1

Management

Zarząd Metropolii GZM to organ wykonawczy, odpowiadający za bieżące wykonywanie zadań, do których realizacji GZM została powołana. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, w tym Przewodniczący Zarządu i dwóch Wiceprzewodniczących. Zarząd wybierany jest przez członków Zgromadzenia Metropolii, czyli przedstawicieli 41 miast i gmin w głosowaniu tajnym. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stosuje „dżentelmeńską zasadę”, zgodnie z którą w pięcioosobowym zarządzie swojego reprezentanta ma każdy z pięciu podregionów Metropolii, czyli podregion katowicki, sosnowiecki, bytomski, tyski oraz gliwicki.Kazimierz Karolczak ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Metropole GZM, der ersten institutionalisierten Metropole in Polen. Er koordiniert die durch die Metropole zu realisierenden gesetzlichen Aufaben: Gestaltung der räumlichen Ordnung, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung, Entwicklung und Integration des gemeinsamenöffentlichen Transports und der Promotion. Früher war er als Vizemarschall der Woiwodschaft Schlesien tätig und war u.a. für Angelegenheiten zuständig, die mit dem Europäischen Sozialfonds, dem Umweltschutz, der Wirtschaft, dem Sport und Tourismus zusammenhingen. In den Jahren 1999-2003 hat er gewerbliche Tätigkeit ausgeübt, und 2003 hat er eine der ersten Arbeitsvermittlungsagenturen in Polen, die Firma WORKER Sp. z o.o. (GmbH des polnischen Rechts) gegründet, die in Kürze zu einer der größten in dieser Branche tätigen Firmen wurde 2005 wurde er zum Gründer und stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes der Arbeitsvermittlungsagenturen (SAZ), einer derzeit größten Branchen-Arbeitgeberorganisation in Polen, die Arbeitsvermittlungsagenturen vereinigt, die sich auf das Erbringen ausgewählter HR-Dienstleistungen spezialisieren. 2007 hat er seine Anteile an der Gesellschaft verkauft. 2010 war er als Mitglied der Geschäftsführung, General Director tätig, als er den Investor auf dem polnischen Markt einführte. Kazimierz Karolczak ist Absolvent der Technischen Fakultät der Schlesischen Universität. Er absolvierte auch ein postgraduales Studium für Manager an der Haupthandelsschule.Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest tyszaninem, ukończył krakowską AGH. Posiada wieloletnie doświadczenia kierownicze oraz samorządowe. Wcześniej pracował m.in. jako zastępca prezydenta Miasta Tychy (2000-2010), gdzie nadzorował obszar inwestycji, usług komunalnych i ochrony środowiska. Był odpowiedzialny za stworzenie i wdrożenie pierwszego w kraju Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Kierował także miejskimi spółkami Agencją Promocji i Rozwoju Gospodarczego oraz tyskim TBS-em. W latach 2010-2015 był prezesem Tauron Ciepło, a następnie wiceprezesem zarządu ds. korporacji grupy Tauron Polska Energia S.A., odpowiedzialnym za zamówienia strategiczne i konsolidowane. Pełnił również szereg funkcji społecznych jak Wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Energie Cities, ekspert Parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska czy członek Regionalnej Rady ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadzoruje prace Departamentu Strategii i Polityki  Przestrzennej oraz Departamentu Funduszy Zewnętrznych. W latach 2001-2017 była Skarbnikiem Miasta Katowice. Wcześniej pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego BUDIMEX, jak również prowadziła własną działalność gospodarczą.  Dodatkowo od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności była wieloletnim członkiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczyła Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Ceniony wykładowca i organizator wielu konferencji, a także uczestnik spotkań ogólnokrajowych w charakterze eksperta w dziedzinie finansów publicznych, autor i współautor artykułów z zakresu finansów publicznych. Danuta Kamińska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe i uzyskała dyplom MBA.Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym odpowiada za sprawy związane z mobilnością miejską, w tym organizowaniem transportu publicznego i budową Kolei Metropolitalnej oraz zamówieniami publicznymi. Nadzoruje również pracę Zarządu Transportu Metropolitalnego – jednostki organizacyjnej GZM, która od 1 stycznia 2019 roku pełni funkcję organizatora transportu zbiorowego w Metropolii i scaliła trzy, działające dotychczas odrębnie, związki komunikacyjne.  W latach 2016 – 2017 pełnił obowiązki dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach, jednocześnie od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Politechnice Śląskiej oraz studia podyplomowe MBA w Akademii WSB. Jest członkiem Rady Społecznej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.Jacek Brzezinka, Mitglied der Geschäftsführung der Metropole GZM. Er stammt aus Bytom, verfügt über Erfahrung im Management und in der Selbstverwaltung. Nach der Beendigung seines Studiums an der Technischen Schlesischen Universität hat er über zehn Jahre in privaten Firmen in Manager-Positionen gearbeitet. Seine Erfahrungen in öffentlicher Tätigkeit hat er in der Selbstverwaltung von Bytom gesammelt, als er selbst Rat und zweifach ein stellvertretender Vorsitzendet des Stadtrates war. In den Jahren 2007-2015 hatte er die Funktion eines Abgeordneten des Sejms der Republik Polen inne, war Mitglied der Kommission: der öffentlichen Finanzen, der territorialen Selbstverwaltung und der regionalen Politik, der Digitalisierung und der Verwaltung, sowie der außerordentlichen Kommission für Einschränkung der Bürokratie. Außerdem war er Vorsitzender einer ständigen Unterkommission für die Kontrolle der Realisierung des Budgets. Koautor des im Jahr 2015 erlassenen Gesetzes über den Metropol-Kreis. In den Jahren 2016-2018 war er Berater des Marschalls der Woiwodschaft Schlesien. Er gehörte dem Expertenteam an, welches eine „Vereinbarung zugunsten einer integrierten Entwicklungspolitik der Woiwodschaft Schlesien“ ausarbeitete, und repräsentierte dabei die Selbstverwaltung. Er war auch Mitglied des Leitenden Komitees des „Programms für Schlesien“.