1

Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny

Katowice rozpoczęły procedurę konkursową na koncepcję projektu „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny”. Ma to być wyjątkowe miejsce na mapie miasta, skupiające przedsiębiorców z branży gamingowej e-sportu,  a także sektora kreatywnego oraz firm technologicznych. Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 września br.

– W Katowicach stawiamy na innowacje oraz rozwój nowoczesnych usług biznesowych. To właśnie stolica Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii stała się miejscem, gdzie coraz częściej dyskutujemy o tym, w którą stronę powinien iść rozwój nowoczesnych technologii. Miasto, które kiedyś kojarzone było z przemysłem ciężkim, teraz jest słynne między innymi z e-sportu. W 2013 roku po raz pierwszy gościliśmy Intel Extreme Masters – wydarzenie, które było kamieniem milowym w rozwoju Katowic. Dzięki tej imprezie wiele liczących się na świecie firm zwróciło uwagę na stolicę województwa śląskiego, jako potencjalnego miejsca do ulokowania siedziby swoich przedsiębiorstw. Rosnące zainteresowanie Katowicami ze strony globalnych inwestorów było impulsem, dzięki któremu w naszym mieście powstaje Dzielnica Nowych Technologii i Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny. Tereny dawnej Kopalni Wieczorek i Szyb Pułaski to dla wielu mieszkańców niezwykły symbol pracowitości i solidności, który zyska teraz nowe funkcje i życie. Jestem przekonany, że przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic. Ogłoszenie konkursu na koncepcję przybliża nas do realizacji tego ambitnego planu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zakres konkursu dotyczy I etapu inwestycji, czyli terenu po zachodniej stronie ulicy Szopienickiej oraz istniejącej zabudowy zabytkowej po stronie wschodniej tej. W sumie chodzi o 19 tysięcy m.kw. powierzchni. Cała Dzielnica Nowych Technologii obejmie tereny usytuowane wokół dwóch historycznych szybów wydobywczych kopalni „Wieczorek” – szybu Pułaski oraz szybu Poniatowski, powstałych w latach 1903-1910. Zlokalizowana będzie w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca. W obrębie terenu Katowickiego HUB-u Gaminowo-Technologicznego zaplanowano utworzenie nowoczesnych powierzchni z przeznaczeniem pod studia nagrań, laboratoria, przestrzenie co-workingowe, biura, przestrzenie wystawienniczo-eventowe, centrum edukacyjne oraz Data Center.

Chętni do konkursu mogą się zgłaszać do 24 września br. Autorzy najlepszych i najciekawszych prac otrzymają nagrody pieniężne:

  • I Nagroda – 100 tysięcy zł brutto
  • II Nagroda – 50 tysięcy zł brutto
  • III Nagroda – 30 tysięcy zł brutto
  • Wyróżnienia – 20 tysięcy zł brutto (łączna pula)

Zwycięzca, oprócz nagrody finansowej, zostanie zaproszony do wykonania dokumentacji projektowej w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kluczem do sukcesu „Dzielnicy nowych technologii” ma być skumulowanie w jednym miejscu firm z branży gamingowej i e‑sportowej, a także pokrewnych im firm technologicznych, których rozwój i współpraca będzie stymulowana przez miasto. Ważnym czynnikiem prorozwojowym ma się stać przyciągnięcie dużych firm z branży gamingowej, wokół których tworzony będzie cały biznesowy ekosystem. Rewitalizacja oraz przekształcenie zabytkowej kopalni w nowoczesną przestrzeń, będzie poważnym impulsem dla rozwoju dzielnicy, miasta oraz całego regionu.

Źródło: UM Katowice
Automatyczny transport defibrylatora za pomocą dronów. Pierwszy lot w Sosnowcu

Trwają przygotowania do cyklicznych przelotów dronem w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jeden ze scenariuszy zakłada, że dron, na żądanie, samodzielnie wystartuje ze specjalnie skonstruowanego hangaru i przetransportuje w przestrzeni powietrznej nad miastem na odległość ok. 3 km, kilkukilogramową przesyłkę, którą będzie np. defibrylator. Przeloty planowane są tej jesieni w Sosnowcu.

Porozumienie o współpracy w tym zakresie zostało podpisane pomiędzy przedstawicielami GZM, miastem Sosnowiec, gdzie przeloty będą się odbyć, dostawcami usług dronowych – firmami Dronehub oraz Pentacomp oraz Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa.

Celem jest przygotowanie i wspólne przeprowadzenie cyklicznych pilotaży w realnych warunkach miejskich w kontekście rozwoju automatycznego transportu pilnych ładunków medycznych z wykorzystaniem dronów.

– Przeprowadzenie tego przelotu najlepiej obrazuje to, co jest podstawą naszej współpracy na rzecz rozwoju technologii dronowej w Metropolii. Sprawdzanie nowych rozwiązań w warunkach docelowych jest możliwością zebrania ogromnej ilości doświadczeń, służących rozwijaniu tej technologii na większą skalę – mówi Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu Metropolii GZM.

– Celem jest to, by w niedalekiej przyszłości drony mogły być wykorzystanie do świadczenia różnego rodzaju usług, w tym również do transportowania przesyłek ratujących życie. Wykorzystanie dronów może w ten sposób przyczynić się podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszych miastach, bo potrzebna pomoc będzie mogła zostać udzielona również z ich użyciem – wyjaśnia.

Technologia dostosowana do świadczenia usług w warunkach miejskiej zabudowy

Istotnym założeniem prac związanych z możliwością wykorzystania dronów do świadczenia różnego rodzaju usług, jest to, aby przeloty mogły odbywać się w przestrzeni powietrznej nad miastami.

Dlatego też rozwijana technologia musi w pełni dostosowywać się m.in. do uwarunkowań miejskiej zabudowy. Wpływa to również na szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, które tego rodzaju urządzenia muszą spełniać, aby móc takie przeloty wykonywać.

– Bardzo się cieszymy, że to właśnie w Sosnowcu będziemy testować innowacyjne rozwiązania w zakresie bezzałogowych statków powietrznych i gościć ekspertów branży dronowej – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

– Drony są z nami już od pewnego czasu i pomagają m.in. w wykrywaniu źródeł niskiej emisji na terenie GZM. Teraz poprzeczka postawiona jest jednak wyżej, bo mogą one przysłużyć się ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego i to bez lub przy symbolicznym udziale człowieka. Pilotaż nie tylko pokazuje, że w Zagłębiu rozumiemy i popularyzujemy technologię, ale również, że chcemy ją wdrażać na szerszą skalę, by realnie pomagała lokalnym społecznościom i służbom – podkreśla.

Mechanizm kartezjański automatycznie przekaże nadawaną przesyłkę

Celem zatem jest to, aby drony mogły wykonywać różnego rodzaju misje w trybie autonomicznym, czyli bez obecności człowieka. Zanim to będzie możliwe, wariantem pośrednim jest przeprowadzenie pilotaży w trybie automatycznym. Oznacza to, że obsługa drona w sposób zdalny kontroluje jego przelot, a trasa tego przelotu została wcześniej zaprogramowana.

– Projekt, który będziemy realizować w Sosnowcu to kolejna okazja do potwierdzenia trafności zastosowania dronów i stacji dokujących firmy Dronehub. W pilotażu wezmą udział dwie nasze stacje dokujące, każda wyposażona w mechanizm kartezjański, czyli robotyczny podajnik, który automatycznie pobierze defibrylator ze skrytki w stacji dokującej i umieści go w dronie. Po wykonaniu lotu, podobny mechanizm odbierze przesyłkę z drona i umieści ją w skrytce w stacji docelowej – tłumaczy Vadym Melnyk, założyciel i prezes Dronehub.

Dzięki zastosowaniu dronów w ratownictwie, czas potrzebny na dostarczenie niezbędnego sprzętu medycznego na miejsce zdarzenia może zostać znacząco skrócony.

– Dron porusza się w linii prostej, nie stoi w korkach, nie błądzi, nie potrzebuje czasu na zebranie się zespołu ratowników. A czas jest absolutnie kluczowy w ratowaniu życia i zdrowia ludzi. System Dronehub umożliwia transport także innych pilnych przesyłek medycznych, jak np. próbki krwi – zauważa Vadym Melnyk.

System sam sygnalizuje potencjalne odchylenia, kontroler czuwa nad przebiegiem lotu

Bezpieczeństwo i autonomiczność lotów są kluczowymi, wyróżniającymi aspektami projektu, którego wyniki już wkrótce poznamy po przeprowadzeniu projektu w Sosnowcu.

– Nad obiema kwestiami czuwa oprogramowanie Flightware. Zaprojektowane przez nas rozwiązanie umożliwia automatyczne zarządzanie lotami bezzałogowych statków powietrznych – mówi Karol Gajos, prezes zarządu Pentacompu.

– Start, przelot, faza lądowania oraz wszelkie parametry lotu i samego drona nadzorowane są w czasie rzeczywistym przez zaawansowane algorytmy, a udział człowieka w misji został ograniczony do funkcji kontrolnej. Dzięki wyeliminowaniu ryzyka płynącego z tzw. „błędu ludzkiego”, system można wykorzystywać np. do transportu przesyłek medycznych oraz w ratownictwie – podkreśla.

System sam sygnalizuje każde odchylenie lub niebezpieczne zdarzenie. Operator na żadnym etapie nie steruje maszyną. Sprawuje jednak kontrolę nad prawidłowym przebiegiem misji, analizuje czy raportowane wydarzenie ma wpływ na bezpieczeństwo i podejmuje decyzję, czy należy rozpocząć odpowiednią procedurę awaryjną.

– Cieszymy się, że możemy brać udział w tak nowatorskim projekcie. Jesteśmy pewni, że sukces, jaki z naszymi partnerami odniesiemy w Sosnowcu, przyczyni się do rozwoju i upowszechniania technologii dronowej w Polsce – mówi Anna Mazur, główny specjalista w Jednostce Certyfikującej Wyroby BSP – Bezzałogowe Statki Powietrzne z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

–  Jako państwowemu instytutowi z branży lotniczej zależy nam, aby drony w niedalekiej przyszłości stały się integralną częścią naszej codzienności w obszarze usług i bezpieczeństwa publicznego – zaznacza.

Pilotaż, który zostanie przeprowadzony w Sosnowcu i Metropolii GZM, jest wspólnym projektem firm i instytucji zaangażowanych w rozwój technologii dronowych w Polsce. Loty będą odbywały się jesienią potrwają kilka dni. Szczegóły wkrótce zostaną podane.

 
Drony w ochronie środowiska – powstał poradnik dla miast i gmin

Jak usprawnić działania samorządów w zakresie ochrony środowiska? Najlepiej dostarczając cyklicznie aktualne informacje, które można efektywnie pozyskiwać za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Taka jest myśl przewodnia poradnika, który powstał na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poradnik przygotowano w oparciu o wywiady pogłębione z przedstawicielami miast i gmin GZM. Uwzględnia on faktyczne problemy, z jakimi spotykają się samorządy w zakresie ochrony środowiska oraz tłumaczy, jak wykorzystać w tym kontekście drony. To pierwsza tak kompleksowa publikacja w tym zakresie.

Pogłębiona analiza

Na potrzeby poradnika przeprowadzono analizę zadań wydziałów i referatów ochrony środowiska, przyrody i gospodarki komunalnej wszystkich gmin należących do GZM. Zapoznano się z lokalnymi programami ochrony środowiska i przeanalizowano zakres udostępnianych informacji w samorządowych geoportalach. Wreszcie przeprowadzono wywiady pogłębione z przedstawicielami reprezentatywnej grupy 26 gmin z terenu GZM. Dzięki temu zdefiniowano 24 potrzeby informacyjne wynikające z zadań JST, które mogą już dzisiaj być realizowane przez drony. Wśród nich dominują grupy zadań z zakresu kontroli nieruchomości, odpadów i wyrobisk oraz stosunków wodnych na terenie gminy.

Demonstracje w terenie 

Na potrzeby poradnika przeprowadzono także działania w terenie. Wykonano w sumie pięć demonstracji usług dronowych. W Radzionkowie szukano sposobu na monitorowanie nieużytków poprzemysłowych, w tym płonącej hałdy. W Mysłowicach sprawdzano, co zaburzyło tamtejszą gospodarkę wodną. Demonstracje na terenie gminy Rudziniec miały ustalić, kto zanieczyszcza ściekami jezioro. W Łaziskach Górnych dokonywano inwentaryzacji terenów zielonych, a w Sławkowie sprawdzano stan roślinności i ścieżek spacerowych na terenie Parku Doliny Białej Przemszy.

Praktyczne wskazówki 

W poradniku wyszczególniono przepisy, które pozwalają samorządom szeroko wykorzystywać drony. W dalszej części przedstawiono usługi geoinformacyjne i technologie przemysłu 4.0, które pomagają zdobywać potrzebne informacje w zakresie ochrony środowiska. Na końcu zaś oddano głos samorządowcom z gmin, w których przeprowadzono pokazowe usługi, by to oni przedstawili swoje diagnozy potrzeb informacyjnych.

Zaproszenie do dyskusji

Poradnik stanowi pierwszy etap procesu podnoszenia kompetencji samorządów, w szczególności urzędników, w zakresie wykorzystania najnowszych technologii bezzałogowych do zadań administracji publicznej. Stanowi także bazę do dyskusji, dlatego zapraszamy do wymiany zdań i doświadczeń, również dotyczących innych obszarów zastosowań BSP. Zebrana w ten sposób wiedza będzie przydatna podczas planowanych spotkań z miastami. Zapraszamy do kontaktu na skrzynkę Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów: kontakt@cedd.pl.

Szczegóły: https://cedd.pl/drony-dla-srodowiska/

Pobierz poradnik: Potrzeby informacyjne w ochronie środowiska. Jak realizować zadania samorządowe w zakresie ochrony środowiska z wykorzystaniem dronów
Innowacyjna operacja w piekarskim szpitalu

Innowacyjna operacja przeprowadzona została w zeszłym tygodniu przez specjalistów z Piekarskiego Centrum Medycznego. Pacjent z podejrzeniem raka przytarczycy zoperowany został przez zespół lekarzy, którzy usunęli guz znajdujący się w trudno dostępnym miejscu, używając jednego z dwóch urządzeń diagnostycznych typu Fluobeam dostępnych w Polsce.

Zabieg przeprowadzony na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii Piekarskiego Centrum Medycznego pod kierownictwem dr n. med. Marka Justa polegał na zidentyfikowaniu przytarczyc (gruczołów uczestniczących w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej w organizmie) i ich usunięciu. Precyzyjne wykonanie tego zadania możliwe było dzięki użyciu innowacyjnego urządzenia Fluobeam. Używane przy chirurgii tarczycy i przytarczyc minimalizuje uszkodzenia tkanek podczas operacji wymagającej dużej precyzji.

Działania zespołu medycznego były skomplikowane z uwagi na brak jasno sprecyzowanego miejsca zmiany. Okazało się, że guz przytarczycy położony był głęboko pomiędzy kręgosłupem, przełykiem, a tchawicą i był wielkości około 7 cm. Trwający około dwóch godzin zabieg przebiegł bez powikłań i pacjent już został wypisany z oddziału.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Drugi numer biuletynu ekonomicznego „W Metropolii. Biznes”

Ukazał się drugi numer kwartalnika ekonomicznego „W Metropolii. Biznes”. W najnowszym wydaniu znalazło się sporo danych dotyczących logistyki i transportu na obszarze Metropolii. Nie zabrakło również informacji o jakości życia, nauce i nowych projektach rozwojowych prowadzonych przez miasta GZM.

– Drugi kwartał 2021 roku był udany i przyniósł sporo ciekawych danych z obszaru Metropolii – mówi Łukasz Łata, zastępca dyrektora w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy. – Zapowiedzi inwestycji, nowe połączenia lotnicze, potwierdzają, że jesteśmy silnym i znaczącym centrum logistyczno-transportowym na mapie Europy. Miasta Metropolii  stanowią o sile eksportowej całego regionu, przygotowują też kolejne tereny inwestycyjne. Dużo dobrego działo się takie w nauce. Są nowe centra, granty na badania czy przyciąganie studentów zza granicy – dodaje.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to kwartalnik prezentujący informacje o gospodarce, rynku pracy, edukacji i nauce, oraz o jakości życia w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Biuletyn jest adresowany do środowisk gospodarczych w kraju i za granicą, stąd ukazuje się w polskiej i w angielskiej wersji językowej. Część informacji i danych w nim zawartych jest dodatkowo publikowana w formie wideo. Partnerem przedsięwzięcia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Biuletyn „W Metropolii. Biznes” to projekt Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii realizowany wspólnie z Departamentami: Marki i Komunikacji Marketingowej oraz Komunikacji Społecznej.

Pobierz magazyn w wersji polskiej lub angielskiej:

W METROPOLII BIZNES NR 2

IN METROPOLIS BUSINESS NO.2

 
Jaka ma być rola dronów w miastach? Wypełnij ankietę i pomóż zdecydować

Zapraszamy do udziału w grze „Drone Deliveries Game”. Jest to badanie preferencji mieszkańców miast w zakresie wykorzystania dronów w miejskiej mobilności powietrznej. Badanie prowadzone jest w ramach projektu H2020 HARMONY.

Drony mogą dostarczać przesyłki w miastach, na terenach podmiejskich lub wiejskich. Mogą być certyfikowane lub nie. Mogą dostarczać żywność, korespondencję, lekarstwa lub służyć do nadzoru. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki, natomiast faktyczne sposoby wykorzystania dronów w dużej mierze zależą od tego, jakie będą preferencje mieszkańców w tym zakresie.

Badanie „Drone Deliveries Game” współtworzone jest przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Prowadzone jest w kilku miastach europejskich, w ramach międzynarodowego projektu H2020 HARMONY, którego GZM jest partnerem. Udział jak największej liczby osób w grze pozwoli zgromadzić wiedzę na temat preferencji mieszkańców w tym perspektywicznym obszarze.
Grę przygotowano w kilku językach: polskim, angielskim, greckim, hiszpańskim i chińskim.
Zapraszamy do udziału klikając TUTAJ.Chorzów prymusem w dziedzinie edukacji!

Maksymalną liczbę punktów uzyskało Miasto Chorzów w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Dzięki temu Chorzów zyskał Wyróżnienie Primus, które otrzymało jeszcze tylko jedno miasto w Polsce. 

– Jednostka terytorialna należy, w ocenie Komisji Certyfikacyjnej, do grona najbardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych polskich samorządów w dziedzinie polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą – napisano w uzasadnieniu.

Komisja Certyfikacyjna wskazywała chociażby na bardzo dobre działanie chorzowskiej oświaty na rzecz lokalnej społeczności, bezustanne unowocześnianie i rozbudowę infrastuktury oraz bardzo dobre zarządzanie i wprowadzanie procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.

– Szczególnie ostatni rok był dla nas czasem bardzo wytężonej pracy. Musieliśmy zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i przygotować szkoły na działanie w dobie pandemii oraz nauczania zdalnego. Cieszymy się, że nasze starania znalazły uznanie w oczach Zespołu Certyfikacyjnego – tłumaczy Wiesław Ciężkowski, Wiceprezydent Chorzowa odpowiedzialny za edukację.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: UM Chorzów
Kolejny krok na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej – to wyzwania przed którymi stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Właśnie wybrano wykonawcę, który wspierać będzie GZM w opracowaniu Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy doradczej PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. z którą będzie tworzyć wspólny dokument. Opracowanie Strategii rozpocznie się od prac analityczno-diagnostycznych oraz wykonania delimitacji obszarów funkcjonalnych GZM, czyli określenia granic dla terenów, które mają wpływ na jej obszar. Dokument będzie opracowany przy współudziale możliwie szerokiego grona interesariuszy i zostanie poddany konsultacjom społecznym. Strategia określi wizję GZM w kilkunastoletniej perspektywie czasowej oraz wskaże cele i kierunki jej rozwoju, nawiązując do współczesnych wyzwań i potrzeb. Będzie narzędziem wzmacniającym proces zarządzania obszarem metropolitalnym.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie dokumentem pionierskim w skali kraju. Przede wszystkim dlatego, że powstanie dla pierwszej w Polsce ustawowo powołanej metropolii, ale też zostanie sporządzony według znowelizowanych w listopadzie 2020 r. przepisów prawa, które zintegrowały planowanie strategiczne z przestrzennym. Jedną z zasadniczych zmian wynikających z nowych przepisów jest opracowanie tzw. modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej, jako obligatoryjnego elementu strategii rozwoju i tym samym rezygnacja z odrębnego dokumentu, jakim miało być ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Strategia rozwoju zastąpi obecnie obowiązujący Program działań strategicznych GZM do roku 2022, który od 2018 roku wyznacza główne kierunki działań Metropolii. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na IV kwartał 2022 r.
Europejskie metropolie zabrały głos w sprawie Krajowych Planów Odbudowy

W poniedziałek (14 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie online przedstawicieli europejskich obszarów metropolitalnych skupionych w sieci European Metropolitan Authorithies (EMA). Spotkanie to stanowiło znakomitą okazję do wymiany informacji i poglądów na temat planów i wyzwań stojących przed metropoliami w perspektywie uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, a także omówienia działań stojących przed EMA w celu zwiększenia udziału obszarów metropolitalnych we wdrażaniu tych środków. W tej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, reprezentowanej przez jej przewodniczącego Kazimierza Karolczaka. 
Podczas spotkania zwrócono uwagę, że potrzeby obszarów metropolitalnych zostały uwzględnione w Krajowych Planach Odbudowy jedynie w niewielkim stopniu. W części krajów propozycje w tym zakresie zostały odrzucone bez żadnego uzasadnienia.
GZM uczestniczyła w procesie konsultacji zgłaszając swoje uwagi do pierwszego projektu KPO. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin, jak czyste powietrze z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych, wsparcie gospodarki zeroemisyjnej, w tym zeroemisyjnego transportu oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego. Ponadto GZM zwróciła szczególną uwagę na konieczność wsparcia tzw. Mobilności Bezzałogowej (bezzałogowe statki powietrzne – BSP), przede wszystkim w zakresie ośrodków kompetencji i infrastruktury testowania transportu dronowego oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP, pilotaży, centrów monitorowania z wykorzystaniem BSP oraz zakupu i rozwoju BSP.
W zeszłym miesiącu przedstawiciele GZM uczestniczyli w spotkaniu zespołu roboczego KPO. Rząd reprezentowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na spotkaniu omówiono postulat wykorzystania doświadczeń i funkcjonujących struktur samorządów wojewódzkich oraz zaplanowano wdrożenie 16 instytucji koordynujących realizację KPO na poziomie regionalnym. Zgłoszono również propozycję podziału alokacji i realizacji KPO pomiędzy samorządy województw i rząd. Opowiadano się za minimum 40 proc. realizacji KPO przez samorządy województw. Przedstawiciele samorządu podkreślali potrzebę zapoznania się z polskim Nowym Ładem, w szczególności z reformą służby zdrowia. Omówiono również wzmocnienie kompetencji i skład Komitetu Monitorującego. Sugerowany skład KM: 1/3 przedstawicieli sektora rządowego, 1/3 przedstawicieli sektora samorządowego, 1/3 przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów społecznych i partnerów gospodarczych.
Oprócz GZM w spotkaniu sieci EMA udział wzięli przedstawiciele obszarów metropolitalnych Barcelony, Bratysławy, Budapesztu, Dublina, Krakowa, Lyonu, Florencji, Mediolanu, Rzymu, Turynu, Wenecji, North West City Region (Irlandia), Paryża, Porto i Tuluzy.Metropolia wykorzysta europejskie doświadczenia w zakresie ochrony klimatu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy „Porozumienia Burmistrzów”. Ma ona na celu realizację na poziomie samorządowym unijnych planów w zakresie klimatu i energii. We wtorek (1 czerwca br.) GZM podpisała Zobowiązanie Koordynatorów Terytorialnych Porozumienia Burmistrzów.

Zarząd Metropolii podpisał zobowiązanie podczas konferencji „Następny krok w walce o czyste powietrze”, którą zorganizowano w siedzibie GZM w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia.

– Metropolię tworzy 41 miast i gmin, które wciąż mają duży problem z jakością powietrza. Poprawa powietrza, którym oddychamy, to jedno z naszych największych wyzwań, dlatego cieszę się, że udało nam się nawiązać współpracę w ramach Porozumienia Burmistrzów. Liczę, że ta współpraca pozwoli nam rozwiązać jeden z naszych największych problemów i szybko przełoży się na poprawę jakości życia naszych mieszkańców – powiedział podczas konferencji Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

Porozumienie Burmistrzów ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu oraz umożliwienie mieszkańcom dostępu do pewnej, zrównoważonej i ekonomicznej energii. Miasta sygnatariusze zobowiązują się do wspierania procesu realizacji unijnego celu, polegającego na redukcji emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. do roku 2030 oraz przyjęcia wspólnego podejścia do zmniejszenia wpływu na środowisko i przystosowania się do zmian klimatycznych.

Podczas konferencji swoimi doświadczeniami podzielił się także Maciej Chorowski, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, również pełniącego rolę koordynatora Porozumienia Burmistrzów. Głos zabrali także wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba i zastępca prezydenta Zabrza Katarzyna Dzióba, jako przedstawiciele miast sygnatariuszy Porozumienia. 

Metropolia GZM dzięki przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów wzmocni swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Udział w inicjatywie przysłuży się promocji GZM, jako instytucji odpowiedzialnej ekologicznie, która chce wspierać gminy w realizacji działań związanych z efektywnością energetyczną i adaptacją do zmian klimatu. Ponadto udział w Porozumieniu może ułatwić sięganie po zewnętrzne źródła finansowania, w tym środki unijne, a także umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z gronem światowych liderów w zakresie ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Porozumienie Burmistrzów na rzecz Energii i Klimatu powstało w 2008 roku w Europie. Jest to pierwsza tego rodzaju oddolna inicjatywa związana z energią i zmianami klimatu, która okazała się wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie. Obecnie skupia 10 648 sygnatariuszy, 228 koordynatorów oraz 215 instytucji wspierających z 61 krajów.

Konferencję „Następny krok w walce o czyste powietrze” zorganizowały Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.