1

Konsultacje aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

Od 19 maja do 20 lipca br. trwać będą konsultacje projektu aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2020 r.). Obejmują cały obszar Dąbrowy Górniczej. Do zgłaszania uwag i opinii zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, wszystkich, którzy zgłosili do programu planowane do realizacji projekty oraz tych, którzy zainteresowani są ich zgłoszeniem.

Konsultacje prowadzone będą w 3 etapach, według następującego harmonogramu:

I  ETAP: 19  maja  2020 r.  –  5 czerwca 2020 r.

1. konsultacje pisemne: zbieranie uwag  i opinii do projektu
aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022  z
wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:

– uwagi i opinie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl
 lub pocztą tradycyjną na adres:  Centrum Aktywności Obywatelskiej,
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul.
Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

2.  spotkania online:
a) 21 maja (godz. 16.00 – 18.00): Co chcemy zmienić w
Programie Rewitalizacji? – prezentacja zmian wprowadzonych do projektu
aktualizacji Programu Rewitalizacji,

b) 28 maja (godz. 16.00 – 18.00): Poznaj nowe projekty
zgłoszone do Programu Rewitalizacji  – prezentacja nowych projektów
włączonych do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji w wersji
online o godzinie 16:00 na fanpage: Rewitalizujemy – Dąbrowa Górnicza.
Gośćmi specjalnymi będą Wojciech Czyżewski – prezes Fabryki Pełnej
Życia Sp. z o. o., który zaprezentuje działania planowane w śródmieściu
oraz Monika Piecuch, dyrektor generalny Nemo – Świat Rozrywki, mówiąca o
trzech projektach dedykowanych mieszkańcom w każdym wieku. Po spotkaniu
zapraszamy do dyskusji – prosimy o skorzystanie z linku do aplikacji
Microsoft Teams:

c) 2 czerwca  (godz. 14.00 – 16.00): Dlaczego warto
mieć aktualny projekt w Programie Rewitalizacji? – spotkanie dedykowane
przedsiębiorcom (m.in.  pożyczka rewitalizacyjna).

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach, prosimy o skorzystanie z
linku  dostępnego na stronie internetowej w dniu spotkania (informacja 
pod nr tel. 32 295 68 85).

3. konsultacje telefoniczne: dyżury w dniach 19 i 27 maja oraz 2 czerwca  (godz. 10.00 – 12.00), tel.: 32 295 68 85.

II  ETAP: 8 czerwca 2020 r. –  12 lipca 2020 r.

Opiniowanie projektu aktualizacji dokumentu z instytucjami wskazanymi przepisami prawa.

III  ETAP:  13 lipca 2020 r.  – 20 lipca 2020 r.

1. spotkania online:
a) 16  lipca (godz. 16.00 – 18.00): Jakie uwagi zgłoszone zostały do Programu Rewitalizacji?
b) 20  lipca ( 14.00 – 16.00): Prezentacja projektu
aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja
– 2020 r.) oraz dalszych planowanych działań;

2. konsultacje pisemne: zbieranie uwag  i opinii do
projektu aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza
2022 z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag –  uwagi i opinie
można przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl 
lub pocztą tradycyjną na adres:  Centrum Aktywności Obywatelskiej,
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul.
Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

3. konsultacje telefoniczne: dyżury w dniach  14 i 17  lipca  (godz. 10.00 – 12.00), tel.: 32 295 68 85.

Szczegóły konsultacji: BIP

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza