1

Przebudowa DK81 w Katowicach – od 27 maja duże zmiany w organizacji ruchu

Na duże zmiany w organizacji ruchu muszą przygotować się zarówno mieszkańcy Katowic, jak i mieszkańcy metropolii, którzy dojeżdżają do Katowic do pracy. Zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą także ruchu tranzytowego przecinającego Katowice.

Od kwietnia br. trwa kolejny etap prac przy potężnej przebudowie węzła drogowego – skrzyżowania dróg DK86 oraz DK81 (czyli ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I TERMINY
WDRAŻANIA

Największe
zmiany, które będą obowiązywać co najmniej przez 12 miesięcy, zostaną wdrożone
od godzin porannych w poniedziałek 27 maja. Zmiany polegać będę przede wszystkim na zawężeniu ul. Pszczyńskiej
(DK86) na wysokości Giszowca – do jednego pasa w każdym kierunku – zarówno w
stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów.
Utrzymane będą funkcjonując
włączenia – zjazdy i wyjazdy – ulic Kolistej i 73 Pułku Piechoty z ul.
Pszczyńską, jednak ze względu na spodziewane spiętrzenie ruchu w tym obszarze,
będzie to utrudnione. Przypomnijmy, że średnio tę drogę pokonuje codziennie aż
58,5 tysiąca pojazdów. Drugą zmianą
będzie zamknięcie możliwości zjazdu z autostrady A4 na ul. Pszczyńską – jadąc
od strony Gliwic – w kierunku Tychów –
zamknięcie
to zostanie dokonane w nocy z 26 na 27 maja.
Tę trasę pokonuje codziennie
średnio ponad 10 tysięcy kierowców.

Wcześniej,
w związku z dużym zakresem prac przy wprowadzaniu opisywanych zmian wykonawca prac  24 maja (piątek) dokona zawężenia do jednego
pasa ruchy jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86)
– tj. w kierunku na
Sosnowiec / Częstochowę na całym odcinku planowanej przebudowy.

Jednocześnie
na ul. Gospodarczej od 24 maja nastąpi
zmiana pierwszeństwa ruchu
. Do tej pory pierwszeństwo miały pojazdy poruszające
się ulicą Gospodarczą – natomiast od 24 maja pierwszeństwo będą miały pojazdy
poruszające się od ul. Murckowskiej. Na ul. Gospodarczej (w rejonie skrzyżowana
z ul. Murckowską) zostaną zamontowane progi wyspowe oraz znaki informujące o
zmianie pierwszeństwa ruchu.

W następnych miesiącach będą wprowadzane
także kolejne czasowe zmiany. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i osoby
zainteresowane tym tematem, by wysłały nam maila na adres
przebudowaDK@katowice.eu z
tematem „aktualne informacje”. Dzięki temu każdą nową informację będziemy mogli
przesłać bezpośrednio na maila osoby, która się do nas zgłosiła
– mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału
komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Na
zmiany muszą się także przygotować pasażerowie autobusów linii 672 i 674 –
zmienią się zarówno ich trasy, jak i rozkłady jazdy. W trakcie inwestycji
autobus linii 674 z Centrum Handlowego 3 Stawy będzie kierował się objazdem
ulicami Murckowską, Gospodarczą, następnie Szopienicką do Giszowca, natomiast
linia 672 – po wyjeździe z Centrum Handlowego 3 Stawy będzie kierowana na ul.
Murckowską, a następnie nawracała na węźle ulic Murckowskiej i Porcelanowej w
kierunku ul. Pszczyńskiej i Murcek. Szczegółowe informacje publikowane przez
Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) będzie można znaleźć na stronie
internetowej w zakładce „komunikaty” https://rj.metropoliaztm.pl/news/. Informacja zostanie zamieszczona 20 maja w
godzinach popołudniowych.

KORZYŚCI Z PRZEBUDOWY WĘZŁA
DROGOWEGO

Wprowadzanie
opisywanych zmian jest konieczne, by wykonać pierwszy etap inwestycji,
polegający m.in. na wykonaniu nowych odcinków ul. Pszczyńskiej łącznie z budową
wiaduktów drogowych nad linią kolejową i ulicą Kolistą oraz bezkolizyjnych,
bezpośrednich zjazdów/wjazdów z ul. Pszczyńskiej na ul. 73 Pułku Piechoty.
Piesi zyskają nowe połączenia ul. Kolistej pod wiaduktem w ciągu ul.
Pszczyńskiej oraz przejścia podziemne i połączenia pomiędzy przystankami
autobusowymi. Rowerzyści natomiast zyskają ścieżkę rowerową po zachodniej
stronie ul. Pszczyńskiej oraz ciągi pieszo-rowerowe poprzeczne do ul.
Pszczyńskiej. Na kolejnych stronach można znaleźć mapy ze szczegółowym opisem
rekomendowanych objazdów.

Zdajemy sobie sprawę, że przy tak dużych
inwestycjach drogowych wprowadzenie czasowych zmian będzie wiązało się z
przejściowymi niedogodnościami – ale jest to niezbędne, żeby docelowo odczuć
zasadniczą poprawę sytuacji. Dzięki oddzieleniu ruchu tranzytowego od
wewnątrzmiejskiego będzie się jeździło płynniej, bez zatorów. Dlatego prosimy
katowiczan i mieszkańców metropolii o wyrozumiałość i cierpliwość w tej sprawie

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że to największa
inwestycja drogowa w Katowicach od czasu budowy tunelu pod katowickim rondem,
która podniosła znacząco komfort podróżowania przez Śródmieście Katowic. – W związku z tym, że zmiany dotkną większego
obszaru w mieście, a zatory drogowe mogą się przenosić poza obszar przebudowy –
apelujemy także do kierowców, by w miarę możliwości wybierali podróżowanie
komunikacją publiczną – pociągiem, autobusem lub tramwajem
– dodaje Marcin
Krupa.

Przypomnijmy,
że cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. – Pierwsza z nich to budowa nowego
bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul.
73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady
A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie
ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą
centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w
zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część
obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86)
z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny

– mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice i
podkreśla, że piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia.

Koszt
całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to pozyskane
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie
2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się w pierwszej połowie
2020 roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK
86 z DK 81.

BIEŻĄCE INFORMACJE

 • Jeżeli chcesz otrzymywać bieżące informacje dotyczące przebudowy DK81 (w tym zmian w organizacji
  ruchu)
  bezpośrednio na Twoją skrzynkę mailową – wyślij nam maila na adres przebudowaDK@katowice.eu z tematem „aktualne informacje”. Będziemy Cię
  informować o wszystkich planowanych zmianach. Na tego maila można także
  nadsyłać wszelkie pytania związane z opisywaną przebudową.

SUGEROWANE OBJAZDY W KATOWICACH [załącznik – mapa –  „objazdy Katowice”]

Przykładowe
warianty objazdów. Relacje:

 • Wrocław/Gliwice -> Giszowiec

Aby
dojechać do Giszowca jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy
zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w
prawo na ul. Gospodarczą (2) – będzie zmienione pierwszeństwo, następnie ul.
Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w
prawo. Ze względu na spodziewane spiętrzenia w ruchu na objeździe, możliwy
będzie również dojazd do Giszowca poprzez dalszą jazdę na wprost autostradą A4
do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie ulicą Obrzeżną
Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w Katowicach.

 • Wrocław/Gliwice -> Murcki

Aby
dojechać do Murcek jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy
zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w
prawo na ul. Gospodarczą (2) i w lewo w kierunku ul. Porcelanowej – będzie
zmienione pierwszeństwo, następnie pod wiaduktem i w lewo (3) na ulicę
Murckowską i dalej ulicą Pszczyńską.

 • Kraków -> Giszowiec

Zaleca się
zjazd w prawo z autostrady A4 na ulicę Murckowską DK86, następnie należy zjechać
w prawo na ul. Gospodarczą (2) – będzie zmienione pierwszeństwo, dalej ul.
Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w
prawo. Możliwy będzie również dojazd do Giszowca poprzez wcześniejszy zjazd z
autostrady A4 do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie
ulicą Obrzeżną Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w
Katowicach.

 • Centrum -> Giszowiec

Aby dojechać z Centrum – wylot z katowickiego tunelu –
do Giszowca, zaleca się jazdę na wprost ulicą Bagienną DK79, następnie w prawo
na ulicę Magazynową i dalej z ulicy Magazynowej na prawo na
ul. Szopienicką.

 • Sosnowiec S86 -> Giszowiec

Aby
dojechać do Giszowca jadąc od strony Sosnowca, zaleca się zjechać z DK86 na ul.
Bagienną (6), następnie skręcić w prawo na ul. Magazynową, dalej z ulicy
Magazynowej w prawo na ul. Szopienicką (5), którą będzie można bezpośrednio
dojechać do dzielnicy.

 • Giszowiec – Centrum

Aby dojechać do Centrum zaleca się jazdę ulicą
Szopienicka w kierunku węzła z ul. Bagienną (5) i dalej Bagienną
bezpośrednio do Centrum.

 • Giszowiec – Kraków A4

Aby dojechać do autostrady A4 w kierunku Krakowa
zaleca się jazdę ulicami Mysłowicką i Mikołowską w Mysłowicach do węzła z
ul. Obrzeżną Zachodnią, a następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do autostrady
A4.

Dodatkowo
na trasach objazdu zmienione zostanie programowanie sygnalizacji świetlnej, a
także sytuacja monitorowana, tak, by w razie konieczności wprowadzić np. zmiany
w organizacji ruchu polegające na zmianie pierwszeństwa.

OBJAZDY KATOWIC
DLA RUCHU TRANZYTOWEGO
[załącznik – mapa – „objazdy tranzyt”]

Objazd dla relacji (od/do)
Wrocław/Gliwice -> Tychy/Bielsko Biała

Ze względu na zamknięcie zjazdu z
autostrady A4 w Katowicach (jadąc od strony Gliwic) w kierunku Tychów, objazd
do Tychów zostanie poprowadzony na wprost autostradą
A4 – do Mysłowic – do węzła Brzęczkowice, a następnie w prawo – drogą
ekspresową S1.

Zalecany objazd dla
relacji (od/do) Tychy/Bielsko-Biała <-> Częstochowa

W tym celu
oznakowany zostanie zalecany objazd DK 86 z Tychów drogą ekspresową S1 w
kierunku węzła autostradowego Brzęczkowice w Mysłowicach i dalej w kierunku
węzła Podwarpie (skrzyżowanie drogi ekspresowej S1 z DK86). Analogicznie, jadąc
od strony Częstochowy w kierunku Tychów/Bielska-Białej – na węźle Podwarpie z
kierunku Siewierza pokazany zostanie zalecany objazd drogą ekspresową S1
poprzez węzeł autostradowy Brzęczkowice do Tychów.

Dodatkowe oznaczenia
(dla kierunku Wrocław -> Tychy/Bielsko)

Na autostradzie A4, jadąc od strony Wrocławia, przed węzłem Sośnica zamieszczona zostanie informacja o prowadzonych pracach w Katowicach i możliwości wyboru alternatywnych tras, np. DK 44 przez Mikołów.

Źródło: UM Katowice
Już niebawem ruszy głosowanie na projekty BO 2020

W miniony poniedziałek (13.05) zakończył się kolejny etap Budżetu Obywatelskiego na 2020 r., podczas którego złożone przez mieszkańców wnioski były wnikliwie analizowane przez urzędników. W tym roku takich projektów wpłynęło łącznie 21. Po ich weryfikacji pod głosowanie mieszkańców zostanie skierowane 11 z nich, a ich pełny wykaz prezentujemy TUTAJ.

Podobnie jak w latach ubiegłych głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego będzie można tylko elektronicznie w dniach 27 maja do 9 czerwca na stronie internetowej www.bo.siemianowice.pl podając swoje imię, nazwisko, trzy ostatnie cyfry numeru PESEL oraz miejsce urodzenia. Każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrany przez siebie projekt.Dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu będą uruchomione specjalne punkty do głosowania w budynku Urzędu Miasta (Ratusz, ul. Jana Pawła II 10, pok. 4) oraz we wszystkich filiach bibliotecznych na terenie miasta w godzinach ich urzędowania. Zagłosować będzie można także w trakcie Finału Budżetu Obywatelskiego 2020 podczas Dni Siemianowic w dniach 8-9 czerwca br. na terenie SCK Parku Tradycji.

Z kolei osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzroczną ze specjalnym orzeczeniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (04-O, 05-R, 10-N) będą mogły umówić się do swojego domu na wizytę urzędnika, który podjedzie do nich w asyście strażnika miejskiego z odpowiednim sprzętem i mobilnym dostępem do Internetu i pomoże w głosowaniu. Takie mobilne punkty do głosowania będą funkcjonowały w dniach 27 maja i 3 czerwca (poniedziałki) w godzinach 10.00-14.00. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Miasta pod numerami telefonów: 32-7605-309 i 32-7605-311 w dniach 20-24 maja w godzinach 10.00-13.00.

Z kolei osoby z niepełnosprawnością ruchową i wzroczną ze specjalnym orzeczeniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (04-O, 05-R, 10-N) będą mogły umówić się do swojego domu na wizytę urzędnika, który podjedzie do nich w asyście strażnika miejskiego z odpowiednim sprzętem i mobilnym dostępem do Internetu i pomoże w głosowaniu. Takie mobilne punkty do głosowania będą funkcjonowały w dniach 27 maja i 3 czerwca (poniedziałki) w godzinach 10.00-14.00. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Miasta pod numerami telefonów: 32-7605-309 i 32-7605-311 w dniach 20-24 maja w godzinach 10.00-13.00.

Z tego miejsca chcemy gorąco zachęcić wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu, bo każdy głos to krok w stronę bardziej przyjaznych Siemianowic Śląskich.

Źródło: siemianowice.pl
Fundusz Solidarności: kolejne pieniądze dla miast

Dotacje
na ok. 1,6 mln zł dla 5 inwestycji, dofinansowanie koncertu
okazji 30. Rocznicy wolnych wyborów w
Polsce oraz apel o uwzględnienie Metropolii 
w ustawie o dofinansowaniu lokalnych połączeń autobusowych to jedne z
punktów posiedzenia Zgromadzenia GZM, które odbyło się 17 maja.

W ramach Funduszu Solidarności Będzin otrzyma 369,2 tys. zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na wymianę wiat przystankowych oraz
termomodernizację budynku mieszkalnego.

Gminie Bojszowy przyznano ok. 900 tys. zł na
dwie inwestycje – modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej w
Międzyrzeczu oraz przebudowę układu komunikacyjnego i budowę parkingu.

Tychy wykorzystają ok. 338 tys. zł na budowę
drogi łączącej ul. Grota-Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostu.

Przypomnijmy,
że dotacje celowe przyznawane są na konkretne zadania inwestycyjne, które gminy
zgłaszają za pośrednictwem liderów swoich podregionów: Katowic, Sosnowca,
Bytomia, Gliwic i Tychów.

Łączna
pula dotacji w tegorocznym Funduszu wynosi ok. 67 mln zł. 60 mln zł zostało zaplanowane
w budżecie na ten rok, natomiast prawie 7 mln zł  zostanie wykorzystane przez gminy z  poprzedniej edycji funduszu. Podczas
ostatniego, kwietniowego Zgromadzenia GZM, przyznano dotacje celowe dla 36 gmin
na łączną kwotę ok. 51 mln zł.

Ponadto
Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyznaniu Zabrzu ok. 1,3 mln zł pomocy
finansowej na organizację koncertu plenerowego z okazji 30. rocznicy pierwszych
wolnych wyborów w Polsce. Ma on się odbyć na początku czerwca.

– Koncert plenerowy upamiętniający to
wydarzenie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat znaczenia procesów
demokratycznych. Widowisko obejmować będzie dwie sceny. Zaprezentowane zostaną
na nich utwory i wydarzenia sprzed i po 1989 roku. Stanowić to będzie muzyczną
i multimedialną podróż ilustrującą zmagania Polaków walczących o wolność i
niepodległość (…). Planowane działania mają również ogromne znaczenie
integracyjne dla społeczności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – czytamy w
uzasadnieniu do podjętej uchwały.

Podczas
obrad przyjęto także trzy apele do rządu w sprawach:

 • uwzględnienia
  związku metropolitalnego w Projekcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów
  autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
 • utworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • uwzględnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Projekcie
  Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w projekcie Ustawy o
  zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
  niektórych ustaw

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwaliło
apel o uwzględnienie związku metropolitalnego w ustawie umożliwiającej
uzyskanie dofinansowania na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

– Planowanie, koordynacja i rozwój transportu publicznego
jest jednym z podstawowych zadań Metropolii, które zostało ujęte w jej
Statucie. To także jeden z kluczowych obszarów działań Metropolii, której celem
jest podnoszenie jakości życia jej mieszkańców, m.in. właśnie poprzez lepszy
dostęp do usług transportu publicznego – czytamy w uchwale.

Zdaniem Zgromadzenia szansą na rozwój jest uchwalona 16 maja
ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. Pomija ona całkowicie związek metropolitalny, jako organizatora
transportu mogącego ubiegać się o dofinansowanie. Gminy, które przekazały
Metropolii realizację gminnych przewozów pasażerskich, zostają w tym momencie
pozostawione bez żadnych szans na dofinansowanie.

W kolejnym apelu – o systemie
gospodarki odpadami – Zgromadzenie GZM postuluje zawieszenie prac zmierzających
do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rzecz
przygotowania od podstaw kompleksowych regulacji dotyczących gospodarki
odpadami.

– Uważamy, ze stać nas
wypracowanie dobrych i przejrzystych przepisów, które odpowiedzą na wyzwania
stojące przed polską gospodarką, czyli wdrożeniem rozwiązań niskoemisyjnych,
zasobów i energooszczędnych – czytamy w stanowisku do Premiera RP.

Zaniepokojenie przedstawicieli gmin wywołało pominięcie związku
metropolitalnego w województwie śląskim w projekcie Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw. Zdaniem
Zgromadzenia, Metropolia GZM powinna obligatoryjnie uczestniczyć w
przygotowaniu kontraktu programowego, kontraktów sektorowych, jak i być
stroną porozumienia terytorialnego.

Podjęte uchwały
Razem dla inwestorów

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały list intencyjny o współpracy.

Zakłada ona wspólne działania na rzecz wspierania inwestorów, rozwoju przedsiębiorczości, ekspansji zagranicznej oraz zdefiniowania potrzeb rozwojowych członków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

-Stawiamy na stworzenie dobrych warunków dla inwestycji. Chcemy się uczyć od najlepszych. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy będziemy w stanie poszerzyć naszą wiedzę, by obsługiwać inwestorów jak najlepiej. Chcemy też wspólnie kształtować rynek pracy, by mieć wpływ na wykorzystanie potencjału gmin członkowskich. Chcemy wykorzystać ich potencjał, by Metropolia rozwijała się jak najlepiej- mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący GZM.

List intencyjny podpisali przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach: prezes KSSE dr Janusz Michałek, zastępca prezesa KSSE prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak i wiceprzewodniczący GZM Grzegorz Podlewski.

 

 
Żłobek Miejski wyróżniony statuetką Inwestycja Roku 2019

Celem organizowanego już od kilku lat konkursu ,,Inwestycja Roku” jest promowanie i wspieranie inwestycji wyróżniających się wyjątkowymi rozwiązaniami w obszarach takich jak m.in: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funkcjonalność i użyteczność.

Komisja konkursowa, składająca się z osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, członków samorządów terytorialnych oraz osób związanych ze środowiskiem akademickim oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu, Gmina Knurów zwyciężyła w kategorii obiekty kultury, edukacji, użyteczności publicznej i sakralne za inwestycję budowy Miejskiego Żłobka ,,Kraina Maluszka”.

Z tej okazji, w dniu dzisiejszym gościł w Knurowie przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami, który na ręce Zastępcy Prezydenta Knurowa Piotra Surówki wręczył statuetkę ,,Inwestycja Roku”.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami przy współpracy z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami. Inicjatywa objęta jest patronatem ze strony Marszałków województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego oraz takie instytucje jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy też Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Źródło: www.knurow.pl.
Informacja dla mieszkańców dotycząca fotowoltaiki

Urząd Gminy Chełm Śląski informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli ankiety oraz deklaracje udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego czyli instytucja do której Gmina Chełm Śląski wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie projektu, kolejny raz, tym razem na maj 2019r. zmieniła termin rozstrzygnięcia konkursu.

Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych naszej gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania.

Źródło: www.chelmsl.pl
Mikołów na drugim miejscu w Podregionie Tyskim

Mikołów jest miastem bardzo
wysokiej skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy z Funduszy Europejskich na
inwestycje. W całym Podregionie Tyskim – biorąc pod uwagę kwotę w przeliczeniu
na mieszkańca – plasuje się na drugim miejscu, wyprzedza nawet Tychy.

Środki pochodzące z Funduszy
Europejskich dla wielu gmin są podstawą inwestycyjnego rozwoju. Im więcej
pieniędzy pozyska się ze źródeł zewnętrznych, tym więcej inwestycji można w
mieście zrealizować. Mikołowscy urzędnicy mają w tym zakresie spore
doświadczenie i mogą pochwalić się naprawdę wysoką skutecznością pozyskiwania
środków zewnętrznych. Chodzi tu zarówno o rozwój infrastruktury miejskiej, jak
i o projekty społeczne (zorientowane na tzw. umiejętności miękkie).

Związek Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego wydał zestawienie gmin województwa śląskiego, w którym znaleźć
można wartość pozyskanego przez dane miasto dofinansowania w przeliczeniu na 1
mieszkańca. Wynik Mikołowa to 728.47zł, co daje drugą pozycję wśród 17 miast i
gmin Podregionu Tyskiego. W tyle zostaje Pszczyna, a nawet Tychy. Mikołów jest
też niekwestionowanym liderem zdobywania pieniędzy unijnych w powiecie. Biorąc
pod uwagę wartość pozyskanego dofinansowania na jednego mieszkańca, może się
również pochwalić mocną pozycją w całym województwie. Wyprzeda szereg dużych
miast m.in. Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwice, Zabrze, Chorzów,
Mysłowice czy Rudę Śląską. Pozyskane środki unijne wykorzystywane są m.in. na termomodernizacje
budynków, wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej oszczędne i ekologiczne, zakup
i montaż ekologicznych instalacje fotowoltaicznych, budowę centrum
przesiadkowego, rewitalizację kamienic w rynku, a także na usługi asystenckie
dla osób niesamodzielnych.

– Tak wysoka skuteczność w
pozyskiwaniu środków unijnych to dowód na dobrze przygotowaną do tego zadania
kadrę oraz dobrą organizację pracy między wydziałami. Bardzo istotna jest tutaj
umiejętność pracy pod presją czasu, gruntowana analiza szczegółów
poszczególnych projektów i praca zespołowa. Gratuluję moim pracownikom i
obiecuję nie zwalniać tempa – mówi Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.

Droga do uzyskania dofinansowania
jest długa i zaczyna się na wiele miesięcy (czasem lat) przed wbiciem w ziemię
pierwszej łopaty na budowie. Trzeba zgromadzić potrzebną dokumentację,
wszystkie uzgodnienia i decyzje. Później opracowuje się specjalny
wielostronicowy wniosek o dofinansowanie i szereg załączników. Cała inwestycja
jest w nim szczegółowo opisana, podzielona na etapy, przedstawiony jest budżet
i harmonogram prac. Oczywiście do każdego projektu trzeba wnieść wkład własny,
czyli pokryć część wartości inwestycji ze środków gminy, jednak Unia dopłaca
znacznie więcej: 85%, a czasem nawet 95% kosztów projektu.

Warto pamiętać, że miejskie
inwestycje dofinansowane są również z wielu innych źródeł m.in. przez Bank
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (I i II etap budowy mieszkań komunalnych na
Nowym Świecie), Metropolitalny Fundusz Solidarności (modernizacja ul.
Dzieńdziela) czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach (dofinansowanie do wymiany pieców grzewczych w domach). Łączna kwota
jaką w ostatnich latach pozyskało miasto z Funduszy Unijnych i źródeł krajowych
to ponad 34 mln złotych. Suma ta może wkrótce wzrosnąć, bowiem kolejne
mikołowskie wnioski o środki zewnętrzne są właśnie rozpatrywane przez właściwe
instytucje.
Rozpoczęła się rewitalizacja skweru miejskiego na III Kolonii

Zaraz po świętach wielkanocnych oficjalnie przekazano plac budowy skweru miejskiego przy zbiegu ulic Dworcowej i Mickiewicza. To kolejny etap rewitalizacji Starego Knurowa.

Zgodnie z zakresem robót, w miejsce dotychczasowego skweru powstanie nowoczesny plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Do dyspozycji dzieci będą m.in. huśtawki, piaskownica, kiwaki, ścianka wspinaczkowa, rowerowy plac zabaw, kładka linowa czy też gra integracyjna kółko – krzyżyk. Siłownia zewnętrzna wyposażona będzie w orbitrek, urządzenie typu rower/jeździec, surfer-wahadło, wyciąg górny. Co ważne, wszystkie urządzenia będą zadaszone, co powinno zwiększyć komfort użytkowników na wypadek przelotnych opadów.

Całość inwestycji uzupełnią elementy małej architektury, takie jak alejki spacerowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, nowe lampy parkowo-ogrodowe oraz zegar słoneczny. Zrewitalizowany skwer otrzyma nowe drzewa i krzewy, wokół obszadzone zostaną trawniki. Jako ciekawostkę można wymienić fakt, że miasto wybuduje także pierwszą w Knurowie ławkę elektromobilną, co z pewnością ucieszy użytkowników sprzętu elektronicznego.

Ażeby zapewnić jak największy poziom bezpieczeństwa dzieciom bawiącym się na placu zabaw, wykonane zostanie ogrodzenie panelowe z furtkami oraz barierki zabezpieczające przed wtargnięciem na jezdnię.

Wykonawcą robót została firma COLOR-SPORT s.c. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z Bierunia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę przetargową. Termin zakończenia prac przypadać będzie na okres wakacyjny bieżacego roku.

Koszt wykonania skweru wynosi 1 302 270,78 zł i współfinansowany będzie ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu Gminy Knurów ,,Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii- odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu„.

źródło:www.knurow.pl
Radni Rady Miejskiej uchwalili Program Postępowania Naprawczego

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach, radni uchwalili Program Postępowania Naprawczego, do którego przygotowania wezwała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej została zwołana na 3 dni przed ostatecznym terminem, który Gmina Świętochłowice miała na przygotowanie i uchwalenie Programu Postępowania Naprawczego.

Mimo trwającego długiego majowego weekendu, w sesji uczestniczyło 11 radnych – minimalna liczba radnych niezbędna do przeprowadzenia obrad i podejmowania wiążących decyzji.  Za przyjęciem programu głosowali wszyscy obecni na sali radni: Marcin Bawej, Agnieszka Beger, Jadwiga Garbaciok, Tomasz Grudniok, Adam Jankowiak, Jacek Kamiński, Rafał Łataś, Dawid Malcherek, Zbigniew Nowak, Artur Pawłowski, Bożena Wojciechowska-Zbylut.

– Swoją obecnością radni udowodnili, że zależy im na rozwoju naszego miasta – mówi Daniel Beger, Prezydent Miasta.

– Przyjęcie Programu Postępowania Naprawczego to decyzja drużyny osób odpowiedzialnych, która nie boi się odważnych decyzji. To ważne, bo jesteśmy przedstawicielami mieszkańców – osób, które swoimi głosami wybrały nas do pełnienia funkcji prezydenta i radnych. Dzięki uchwaleniu programu naprawczego będziemy mieć realny wpływ na to, co wydarzy się w Świętochłowicach w najbliższym czasie – dodaje prezydent Beger.

Przyjęty przez radnych program obejmuje wyważony zakres oszczędności, przede wszystkim daje możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Finansów. Dzięki temu wsparciu nie tylko ustabilizowana zostanie sytuacja finansowa miasta, ale także możliwy będzie jego dalszy rozwój dzięki dobrej strategii obejmującej inwestycje infrastrukturalne.

W Programie Postępowania Naprawczego, który przyjęli w czwartek radni zaszło kilka zmian względem projektu przedstawionego radnym podczas sesji w poniedziałek 29 kwietnia.

Nowy program zakłada likwidację jednego stanowiska wiceprezydenta, zmniejszenie diet radnych o 10% oraz zmniejszenie budżetu celowego o 150 tys. zł. Ponadto z wykazu przedsięwzięć oszczędnościowych (załącznik nr 3 do Programu Postępowania Naprawczego) wycofane zostały działania:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – likwidacja dwóch stanowisk pracy w Ośrodku Wsparcia Rodzin „Tęcza”
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – zlecenie zakupu posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i w związku z tym zlikwidowanie 2 etatów pracy.

Teraz Program Postępowania Naprawczego musi zostać zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obracunkową w Katowicach. 

Źrodło:www.swietochlowice.pl
15 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak na tym skorzystał Bieruń?

15 lat temu – 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Okrągła rocznica, jaką celebrujemy to doskonały moment nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do podsumowania wszystkich ważnych zmian, jakie zaszły w Bieruniu dzięki członkostwu naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej.

Przypomnijmy: W zeszłym roku obchodziliśmy 15. rocznicę tzw. referendum akcesyjnego, w którym Polacy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za obecnością Polski we Wspólnocie Europejskiej!

Warto pamiętać, że w dniach 7-8 czerwca 2003 roku odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i ratyfikacji Traktatu Ateńskiego. Na pytanie „Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” aż 77,45% głosujących odpowiedziało „TAK”. Frekwencja wyborcza wyniosła 58,85%. Oznacza to, że ponad 13,5 mln Polaków zagłosowało za obecnością naszego kraju w strukturach UE.

Rok później – 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.

Jakie korzyści z członkostwa Polski w UE odniósł Bieruń? Możliwość pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury drogowej i kubaturowej sprawiła, że w Bieruniu na przestrzeni kilkunastu lat udało się zrealizować wiele bardzo ważnych projektów, które zmieniły oblicze naszego miasta.

Oto wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Bieruniu przy udziale środków unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego):

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2009-2015

 • Modernizacja Przedszkola nr 2 w Bieruniu – usunięcie azbestu i termomodernizacja
 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń graniczących z SSE w rejonie DK 44 w Bieruniu 
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej 
  w Bieruniu Nowym
 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wawelskiej i ulicy Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice
 • Rozbudowa i przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym I etap (od przejazdu kolejowego do zbiornika Łysina)
 • Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym
 • Projekt: Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu
 • Przebudowa ulicy Granitowej w ramach dostępności do najważniejszego zakładu pracy w gminie Bieruń: KWK „Piast”
 • Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia
 • Utworzenie Mini Arboretum wraz z parkiem sensorycznym

PROJEKTY REALIZOWANE W LATACH 2014-2020

 • Przebudowa oraz rozbudowa ulicy Licealnej (odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną)
 • Termomodernizacja i montaż instalacji solarnej w obiektach dawnego Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
 • Przebudowa i rozbudowa ulicy Równoległej
 • Budowa budynku Przedszkola nr 3 przy ulicy Bocianiej
 • Budowa zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia
 • Budowa infrastruktury rowerowej w okolicach Plantów Karola
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
 • Termomodernizacja budynku Domu Kultury „GAMA”
 • Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie kilku osiedli i kilkunastu ulic w Bieruniu

W trakcie:

 • Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Nowym
 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ulicy Wylotowej

Podkreślmy, że już w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej zrealizowano w Bieruniu (z  tzw. funduszy przedakcesyjnych) olbrzymie inwestycje infrastrukturalne. 

Do pierwszych dużych projektów zrealizowanych w naszym mieście ze środków unijnych należą:

 • Wybudowanie budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych (CIG) – w ramach programu Phare 
 • Montaż kładki na Grobli – w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
 • Remont i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego –  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

Poza inwestacjami infrastrukturalnymi, w latach 2005-2019 w Bieruniu zrealizowano z funduszy UE całą masę projektów społecznych, których celem było wsparcie kapitału ludzkiego (m.in. eliminacja wykluczenia cyfrowego, a także projekty w placówkach oświatowych).

Źródło:www.bierun.pl