1

Remont ul. Bytomskiej

Trwa remont nawierzchni ul. Bytomskiej na odcinku od ronda Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego i Miarki. Cały odcinek zostanie gruntownie przebudowany. Podczas prac utrzymana zostanie ciągłość ruchu: dwa pasy będą remontowane, a dwa pasy pozostaną przejezdne w obu kierunkach.

Prace związane z remontem ulicy Bytomskiej zostały podzielone na dwa główne etapy. W pierwszym prace będą prowadzone na odcinku obejmującym połowę jezdni na odcinku między Rondem Kopalni Julian, a skrzyżowaniem z ulicami Wyszyńskiego i Miarki. W drugim remontowane będzie skrzyżowanie z ulicami Wyszyńskiego i Miarki.

Odcinek nawierzchni który będzie modernizowany wynosi około 500 m długości (od wjazdu na rondo Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Stefana Wyszyńskiego i Karola Miarki – wraz ze skrzyżowaniem). Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną koleiny, ubytki, wykruszenia i deformacje na jezdni.

Zlikwidowane zostaną wszystkie wysepki z wyjątkiem tej przy światłach. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu na rondzie – oba pasy (prawy i lewy) pozwolą na jazdę prosto w stronę autostrady.

Z uwagi na istniejącą zatokę autobusową, przystanek w kierunku Szarleja będzie funkcjonować bez zmian, natomiast przystanek w kierunku Bytomia, na czas prowadzonych robót, okresowo zostanie przeniesiony o około 140 m w kierunku Ronda Kopalni Julian.

Koszt prac to 611.047,46 zł w tym otrzymane dofinansowanie w ramach Programu: „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 285.000 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace powinny się zakończyć do 16 listopada br.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Kolejne projekty rozwojowe gmin otrzymały dofinansowanie z budżetu Metropolii

Dofinansowanie dla kolejnych projektów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz Funduszu Solidarności to jedne z punktów majowego Zgromadzenia Metropolii GZM

Nowe inwestycje w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Wsparcie otrzymają Tarnowskie Góry, na realizację dwóch inwestycji. Należą do nich: budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach – I etap (ok. 184,5 tys zł dofinansowania) oraz II etap rozbudowy ulic Wiejska i Sielanka (ok. 132,4 tys zł).

Dofinansowanie w wysokości ok.  781,2 tys zł trafi do Gminy Mikołów na realizację inwestycji pn: „Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym”.

Wsparcie finansowe otrzyma również Chorzów na „Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie”. Kwota dofinansowania realizacji tego projektu wynosi ok. 143 tys. zł.

W tym roku budżet PONE wynosi ok 29,3 mln zł. Obecnie, po majowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 55 projektów. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Fundusz Solidarności: kolejne projekty na liście

Wsparcie otrzyma Chorzów na realizację dwóch inwestycji. To budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie (100,3 tys. zł). Miasto otrzyma także ok. 72,4 tys. zł dotacji na kompleksową iluminację Szybu Prezydent.

Zgromadzenie przyznało także 252,5 tys zł. dla Tarnowskich Gór. To dofinansowanie na III etap rozbudowy ulic Nowej i Torowej. Czeladź otrzymała 200 tys. zł na przebudowę ulicy Polnej, taka sama kwota trafi do Mikołowa na budowę Przedszkola nr 11.

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając pięć nowych  projektów z majowej sesji Zgromadzenia, znajduje się 46 projektów na łączną kwotę ok. 11,8 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Link: uchwały Zgromadzenia
Z Karolem i Joanną po rudzkim muzeum

Historia Rudy Śląskiej pokazana w oparciu o pojęcia ekonomiczne – to założenie powstającej w muzeum miejskim wystawy stałej pod hasłem „Czas to pieniądz”. Właśnie wyłoniony został wykonawca ekspozycji, która jeszcze w tym roku dostępna będzie dla zwiedzających. Wirtualnymi przewodnikami po pełnej interaktywnych elementów i historycznych eksponatów wystawie będą Karol Godula oraz Joanna Gryzik.

– Powstająca wystawa będzie nie tylko ciekawym i oryginalnym punktem na kulturalnej mapie miasta, ale przede wszystkim ukoronowaniem dokonań Karola Goduli i Joanny Gryzik, ważnych i zasłużonych postaci w historii naszego regionu – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

– Przygotowywana ekspozycja skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców – zarówno do gości indywidualnych, rodzin z dziećmi, jak i zorganizowanych grup szkolnych, a nawet przedszkolnych. Wiele z treści zostanie przekazanych zgodnie z zasadą „uczyć – bawiąc”. Będzie to możliwe dzięki ciekawej formie przekazu i elementom interaktywnym, w tym przystępnym grom ekonomicznym – zapowiada wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.

Ekspozycja będzie zlokalizowana na dwóch kondygnacjach w ośmiu tematycznych salach. – Wirtualnymi przewodnikami po ekspozycji i zarazem po świecie ekonomii będą dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycznych fortun postacie: Karol Godula, który świadczy swoim życiem o tym, że poprzez wykształcenie, pracowitość, inwencję i konsekwencję człowiek potrafi prawie z niczego stworzyć imperium przemysłowe na skalę europejską oraz Joanna Gryzik, późniejsza hrabina Schaffgotsch, która wielokrotnie pomnożyła otrzymany od niego w spadku majątek – tłumaczy Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Wkraczając w przestrzeń pierwszej części wystawy zwiedzający przeniesie się w miejscu i czasie do początków ekonomii,  zobaczy jak rodził się handel, choć jeszcze nie w formie jaką dziś znamy. Następnie odkryje, że już w średniowieczu na terenie Rudy istniały zalążki późniejszego przemysłu – w postaci kuźnic wykorzystujących znajdujące się tu złoża metali. Zobaczy też, jak zmieniał się Górny Śląsk pod wpływem odkrycia węgla kamiennego, aż do rewolucji przemysłowej i jak wraz z tym ewoluowała ekonomia. Przed przejściem do współczesności zwiedzający poznają jeszcze Polską Rzeczpospolitą Ludową – szczególnie z perspektywy wszelkich absurdów ekonomicznych wywracających zasady wolnorynkowe. Dla kompletności narracji i zrozumienia wszystkich czynników kształtujących gospodarkę ukazane zostaną konflikty zbrojne na terenie Górnego Śląska. Ponadto w ramach wystawy zostanie wydzielona strefa, prezentująca życie rodzinne, aktywność społeczną i polityczną oraz rolę religii w życiu mieszkańców Rudy przełomu XIX i XX w. Goście zakończą zwiedzanie w sali wystawy czasowej dotyczącej przyszłości Rudy Śląskiej, inspirującej do poszukiwania drogi rozwoju dla miasta.

Prezentowane na wystawie informacje znajdą rozwinięcie w aplikacjach interaktywnych oraz planszach merytorycznych. – Dodatkową zachętą do aktywnego zwiedzania będzie test wiedzy – zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych odpowiedzi w elementach wystawy. Zwiedzający otrzymają bilet zawierający pytania i będący jednocześnie kuponem do zaznaczenia właściwych odpowiedzi. Na koniec zwiedzania goście będą mogli sprawdzić poprawność odpowiedzi – zdradza dyrektor Gołąb. Ponadto każda z sal wzbogacona będzie elementami scenografii, które przenoszą zwiedzających w inny świat i pobudzają wyobraźnię.

Przypomnijmy, że kompleksowy remont Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej zakończył się w ubiegłym roku. Po modernizacji cała placówka przy ul. Wolności 26 ma do dyspozycji ok. 1430 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 9,2 mln zł, z czego blisko 4 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Zakres wykonanych w muzeum prac objął m.in.: wymianę poszycia dachowego z blachy na dachówkę, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji, instalację nowoczesnego monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego. Wewnątrz budynek został  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowano dodatkową klatkę schodową, w której umieszczono windę. W ramach inwestycji przywrócona została także kawiarnia, która funkcjonowała w budynku jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Na zewnątrz wymieniono schody od strony frontowej, a fasada budynku muzeum została podświetlona.

Źródło: UM Ruda Śląska
Obradowało Zgromadzenie Metropolii. Podsumowanie

Dotacja dla Dąbrowy Górniczej na inwestycje kolejowe, dofinansowanie dla nowych projektów w ramach Funduszu Solidarności i Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz przyjęcie Planu Transportowego- to główne punkty Zgromadzenia GZM.

Wsparcie dla inwestycji kolejowej w Dąbrowie Górniczej

Miasto Dąbrowa Górnicza otrzyma z budżetu Metropolii 16 mln zł na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej.

Przyznane wsparcie to kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację tego projektu. W ubiegłym roku miasto otrzymało z Metropolii 10 mln zł na ten cel.

W stronę zrównoważonej mobilności miejskiej

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym również transportu publicznego, który dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, to jedno z kluczowych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem tych działań jest budowanie szerokiej oferty komunikacyjnej, która usprawni nasze codziennie podróże, odciążając główne arterie miast.

Podczas sesji Zgromadzenia GZM został przyjęty „Plan transportowy”, który jest jednym z elementów zbliżających do opracowania szerokiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierającego pakiet proponowanych działań, modyfikacji i inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mniej czasu tracić na dojazdy. Pierwsze i wstępne wyniki prac nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przyjęty podczas środowej sesji „Plan transportowy”, to dokument, którego zadaniem jest wyznaczanie najważniejszych kierunków i celów związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Jego opracowanie jest niezwykle potrzebne podczas ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych. Porusza wiele, różnych aspektów jego funkcjonowania – nie tylko tych „oczywistych” związanych np. ze standardem, jeśli chodzi o wyposażenie autobusów, ale również tych związanych z ekologią.

Dokument został uzupełniony o uwagi, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które trwały od końca listopada do połowy grudnia 2020 roku. Swoje uwagi zgłosiły m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizatorzy transportu publicznego, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Poza zaleceniami związanymi z komunikacją autobusową, ważnym jego elementem są zagadnienia dotyczące rozwoju transportu szynowego – nie tylko kolejowego, ale również tramwajowego.

Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów, aby były one konkurencyjne w porównaniu do autobusów, jest jednym z wyzwań związanych z usprawnieniem funkcjonowania transportu publicznego. „Plan…” został również uzupełniony o działania związane z rozwojem innych ofert transportu współdzielonego, czyli m.in. możliwość wynajęcia samochodów na minuty czy wypożyczalni hulajnóg. 

Fundusz Solidarności: dotacje dla kolejnych projektów

Zgromadzenie przyznało dofinansowanie dla kolejnych trzech projektów w ramach Funduszu Solidarności.

Wsparcie otrzymają:

 • Bojszowy- ok. 200 tys. zł na modernizację węzłów sanitarnych w budynku B szkoły podstawowej
 • Sośnicowice- ok. 333,3 tys zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej

oraz

 • Wojkowice- ok. 221,5 tys. zł na zagospodarowanie terenu koło Urzędu Miejskiego

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając trzy projekty z marcowej sesji Zgromadzenia, znajdują się 43 projekty na łączną kwotę w wysokości ok. 11,4 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Cztery nowe inwestycje na liście ograniczania niskiej emisji.

Lista projektów do dofinansowania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) została poszerzona o 4 nowe inwestycje. Wsparcie otrzymają:

 • Radzionków- ok. 104,7 tys. zł na modernizację infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa
 • Sośnicowice- ok. 387,9 tys. zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej
 • Wojkowice na realizację dwóch inwestycji:

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R wraz z budową rowerowych prowadzących do niego. Dofinansowanie- 706,8 tys. zł

oraz

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta- 51,8 tys. zł

W tym roku budżet PONE wynosi ok 28,1 mln zł. Obecnie, po marcowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 53 projekty. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Wsparcie dla Sosnowca w walce z koronawirusem

Przyznana pomoc finansowa, to kontynuacja wsparcia, którego Metropolia udzieliła w kwietniu ub.r. szpitalom miejskim i powiatowym na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że łącznie wyniosło ono ponad 10 mln zł.

Podczas środowej sesji podjęto uchwałę o przekazaniu 140,2 tys. zł dla sosnowieckiego szpitala miejskiego. Są to pieniądze, które nie zostały wykorzystane z ubiegłorocznej dotacji z budżetu Metropolii na zakupy sprzętowe oraz modernizację i adaptację oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19.

 Link: Uchwały Zgromadzenia Metropolii
Trzy lata Metropolii. Raport podsumowujący lata 2018-2020 [POBIERZ]

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która wymusiła zmiany w wielu obszarach naszego życia. Mimo licznych przeciwności, objawiających się spowolnieniem w rozwoju gospodarczym oraz ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie tylko rozwijała projekty zainicjowane w latach ubiegłych, ale także rozpoczęła szereg nowych działań. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność GZM w latach 2018-2020.

Dokument liczący blisko 100 stron został podzielony na dziewięć obszarów:

1. Zrównoważona mobilność miejska

2. Fundusze

3. Innowacje

4. Ochrona środowiska

5. Metropolia Mieszkańców

6. Grupy zakupowe

7. Współpraca międzynarodowa

8. Strategia i polityka przestrzenna

9. Dodatkowe informacje

W raporcie wyodrębniono projekty, które zainicjowano przed rokiem 2020, jak również te, które wystartowały w ubiegłym roku.

Wśród tych drugich wymienić można szereg działań związanych z ochroną środowiska, jak zintegrowana gospodarka odpadami, utworzenie klastrów energii czy program poprawy jakości powietrza. Nowym działaniem była również pomoc szpitalom w walce z koronawirusem, w ramach której Metropolia przeznaczyła ponad 10 mln zł dotacji na przeprowadzenie inwestycji potrzebnych do skuteczniejszej walki z COVID 19.

Wśród działań kontynuowanych z lat poprzednich, najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom priorytetowym dla Metropolii, związanym z komunikacją miejską, transportem szynowym oraz szerzej – zrównoważoną mobilnością.  

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!
Budżet Metropolii na 2021 rok. Najwięcej pieniędzy na transport zbiorowy

Wydatki mają wynieść ok 1.4 mld zł. Planowane dochody określono na poziomie 1,3 mld zł. Najwięcej pieniędzy – ok. 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na organizację transportu zbiorowego. Budżet został przyjęty przez Zgromadzenie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w piątek, 18 grudnia 2020 roku.

W 2021 roku dochody Metropolii GZM zaplanowano na poziomie 1,3 mld zł. W tej kwocie około 504 mln zł ma stanowić część zmienna składki rocznej gmin. Jest ona przeznaczona na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii. Pozostałe dochody pochodzić będą z 5-procentowego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – ok. 375 mln zł. Wpływy z usług przewozowych, jak sprzedaż biletów, zostały zaplanowane na kwotę ok. 263 mln zł. Część stała składki gmin członkowskich ma wynieść ok. 37,5 mln zł.

Planowane wydatki z budżetu Metropolii mają wynieść ok. 1,4 mld zł. W 2021 roku na transport ma zostać wydane łącznie ok. 1,3 mld zł. To największa pozycja w budżecie. W tej kwocie ok. 1,2 mld zł zostanie przeznaczone na organizację komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, Metropolia organizuje transport w 52 gminach – 40 metropolitalnych oraz 12 z nią sąsiadujących. Wydatki zostaną przeznaczone na przewozy autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe. Pieniądze zostaną też wydatkowane na organizację przewozów metropolitalnych do Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. W budżecie zapisano także 10 mln zł na dofinansowanie połączeń kolejowych na obszarze Metropolii.

W budżecie na transport pasażerski przewidziano także wydatki na rozwój i integrację systemów utrzymujących komunikację pasażerską, a także na integrację przewozów. Metropolia planuje wdrożenie ewolucyjnych rozwiązań w systemie ŚKUP, które wyeliminują największe wady systemu. To także utrzymanie solarnych automatów biletowych czy wdrożenie systemu automatycznego zliczania pasażerów.

W budżecie zapisano 24 mln zł na pomoc finansową w formie dotacji celowych dla gmin- liderów w Programie „Kolej+”. Przypomnijmy, że w listopadzie do drugiego etapu programu, który potrwa 12 miesięcy, zakwalifikowano wszystkie 15 wniosków opracowanych i złożonych przy udziale Metropolii. Ma ona sfinansować wymagany 15-procentowy wkład własny projektów, które zostaną zakwalifikowane do realizacji.

W przyszłym roku 16 mln zł ma trafić do Dąbrowy Górniczej. To kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej. Na realizację tego projektu na lata 2020-2021 w wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano łącznie 26 mln zł.

W strukturze wydatków uwzględniono również 10 mln zł, które zostaną przekazane w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2021 roku. Kwota ta będzie dodatkowo powiększona o ok. 1,9 mln zł, które nie zostały wykorzystane przez gminy w roku 2020. Oznacza to, że od stycznia do gmin może trafić łącznie ok. 11, 9 mln zł finansowego wsparcia, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym.

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano również ok. 14,6 mln zł na wsparcie działalności gmin członkowskich GZM w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Do budżetu programu dodatkowo trafi ok. 13,5  mln zł, których nie zdążono wykorzystać przez gminy w PONE tym roku. Finalnie budżet na ten cel zwiększy się do 28,1 mln zł.

Zgromadzenie przyjęło także Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2030. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Metropolii we wszystkich latach objętych prognozą. Zawiera ona 56 zadań na łączną kwotę ponad 16 mld zł.

W budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2021 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości ok. 150 mln zł.  Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami oraz wydatkami. Deficyt ten planuje się sfinansować w pełnej wysokości z przychodów zaplanowanych jako środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Bieruń świeci przykładem!

Rewolucja oświetleniowa Miasta Bierunia trwa! W nadchodzącym roku zrealizowany zostanie kolejny etap zadania pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń”. Przypomnijmy, że w roku 2020 w naszym mieście wymieniona została rekordowa ilość opraw oświetleniowych na nowoczesne, wykonane w technologii LED. Przed nami kolejne inwestycje oświetleniowe…

Podsumujmy:

ETAP II

W roku 2020, w ramach zadania pn.:”Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap II” w Bieruniu wymienionych zostało blisko 400 nowych opraw ledowych na 23 ulicach naszego miasta. To największe zadanie oświetleniowe w historii Bierunia, warte grubo ponad milion złoty, na które Gmina pozyskała 85% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WSL.

OŚWIETLENIE LED – 2020

1. ul. Ekonomiczna – wymiana 65 opraw,

2. ul. Turyńska i Chemików – 51 opraw,

3. ul. Nasypowa – 11 opraw,

4. ul. Sokolska i Bażantów – 7 opraw,

5. ul. Majowa – 25 opraw,

6. ul. Kościelna – 52 oprawy, 13 słupów,

7. ul. św. Barbary – 17 opraw, 17 słupów,

8. ul. Pilnikowa – 12 opraw,

9. ul. Marcina (boczna) – 8 opraw,

10. ul. Królowej Jadwigi (teren Skatepark) – 8 opraw,

11. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Centrum Inicjatyw Gospodarczych) – 10 opraw,

12. ul. Turystyczna (teren wokół budynku Komendy Powiatowej Policji) – 6 opraw,

13. ul. Bojszowska (teren przy „Zajeździe Jajosty”) – 8 opraw, 8 słupów

14. ul. Mikołaja – 22 oprawy,

15. ul. Krótka – 6 opraw,

16. ul. Warszawska (teren przed halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 3) – 10 opraw,

17. łącznik pomiędzy halą sportową przy ul. Warszawskiej a Plantami Karola – 4 oprawy,

18. ul. Kadłubowa (parking) – 6 opraw, 6 słupów,

19. ul. Solecka (Plac przed Domem Pogrzebowym) – 6 opraw,

20. ul. Węglowa ( teren przed Szkołą Podstawową nr 3) – 10 opraw,

21. ul. Szarych Szeregów (parking przy hali sportowej) – 6 opraw,

22. ul. Jagiełły (teren wokół Triady) – 31 opraw, 14 słupów,

23. ul. Zdrowia – 8 opraw, 8 słupów

ETAP III

W roku 2021 zrealizowane zostanie zadanie pn.: „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń – etap III” , na które Gmina pozyskała już kolejne dofinansowania. Środki Unii Europejskiej, pozyskane w ramach RPO WSL dofinansują w 85% kolejną dużą inwestycję oświetleniową, w ramach której, na 11 ulicach Bierunia wymienionych zostanie ponad 130 lamp. Dodatkowo, inwestycja ta wsparta została dotacją z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, gdyż znakomicie wpisała się w metropolitalny „Program działań na rzecz Ograniczenia niskiej emisji w roku 2020”.

OŚWIETLENIE LED 2021

1. dwie ulice boczne ul. Skowronków  – 7 nowych opraw LED

2. ul. Świerczyniecka (od przejazdu kolejowego do ul. Oświęcimskiej) – 21 nowych opraw LED

3. ul. Prywatna – 8 nowych opraw LED

4. pętla autobusowa na Zabrzegu – 4 nowe oprawy LED

5. ul. Kamienna (teren przedszkola) – 6 nowych opraw LED

6. ul. Warszawska (Ściernie, na wysokości automyjni) – 8 nowych opraw LED

7. plac przy OSP Czarnuchowice – 8 nowych opraw LED

8. ul. Tatarakowa – 10 nowych opraw LED

9. ul. Wawelska (teren obok Poczty Polskiej) – 5 nowych opraw LED

10. ul. Warszawska (od zjazdu do Powiatowego Zarządu Dróg do ronda im. Strajku Górników) – 32 nowe oprawy LED

11. ul. Chemików (od skrzyżowania z ul. Kopcową do wysokości skrzyżowania z ul. Solidarności) – 22 nowe oprawy LED

Oprawy sodowe oświetlenia zewnętrznego o mocy 150 i 250 wat zastąpione zostaną przez oprawy ledowe o mocy 20, 55 oraz 71 wat. Oznacza to ogromną oszczędność energii. Warto zaznaczyć, że każda oprawa w technologii LED wyposażona jest w sterownik lokalny, który łączy się z centralnym systemem sterowania i zarządzania oświetleniem. Dzięki temu, oświetleniem ulicznym można sterować w podziale 1/3, 2/3 lub 100% mocy. Jest to niezwykle funkcjonalne i ekonomicznie opłacalne rozwiązanie. Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwia również fizyczne wyłączanie i włączanie opraw. Technologia ta docelowo doprowadzi do znacznego obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego, zwiększając jednocześnie jego niezawodność. Niewątpliwymi zaletami lamp ledowych są efektywność – zapewniają bowiem bardzo dobrą widoczność, a także trwałość – ich żywotność jest znacznie dłuższa niż w przypadku oświetlenia kablowego. Ponad to, oświetlenie uliczne typu LED jest bardzo ekologiczne – gwarantuje niską emisję spalin. Montaż kilkuset nowych opraw ledowych w mieście obniży koszty eksploatacji, a także doprowadzi do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, co przełoży się na znaczne ograniczenie emisji CO2.

Najważniejsze korzyści płynące z instalacji opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego w technologii LED:

 •  Energooszczędność (Niższe rachunki za prąd)
 •  Ekologiczność (Niska emisja spalin)
 •  Efektywność (Znacznie lepsza widoczność)
 •  Funkcjonalność (Możliwość sterowania oświetleniem)
 • Trwałość (Długa żywotność)

Źródło: UM Bieruń
Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Cztery kolejne przejścia dla pieszych w różnych częściach miasta zostaną przebudowane i doświetlone. Roboty drogowe mają się zakończyć w połowie listopada, a ich efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych korzystających z pasów i kierowców, dla których doświetlenie przejścia, zwłaszcza o tej porze roku, jest bardzo ważne.

Modernizowane są przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Didura), Strzelców Bytomskich (przy wlocie ul. Lazarówka), ul. Piłsudskiego (za zjazdem z ul. Witczaka w pobliżu ośrodka zdrowia) oraz Witczaka (przy wlocie ul. Prusa).

Przejścia są doświetlane poprzez zamontowanie specjalnych latarń po obu stronach, które oświetlają strefę oczekiwania i samo przejście. W miejsce istniejących znaków zostaną wprowadzone duże żółte tablice z aplikacją znaków D6-odblask drugiej generacji oraz elementy uspokajające ruch, m.in. azyle dla pieszych – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Co ważne, pasy na przejściach zostaną wymalowane grubowarstwowo na biało-czerwono. To sprawi, że piesi będą lepiej widoczni dla kierowców – dodaje Paweł Wittich.

Ponadto na przejściu dla pieszych przy ul. Strzelców Bytomskich (przy wlocie ul. Lazarówka) będą zainstalowane aktywne elementy oświetleniowe, tzw. „kocie oczka”. Poprawa infrastruktury przejść dla pieszych ma ograniczyć liczbę wypadków z ich udziałem, ale równie ważne jest też kształtowanie nawyku wśród kierowców, aby zwalniali przy pasach i zatrzymywali się, jeśli widzą pieszego na krawędzi jezdni – mówi Paweł Wittich.

Modernizacja przejść dla pieszych w Bytomiu pochłonie prawie 224 tys. zł. Na ten cel miasto pozyskało dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Źródło: UM Bytom
Ulica Lokalna oddana do użytku

Dwa dni temu (2 listopada b.r.) zostały dokonane ostatnie odbiory techniczne ulicy Lokalnej. Ulica stanowi nowe połączenie między drogą wojewódzką nr 901 (ul. Poznańska) i drogą powiatową nr 2905S (ul. Wyzwolenia).

Po kilku miesiącach prac na długości blisko kilometra powstała droga z oświetleniem i odwodnieniem. Pojawił się  ciąg pieszo-rowerowy i cztery zatoki autobusowe. Inwestycja obejmowała też wykonanie skrzyżowania na włączeniu do ul. Wyzwolenia.

Ulica Lokalna będzie alternatywnym połączeniem drogi na Brynek i w przeciwnym kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódzką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej – z Zawadzkiem w województwie opolskim. Dzięki tej realizacji tereny mieszkalne zostały dobrze skomunikowane ze strefą inwestycyjną przy ul. Poznańskiej. Realizacja wpłynie  również na wyprowadzenie ruchu z centrum, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa.

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków: Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz Dróg Samorządowych,  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu pn. „Budowa  ulicy  Lokalnej  w Pyskowicach  – (950 mb)”.

Całkowity koszt projektu to:  5 549 653,00 zł.

 • Dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych: 2 626 782,00 zł.
 • Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 482 503,00 zł
 • Dofinansowano ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: 333 333,00 zł.

Źródło: UM Pyskowice
Oświetlenie LED na ulicy Rubinowej

Pierwszy etap zadania pn.: „Przebudowa ul. Rubinowej” został zrealizowany. 29 października odebrano roboty związane z montażem nowoczesnego oświetlenia w technologii LED na ulicy Rubinowej. W następnym roku, zgodnie z podpisaną umową, zrealizowane zostaną prace związane z przebudową drogi.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu zadania, wzdłuż ulicy Rubinowej zamontowanych zostało 14 słupów oświetleniowych i 14 opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. 

Więcej zdjęć z inwestycji na dole strony

„Przebudowa ul. Rubinowej” to zadanie dwuletnie, które realizowane będzie w dwóch osobnych  etapach. W roku 2020 zrealizowany będzie etap I inwestycji – budowa oświetlenia LED. Prace z tym związane ruszają w tym tygodniu, zakończone zostaną natomiast do 23 października tego roku.

Na etap I zadania Miasto Bieruń pozyskało dofinananasowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach  Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. To jedno z sześciu zadań wpisanych w szeroko zakrojony projekt o znaczeniu ekologicznym, który wsparty został przez GZM kwotą ponad 2 milionów złotych.

W skład kilkuelementowego projektu wchodzą także następujące zadania:

Najważniejsze korzyści płynące z instalacji opraw oświetleniowych typu LED:

 •  Energooszczędność (Niższe rachunki za prąd)
 •  Ekologiczność (Niska emisja spalin)
 •  Efektywność (Znacznie lepsza widoczność)
 •  Funkcjonalność (Możliwość sterowania oświetleniem)
 • Trwałość (Długa żywotność)

Całe dwuletnie (dwuetapowe) zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rubinowej” w sumie obejmie wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu oraz przebudowę drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej. Całkowity koszt inwestycji to 1 016 192,96 zł.

Inwestycja realizowana jest w 2020 r. i w 2021 r., w dwóch odrębnych etapach:

ETAP I – budowa oświetlenia LED przy ul. Rubinowej w Bieruniu (2020 r.) – zakończono.

ETAP II – przebudowa drogi wewnętrznej (2021 r.).

Kilka danych na temat inwestycji:

Termin zakończenia etapu I – październik 2020 – zakończono.

Termin rozpoczęcia etapu II – marzec 2021 

Termin zakończenia etapu II – czerwiec 2021

Koszt dwóch etapów – ponad 1 mln zł.

Źródło: UM Bieruń