1

Zmiany w pracy Urzędu Miasta Imielin

Uwaga zmiany w pracy Urzędu od 29 października! Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego obsługuje mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw. Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych.

Burmistrz Miasta Imielin, informuje że:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa od 28 października w UrzędzieMiasta Imielin  zostają wprowadzone  następujace rozwiązania.

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego  obsługuje mieszkańców w zakresie wszystkich prowadzonych spraw.

Wejście do Urzędu jest możliwe tylko przy obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa maseczką ochronną lub częścią odzieży, a także posiadaniu założonych rękawiczek ochronnych.

W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub kontaktując się telefonicznie z urzędem miasta.

Ponadto:

Płatności za podatki i odpady można dokonywać w Kasie Urzędu lub na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w decyzji lub zawiadomieniu. Numer konta można uzyskać również telefonicznie podając numer PESEL.

Płatności można dokonać także na numer rachunku bankowego: 58 1240 4227 1111 0000 4845 9484

pozostałych sprawach dotyczących działalności Urzędu prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami w celu uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy pod numerami:

Komórka organizacyjne Urzędu Miasta Nr wewnętrzny
Sekretariat Burmistrza Miasta 32 2254 120
Zastępca Burmistrza 32 2254 132
Skarbnik Miasta 32 2254 110
Sekretarz Miasta 32 2254 114
Referat Organizacyjny 32 2254 11532 2254 116
Referat Finansowo-Budżetowy – podatki 32 2254 103
Biuro Rady 32 2254 112
Referat Ochrony Środowiska 32 2254 12232 2254 123
Referat Gospodarki Komunalnej 32 2254 129
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 32 2254 13432 2254 136
Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji 32 2254 140

Adresy do korespondencji elektronicznej:

e-mail: BURMISTRZ@IMIELIN.PL

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/6794

Skrytka ePUAP: /2477bejbt5/pisma

Wprowadzone zasady mają na celu usprawnienie obsługi mieszkańców.

Prosimy  Mieszkańców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i otoczenie szczególną troską naszych Seniorów.

Źródło: UM Imielin