1

Metropolia GZM i Metropolia Ruhry podpisały porozumienie o partnerstwie

Wspólne działania na rzecz
rozwoju transportu publicznego oraz elektromobilności, wspieranie działań na
rzecz innowacyjnej gospodarki, rozwój terenów zielonych oraz wymiana naukowa,
kulturalna i sportowa – to kilka z możliwych form współpracy, które będą
wspólnie realizować Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia oraz Metropolia Ruhry.
Te dwa wielkie organizmy miejskie podpisały 9 sierpnia w Katowicach
porozumienie o partnerstwie.


W rozwoju Metropolii chcemy korzystać z doświadczeń naszych zagranicznych
sąsiadów i stawiamy na aktywną współpracę- mówi Kazimierz Karolczak,
przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 


Metropolia Ruhry jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Podobieństwo
industrialnej przeszłości, realizacja trudnego procesu restrukturyzacji i
świadomość wyzwań jakie stawia przed naszymi metropoliami współczesny świat, to
czynniki, które zachęcają do współdziałania. Zagłębie Ruhry zakończyło długi proces
restrukturyzacji i stało się centrum rozwojowym z gospodarką opartą na wiedzy.
Warto czerpać z doświadczeń naszych niemieckich partnerów, by Górnośląsko-
Zagłębiowska Metropolia mogła skuteczniej realizować swoje cele związane ze
zrównoważonym rozwojem- tłumaczy Kazimierz Karolczak.

W dokumencie wskazano obszary
współpracy. Metropolie będą działać na rzecz rozwoju transportu publicznego i
elektromobilności. Swoją aktywność nakierują na wsparcie procesów transformacji
w miastach z przemysłu ciężkiego w stronę nowoczesnej gospodarki. Promowane
będą badania oraz transfer wiedzy między metropoliami. Współpraca będzie
dotyczyć także rozwoju terenów zielonych. Realizowana będzie wymiana kulturalna
oraz sportowa. Dokument wskazuje także na wyzwania stojące przed metropoliami.
Należą do nich zmiany klimatyczne, procesy demograficzne oraz rewitalizacja
terenów poprzemysłowych. 

– Międzyregionalna europejska
wymiana z Metropolią GZM otwiera przed nami nowe szanse-mówi Karola
Geiß-Netthöfel, dyrektor regionalna Regionalnego Zrzeszenia Ruhry.

– Dzięki transferowi wiedzy,
doświadczeń i dobrych praktyk możemy się wzajemnie uczyć i rozwijać nasze
kompetencje. Jest to istotne dla kształtowania zmian strukturalnych oraz
stałego rozwoju konkurencyjności Metropolii Ruhry. Cieszymy się, że wraz z
Metropolią GZM będziemy mogli realizować wspólne projekty. Dotyczy to przede
wszystkim takich obszarów jak ekologia i środowisko, kształcenie i nauka oraz
cyfryzacja. W nich widzimy duży potencjał do wspólnych inicjatyw- wyjaśnia.

Podpisane porozumienia otwiera
drogę do wspólnych działań. Mają one polegać na m.in. wymianie informacji i
doświadczeń, realizacji wspólnych projektów oraz programów współpracy.
Metropolie będą też wspólnie występować w wydarzeniach na skalę międzynarodową.
Porozumienie zakłada także tworzenie grup roboczych. 

Zawarte porozumienie jest konsekwencją podpisanego
w ubiegłym roku listu intencyjnego. W pierwszej połowie lipca w Zagłębiu Ruhry
przebywała z wizyta studyjną delegacja przedstawicieli gmin członkowskich
Metropolii GZM. Dotyczyła ona niemieckich doświadczeń w zagospodarowaniu
terenów zielonych.

W dniu poprzedzającym podpisanie umowy delegacja z Metropolii
Ruhry odwiedziła Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie oraz Park Śląski, a
także zapoznała się z ich funkcjonowaniem oraz planami rozwoju. Zwiedziła także
osiedle Nikiszowiec w Katowicach. W piątek goście spotkali się z
przedstawicielami Miasta Katowice. Rozmowy dotyczyły starań o tytuł „Katowice Zieloną
Stolicą Europy” w 2022 roku oraz Miejskiego Planu Adaptacyjnego, mającego na
celu przystosowanie miasta do funkcjonowania w dobie zmian klimatycznych. 

Regionalny Związek Zagłębia Ruhry (Metropolia
Ruhry): W jego skład wchodzą 53 gminy, leżące w centralnej części landu
Północna Nadrenia-Westfalia (zachodnie Niemcy). Mieszka w nich ok. 5,1 mln osób.
Największe miasta to: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen,
Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Zagłębie Ruhry z regionu przemysłowego stało się wiodącym
ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Europie, gdzie koncertują się branże związane z
technologią i usługami. Funkcjonuje tam ok. 155 tys. przedsiębiorstw,
które wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec. Na 22 uczelniach studiuje ok. 290
tys. studentów.

www.regionalverbandruhr