1

Czasowe zawieszenie dezynfekcji pojemników na odpady

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wdrożone zostały szczególne środki ostrożności.

Ograniczenia w przemieszczaniu się i kontaktach międzyludzkich, konieczność zminimalizowania bezpośredniego kontaktu osób z odpadem stałym oraz redukcja niebezpieczeństwa przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy pojemnikami spowodowały czasowe zawieszenie dezynfekcji pojemników na odpady.

Informacja o nowym terminie dezynfekcji zostanie zamieszczona na stronie intermetowej miasta oraz na stronie BPIK.

Źródło: UM Bieruń