Patrole rowerowe Straży Miejskiej w Bieruniu

Słoneczna pogoda, z jaką mamy ostatnio do czynienia sprzyja aktywności fizycznej podejmowanej na świeżym powietrzu. Mieszkańcy korzystając z uroków ciepłych dni, znacznie częściej odwiedzają tereny zielone w naszym mieście. Rowerowe patrole Straży Miejskiej mają za zadanie doglądać miejsc takich jak: „Grobla”, „Paciorkowce”, „Mini arboretum” czy obszar wokół zbiornika wodnego „Łysina”, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Atuty rowerowych patroli Straży Miejskiej:

  • większa możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.
  • łatwiejszy dojazd na miejsce wezwania
  • możliwość skontrolowania w krótkim czasie dużego obszaru
  • możliwość wjechania rowerem tam, gdzie jest zakaz poruszania się samochodami
  •  większa możliwość dostrzeżenia zakłóceń ładu publicznego, np. zwrócenia uwagi na dzikie wysypiska śmieci

Pełniąc służbę na „dwóch kółkach”, funkcjonariusze zwracają uwagę na wykroczenia porządkowe, drogowe oraz czuwają nad bezpieczeństwem osób przemieszczających się ulicami miasta. Strażnicy są w pełni przygotowani do podejmowania interwencji i pozostają w stałym kontakcie z dyżurnym. Będzie szybko, skutecznie i ekologicznie!

Bieruńskie patrole Straży Miejskiej są odpowiednio oznakowane, widoczne i łatwe do rozpoznania.

Źródło: www.bierun.pl.