1

Budynki na Fabrycznej 1 i Śmiłowskiego 12 będą docieplone

Rozpoczęły się pierwsze, w tym roku, termomodernizacje budynków wielorodzinnych należących do miasta Siemianowice Śląskie. Gruntowny remont prowadzony jest na kamienicach położonych przy ulicy Fabrycznej 1 i Śmiłowskiego 12. Działania termomodernizacyjne nie tylko poprawią ich wygląd, ale przede wszystkim zabezpieczą przed utratą ciepła, obniżą koszty ogrzewania oraz zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Zadanie realizowane jest w zakresie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – etap 4, który zakłada m. in. wymianę stolarki drzwiowej wejściowej do budynku i częściowej wymiany stolarki okiennej, wykonanie izolacji pionowej ścian i izolacji pionowej ścian fundamentowych do wysokości cokołu, remont dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz rynien, wykonanie nowych parapetów i oświetlenia zewnętrznego budynków. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na przełomie września i października 2021 roku. Koszt termomodernizacji wyniesie 750.802,49 zł.

Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
Otwarcie parku i centrum edukacyjnego

Po wielu miesiącach intensywnych prac, w sobotę 3 lipca oficjalnie otwarty został Park Doliny Białej Przemszy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Sławkowie.

Miejska inwestycja warta jest ponad 7,7 mln zł i składa się z trzech zadań. Na jej realizację miasto pozyskało ponad 4,2 mln zł z Unii Europejskiej. Urząd Miasta Sławkowa pozyskał na inwestycję również ponad 2 mln zł z budżetu państwa i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ze środków budżetu miasta w zadanie zaangażowano niecałe 20% wszystkich kosztów.

Prace obejmowały stworzenie ścieżek spacerowych poświęconych przyrodzie nad kanałem Walcowni, Parku Doliny Białej Przemszy oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Rynku.

Na otwarciu pojawiły się tłumy mieszkańców i turystów. – Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego trzyletniego zadania inwestycyjnego. Mam nadzieję, że będzie ona służyła mieszkańcom i turystom przez wiele następnych lat. W planach mamy kolejne nasadzenia, budowę tężni solankowej i placu wodnego dla dzieci, w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Prawie 9 milionów złotych dofinansowania na termomodernizacje dwóch przedszkoli i dwóch szkół podstawowych

8 796 628,86 zł – takie dofinansowanie na realizację programu związanego z niskoenergetycznymi budynkami użyteczności publicznej otrzymało nasze miasto w ramach konkursu z poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego. Konkurs organizował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W efekcie pozytywnej weryfikacji naszych projektów, prace termomodernizacyjne obejmą Przedszkola nr 2 i 10 oraz Szkoły Podstawowe 5 i 16.

– Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procesu zawierania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego – mówi Łukasz Chłoń z Wydziału Rozwoju Miasta siemianowickiego magistratu – Myślę, że najdalej do końca III kwartału zostaną podpisane stosowne dokumenty – dodaje.
Całkowity koszt wnioskowanych projektów wynosi 10 953 273, 64 zł.
Są pieniądze na przebudowę ul. Wrzosowej

Samorząd Pyskowic otrzymał dotację z budżetu województwa śląskiego w kwocie 337 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi polnej – ul.Wrzosowej.

Dofinansowanie pokryje ok. 60 proc. kosztów inwestycji, a w efekcie powinien powstać całkowicie odnowiony odcinek drogi o długości 1,3 tys. metrów.

Źródło: UM Pyskowice
Pustostany zmieniają się w lokale socjalne

Ruszył remont pustostanów zlokalizowanych w budynkach na terenie całego miasta, m. in. w dzielnicach: Hugo, Huta Laura, Centrum i Nowy Świat. Tym samym do końca września zasób mieszkaniowy gminy Siemianowice Śląskie wzbogaci się o 36 lokali mieszkalnych, które po modernizacji zostaną przydzielone osobom oczekującym na mieszkania socjalne.

Zakres prac budowlanych obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian, sufitów i podłóg, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej oraz wykonanie ogrzewania.
Modernizacja prowadzona jest w ramach projektu unijnego pn. „Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV” (Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej), który realizowany był w naszym mieście także w poprzednich latach. Dzięki programowi dotychczas wyremontowano i przekazano mieszkańcom w sumie 34 lokale mieszkalne. Tegoroczna inwestycja będzie kosztowała ponad 1,2 mln zł i zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.
Europejskie metropolie zabrały głos w sprawie Krajowych Planów Odbudowy

W poniedziałek (14 czerwca) odbyło się kolejne spotkanie online przedstawicieli europejskich obszarów metropolitalnych skupionych w sieci European Metropolitan Authorithies (EMA). Spotkanie to stanowiło znakomitą okazję do wymiany informacji i poglądów na temat planów i wyzwań stojących przed metropoliami w perspektywie uruchomienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, a także omówienia działań stojących przed EMA w celu zwiększenia udziału obszarów metropolitalnych we wdrażaniu tych środków. W tej dyskusji nie mogło zabraknąć głosu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, reprezentowanej przez jej przewodniczącego Kazimierza Karolczaka. 
Podczas spotkania zwrócono uwagę, że potrzeby obszarów metropolitalnych zostały uwzględnione w Krajowych Planach Odbudowy jedynie w niewielkim stopniu. W części krajów propozycje w tym zakresie zostały odrzucone bez żadnego uzasadnienia.
GZM uczestniczyła w procesie konsultacji zgłaszając swoje uwagi do pierwszego projektu KPO. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin, jak czyste powietrze z uwzględnieniem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, zielona transformacja miast i obszarów funkcjonalnych, wsparcie gospodarki zeroemisyjnej, w tym zeroemisyjnego transportu oraz zwiększenie konkurencyjności sektora kolejowego. Ponadto GZM zwróciła szczególną uwagę na konieczność wsparcia tzw. Mobilności Bezzałogowej (bezzałogowe statki powietrzne – BSP), przede wszystkim w zakresie ośrodków kompetencji i infrastruktury testowania transportu dronowego oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, lokalnej infrastruktury do zarządzania ruchem BSP, pilotaży, centrów monitorowania z wykorzystaniem BSP oraz zakupu i rozwoju BSP.
W zeszłym miesiącu przedstawiciele GZM uczestniczyli w spotkaniu zespołu roboczego KPO. Rząd reprezentowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Na spotkaniu omówiono postulat wykorzystania doświadczeń i funkcjonujących struktur samorządów wojewódzkich oraz zaplanowano wdrożenie 16 instytucji koordynujących realizację KPO na poziomie regionalnym. Zgłoszono również propozycję podziału alokacji i realizacji KPO pomiędzy samorządy województw i rząd. Opowiadano się za minimum 40 proc. realizacji KPO przez samorządy województw. Przedstawiciele samorządu podkreślali potrzebę zapoznania się z polskim Nowym Ładem, w szczególności z reformą służby zdrowia. Omówiono również wzmocnienie kompetencji i skład Komitetu Monitorującego. Sugerowany skład KM: 1/3 przedstawicieli sektora rządowego, 1/3 przedstawicieli sektora samorządowego, 1/3 przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych podmiotów społecznych i partnerów gospodarczych.
Oprócz GZM w spotkaniu sieci EMA udział wzięli przedstawiciele obszarów metropolitalnych Barcelony, Bratysławy, Budapesztu, Dublina, Krakowa, Lyonu, Florencji, Mediolanu, Rzymu, Turynu, Wenecji, North West City Region (Irlandia), Paryża, Porto i Tuluzy.Rusza budowa dwupoziomowego parkingu „Park&Ride”

W Tychach obok Szpitala Wojewódzkiego powstanie nowy dwupoziomowy parking typu Park&Ride.  Będzie on przeznaczony dla samochodów, motocykli i rowerów. W środę, 5 maja przekazano teren budowy wykonawcy, jakim zostało wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.

Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. Dokładnie na terenie istniejącego parkingu, jaki znajduje się w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego. W środę – 5 maja – teren ten został przekazany wykonawcy.

– Plac budowy zostanie wygrodzony, a to oznacza, że nie będzie możliwości zatrzymywania się na istniejącym parkingu, jaki mieści się przy Szpitalu Wojewódzkim – tłumaczy Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Kierowców prosimy, by nie pozostawiali tam swoich samochodów.

Docelowo na nowym parkingu znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli.

– Parking Park&Ride posiadać będzie dwie kondygnacje nadziemne. Dolną, przeznaczoną na garaż zamknięty oraz górną, gdzie przewidziano parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi – tłumaczy Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – W strefie wjazdu znajdować się będzie pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów.

Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. By zapewnić im dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika.

– W jednej z klatek znajdować się będzie dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji.

Oprócz wyłączenia parkingu drogowcy nie przewidują na ten moment poważniejszych utrudnień w ruchu. Te pojawią się dopiero z chwilą rozbudowy układu drogowego. Chodzi o przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 15 mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego stanowi ponad 81% proc. (11,5 mln zł).

Źródło: UM Tychy
Z Karolem i Joanną po rudzkim muzeum

Historia Rudy Śląskiej pokazana w oparciu o pojęcia ekonomiczne – to założenie powstającej w muzeum miejskim wystawy stałej pod hasłem „Czas to pieniądz”. Właśnie wyłoniony został wykonawca ekspozycji, która jeszcze w tym roku dostępna będzie dla zwiedzających. Wirtualnymi przewodnikami po pełnej interaktywnych elementów i historycznych eksponatów wystawie będą Karol Godula oraz Joanna Gryzik.

– Powstająca wystawa będzie nie tylko ciekawym i oryginalnym punktem na kulturalnej mapie miasta, ale przede wszystkim ukoronowaniem dokonań Karola Goduli i Joanny Gryzik, ważnych i zasłużonych postaci w historii naszego regionu – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

– Przygotowywana ekspozycja skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców – zarówno do gości indywidualnych, rodzin z dziećmi, jak i zorganizowanych grup szkolnych, a nawet przedszkolnych. Wiele z treści zostanie przekazanych zgodnie z zasadą „uczyć – bawiąc”. Będzie to możliwe dzięki ciekawej formie przekazu i elementom interaktywnym, w tym przystępnym grom ekonomicznym – zapowiada wiceprezydent ds. społecznych Anna Krzysteczko.

Ekspozycja będzie zlokalizowana na dwóch kondygnacjach w ośmiu tematycznych salach. – Wirtualnymi przewodnikami po ekspozycji i zarazem po świecie ekonomii będą dwie sztandarowe dla Rudy Śląskiej i dla fenomenu kapitalistycznych fortun postacie: Karol Godula, który świadczy swoim życiem o tym, że poprzez wykształcenie, pracowitość, inwencję i konsekwencję człowiek potrafi prawie z niczego stworzyć imperium przemysłowe na skalę europejską oraz Joanna Gryzik, późniejsza hrabina Schaffgotsch, która wielokrotnie pomnożyła otrzymany od niego w spadku majątek – tłumaczy Krzysztof Gołąb, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Wkraczając w przestrzeń pierwszej części wystawy zwiedzający przeniesie się w miejscu i czasie do początków ekonomii,  zobaczy jak rodził się handel, choć jeszcze nie w formie jaką dziś znamy. Następnie odkryje, że już w średniowieczu na terenie Rudy istniały zalążki późniejszego przemysłu – w postaci kuźnic wykorzystujących znajdujące się tu złoża metali. Zobaczy też, jak zmieniał się Górny Śląsk pod wpływem odkrycia węgla kamiennego, aż do rewolucji przemysłowej i jak wraz z tym ewoluowała ekonomia. Przed przejściem do współczesności zwiedzający poznają jeszcze Polską Rzeczpospolitą Ludową – szczególnie z perspektywy wszelkich absurdów ekonomicznych wywracających zasady wolnorynkowe. Dla kompletności narracji i zrozumienia wszystkich czynników kształtujących gospodarkę ukazane zostaną konflikty zbrojne na terenie Górnego Śląska. Ponadto w ramach wystawy zostanie wydzielona strefa, prezentująca życie rodzinne, aktywność społeczną i polityczną oraz rolę religii w życiu mieszkańców Rudy przełomu XIX i XX w. Goście zakończą zwiedzanie w sali wystawy czasowej dotyczącej przyszłości Rudy Śląskiej, inspirującej do poszukiwania drogi rozwoju dla miasta.

Prezentowane na wystawie informacje znajdą rozwinięcie w aplikacjach interaktywnych oraz planszach merytorycznych. – Dodatkową zachętą do aktywnego zwiedzania będzie test wiedzy – zabawa polegająca na poszukiwaniu ukrytych odpowiedzi w elementach wystawy. Zwiedzający otrzymają bilet zawierający pytania i będący jednocześnie kuponem do zaznaczenia właściwych odpowiedzi. Na koniec zwiedzania goście będą mogli sprawdzić poprawność odpowiedzi – zdradza dyrektor Gołąb. Ponadto każda z sal wzbogacona będzie elementami scenografii, które przenoszą zwiedzających w inny świat i pobudzają wyobraźnię.

Przypomnijmy, że kompleksowy remont Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka w Rudzie Śląskiej zakończył się w ubiegłym roku. Po modernizacji cała placówka przy ul. Wolności 26 ma do dyspozycji ok. 1430 m2. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 9,2 mln zł, z czego blisko 4 mln zł pochodzi ze środków unijnych, a 333 tys. zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Zakres wykonanych w muzeum prac objął m.in.: wymianę poszycia dachowego z blachy na dachówkę, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji, instalację nowoczesnego monitoringu wizyjnego oraz systemu przeciwpożarowego. Wewnątrz budynek został  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybudowano dodatkową klatkę schodową, w której umieszczono windę. W ramach inwestycji przywrócona została także kawiarnia, która funkcjonowała w budynku jeszcze w latach 80-tych ubiegłego wieku. Na zewnątrz wymieniono schody od strony frontowej, a fasada budynku muzeum została podświetlona.

Źródło: UM Ruda Śląska
Sosnowiecki PKM z dofinansowaniem na pierwsze hybrydy plug-in

Ostatnie tygodnie to doskonałe wiadomości dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Po informacji o pozyskaniu ośmiu „elektryków”, z GZM przyszły kolejne dobre wiadomości. Sosnowiecki PKM jest na liście dofinansowań na zakup autobusów hybrydowych plug-in.

Wiele dobrego dzieje się w sosnowieckim przedsiębiorstwie. Firma w najbliższych miesiącach wzbogaci się o 14 autobusów elektrycznych. Z kolei jeszcze w marcu Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła przetarg na zakup 32 autobusów elektrycznych, spośród których osiem trafi do sosnowieckiego PKM.

Ostatnie dobre wiadomości pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego, który poinformował o wybraniu do dofinansowania kolejnych projektów PKM Sosnowiec. W ramach dwóch wniosków „Czyste niebo nad Zagłębiem” przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie na zakup 16 autobusów hybrydowych plug-in. Będą to pierwsze takie pojazdy w barwach sosnowieckiego przewoźnika. Wsparcie dotyczy dwóch zadań:

Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu I etap – na zakup 11 sztuk autobusów hybrydowych plus ładowarki plug in – EFRR = 20 190 177,50 zł, koszty całkowite = 23 753 150,00 zł

Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu – Etap III  – na 5 sztuk  autobusów plus ładowarki plug in – EFRR = 9 394 412,50, koszty całkowite = 11 052 250,00 zł.

Aby doszło do realizacji projektów, musi jeszcze dojść do podpisania umowy pomiędzy PKM a GZM. – Liczę na to, że temat zamkniemy w ciągu najbliższych tygodni i będziemy się mogli zająć realizacją projektu – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

W tej chwili PKM Sosnowiec użytkuje 35 autobusów hybrydowych marki Volvo oraz trzy elektryczne firmy Solaris. Po realizacji wszystkich zamówień firma będzie dysponowała 25 autobusami elektrycznymi, 35 hybrydami oraz 16 hybrydami plug-in. PKM Sosnowiec rozpisał również przetarg na zakup ośmiu autobusów z silnikiem diesla. W sumie PKM Sosnowiec, którego większościowym udziałowcem jest Gmina Sosnowiec dysponuje ok. 240 autobusami.

Źródło: UM Sosnowiec

Sosnowieckie autobusy w zajezdni
Foto: UM SosnowiecRuszyła termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5

Rozpoczęła się gruntowna przebudowa Miejskiej Szkoły Podstawowa nr 5 przy ul. Chopina. W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku z dociepleniem fundamentów, ścian, dachu oraz nowa elewacja. Ponadto wymienione zostanie oświetlenie na LEDowe oraz powstanie nowy system monitoringu zewnętrznego. Koszt remontu to blisko 1,7 mln zł.

Dodatkowo wymieniona zostanie instalacja ogrzewania (rury, grzejniki oraz zawory). Częściowo zmieniona na nową zostanie stolarka okienna i drzwiowa. 

Obiekt podlegający remontowi to dwa trzykondygnacyjne budynki wraz z łącznikiem. Działania modernizacyjne mają na celu poprawienie izolacyjności termicznej budynku i dachu co w końcowym efekcie wpłynie na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do jego ogrzania. Ocieplenie ścian zewnętrznych zostanie wykonane za pomocą metody typu „lekkiej-mokrej”.

W ramach remontu przewiduje się także modernizację kuchni, w której zakres wchodzi usunięcie istniejącej kuchni węglowej oraz wymianę jej na kuchnie gazową.

Wartość robót opiewa na kwotę blisko 1.700.000 zł, mimo, że pierwotnie zakładano na to zadanie większą sumę, jednak w wyniku postępowania przetargowego udało się obniżyć koszty o ponad 1 mln zł. Planowany termin realizacji projektu to koniec sierpnia 2021 r. Wykonawcą prac jest Zakład Remontowo Budowlany Karol Klyta z Kamieńskiego Młyna.

Jest to kolejna placówka oświatowa w Piekarach Śląskich, która w tym roku diametralnie zmieni swój wygląd.

link: Termomodernizujemy kolejne placówki oświatowe

Wartość dofinansowania projektu” Termomodernizacja i modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich ze środków unijnych wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Źródło: UM Piekary Śląskie