1

Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kwotę 10 000 zł przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursowej projektów związanych z pomocą dla najuboższych mieszkańców.

Zakres tematyczny konkursu wynika z przyjętego przez Radę Miasta Knurów Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2020 i jest kontynuacją działań z lat poprzednich. W ich ramach miasto udzielało wsparcia finansowego na organizację systemu wydawania żywności pochodzącej z zasobów Banku Żywności.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 czerwca 2020 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia do dnia 12 czerwca 2020 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

Pliki do pobrania TUTAJ.

Źródło: UM Knurów