związane za zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej o ok. 57%, a co za tym idzie zmniejszeniem kosztów utrzymania oświetlenia.

Przewiduje się oszczędności finansowe w kosztach zużycia energii elektrycznej, które szacuje się na poziomie ok 200 tyś rocznie. Oszczędności te w okresie 7 letnim pozwolą na sfinansowanie wymiany tych lamp. Po tym okresie miasto będzie płacić za energię elektryczną połowę mniej niż obecnie. Oprócz korzyści finansowych ogromne znaczenie mają również korzyści związane ze zmniejszeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery a w tym CO2. Przewiduje się ograniczenie emisji o 482,2 tony/rok. Ponadto z modernizacji oświetlenia ulicznego płyną również korzyści niematerialne ale równie istotne tj. zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz polepszenie ogólnego wizerunku poprzez zastosowanie jednorodnych, sprawnych technicznie, estetycznych i nowoczesnych opraw oświetlenia ulicznego.

Źródło: www.imielin.pl
Stadion w Sarnowie otwarty!

26 maja, podczas meczu KP Sarnów z KS Gminy Psary, odbyło się otwarcie zmodernizowanego stadionu sportowego w Sarnowie.

Uroczystość
odbyła się w przerwie meczu. Wójt Tomasz Sadłoń przywitał
wszystkich zgromadzonych i wygłosił krótkie przemówienie.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Przyszedł także czas
na uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: wicemarszałek
sejmu Barbara Dolniak, prezes Podokręgu Sosnowiec Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Józef Grząba, radni Aleksander Jewak i Adam
Sadowski, wójt Tomasz Sadłoń, wykonawca inwestycji Stefan Muzyk,
prezes KP Sarnów Dominik Rychlewski, trener drużyny Grzegorz Żak
oraz sołtys Zofia Musiał. Wójt Tomasz Sadłoń wręczył również
na ręce prezesa klubu bon od psarskiego samorządu o wartości 5000
zł, a prezes Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba piłki. Rozgrywki
zakończyły się wynikiem 3:0 dla gospodarzy spotkania.

Stadion
zyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Piłkarze mają do swojej
dyspozycji nowy budynek szatni o powierzchni 169,93 m² oraz płytę
boiska, która przeszła kompleksową modernizację. Wykonano na niej
drenaż odwadniający, zamontowano system automatycznego nawadniania,
a także pojawiła się nowa nawierzchnia. Obiekt posiada teraz
zadaszone trybuny dla 192 widzów, nowe wiaty dla zawodników
rezerwowych i bramki. Pojawiły się także chodniki, oświetlenie
sportowe umożliwiające treningi po zmroku i system monitoringu.

Wykonawcą
inwestycji było HPR Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Koszt
przedsięwzięcia wyniósł 1 mln 675 tys. zł, z czego około 450
tys. zł stanowiła dotacja Ministra Sportu i Turystyki.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej utwardził płytami ażurowymi teren przylegający do ul. Parkowej, wymienił część ogrodzenia oraz przeprowadził szereg innych prac, m.in. obsadził skarpy i kwietniki roślinami. Warto również wspomnieć, że z funduszu sołeckiego został zakupiony traktorek STIGA oraz wyposażenie szatni.

Dzięki nowoczesnemu oświetleniu mecze można rozgrywać po zmroku