1

Metropolia zaprasza do udziału w konsultacjach na temat działań strategicznych

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła konsultacje projektu zmiany „Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych”.

Metropolitalny Program Działań Strategicznych (MPDS) to program rozwoju służący do realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027, z perspektywą do 2035 r.

MPDS podlega okresowej aktualizacji, z uwagi na potrzeby związku metropolitalnego oraz zmieniające się uwarunkowania prawne, instytucjonalne i finansowe.

Konsultacje będą prowadzone od 12 marca do 15 kwietnia 2024 r. Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego do pobrania ze strony internetowej  bip.metropoliagzm.pl

Dodatkowo, 3 kwietnia w Kato Science Corner x Metrolab GZM (Młyńska 2, 40-098 Katowice) w godzinach 09.00-16.00 będzie działać punkt konsultacyjny, a w godzinach od 16.00-17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne nt. zmiany MPDS.

Projekt dokumentu zmiany Metropolitalnego Programu Działań Strategicznych dostępny jest przez cały czas trwania konsultacji w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, pokój nr 222 w godzinach 8:00-15:00).

Więcej informacji – zasady uczestnictwa i dokumentacja: Obwieszczenie Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii