Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna zostanie zainstalowana na szkole w Gierałtowicach

Gmina Gierałtowice otrzymała 204 953,66 zł  na realizację projektu o nazwie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice” 

Projekt dotyczy montażu paneli fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.