1

Prezydent uzyskał wotum zaufania

Prezydent Marcin Krupa podczas czerwcowej sesji Rady Miasta Katowice przedstawił „Raport o stanie miasta Katowice 2019″. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą dotyczącą udzielenia wotum zaufania dla prezydenta. Prezydenta poparli niemal jednogłośnie wszyscy radni Rady Miasta Katowice. „Za” głosowało 26 z 28 radnych – 10 z Koalicji Obywatelskiej, 11 z Forum Samorządowego i Marcin Krupa, 4 z Prawa i Sprawiedliwości i 1 radny niezrzeszony.

Prezydent Marcin Krupa, przedstawiając raport, podkreślił, że obszerny dokument zawiera tylko najważniejsze działania realizowane przez miasto w minionym roku. – Patrząc na te wszystkie cyfry, nazwy i inwestowane miliony złotych musimy tak naprawdę koncentrować się na tym, co się za tym kryje dla katowiczan. Każdy wymieniony kocioł węglowy oznacza, że w okolicy poprawiła się jakość powietrza, a każde nowe miejsce w żłobku i przedszkolu to szansa dla rodzica na powrót do pracy – podkreślał prezydent.

Raport został podzielony na kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich to „Jakość życia”. Z dokumentu wynika, że w 2019 roku powstało 271 nowych miejsc w żłobkach oraz 312 w przedszkolach, a katowiczanie otrzymali 60 lokali w formule „Mieszkanie za remont” oraz 24 w TBS. Trwała także budowa ponad 500 lokali na Nikiszowcu w ramach programu „Mieszkanie Plus”. W 2019 roku wydano dwa tysiące nowych kart w ramach programu „Aktywny Senior”. Kolejny rok z rzędu rosły wydatki na oświatę i wychowanie – osiągając w 2019 roku pułap 2067 zł na mieszkańca, co oznacza prawie 10% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Do 14 tysięcy zwiększyła się także liczba wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury.

Prezydent dużo uwagi poświęcił zaangażowaniu mieszkańców w życie miasta. – Jestem dumny, że katowiczanie dbają o otoczenie i podejmują działania na rzecz swoich wspólnot lokalnych. Naszym zadaniem jest tę aktywność ułatwiać i stymulować – podkreślał. W 2019 roku – w porównaniu do poprzedniego – o 18% wzrosła ilość środków przeznaczonych na realizację programu współpracy miasta z NGO, a katowicki budżet obywatelski w 2019 roku był największy w Polsce wśród miast wojewódzkich per capita. Prezydent przypomniał, że frekwencja w głosowaniu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła blisko 19% i była jedną z najwyższych w Polsce. W minionym roku dużą popularnością cieszyły się miejskie programy www.naprawmyto.pl oraz www.wcopdrzewo.katowice.eu, umożliwiające zgłaszanie usterek w przestrzeni miejskiej oraz nasadzanie drzew.

Jako jedno z największych wyzwań dla miasta, obok negatywnych trendów demograficznych, prezydent Marcin Krupa wskazał walkę o czyste powietrze i przypomniał, że w 2019 roku w Katowicach dofinansowano wymianę 1174 kotłów węglowych, uruchomiono największy w Polsce system czujników powietrza AWAIR oraz dokonano termomodernizacji 28 tys. m2 powierzchni budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. – Nasze działania w zakresie walki o czyste powietrze przynoszą efekty. Za nami najlepszy rok w historii pomiarów w kontekście jakości powietrza. Wskaźnik pyłu zawieszonego PM10 był w 2019 roku rekordowo niski – wyniósł 32. Oznacza to, że w porównaniu do 2019 roku zapylenie w 2018 roku było o 25% większe, a w 2017 roku aż o 31% większe – podkreślał prezydent.

W raporcie o stanie miasta podkreślono rosnące znaczenie Katowic na forum międzynarodowym. W ubiegłym roku nasze miasto zyskało możliwość goszczenia 11. Edycji Światowego Forum Miejskiego (WUF) organizowanego przez ONZ. Na delegatach wizytujących Katowice duże wrażenie zrobiła przemiana Katowic, wysoki stopień partycypacji mieszkańców w życiu miasta i polityka miejska, związana m.in. z transportem, zielenią i mieszkalnictwem. W ubiegłym roku odbywały się także w Katowicach ważne wydarzenia o randze międzynarodowej, m.in. Intel Extreme Masters, Europejski Kongres Gospodarczy czy też znane w Europie wydarzenia muzyczne – Rawa Blues Festiwal, OFF Festival i Tauron Nowa Muzyka.

W aspekcie rozwoju gospodarczego w Katowicach w 2019 roku zanotowano rekordowo niską, bo jednoprocentową stopę bezrobocia. Nasze miasto charakteryzuje się także wyższym niż średnia krajowa przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w sektorze przedsiębiorstw 6209 zł (Polska – 5169 zł). W ubiegłym roku w Katowicach prawie 28 tys. osób prowadziło działalność gospodarczą – o 470 więcej niż w 2018 roku. W 2019 roku rozpoczął działanie Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który wspiera start-upy i promuje rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców. W ostatnich miesiącach Inkubator koordynował miejskie działania pomocowe dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa. Miasto pozyskało także nowych inwestorów, co oznacza w praktyce nowe miejsca pracy i zwiększenie miejskich dochodów z tytułu różnych podatków.

W 2019 roku w obszarze transportu realizowane były ważne inwestycje, które zostaną oddane do użytku w tym roku. To m.in. trzy centra przesiadkowe: Brynów, Zawodzie, Sądowa czy też przebudowany węzeł drogowy na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki. Z kolei przebudowa węzła drogowego DK81/DK86 zostanie ukończona w przyszłym roku. Prezydent przypomniał, że koszt budowy centrów przesiadkowych wynosi 220 mln zł, a węzłów drogowych 250 mln zł. W ubiegłym roku na ulice Katowic wyjechało 25 nowych autobusów i wprowadzono nowe udogodnienia dla rowerzystów. Powstało 3,1 km nowych dróg rowerowych, a sieć rowerów miejskich liczyła 76 stacji – czyli o 22 więcej niż w 2018 roku.

W raporcie można też znaleźć informacje dotyczące nagród i wyróżnień, które otrzymały Katowice w 2019 roku. Wymieniono m.in. 1. miejsce w Rankingu Forbesa na najbardziej ekologiczne miasto w Polsce, 3. miejsce w rankingu „Miasta dla Młodych” Fundacji Schumana czy też 1. miejsce pod względem strategii przyciągania inwestycji bezpośrednich – w rankingu fDi Magazin.

– Chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom i pracownikom jednostek miejskich. Bez waszej ciężkiej codziennej pracy miasto nie mogłoby się tak prężnie rozwijać – podkreślał prezydent. – Dziękuję również radnym wszystkich Klubów – zarówno koalicji, jak i opozycji – za umiejętność współpracy w sprawach ważnych dla Katowic. Najlepszym tego dowodem było ponadpartyjne współdziałanie w sytuacji pandemii koronawirusa – dodał prezydent.

Raport o stanie miasta 2019 w liczbach

  • 284 mln zł – to środki pozyskane przez MOPS na realizację programów wsparcia dla mieszkańców (wzrost o 34% w porównaniu do 2018 r.)
  • 12 mln zł – otrzymał od miasta Szpital Murcki, co umożliwiło realizację inwestycji
  • 243 tys. – tyle razy wypożyczono rower miejski
  • 3689 spotkań i wydarzeń zorganizowano w ramach programów aktywności lokalnej (wzrost o 154% w stosunku do 2018 r.).
  • 1215 zł na mieszkańca przeznaczono na transport i łączność (wzrost o 38% w porównaniu do 2018 r.)
  • 1174 – tyle kotłów węglowych wymieniono z dofinansowaniem miasta

Źródło: UM Katowice