Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii

Zajmuje się m.in. obsługa działalności Zarządu oraz Zgromadzenia GZM; organizowaniem współpracy z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; przyznawaniem Honorowych Patronatów Przewodniczącego Zarządu Metropolii.

Wojciech Skrzypek
e-mail: w.skrzypek@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 16

Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych

Do jego zadań należy w szczególności przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, koordynowanie i realizowanie zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz zapewnienie warunków technicznych do sprawnego funkcjonowania urzędu.

Ogłoszenia o prowadzonych: Zamówieniach publicznych

Katarzyna Cieśla
e-mail: k.ciesla@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

Marcin Marczak
e-mail: m.marczak@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 30

Departament Finansowy

Zajmuje się zarządzaniem sprawami finansowymi Związku Metropolitalnego i Urzędu oraz zapewnia obsługę księgową. Do jego zadań należy w szczególności przygotowanie uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej oraz uczestniczenie w procesie zamówień publicznych.

Agnieszka Szołtysik
e-mail: a.szoltysik@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 35

Małgorzata Lorenz
e-mail: m.lorenz@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 37

Departament Organizacji i Zarządzania

Do jego zadań należy stworzenie odpowiednich warunków osobowych, organizacyjnych i informatycznych umożliwiających sprawne funkcjonowanie urzędu.

Jadwiga Sowa

e-mail: j.sowa@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 46

Małgorzata Paszkowska-Zając

e-mail: m.paszkowska-zajac@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 47

Agnieszka Stępień

e-mail: a.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 42

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Czuwa nad właściwą realizacją zawieranych umów i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami. Do jego zadań należy również analiza ustaleń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz weryfikacja realizacji zaleceń pokontrolnych przez poszczególne departamenty.

Katarzyna Świtalska
e-mail: k.switalska@metropoliagzm.pl

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej

Do jego zadań należy inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie procesu opracowywania, a w przyszłości aktualizacji, monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Departament zajmuje się również opracowaniem koncepcji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Realizowane działania: Planowanie przestrzenne, Strategia

Andrzej Kolat

e-mail: a.kolat@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 76

Agnieszka Szczepańska-Góra

e-mail: a.gora@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 92

Departament Projektów i Inwestycji

Do jego zadań należy realizacja zadań inwestycyjnych; analiza i projektowanie przedsięwzięć, których celem jest podnoszenie jakości komfortu życia mieszkańców; identyfikacja inicjatyw, które mogą wykorzystać efekt skali oraz wdrażanie instrumentów potrzebnych do ich realizacji; współpraca z uczelniami, parkami technologicznymi, instytucjami badawczymi, jednostkami i stowarzyszeniami naukowymi etc.; proponowanie i realizacja projektów wpływających na rozwój cyfryzacji w GZM.

Realizowane działania: Fundusz Solidarności, Grupa zakupowa, Rower Metropolitalny, Otwarte Dane

Karolina Mucha-Kuś

e-mail:  k.mucha-kus@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Paweł Krzyżak

e-mail: p.krzyzak@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Bartosz Rozpondek

e-mail: b.rozpondek@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Alina Mzyk
e-mail: a.mzyk@metropoliagzm.pl
telefon: +48 32 718 07 52

Marek Lewandowski

e-mail: m.lewandowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 55

Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy

Do jego zakresu należy opracowanie planu rozwoju gospodarczego GZM oraz kreowanie rozwiązań, które zdynamizują procesy gospodarcze na obszarze Metropolii, dbając jednocześnie o to, by rozwój ten był zrównoważony. Departament Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy odpowiada za budowanie relacji biznesowych i instytucjonalnych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Jego zadaniem jest również inicjowanie i koordynowanie działań o wysokim stopniu innowacyjności, które będą podnosić jakość i komfort życia mieszkańców, a także będą przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności Metropolii jako miejsca przyjaznego mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom i inwestorom.

Realizowane działania: Elektromobilność, Drony, Współpraca międzynarodowa

Jacek Woźnikowski

e-mail: j.woznikowski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 65

Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 74

Łukasz Łata

e-mail: l.lata@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68

Natalia Puchała

e-mail: n.puchala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 68

Departament Komunikacji i Transportu

Zajmuje się opracowaniem i realizowaniem polityki transportowej związanej z metropolitalnymi przewozami pasażerskimi. Jego zadaniem jest podejmowanie działań służących podniesieniu jakości, spójności i efektywności transportu publicznego, który ma stawać się realną alternatywą dla samochodów. Wśród podejmowanych działań jest integracja różnych środków transportu oraz podejmowanie działań związanych z przywróceniem znaczenia kolei, która w przyszłości ma stać się kręgosłupem systemu transportowego w Metropolii.

Realizowane działania: Transport publiczny, Kolej Metropolitalna

Lucjan Dec

e-mail: l.dec@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 51

Mariusz Dziesiński

e-mail: m.dziesinski@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Beata Zarębska

e-mail: b.zarebska@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Dariusz Olędzki

e-mail: d.oledzki@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 85

Departament Nadzoru Właścicielskiego

Jego zadaniem jest nadzór nad majątkiem należącym do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz nad spółkami prawa handlowego, w których GZM ma swoje udziały. Jednostką organizacyjną Metropolii jest Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz PKM Świerklaniec.

Piotr Cebula

e-mail: p.cebula@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 80

Departament Informatyki

Zapewnienia stałą obsługę informatyczną Urzędowi Metropolitalnemu oraz podległym mu jednostkom organizacyjnym.

Adam Krakowczyk

e-mail: a.krakowczyk@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 40

Grzegorz Stępień

e-mail: g.stepien@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 743 84 85

Marcin Pustuł

e-mail: m.pustul@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 88

Departament Infrastruktury i Środowiska

Departament podejmuje tematy związane z ochroną środowiska o znaczeniu metropolitalnym; podejmuje działania integrujące i koordynujące w tym obszarze, w szczególności związane z gospodarką odpadami komunalnymi; poprawą jakości powietrza, efektywnością energetyczną, w tym odnawialnymi źródłami energii; błękitno-zieloną infrastrukturą Metropolii z nadrzędnym z celem adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.

Blanka Romanowska

e-mail: b.romanowska@metropoliagzm.pl

Sekretariat: +48 508 836 337

Departament Komunikacji Społecznej i Marketingu

Departament zajmuje się promocją i komunikacją społeczną. W tym zakresie jego zadaniem jest współpraca z mediami, informowanie o działaniach podejmowanych przez Zarząd GZM, współpraca z biurami prasowymi gmin członkowskich oraz realizacja działań promocyjnych, których celem jest podnoszenie wiedzy i budowanie świadomości metropolitalnej, a także prezentowanie w kraju i za granicą atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii.

Daria Kosmala

e-mail: d.kosmala@metropoliagzm.pl

telefon: +48 722 300 062

Dawid Pasek

e-mail: d.pasek@metropoliagzm.pl

telefon: +48 722 300 062

Witold Czyż

e-mail: w.czyz@metropoliagzm.pl

telefon: +48 32 718 07 64

Wydział Komunikacji Społecznej

telefon: +48 32 718 07 62

X
Skip to content