1

Wystawa numizmatyczna w Muzeum Zagłębia

Muzeum Zagłębia w Będzinie serdecznie zaprasza od 19 lutego b.r. na wystawę „Pieniądz na ziemiach polskich od Kazimierza Wielkiego do czasów współczesnych”.

Na wystawie znajdują się eksponaty charakterystyczne dla systemu denarowego, groszowego, złotowego (dukatowo-talarowego), systemu monetarnego państw rozbiorowych, II Rzeczpospolitej, czasów okupacji, PRL-u oraz czasów współczesnych.

Warte zobaczenia są denary brakteatowe, grosz praski, półtorak i szóstak Zygmunta III Wazy, ort i złotówka koronna (tymf) Jana Kazimierza oraz monety z okresu rozbiorów, w tym frakcje talara Księstwa Warszawskiego i złotówka z okresu powstania listopadowego. Nie zabraknie również banknotów, w tym słynnego „górala” z okresu okupacji niemieckiej oraz monet okolicznościowych i lokalnych.

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz zbiorów pracowników Muzeum.

Plakat informujący o wystawie w Muzeum Zagłębia na tle zdjęcia monet i banknotów

Źródło: UM Będzin
Nakrętki mają moc! Akcja zbierania nakrętek

Na terenie miasta zostały ustawione pojemniki w kształcie serca na nakrętki, które zostaną przekazane na cele dobroczynne.

8 takich pojemników zainstalowano na Syberce, Warpiu, Ksawerze, Górkach Małobądzkich, na osiedlu Zamkowe, w Grodźcu, Łagiszy oraz
w śródmieściu.

Szczegóły akcji pod numerem telefonu 32 267 92 00 oraz pod adresem
e – mail: serce@um.bedzin.pl

Mapa będzina z naniesionymi serduszkami w miejscu usytuowania pojemników na nakrętki. W dolnym lewym rogu logo Będzin górą

Źródło: UM Będzin
Wystawa w będzińskiej książnicy „Fiodor Dostojewski – Gracz. Dwie połówki życia”

W 140. rocznicę śmierci jednego z najważniejszych pisarzy w historii literatury, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Będzinie postanowiła uczcić pamięć o Fiodorze Michajłowiczu Dostojewskim.

Prawdopodobnie najprościej byłoby przedstawić krótką biografię i największe dzieła autora „Zbrodni i kary”. Nam wydaje się jednak, że jest to doskonała okazja by zrobić coś innego. Liczymy, że ciekawszego. Skupiliśmy się zatem na wydarzeniach, które miały miejsce od roku 1866, gdy ten „Szekspir powieści” obwładnięty swym nałogiem – hazardem, sięga dna, a równocześnie spotyka na swej drodze swój ratunek, mianowicie swą ćwierć wieku młodszą przyszłą żonę Annę Snitkin.

Wszytko to powiązane ze słynną powieścią „Gracz” i okolicznościami jej powstania. A okoliczności, były arcyciekawe. Dostojewski tkwi w szponach hazardu, jego długi rosną z dnia na dzień. Wydawca wie o jego problemach i to wykorzystuje. Dostojewski ma w krótkim terminie napisać dla niego nową powieść. Jeśli nie wywiąże się z umowy, straci na zawsze prawa do wszystkich swoich dzieł.

W 1867 roku Anna i Fiodor Dostojewscy wyjeżdżają do Niemiec. Ich życie poznajemy dzień po dniu, Anna opisała je w dzienniku. Dostojewski wpada w pułapkę gracza. I tak do wiosny roku 1871, podróż poślubna państwa Dostojewskich trwała 4 lata. Dostojewski przegrał wszystkie pieniądze. 16 kwietnia 1871 roku pisze słynny list do żony. A w nim…

Czy są Państwo zachęceni?

Zapraszamy również do oglądania prezentacji multimedialnej na stronie Facebook będzińskiej książnicy z rozwinięciem podjętych tu wątków, oraz przeczytanym w oryginale fragmentem powieści „Gracz”, dzieła literackie, zdjęcia autora, okładki jego dzieł, afisze teatralne, zdjęcia rękopisów (które Dostojewski ozdabiał bardzo interesującymi rysunkami), Dostojewski „w wydaniu popkulturowym”. I ogromna (również dla nas) przyjemność i niespodzianka – ilustracja Wojciecha Grabowskiego do powieści „Gracz”.

Termin wystawy: 09.02.2021 – 28.02.2021 r.

Źródło: UM Będzin
„Zimowa wystawa” w Pałacu Mieroszewskich oczekuje na zwiedzających

Zapraszamy Państwa do Pałacu Mieroszewskich, gdzie do 14 lutego można obejrzeć wystawę pt. „Narty, dancing, brydż”. Inspiracją do jej realizacji były popularne rozrywki jakim się oddawali bywalcy zimowych kurortów w Odrodzonej Ojczyźnie, czyli jazda na nartach, dancingi, bale, czy gra w brydża.

Narty-Dancing-Brydż to także nazwa składu pociągu rajdowego wprowadzonego przez Polskie Koleje Państwowe i Krakowskie Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa w latach 30. XX w.Narracja wystawy skupia się wokół sportu narciarskiego, górskich pejzaży oraz kurortów do których kursował wspomniany skład pociągu. Natomiast dawny sprzęt narciarski, wspaniałe plakaty zimowe z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i bogate archiwum fotograficzne przeniosą Państwa w klimat dwudziestolecia międzywojennego.

Wszystkim chętnym polecamy rozegrać w pałacowych wnętrzach partyjkę brydża.

Plakat informujący o wystawie fotografii przedstawiającej dawne rozrywki w okresie karnawału

Źródło: UM Będzin
Pojemniki na plastikowe nakrętki!

Na terenie miasta instalowane są metalowe pojemniki na plastikowe nakrętki od butelek.

Dwa z nich stanęły już w Grodźcu i na osiedlu Zamkowym, a kolejnych sześć jest montowanych w pozostałych dzielnicach. Zachęcamy do regularnego zapełniania pojemników, gdyż nakrętki będą przekazywane do instytucji i osób, które wykorzystają je w celach dobroczynnych.

Kolejnym etapem działań proekologicznychbędzie instalacja specjalnych kontenerów na elektrośmieci w dziesięciu punktach miasta.

Źródło: UM Będzin
Dofinansowanie do modernizacji ogrzewania

Już od 1 lutego będzie można składać wnioski o dofinansowanie do modernizacji ogrzewania. Temat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw kotły wyprodukowane ponad 10 lat temu właściciele muszą wymienić do końca 2021 roku.

Dofinansowanie modernizacji ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Osoby fizyczne, a także wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Będzin mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych ze środków budżetu Miasta Będzina. Zasady przyznawania dotacji celowej na ten cel zostały określone w załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które planują zmianę sposobu ogrzewania polegającą na likwidacji kotłów węglowych centralnego ogrzewania lub innych zdekapitalizowanych pieców węglowych na źródło ogrzewania proekologiczne mogą składać w danym roku budżetowym wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta Będzin od 1 lutego do 30 czerwca w danym roku budżetowym.

Źródła ogrzewania proekologicznego podlegające dofinansowaniu

W przypadku osób fizycznych proekologicznymi źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • kotły olejowe centralnego ogrzewania,
 • urządzenia elektryczne,
 • podłączenie do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych proekologicznym źródłami ogrzewania podlegającym dofinansowaniu są:

 • zbiorcze kotły gazowe centralnego ogrzewania,
 • grzewcze urządzenia elektryczne,
 • wymiennikownie ciepła,
 • zbiorcze urządzenia grzewcze wykorzystujące tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa),
 • zbiorcze kotły na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, które spełniają wymagania normy PN-EN 303-5:2012 minimum 5 klasy oraz dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Dofinansowanie nie obejmuje

W przypadku osób fizycznych jak i wspólnot mieszkaniowych dofinansowanie nie obejmuje:

 • lokali/budynków oddanych do użytkowania po dniu 26 lutego 2014 r.,
 • lokali/budynków, co do których dokonano zmiany sposobu ogrzewania objętej dofinansowaniem przed zawarciem umowy o dofinansowanie,
 • lokali użytkowych,
 • wymiany urządzeń do ogrzewania gazowego, elektrycznego, olejowego jak również wymiany przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej,
 • ogrzewania wykonywanego jako drugie lub kolejne ogrzewanie równoległe do już istniejącego źródła ogrzewania,
 • przenośnego urządzenia grzewczego. Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.

O dofinansowanie modernizacji ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, które nie korzystały z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.

Wysokość dofinansowania na częściowe pokrycie kosztów modernizacji

Dofinansowanie udzielana jest w każdym przypadku na częściowe pokrycie kosztów modernizacji. W przypadku umów o dofinansowanie podpisanych przez osoby fizyczne wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztu zakupu urządzenia, nie więcej niż 3000 zł, podobnie w przypadku podłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej 70% kosztu podłączenia, nie więcej niż 3000 zł. Wspólnoty mieszkaniowe na podstawie umowy o dofinansowanie mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztu zakupu urządzenia/urządzeń jak również kwoty stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych umowa o dofinansowanie oraz kwoty 1000 zł.

Wypłata środków finansowych tytułem dofinansowania

Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania modernizacji ogrzewania w każdym przypadku jest podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a Miastem Będzin, zgłoszenie Miastu Będzin zakończenia prac wraz z odpowiednimi dokumentami do dnia 31 października danego roku budżetowego oraz podpisanie bez zastrzeżeń protokołu końcowego. Środki finansowe tytułem dofinansowania zostaną wypłacone przez Miasto Będzin w ciągu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do modernizacji ogrzewania ze środków budżetu Miasta Będzina znajdują się w załączniku Nr 1 i 2 do XXIX/221/2020 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2020 r. Można je również uzyskać w Urzędzie Miasta Będzina, a także dzwoniąc pod numer telefonu 32 267 91 72.

Skorzystaj więcej niż z jednej dotacji

Niezależnie od dotacji pozyskanej z Urzędu Miasta właściciele nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację ogrzewania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze”.

Informacje o warunkach programu można uzyskać pod numerem telefonu 32 603-22-52.

Z obu dotacji można skorzystać równocześnie dla tej samej inwestycji.

Źródło: UM Będzin
Woda dla pacjenta

Z inicjatywy Przedszkola Miejskiego nr 1 w Będzinie wśród będzińskich szkół podstawowych i przedszkoli zorganizowana została akcja „Woda dla pacjenta”. Udało się zabrać 2000 butelek o pojemności 0,5 l. Zgromadzona woda została przekazana do Szpitala w Będzinie oraz w Czeladzi.

Wodę dla szpitali przekazała społeczność Przedszkola Miejskiego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 9, Przedszkola Miejskiego nr 11, Przedszkola Miejskiego nr 13.

Akcję wsparł również Poseł na Sejm RP Pan Rafał Adamczyk oraz Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Źródło: UM Będzin
Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne

1 grudnia 2020 r. Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski wręczył 4 uczniom i 2 studentom stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym i akademickim 2019/2020.

Prezydent Miasta pogratulował stypendystom wspaniałych wyników i osiągnięć, wręczył również listy gratulacyjne rodzicom nagrodzonych uczniów.

Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów, otrzymali:

 • Julia Sikorska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie,
 • Tomasz Kowalski – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie,
 • Szymon Sarnik – uczeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Będzinie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie,
 • Alan Frąckowiak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie.

Stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia w nauce dla studentów – mieszkańców Będzina, otrzymali:

 • Agnieszka Zimna – studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 • Magdalena Zawisza – studentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Uczniowie i studenci – mieszkańcy Będzina – mogą również ubiegać się o stypendium Miasta Będzina za szczególne osiągnięcia sportowe. Termin składania wniosków dotyczących osiągnięć w 2020 roku upływa 15 stycznia 2021 r.

Źródło: UM Będzin
Sukcesy w będzińskich szkołach i przedszkolach!

Natalia Stańczyk i Mateusz Seweryn ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie zajęli III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie HackJunior. Organizatorem wydarzenia był Departament GovTech Polska Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu pomocy dydaktycznej do nauki kodowania, programowania i/lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Nasi uczniowie opracowali uniwersalną matę edukacyjną, klocki ruchu, plansze tematyczne oraz zestaw zadań. Efekty swojej pracy uwiecznili na nagraniu, które można oglądać tutaj:

https://www.facebook.com/sp4bedzin/videos/240423047415178/

Źródło: UM Będzin
Świąteczna paczka dla Seniorów

W związku z obecną sytuacją wielu będzińskich seniorów nie może liczyć na pomoc bliskich w przygotowaniu świąt. Dlatego wraz z będzińskimi szkołami podstawowymi i przedszkolami szykujemy dla nich świąteczne paczki.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji Świąteczna paczka dla seniorów. Jeżeli ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy, zgłaszamy to dyrektorowi najbliższej szkoły lub przedszkola. Również przekazujemy dary do najbliższej placówki oświatowej: żywność, drobne kosmetyki czy środki, które przydadzą się do świątecznych porządków.

Zbiórka darów w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 do 15 grudnia!

Źródło: UM Będzin