1

Kolej Metropolitalna: cztery oferty na opracowanie studium wykonalności

Oferty na przygotowanie studium wykonalności Kolei Metropolitalnej zostały otwarte w piątek (3 kwietnia). Teraz oceni je komisja przetargowa. Opracowanie tego dokumentu to jeden z ważniejszych etapów w drodze do usprawnienia transportu szynowego na terenie GZM.

Przetarg na „Wstępne Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej” został ogłoszony przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię w drugiej połowie lutego b.r.

To opracowanie,
które jest kolejnym etapem budowy Kolei Metropolitalnej ma określić, które z
rozwiązań zaproponowanych w „Koncepcji Kolei metropolitalnej”
możliwe do realizacji oraz w jakim zakresie.

Opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności ma potrwać około czterech lat.
Gotowy dokument ma zawierać dwa rodzaje koncepcji rozwoju. Pierwsza z nich tzw.
„koncepcja krótkoterminowa” dotyczy budowy nowych przystanków i zmiany
lokalizacji istniejących. Ma odpowiadać na kwestie integracji z
transportem zbiorowym i indywidualnym poprzez integrację rozkładów jazdy,
uwzględnienie stacji przesiadkowych oraz parkingów dla samochodów. Ma także
zawierać odpowiedzi dotyczące zapotrzebowania na tabor oraz lokalizacji i
wielkości zapleczy technicznych Kolei Metropolitalnych. Działania na tym
obszarze mają być określone do 2025 roku.

„Koncepcja docelowa” to prognoza ruchu osób, propozycja oferty przewozowej
wraz z koncepcją rozkładu jazdy pociągów oraz analiza zapotrzebowania na tabor.
Ma wskazywać także lokalizację i wielkość obiektów zapleczy technicznych Kolei
Metropolitalnej.

Wykonawca ma przygotować także plan działań inwestycyjnych wraz z koncepcją
układów torowych, zaproponować model integracji z transportem zbiorowym i
indywidualnym.  Jego zadaniem będzie również przeanalizowanie różnych
modeli własności operatora Kolei Metropolitalnych – własna spółka GZM, czy też
zewnętrzna. Studium ma zawierać rekomendacje dotyczące sposobu pozyskania
taboru, odpowiedzieć na kwestie związane z jego serwisowaniem oraz utrzymaniem
zaplecza technicznego. Dokument  ma też zawierać analizy dotyczące
finansowania inwestycji.

Podczas prac nad Studium wykonawca musi także wziąć pod uwagę realizowane i
planowane inwestycje kolejowe przez spółkę PKP PLK SA, a także plany budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Link: Warunki przetargu z informacją z otwarcia ofert