1

Ograniczone otwarcie targowiska

Polski rząd od 20 kwietnia poluzował obostrzenia dla handlu na terenie naszego kraju. W związku z czym w Pyskowicach umożliwione zostanie korzystanie z terenu targowiska lokalnym producentom żywności. W ograniczonym zakresie i przy zachowaniu specjalnych zasad bezpieczeństwa pyskowicki targ będzie otwarty w środę 22 kwietnia. Decyzja o dalszej możliwości handlu w kolejnych tygodniach  uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Z rekomendacją dotyczącą otwarcia targowisk zwrócił się do samorządów minister rolnictwa.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) reguluje zasady funkcjonowania targowisk. Dodatkowo Główny Inspektorat Sanitarny opracował wytyczne, jakie mają być przestrzegane podczas handlu.

Chcemy by osoby, które co tydzień przyjeżdżają do Pyskowic stojąc ze swoimi stoiskami wokół terenu targowiska, miały możliwość prowadzenia handlu w sposób bezpieczny i zorganizowany,  zarówno dla siebie jak i swoich klientów. 

Uruchomiana zostanie tylko górna płyta targowiska znajdująca się od strony ul. Strzelców Bytomskich.

Najważniejsze zasady obowiązujące podczas targu:

 • na terenie targowiska dopuszcza się możliwość prowadzenia handlu tylko żywnością, przede wszystkim płodami rolnymi oraz artykułami ogrodniczymi – sadzonkami, przez lokalnych producentów;
 • wjazd osób handlujących na targowisko  będzie następował w godzinach pomiędzy 5.30 a 7.00 przez bramę od ul. Strzelców Bytomskich;  zarówno wjazd jak  i rozstawianie straganów będzie koordynowane przez Straż Miejską;
 • nie obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych, pomiędzy straganami musi być zachowana odległość minimum 3 m;
 • dla kupujących targowisko zostanie otwarte o godzinie 7.30; kupujący  będą mogli wejść wyłącznie od strony ul. Strzelców Bytomskich; pozostałe wejścia będą zamknięte;
 • wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska zobowiązane są do zakrywania ust i nosa np. maseczką ochronną  oraz noszenia rękawiczek jednorazowych;
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • z toalety znajdujące się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska;
 • zamknięcie targowiska nastąpi o godzinie 13.00; po każdym dniu targowym cała przestrzeń handlowa będzie każdorazowo dezynfekowana;
 • limit osób kupujących przebywających jednocześnie na targowisku to 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, nad przestrzeganiem limitów będzie czuwać Straż Miejska;
 • w razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte decyzją burmistrza bądź powiatowego inspektora sanitarnego.

Źródło: UG Pyskowice