1

Katowice podsumowały gospodarkę odpadami

„W 2019 roku mieszkaniec Katowic wyprodukował średnio około 375* kilogramów odpadów. Nieznacznie wzrosła ilość odpadów selektywnie zbieranych. Liczba udostępnionych mieszkańcom pojemników do selektywnej zbiórki wynosi już niemal 5900 sztuk, z czego aż 162 to nowoczesne pojemniki pólpodziemne. W 2019 roku wydano mieszkańcom również ponad 1,5 mln sztuk worków na odpady selektywnie zebrane ( szkło, makulatura, tworzywa i bio)” – wynika z podsumowania roku przygotowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Wraz z początkiem roku MPGK udostępniło także na swojej stronie harmonogram wywozu odpadów na rok 2020 w formie przyjaznej wyszukiwarki.

Z
pierwszych podsumowań 2019 roku, poczynionych przez MPGK wynika, że przeciętny
katowiczanin nadal produkuje więcej śmieci niż wynosi średnia krajowa – o około
50 kg rocznie. Choć rośnie liczba odpadów segregowanych, to jakość tej
segregacji nadal pozostawia wiele do życzenia – podkreślają specjaliści.
Najszybciej w mieście zapełniają się pojemniki na metale i tworzywa sztuczne.

Nowy
harmonogram wywozu odpadów już w grudniu trafił do mieszkańców miasta. Wraz z
początkiem roku 2020 jest on także dostępny poprzez wyszukiwarkę na stronie www.mpgk.com.pl/dla-mieszkancow. W prosty sposób można tam sprawdzić kiedy pod danym adresem wywożone
będą  odpady, z podziałem na poszczególne
frakcje. To niezwykle istotne wziąwszy pod uwagę rosnące wymogi Unii
Europejskiej regulujące wymagany poziom recyklingu.

– W 2019 roku zaobserwowaliśmy wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów odbieranych od mieszkańców Katowic. W stosunku do roku ubiegłego o ok. 10% . Jednak w dalszym ciągu nie są to wielkości satysfakcjonujące, a odpady trafiające do nas są niestety znacznie zanieczyszczone. Stosunkowo dużo potencjalnych surowców w dalszym ciągu znajduje się w pojemnikach na odpady zmieszane, zwłaszcza przy zabudowie wielorodzinnej. Niestety mieszkańcy w dalszym ciągu nie mają także świadomości, że niezgniecione odpady kartonowe i plastikowe zajmują dużo miejsca, co powoduje szybkie przepełnianie pojemników i generuje olbrzymie koszty logistyczne. Mówiąc obrazowo – śmieciarki bardzo często wożą więcej powietrza niż odpadów – wyjaśnia Robert Potucha, wiceprezes MPGK Katowice.

Warto pamiętać, że system
przetwarzania odpadów w Katowicach jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Katowice
przodują w aglomeracji m.in. pod względem częstotliwości odbioru odpadów:
ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych i budowlanych. W latach 2013-2019
częstotliwość odbioru niektórych grup odpadów wzrosła nawet o 108%. Jako jeden
z nielicznych MPGK stosuje innowacyjne rozwiązania, m.in. pojemniki
półpodziemne. W tej chwili na terenie miasta funkcjonuje ich już 225 z czego
162 służą do selektywnej zbiórki a do pozostałych – trafiają odpady zmieszane.
Łącznie MPGK udostępnia mieszkańcom już niemal 5900 pojemników do selektywnej
zbiórki. Najwięcej – zgodnie z zapotrzebowaniem – tych na metale i tworzywa
sztuczne.

W 2020 roku, w ramach unowocześniania taboru MPGK planuje także zakup kilku
śmieciarek napędzanych gazem ziemnym. Spółka zamierza także wprowadzić kolejne
udogodnienia związane z obsługą klienta – m.in. wydłużyć w wybrany dzień
godziny pracy Biura Obsługi Klienta a także wdrożyć elektroniczny system kontaktu
z BOK.

*
Średnia roczna ilość odpadów odebranych od mieszkańca z wyłączeniem gruzu oraz
odpadów komunalnych
z działalności gospodarczej

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto i materiały graficzne: UM Katowice