1

Dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siewierzu

Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Siewierzu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

Moduł 2 ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6.400,00 zł oraz dotację celową budżetu państwa w wysokości 7.200,00 zł jako dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – środki te będą przeznaczone na dofinansowanie wydatków dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dofinansowanych w ramach modułu 2 resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021.

Źródło: UM Siewierz
Remont ul. Bytomskiej

Trwa remont nawierzchni ul. Bytomskiej na odcinku od ronda Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego i Miarki. Cały odcinek zostanie gruntownie przebudowany. Podczas prac utrzymana zostanie ciągłość ruchu: dwa pasy będą remontowane, a dwa pasy pozostaną przejezdne w obu kierunkach.

Prace związane z remontem ulicy Bytomskiej zostały podzielone na dwa główne etapy. W pierwszym prace będą prowadzone na odcinku obejmującym połowę jezdni na odcinku między Rondem Kopalni Julian, a skrzyżowaniem z ulicami Wyszyńskiego i Miarki. W drugim remontowane będzie skrzyżowanie z ulicami Wyszyńskiego i Miarki.

Odcinek nawierzchni który będzie modernizowany wynosi około 500 m długości (od wjazdu na rondo Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Stefana Wyszyńskiego i Karola Miarki – wraz ze skrzyżowaniem). Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną koleiny, ubytki, wykruszenia i deformacje na jezdni.

Zlikwidowane zostaną wszystkie wysepki z wyjątkiem tej przy światłach. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu na rondzie – oba pasy (prawy i lewy) pozwolą na jazdę prosto w stronę autostrady.

Z uwagi na istniejącą zatokę autobusową, przystanek w kierunku Szarleja będzie funkcjonować bez zmian, natomiast przystanek w kierunku Bytomia, na czas prowadzonych robót, okresowo zostanie przeniesiony o około 140 m w kierunku Ronda Kopalni Julian.

Koszt prac to 611.047,46 zł w tym otrzymane dofinansowanie w ramach Programu: „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 285.000 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace powinny się zakończyć do 16 listopada br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i w miarę możliwości omijanie tego odcinka drogi.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego i Edukacji już przejezdne

Dobra wiadomość dla kierowców. Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji zostało otwarte dla ruchu.

Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji jest jednym z 39 skrzyżowań modernizowanych w ramach zadania pod nazwą Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS). Dzisiaj – w środę, 24 listopada – zostało otwarte dla ruchu. Skrzyżowanie jest już przejezdne, ale trwają jeszcze prace przy budowie dojść pieszych.

– To nie był drobny remont, a gruntowna przebudowa. W pierwszej kolejności stara nawierzchnia została rozebrana wraz z konstrukcją, a także przebudowaliśmy kolidujące z projektem sieci.  – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Po przebudowie skrzyżowanie zyskało nową geometrię, zmodyfikowane zostały łuki, a trzy wloty poszerzono o dodatkowe pasy ruchu.

Uruchomiono też nowo wybudowaną sygnalizację świetlną, która ma zostać włączona do systemu sterowania ruchem. Na razie działa jednak w trybie stałoczasowym.

– Stopniowo będziemy uruchamiać jej kolejne funkcjonalności, dlatego sposób jej działania będzie się na bieżąco zmieniał – mówi Jacek Tuchowski, kierownik Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy. Docelowo sygnalizacją na tym i 38 pozostałych skrzyżowaniach w mieście będzie sterował Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem. Kiedy to nastąpi?

– System nie ma swojej funkcjonalności, gdyż nie jest jeszcze włączony – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach – Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Rozpoczynamy pierwsze testy, dlatego praca sygnalizacji będzie się zmieniać, ale korzyści, jakie niesie ze sobą ten system, zobaczymy dopiero po uruchomieniu i kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce w II połowie 2022 roku.

Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019r. i potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Źródło: UM Tychy
Przejazd w Gołonogu zostanie zamknięty. Powstał by-pass dla pieszych i kierowców

Zamknięcie przejazdu przy ul. Parkowej pozwoli na rozpoczęcie budowy tunelu drogowego pod torami. W tym czasie mieszkańcy będą korzystać ze specjalnie wybudowanego zastępczego przejścia i przejazdu.

Przebudowę peronów oraz układu torowego i drogowego przy stacji Dąbrowa Górnicza Gołonóg, PKP PLK i miasto zleciły w zeszłym roku firmie Nowak-Mosty. Wartą 67,5 mln zł inwestycję zaplanowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, więc wejście w teren poprzedziły prace projektowe.

By-pass ułatwi przejazd w czasie budowy tunelu

Prace w rejonie przejazdu rozpoczęły się na początku września od przebudowy odwodnienia poza pasem drogowym. Jednocześnie ekipy budowlane zaczęły przygotowania do budowy tymczasowego przejścia i przejazdu przez tory.

W ostatnich tygodniach prace nabrały tempa. Na przejeździe zainstalowano właśnie urządzenia sterowania ruchem. Do wyasfaltowania pozostał dojazd po obu stronach torów. Gotowe jest już także tymczasowe wejście na peron oraz przejście przez tory.

– Przejazd zostanie zamknięty po południu w środę 24 listopada i wtedy też ruch zostanie przekierowany na specjalnie wybudowany by-pass – zapowiada Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowych.

Zamknięcie przejazdu umożliwi rozpoczęcie budowy tunelu drogowego pod torami. Mieszkańcy – pieszo, na rowerze i samochodami – zyskają bezpieczną przeprawę na drugą stronę, bez konieczności stania przed szlabanami.

To nie jedyne ułatwienia na stacji Gołonóg, gdzie powstaną nowe zewnętrzne perony. Komunikację między nimi oraz dostanie się z jednej strony miasta na drugą ułatwi podziemne przejście. – Osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą korzystać z wind – podkreśla Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.

Przebudowa obejmie również tory i sieć trakcyjną.

Po obu stronach torów powstaną ronda

Projekt przewiduje także budowę rond na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Uklańskiegooraz Parkowej i Wczasowej.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 grudnia 2022 roku.

Ze względu na nieuregulowane kwestie własnościowe terenów wokół dworca w Gołonogu, część inwestycji związana z budową nowych miejsc parkingowych będzie realizowana w kolejnym etapie.

– Pracujemy nad tym, żeby załatwić tę sprawę i poszerzyć zakres inwestycji o te elementy. Jesteśmy w kontakcie z wojewodą, żeby uregulować stan prawny tych nieruchomości – przypomina Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Prezydent podkreśla, że miasto nadal będzie zabiegać, by PKP przebudowały także dworzec w Gołonogu. – Jesteśmy gotowi – tak jak w przypadku centrum – zobowiązać się do wynajmu powierzchni na przebudowanym dworcu – dodaje Marcin Bazylak.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Nowa siedziba dla SP 17

Za rok Szkoła Podstawowa nr 17 w Rudzie Śląskiej będzie mieć nową siedzibę, która zastąpi obecny budynek, znajdujący się w bardzo złym stanie przez szkody górnicze. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Inwestycja będzie kosztować 29 mln zł, z czego 4 mln zł pochodzić będą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następnie będzie realizowana umowa o dostarczenie niezbędnego wyposażenia nowego budynku placówki.

– Mieszkańcy musieli poczekać na rozpoczęcie tej ważnej inwestycji ze względu na procedurę odwoławczą w postępowaniu przetargowym. Nareszcie mogliśmy jednak podpisać umowę z wykonawcą i przekazać mu plac budowy – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Obecny budynek SP 17 tak mocno odczuł już skutki eksploatacji górniczej, że w grę wchodził albo jego kapitalny remont, albo budowa nowego. Zdecydowaliśmy się na to drugie rozwiązanie, bo nie mieliśmy gwarancji, że po remoncie sytuacja znów się nie powtórzy – przypomina.

Nowa szkoła powstanie na terenie znajdującym się przy obecnych zabudowaniach, z których uczniowie korzystać będą do czasu zrealizowania inwestycji. Po przeprowadzce dzieci do nowej lokalizacji stary budynek zostanie wyburzony, a w jego miejscu w przyszłości powstać mają boiska szkolne. Dodatkowo dzięki budowie od podstaw będzie można utworzyć w obiekcie oddziały przedszkolne i zwiększyć liczbę miejsc przedszkolnych w tej części miasta.

– Na etapie projektowania rozwiązania architektoniczne konsultowane były zarówno z rodzicami, jak i pracownikami szkoły. Uwagi te swoje odzwierciedlenie znalazły w ostatecznym kształcie opracowania – podkreśla wiceprezydent Anna Krzysteczko, odpowiedzialna za oświatę w mieście.

Projekt zakłada utworzenie części centralnej budynku, od której niczym gałęzie drzewa odchodzić będą pozostałe strefy organizacyjne – istniejąca sala gimnastyczna, klasy 4-8, klasy 1-3 i przedszkole. – Każda ze stref organizacyjnych dzięki oddzielnym wejściom będzie mogła działać niezależnie. W ten sposób np. dzieci z przedszkola nie będą miały kontaktu z uczniami z klas 4-8 – informuje Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji UM.

Powierzchnia użytkowa nowego budynku szkoły wyniesie 2900 m². Gmach będzie składał się z głównego dwukondygnacyjnego budynku od strony ul. Szkolnej. Tu będzie znajdować się m.in. aula, biblioteka, stołówka, świetlica oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i techniczne. Pozostałą część stanowić będą modułowe bryły sal lekcyjnych w formie prostopadłościanów. Te będą już jednokondygnacyjne. – Zgodnie z założeniem projektowana szkoła ma być obiektem w skali dziecka, w którym uczniowie poruszają się wyłącznie po jednej kondygnacji – tłumaczy Piotr Janik.

Ogółem w części przedszkolnej utworzone zostaną 4 sale dla przedszkolaków, natomiast w części szkolnej 20 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-8. Każda klasa będzie miała swój indywidualny dziedziniec. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli również na zrównoważone oświetlenie sal lekcyjnych naturalnym światłem przez cały dzień. Umożliwi to także na prowadzenie części zajęć na zewnątrz. Dodatkowo uczniowie będą mogli kreować przestrzeń wewnętrznych ogródków.

Inwestycja będzie kosztować 28 780 770 zł. Na jej realizację miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Wniosek o dofinasowanie budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 złożyliśmy w drugiej edycji RFIL, w której przyznano nam 5 mln zł, z czego 4 mln zł na tę inwestycję – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. Podana kwota nie obejmuje kosztów wyposażenia, które zrealizowane zostanie po wybudowaniu obiektu.

Logotyp informujący o źródle pozyskanego dofinansowania. Flaga i godło Polski i napis: Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Jedna oferta w przetargu na grupowy zakup gazu. Mieści się w szacowanej kwocie

Około 84 mln zł to wartość oferty na sprzedaż blisko 198,7 gigawatogodzin (GWh) gazu dla grupy zakupowej utworzonej przez Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię. Zakup został podzielony na dwa warianty- roczny i dwuletni. Zaproponowane ceny mieszczą się w kwocie, która została zaplanowana na realizację tego zamówienia. Niemniej są one niemal dwukrotnie wyższe w porównaniu do cen, które zostały zawarte w ramach poprzedniego, wspólnego zakupu.

W skład grupy zakupowej gazu wchodzą łącznie 32 gminy. Zamierzają zakupić łącznie 198,7 GWh. W tej liczbie 15 samorządów zdecydowało się na dwuletnie dostawy w latach 2022 – 2023. Zakupią one łącznie ok. 97,2 GWh. W drugim wariancie występuje 17 gmin. W 2022 roku zakupią one ok. 101,5 GWh gazu. Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie.

Na podjęcie przez gminy takich decyzji ma wpływ sytuacja na rynku paliw, powodująca wzrosty cen w krótkim czasie. Jak komentowała podczas ogłoszenia przetargu Karolina Mucha Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Metropolii GZM, przyczyną jest dynamiczna sytuacja na rynku paliwa gazowego.

– Ma na nią wpływ sytuacja geopolityczna, związana z budową rurociągu Nord Stream II oraz działaniami Gazpromu. Ich celem jest zakończenie budowy, utrzymanie własności i statusu operatora. W grę wchodzi także zagwarantowanie udziału w operacjach handlowych – wyjaśniała.

W przetargu ofertę złożyło PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o. Jej łączna kwota wynosi ok. 84,3 mln zł. W tym wartość dwuletniej sprzedaży wynosi ok. 46,3 mln zł, rocznej natomiast ok. 38 mln zł. Kwota jaką zaproponowano jest niższa niż budżet zamówienia, przyjęty na poziomie ok. 89 mln zł.

Przedstawione kwoty wskazują wzrost cen za gaz w porównaniu z obowiązującą stawką dla obecnej Grupy Zakupowej Gazu na lata 2020-2021. W przypadku umowy dwuletniej oznacza to wzrost o 196,4% a rocznej 259,5 %.

Przeliczmy procenty na złotówki. W obecnej grupie zakupowej na lata 2020-2021 stawka wynosi 8,959 gr/kWh. W przypadku gmin, które zdecydowały się na roczny zakup, cena wzrośnie do 32,206 gr/kWh. Gminy z umową dwuletnią będą płacić 26,558 gr/kWh.

Toczący się obecny przetarg to realizacja drugiego grupowego zakupu gazu, realizowanego przez Metropolię. Pierwszy przetarg rozstrzygnięto w listopadzie 2019 roku. Realizacja tego zamówienia potrwa do końca bieżącego roku.

Dodajmy, że 9 listopada rozstrzygnięto przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej w latach 2022-2023 dla 115 zamawiających. Dobiegają również końca rozmowy z gminami w celu powołania grupy zakupowej samochodów elektrycznych, realizując tym samym wymogi ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Linki:

Dokumentacja postępowania: miniPortal (uzp.gov.pl)

 

 
Ulica Górnośląska w Łagiewnikach zostanie przebudowana

Przebudowa ponad 140 metrowego odcinka ulicy Górnośląskiej /rozpoczynającego się i kończącego na ul. Świętochłowickiej/ w Bytomiu-Łagiewnikach to kolejna inwestycja drogowa, która zostanie zrealizowana w naszym mieście. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu podpisał już umowę z wykonawcą, którym będzie firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa, a wartość inwestycji to ponad 387 tys. zł. Warto dodać, że prace będą wykonywane wiosną 2022 roku, a jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne możliwe będzie ich wcześniejsze rozpoczęcie.

– Sukcesywnie realizujemy przebudowę dróg w naszym mieście. W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na przebudowę ul. Gwareckiej, bocznej Woźniaka i Strzelców Bytomskich II oraz ciągu pieszego wzdłuż ulicy Chorzowskiej – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. – Przebudowa ul. Górnośląskiej to kolejna inwestycja drogowa, jaka będzie realizowana w naszym mieście. W najbliższym czasie podpiszemy jeszcze ważną umowę na przebudowę skrzyżowania ul. Bławatkowej i Stolarzowickiej w Miechowicach – dodaje Michał Bieda.

Co zostanie zrobione na ul. Górnośląskiej?

W ramach zaplanowanych prac wykonana zostanie nie tylko przebudowa odcinka ul. Górnośląskiej, ale również zjazdy utwardzone do posesji, chodniki i zatoka parkingowa, jak również odtworzone wpusty uliczne /6 kompletów/ oraz wykonana regulacja istniejących studni rewizyjnych /8 kompletów/, skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych w jezdni /10 kompletów/ oraz studni teletechnicznych /3 komplety/. Po zrealizowaniu przebudowy wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome.

Warto dodać, że wykonawca będzie miał 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie wszystkich robót budowlanych.

Źródło: UM Bytom
Lider produkcji szyb zainwestuje w Dąbrowie Górniczej 300 mln zł i zatrudni 250 osób

Kolejna firma wybrała Dąbrowę Górniczą jako miejsce do rozwoju biznesu. Press Glass S.A., producent szyb zespolonych, ulokuje w mieście swój zakład.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozstrzygnęła przetarg na zakup prawie 14,4 ha w Tucznawie. Press Glass zaoferował za tę nieruchomość 15 mln 129 tys. zł. Pod koniec roku, po dopełnieniu formalności związanych z zakupem i podpisaniu aktu notarialnego, firma stanie się jej pełnoprawnym właścicielem.

– Dąbrowa Górnicza po raz kolejny udowodniała, że jest bardzo dobrą lokalizacją dla największych, prężnie rozwijających się inwestorów z całego świata. Tym razem polska spółka, Press Glass S.A, zamierza zrealizować inwestycję wartą 300 mln zł – podkreśla Ewa Fudali-Bondel, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwoju gospodarczego.

Press Glass to największy producent szyb zespolonych w Europie

Press Glass wytwarza szyby w 14 zakładach w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ich dzienna zdolność produkcyjna sięga 30 tys. m kw. Wyroby firmy wykorzystywane są m.in. w oknach i drzwiach, ekranach akustycznych oraz fasadach biurowców i wieżowców. W portfolio Press Glass znajdziemy m.in. budynki w Nowym Jorku (m.in. Courtyard LIC by Marriott i 125 Greenwich Street), Katowicach (MCK), Warszawie (Hala Koszyki) i Wrocławiu (Sky Tower). W Dąbrowie Górniczej firma zadeklarowała inwestycję wielkości 300 mln zł i utworzenie 250 miejsc pracy.

 – Inwestycja Press Glass S.A. to kolejna inwestycja na terenie KSSE w tym roku. Dzięki naszym inwestorem możemy pochwalić się 66 decyzjami o wsparciu, ponad 3 mld deklarowanych inwestycji i ponad 2600 nowymi miejscami pracy. Dzięki temu przedsięwzięcia te w dłuższej perspektywie będą wpływały na rozwój naszego regionu – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu KSSE S.A.

W obszarze gospodarczym „Tucznawa” jest już sześciu inwestorów

W październiku koreański koncern SK Innovation uruchomił tam produkcję separatorów do baterii litowo-jonowych. Od 2017 r. na tym terenie działa japońska fabryka NGK Ceramics, produkująca filtry cząstek stałych, robionych z węglika krzemu i stosowanych w samochodowych układach wydechowych. Działki inwestycyjne posiadają także Schade Polska (magazyny i logistyka), Outokumpu Distribution Polska (wyroby stalowe), Convert Paper (produkcja tektury) i Instanta (produkcja kawy).

Fot. materiały prasowe Press Glass S.A.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Model biznesowy wybrany. „Nieźle pogięte” zwycięstwo

W czwartek poznaliśmy laureatów drugiej edycji konkursu „Model biznesowy dla Dąbrowy”. W oczach jury i publiczności najlepiej wypadł producent unikatowych mebli i akcesoriów dekoracyjnych.

Spośród pięciu finalistów najlepszy okazał się Igor Woźnica. Pod marką „Nieźle pogięte” produkuje meble oraz akcesoria dekoracyjne, zgodne z obecnymi trendami w europejskim designie. Kwietniki, stoły, stoliki i konsole wychodzące spod jego ręki sam określa jako loftowe i industrialne.

– Robione przez mnie meble to odpowiedź na masowe produkty, które często nie są najlepszej jakości i przy tym nie są tanie. Indywidualna oferta, dopasowana do oczekiwań klientów wcale nie musi być bardzo droga. Moje meble są w porównywalnych, a niekiedy nawet niższych cenach niż te z sieciowych salonów. Oferuję materiały wysokiej jakości, a każdy produkt, pod względem koloru czy wymiaru, mogę wykonać na zamówienie. Działam od niedawna i na tym początkowym etapie bardzo mocno wspiera mnie żona – opowiada Igor Woźnica.

Za zajęcie pierwszego miejsca otrzyma 15 tys. zł, trafi do niego też nagroda publiczności, w wysokości 5 tys. zł. Na co je przeznaczy?

– Chciałbym wyjść z garażu rodziców, w którym urządziłem warsztat i rozwinąć go. Chcę rozszerzać asortyment, a także rozbudować stronę www i sklep internetowy – zapowiada.

Anna Pławecka, która zajęła II miejsce i otrzyma 10 tys. zł, zaproponowała coś dla koneserów win z Półwyspu Apenińskiego.

– W regionie widać wyraźny deficyt ofert dla osób lubiących dobre wino, zarówno jeśli chodzi o sklepy, jak i lokale serwujące trunki. Chcąc je kupić czy napić się, trzeba wybrać się gdzieś dalej. Chciałbym otworzyć sklep i winebar dla smakoszy wina, zaoferować również produkty sprowadzane prosto z włoskich winnic. Taki biznes można rozwinąć o szkolenia na temat win, degustacje czy organizację wycieczek do regionów słynących z winnic – opisywała swoją biznesową koncepcję.

Szymon Skubiszewski uplasował się na III miejscu, za które dostanie 5 tys. zł. Jego klientami są miłośnicy dwóch kółek.

– Z moim wspólnikiem Tomaszem prowadzimy serwis rowerowy. W naszym biznesie chodzi o to, że dbamy o rowery klientów, a nie tylko je naprawiamy. Zadowolony klient to taki, który czerpie przyjemność z jazdy i może jeździć bezpiecznie. Oprócz przeglądów czy napraw można do nas zwrócić się po radę w sprawie konserwacji czy ulepszania sprzętu. Oferujemy też przechowalnię rowerów – mówił.

W finale znalazła się też Karolina Grudniak, działająca pod nazwą Milousio.

– Razem z dwiema siostrami wykonujemy jedwabne dodatki do włosów – gumki, szarfy i otoczki do koków. Pomysł na taki biznes wziął się z coraz większego zainteresowania klientów pielęgnacją włosów i używaniem produktów wysokiej jakości – mówiła.

O względy jury i widowni walczył również Bartosz Dróżdż, prowadzący firmę Mevis.

– Zajmuję się wynajmem specjalistycznego sprzętu, m.in. detektorów gazu i aparatów oddechowych, wykorzystywanych przy pracach w miejscach niebezpiecznych. Z moich usług korzystają firmy, ale też klienci indywidualni. Jeżeli ktoś doraźnie potrzebuje takich urządzeń, nie opłaca mu się inwestować w to wyposażenie, bo jest dość drogie. Wówczas może skorzystać z mojej oferty. W przyszłości chciałbym szerzej zająć się doradztwem technicznym i otworzyć centrum szkoleniowe – opowiadał o swojej działalności.

Finaliści wystąpili podczas gali w Pałacu Kultury Zagłębia. Każdy z nich przedstawił prezentację na temat swojego biznesu, później odpowiadał na pytania jurorów i publiczności. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody od sponsorów i partnerów konkursu, m.in. szkolenia językowe i wsparcie marketingowe.

– Wszystkie pomysły były bardzo ciekawe i życzę, żeby wasze przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem. U wszystkich widać wielką pasję i determinację w dążeniu do celu, do realizacji marzeń i biznesowych planów. Liczę, że nagrody będą dodatkową motywacją, żeby to dalej robić – podsumował Marcin Bazylak, prezydent miasta, przewodniczący jury.

W trakcie gali wystąpił także Jakub August, współwłaściciel firmy Tenka, zajmujący się wdrażaniem innowacji i zarządzaniem procesami projektowymi. Pod hasłem „Ekipa – czyli dlaczego nie da się stworzyć biznesu samemu?” opowiedział o roli współpracy i budowaniu sieci kontaktów w działalności gospodarczej. Przedstawiciele Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości opowiedzieli też o swoich doświadczeniach z wchodzeniem w biznes i rozwijaniem go.

Konkurs to propozycja dla tych, którzy mają dobrze przemyślany pomysł na biznes i zaplanowane działania, jak wprowadzić go w życie. Jego celem jest rozwój przedsiębiorczości w mieście. Zgłaszać mogli się ci, którzy myślą o rozkręceniu działalności gospodarczej, a także osoby które prowadzą ją nie dłużej niż 5 lat. Chodzi w nim o wyłonienie oryginalnego, najbardziej innowacyjnego, spójnego merytorycznie oraz finansowo przedsięwzięcia biznesowego, które będzie realizowane w Dąbrowie Górniczej. Pula nagród w konkursie wyniosła 63 tys. zł.

W pierwszej fazie, do której zgłosiło się 13 osób, należało przedstawić swój model biznesowy i przejść szkolenie online. Przed tym do dyspozycji były bezpłatne porady i konsultacje w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Zakwalifikowanych do drugiego etapu czekały warsztat z prezentacji.

Głównym organizatorem konkursu było miasto Dąbrowa Górnicza, a partnerami i sponsorami Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., PKO Bank Polski S.A., Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, agencja reklamowa MOM STUDIO Sp. z o.o., Centrum Kempingowe ALL FOR CAMP, JACO.PRO – broker nowych technologii i marketingu, Active Point, British School – Ogólnopolska Szkoła Językowa, Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., UX WEB – agencja interaktywna i reklamowa, English Club – Klub Językowy, Loud & Proud. W jury zasiedli m.in. przedstawiciele KSSE S.A., banku PKO, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, a także reprezentanci instytucji wspierających biznes.

Wszyscy, którzy mają firmę w Dąbrowie Górniczej krócej niż 5 lat albo zastanawiają się nad otwarciem działalności, powinni zainteresować się Pakietem Młodego Przedsiębiorcy. To program scalający wszystkie dostępne w mieście formy wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie pmp.dabrowa-gornicza.com

Aktualności dla osób prowadzących działalność gospodarczą w mieście, dotyczące m.in. uzyskania wsparcia, a także informacje dla inwestorów zainteresowanych pozyskaniem nowych terenów do prowadzenie biznesowych przedsięwzięć, na stronie dabrowa-gornicza.com

Galeria zdjęć z gali finałowej konkursu „Model biznesowy dla Dąbrowy”

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Rynek: dzięki tablicom poznasz historię najważniejszych budynków

Dzięki wspólnej z Muzeum w Tarnowskich Górach inicjatywie na dziewięciu budynkach przy Rynku zawisły tablice informujące o historii obiektów oraz ich najciekawszych elementach architektonicznych.

Tablice uwzględniające wymagania osób o specjalnych potrzebach zawisły na niższej od zwyczajowej wysokości, ciemne litery na jasnym tle są czytelne dla niedowidzących, na tablicach znalazły się też QR kody. Dzięki nim  w internecie można będzie znaleźć wkrótce większą niż na tablicach ilość informacji wraz z autodeskrypcją.

Dzięki tablicom poznamy dzieje kamienicy Sedlaczka, Ratusza czy Kościoła Zbawiciela oraz budynków pod numerem 2, 13 , 14, kamienic podcieniowych, znajdujących się na wschodniej pierzei oraz domu, w którym do niedawna znajdowała się „Apteka po Białym Aniołem”. Dziesiątym oznakowanym budynkiem będzie kamienica pod numerem 3, ale tablica pojawi się tam dopiero po rozpoczętych dziś pracach przy elewacji.

W planach jest oznakowanie kolejnych budynków w obrębie zabytkowego centrum miasta.

Źródło: UM Tarnowskie Góry