Twoje dane – Twoja sprawa

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
przystąpiło w bieżącym roku szkolnym do udziału  w X jubileuszowej
edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do
uczniów i nauczycieli”.

Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Program jest realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Celem Programu jest uświadomienie i upowszechnienie wiedzy o ochronie
danych osobowych i prawie do prywatności wśród uczniów i  nauczycieli
poprzez poszerzenie oferty  edukacyjnej o zajęcia lekcyjne z powyższej
tematyki.

Program jest realizowany w dwóch etapach. – Najpierw wiedzę z
zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzyli 
Koordynatorzy Programu, którzy wzięli  udział w szkoleniu i otrzymali 
materiały edukacyjne, a następnie przekażą nabytą  wiedzę pozostałym
nauczycielom placówki. W drugim etapie nauczyciele podzielą się zdobytą
wiedzą podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się
realizacji innych niestandardowych działań
– tłumaczy Małgorzata Krzysztofik, koordynator programu, na co dzień pracownik Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.

W szkole opracowany został Plan działań na cały rok szkolny.  – Obejmuje
on  przeprowadzenie szeregu inicjatyw i wydarzeń, w których będzie 
uczestniczyć młodzież z naszej szkoły. Będziemy realizować spotkania z
młodzieżą, na których udostępnimy bardzo ciekawe materiały otrzymane z
UODO,  np. filmy edukacyjne uświadamiające nasze prawa z zakresu ochrony
danych osobowych.  Planujemy organizację konkursu „Moje dane  – Moja
sprawa /bezpieczne  e –zakupy”. Celem konkursu jest przygotowanie przez
każdą klasę prezentacji multimedialnej /collage oraz ulotki   na temat 
ochrony danych osobowych  oraz  zastosowania środków bezpieczeństwa
podczas dokonywania zakupów  w sieci.  Szczególnie robiąc  zakupy na
odległość  jesteśmy narażeni na oszustwa w Internecie
– dodaje Małgorzata Krzysztofik.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 stycznia w trakcie obchodów  Europejskiego Dnia  Ochrony Danych Osobowych.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone a następnie będą
przedstawiane na spotkaniach edukacyjnych, które planujemy przeprowadzać
wśród młodzieży oraz starszych mieszkańców naszego miasta.
Na spotkaniach dla uczestników będą rozdawane również  ulotki opracowane
przez naszych uczniów, które mamy nadzieję zwrócą uwagę na aspekty
związane z bezpieczeństwem w sieci. To jedna z wielu inicjatyw, którą
zamierzamy zrealizować z korzyścią dla środowiska lokalnego. Ostatnim
etapem Programu jest przygotowanie raportu ewaluacyjnego dla
organizatora z podjętych działań w ramach Programu
– mówi Krzysztofik.

Organizacji Programu towarzyszy nowe logo, które przedstawia  dziecko
w świecie pełnym nowinek technicznych – jak się powinno w nim poruszać,
aby nie narazić własnych danych osobowych na utratę? 

Istotnym elementem będą uroczyste obchody Europejskiego Dnia Ochrony
Danych Osobowych, który będzie obchodzony 28 stycznia 2020 roku.
Szczegółowe informacje na temat Programu ” Twoje dane Twoja sprawa”
znajdują się na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
organizatora Programu pod adresem www.uodo.gov.pl/tdts

O wszystkich planowanych przez nas inicjatywach możecie
dowiedzieć się Państwo wchodząc na stronę szkoły pod adresem
 www.rckumed@rcku.nazwa.pl.  Na bieżąco aktualizujemy tam informacje na
temat działań realizujących Program
– podkreśla Małgorzata Krzysztofik.

Wszelkie
pytania na temat Programu „Twoje dane Twoja sprawa”  realizowanego  w
Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu proszę kierować
do koordynatora Programu Pani Małgorzaty Krzysztofik  tel. 32/ 299-57-68
wew. 31