1

Stadion w Sarnowie otwarty!

26 maja, podczas meczu KP Sarnów z KS Gminy Psary, odbyło się otwarcie zmodernizowanego stadionu sportowego w Sarnowie.

Uroczystość
odbyła się w przerwie meczu. Wójt Tomasz Sadłoń przywitał
wszystkich zgromadzonych i wygłosił krótkie przemówienie.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Przyszedł także czas
na uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: wicemarszałek
sejmu Barbara Dolniak, prezes Podokręgu Sosnowiec Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Józef Grząba, radni Aleksander Jewak i Adam
Sadowski, wójt Tomasz Sadłoń, wykonawca inwestycji Stefan Muzyk,
prezes KP Sarnów Dominik Rychlewski, trener drużyny Grzegorz Żak
oraz sołtys Zofia Musiał. Wójt Tomasz Sadłoń wręczył również
na ręce prezesa klubu bon od psarskiego samorządu o wartości 5000
zł, a prezes Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba piłki. Rozgrywki
zakończyły się wynikiem 3:0 dla gospodarzy spotkania.

Stadion
zyskał nowy wygląd i funkcjonalność. Piłkarze mają do swojej
dyspozycji nowy budynek szatni o powierzchni 169,93 m² oraz płytę
boiska, która przeszła kompleksową modernizację. Wykonano na niej
drenaż odwadniający, zamontowano system automatycznego nawadniania,
a także pojawiła się nowa nawierzchnia. Obiekt posiada teraz
zadaszone trybuny dla 192 widzów, nowe wiaty dla zawodników
rezerwowych i bramki. Pojawiły się także chodniki, oświetlenie
sportowe umożliwiające treningi po zmroku i system monitoringu.

Wykonawcą
inwestycji było HPR Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Koszt
przedsięwzięcia wyniósł 1 mln 675 tys. zł, z czego około 450
tys. zł stanowiła dotacja Ministra Sportu i Turystyki.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej utwardził płytami ażurowymi teren przylegający do ul. Parkowej, wymienił część ogrodzenia oraz przeprowadził szereg innych prac, m.in. obsadził skarpy i kwietniki roślinami. Warto również wspomnieć, że z funduszu sołeckiego został zakupiony traktorek STIGA oraz wyposażenie szatni.

Dzięki nowoczesnemu oświetleniu mecze można rozgrywać po zmroku