1

Onkologiczna współpraca szpitali z Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, Będzina i Zawiercia

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna intensywną współpracę ze szpitalami powiatowymi w Czeladzi, Będzinie i Zawierciu. Rozpoczęciu tej współpracy poświęcone było spotkanie, które odbyło się w czwartek, 6 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Udział w nim wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w
Dąbrowie Górniczej, przedstawiciele władz powiatów będzińskiego i
zawierciańskiego, a także kierownictwo placówek medycznych, których powiaty te
są organami założycielskimi.

Na współpracy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii ze
szpitalami z sąsiednich powiatów skorzystają przede wszystkim mieszkańcy
Będzina, Czeladzi, Myszkowa i Zawiercia. To właśnie w szpitalach w tych miastach
dwa razy w miesiącu odbywać się będą specjalne konsylia z udziałem specjalistów
z ZCO. Dodatkowo pacjenci będą mogli przez 7 dni w tygodniu korzystać z
konsultacji w Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Po konsyliach pacjenci mogą być
błyskawicznie kierowani na dalsze leczenie w ZSC w Dąbrowie Górniczej. Będą tam
przede wszystkim kierowane osoby z podejrzeniem raka piersi, okrężnicy,
odbytnicy, żołądka czy czerniakami i nowotworami tkanek miękkich.

W Zagłębiowskim Centrum Onkologii pacjentami zaopiekuje się
wielodyscyplinarny zespół specjalistów, złożony z lekarzy specjalności
onkologicznych (onkologa klinicznego, radioterapeuty, chirurga onkologa lub
lekarza specjalisty związanego z konkretnym umiejscowieniem nowotworu). Będą
także mogli korzystać z pomocy doskonale wyposażonego Zakładu Radioterapii, w
którym pracuje ośmioro specjalistów radioterapii onkologicznej oraz Oddziału
Chirurgii Onkologicznej.

ZCO w Dąbrowie Górniczej ma do dyspozycji pełny zakres
procedur diagnostycznych, w tym między innymi: badania USG, rentgenowskie,
tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, scytografię, pozytonową
tomografię emisyjną, endoskopię, biopsje, mammografię cyfrową i własną
pracownię histopatologii.

    – Wykorzystamy
wszystkie zalety Pakietu Onkologicznego. Pacjenci skierowani na radioterpaię
będą skonsultowani przez onkologa radioterapeutę w dniu pierwszej wizyty w
Zagłębiowskim Centrum Onkologii. Procedury przygotowawcze do radioterapii
odbędą się od razu po kwalifikacji do leczenia – zapowiada doktor Tomasz
Szczepanik, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w ZCO w Dąbrowie Górniczej.

W 2018 roku w Oddziale Chirurgii Onkologicznej ZCO w
Dąbrowie Górniczej przeprowadzono 460 operacji onkologicznych, w tym 100
operacji raka piersi oraz 100 operacji raka jelita grubego lub odbytnicy. W
Polsce raka piersi wykrywa się u około 16.000 osób rocznie, a raka jelita
grubego u 17.000 pacjentów.

Nowoczesne metody leczenia, wdrożone w dąbrowskiej placówce, pozwalają ograniczyć konieczność amputacji piersi, a chorą tkankę zwalczyć poprzez naświetlenia, operację czy chemioterapię.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza