1

Nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury

Zapraszamy dzieci w wieku od szóstego miesiąca życia do 3 lat wraz z rodzicami/ opiekunami na wspólną zabawę.

Podczas zajęć dzieci będą się bawić z muzyką, zarówno klasyczną jak i tą z repertuaru dziecięcego, wykorzystując do tego różnorodne przedmioty: piłki, chustki, chustę KLANZY, kolorowe wstążki, kocyki, butelki sensoryczne, folię oraz instrumenty perkusyjne.

Poprzez wspólną zabawę stymulowany będzie nie tylko wszechstronny rozwój Państwa pociech, ale także wzmacniana będzie wzajemna więź w relacji rodzic- dziecko. Z kolei możliwość obcowania z innymi dziećmi pozwoli rozwinąć kompetencje społeczne i nauczy współpracy w grupie.

Cele zajęć:

– wspieranie rozwoju wielu zmysłów dziecka ( widzę, słyszę, czuję)

– stymulowanie rozwoju mowy

– rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych

– uwrażliwienie na dźwięk, barwę, dynamikę muzyki

– stymulowanie pamięci poprzez powtarzalność zabaw/ piosenek

– wzbogacenie wiedzy o najbliższym świecie

– wprowadzenie radosnej atmosfery wspólnej zabawy

– możliwość kontaktu z rówieśnikami

czas trwania zajęć: 45 minut

prowadząca: Marta Janota – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel Szkoły Muzycznej Yamaha, prywatnie mama dwóch dziewczynek – czteroletniej Tosi i rocznej Marysi.