Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zrównoważona mobilność

Utworzyliśmy zespół „Mobilna Metropolia”, który wraz z ekspertami z zakresu urbanistyki, transportu, ekonomii i socjologii poszukuje nowatorskich rozwiązań, prowadzących do zmniejszenia udziału indywidualnego transportu samochodowego oraz zwiększenia efektywności energetycznej codziennych podróży. W tym celu pracujemy nad nowym planem zrównoważonego rozwoju mobilności. Ponadto uczestniczymy w dyskusji na temat pojazdów elektrycznych i transportu zasilanego wodorem.

Mobilność, rozumiana jako coś więcej niż transport z punktu A do punktu B, jest definiowana w głównej mierze naszym stylem życia – stylem życia świadomych mieszkańców nowoczesnych miast. Jednym z elementów zrównoważonego rozwoju nowoczesnych miast jest mobilność jego mieszkańców – również zrównoważona. Mobilność rozumiana szeroko – zarówno w kontekście sposobów przemieszczania się w przestrzeni (tj. biorąca pod uwagę użytkowanie różnorodnych środków komunikacji) jak i w kontekście sposobów i stylów życia w dużej ogólności – w tym sposobów realizacji i zabezpieczania potrzeb i usług społecznych, stylu pracy, sposobów spędzania wolnego czasu.

Zatem zrównoważona mobilność i zrównoważony sposób myślenia o mobilności obejmować powinny  nie tylko sfery bezpośrednio związane z komunikacją, transportem i mobilnością sensu stricto, ale i sfery życia społecznego, takie jak korzystanie z usług i dóbr, styl życia określonych wspólnot, sposoby spędzania wolnego czasu, a także aspekty środowiskowe i geograficzne – jak sposoby zagospodarowania przestrzeni, a także sposoby jej użytkowania.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej

Proces tworzenia nowego planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. SUMP Sustainable Urban Mobility Plan) opieramy na dialogu z mieszkańcami oraz osobami odpowiedzialnymi za mobilność w gminach. Dla zwiększenia transparentności procesu, a także możliwości weryfikowania podejmowanych działań, powołaliśmy Radę ds. nowoczesnej mobilności, w której skład weszli: przedstawiciele gmin, naukowcy, dostawcy usług, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jednym z narzędzi do osiągnięcia celów założonych w procesie tworzenia Planu zrównoważonej mobilności będą różnego rodzaju pilotaże innowacyjnych usług oraz rozwój koncepcji mobilności jako Usługi (ang. MaaS – Mobility as a Service), będącej integratorem organizacyjnym i taryfowym bardzo różnych środków mobilności współdzielonej (od tradycyjnego transportu zbiorowego przez rower miejski, po samochody na minuty, hulajnogi elektryczne czy skutery).

Mobilność to także technologie

We promote all “green” solutions which have a good environmental impact and do not pollute the air. In this context, ecological transport is particularly important to us. That is why we are already planning to buy as many as 300 electric buses, which will replace 30% of diesels operating in our public transport system. This will be enabled by the agreement which we have concluded with the National Centre for Research and Development (NCBIR) as part of the “Zero-Emission Public Transport” project. City centers from all over Poland applied for the project, but it was the Metropolis – due to such a large order – to become its leader. The vehicles are to be delivered until the end of 2023. Subsidies for the purchase of these vehicles can reach even 100 percent!

W odniesieniu do infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, widzimy siebie jako koordynatora w procesie budowy instalacji elektrycznych w gęsto zaludnionych miejscach. Ważne jest dla nas, aby optymalnie planować infrastrukturę ładowania na terenach miast i gmin. Wzrost udziału samochodów elektrycznych w transporcie może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów przełoży się także na większe zainteresowanie indywidualnych użytkowników samochodami elektrycznymi. Jesteśmy także przekonani, że z infrastruktury ładowania korzystać będą nie tylko użytkownicy prywatni, ale także firmy rozwijające floty pojazdów elektrycznych, korporacje taksówkowe czy samorządy, zobowiązane do tego ustawą o elektromobilności.

Patrzymy w przyszłość

Jednocześnie cały czas uczestniczymy w rozmowach o możliwościach stosowania wodoru jako paliwa przyszłości. Dostrzegamy wiele atutów autobusów na ogniwa wodorowe – mogą mieć zasięg jak pojazdy na paliwo konwencjonalne, ale nie wymagają tak rozbudowanej infrastruktury ładowania jak autobusy na baterie tradycyjne. Technologia ta dynamicznie się rozwija i wkrótce również samorządy będą zainteresowane pojazdami o tego typu zasilaniu. W tym celu podpisaliśmy list intencyjny z PKN Orlen, na mocy którego będziemy ściśle współpracować na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego napędzanego wodorem.

Naszą rolą jest zapewnienie mieszkańcom wachlarza komunikacyjnych możliwości, które będą dopasowane do potrzeb danej chwili i ich osobistych preferencji. Pamiętamy przy okazji, że innowacje to nie tylko rozwiązania technologiczne, ale również nowe modele biznesowe i rozwiązania organizacyjne, które będą możliwe do wdrażania w naszych miastach i gminach.

Recommendations for the development of modern mobility available in the Library.

X
Skip to content