1

Katowice walczą o czyste powietrze

Miasto Katowice prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza: dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania nawet do 10 tys. zł, kampania edukacyjna #nietruj, wsparcie dla osób gorzej sytuowanych, stawianie na transport zrównoważony to tylko kilka przykładów. Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami.

– Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta sięga nawet do 10 tys. zł. Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic.

Wymiana źródeł ciepła

Choć chcielibyśmy działać szybciej i podobnie jak w latach 2015-2019 – realizować wiele kontroli smogowych, musi czasem zmierzyć się z sytuacją, w której straż miejska decyzją wojewodów w całym kraju jest w dyspozycji Policji, a sytuacja epidemiologiczna, czy też ekonomiczna wpływa na decyzje mieszkańców m. in. na te związane ze zmianą systemu ogrzewania. W minionym roku straż miejska przeprowadziła łącznie 470 kontroli palenisk i urządzeń grzewczych z czego ponad 20 osób zostało ukaranych mandatem (dwie za spalanie odpadów). Jednocześnie nie stwierdzono wykroczeń związanych z spalaniem paliw zabronionych w tym wilgotnego drewna. W Katowicach wprowadzono zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania, co może mieć wpływ na to czym palą mieszkańcy. – W systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych wprowadzono możliwość uzyskania jednorazowej dopłaty w wysokości 900 zł. Należy podkreślić, że środki te muszą być wydatkowane na węgiel dobrej jakości, co również wpływa na jakość powietrza. Istnieje również możliwość skorzystania z zasiłku na pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego w wysokości do 1 200 zł. Z tej formy pomocy w 2020 skorzystały roku 44 rodziny, a w 2021 r. tych rodzin było już ponad 70 – mówi Małgorzata Moryń – Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

Mimo, że Katowice nie maja limitu na środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła to szacuje się, że jest  jeszcze ok. 15 tys. systemów grzewczych kwalifikujących się do wymiany. Katowice na bieżąco wprowadzają zmiany, które pozwalają mieszkańcom jeszcze szerzej korzystać ze wsparcia miasta w zakresie wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Od 2021 r. zaprzestano udzielania dotacji do zakupu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze. W ramach dodatkowych działań stworzono możliwość udzielania cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania. Przy tym rozwiązaniu dotacja celowa może być wypłacona do wysokości dotacji bezpośrednio na konto Wykonawcy dokonującego wymiany systemu ogrzewania i /lub montażu odnawialnego źródła energii.  – W naszym mieście każda osoba, która złoży wniosek o wymianę kopciucha i spełni wymogi, otrzyma dotację na zmianę ogrzewania. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta w Katowicach jest jednym z największych w Polsce! W roku 2021 wymieniliśmy 1407 systemów ogrzewania na ekologiczne w lokalach i budynkach – mówi Daniel Wolny, kierownik biura zarządzania energią.

W przypadku zasobu komunalnego KZGM intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta Katowice. Do 2023 roku planuje się modernizację 47 budynków na kwotę prawie 99 mln zł. Część robót została już rozpoczęta.

Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2020 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 31 (w 2020 – 29), czyli był to drugi najlepszy wynik w historii. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Inne działania Katowic: smogobus, Miejskie Centrum Energii, transport zrównoważony

Ostatni kwartał 2021 r. to czas trwania kampanii edukacyjnej „#nieTruj”, która stanowiła kontynuację akcji z roku 2020. Kampania ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Katowic na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. W ramach akcji na ulice miasta po raz kolejny ruszył Smogobus – mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. „uchwałą antysmogową”, systemem dotacji Miasta Katowice, programami „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła.

W ramach ostatniej edycji kampanii „#nieTruj” Smogobus odwiedził 30 miejsc na mapie miasta. Z jego usług skorzystało ponad 500 mieszkańców Katowic, którzy otrzymali porady m.in. dotyczące możliwości wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ponad 100 przypadkach zwieńczeniem konsultacji w Smogobusie było złożenie w nim wniosków o dofinansowanie wymiany starych „kopciuchów” na nowe, ekologiczne formy ogrzewania. Zdecydowanie najwięcej chętnych do skorzystania z porad w Smogobusie było w dzielnicach południowych – Murckach, Giszowcu, Podlesiu, Piotrowicach, Panewnikach, Ochojcu oraz Kostuchnie. Dużym zainteresowaniem Smogobus cieszył się także w Śródmieściu.

Przypomnijmy, że od września 2018 roku w Katowicach działa także Miejskie Centrum Energii. W pierwszym roku funkcjonowania centrum udzieliło niespełna 2 tys. porad, rok później prawie 3,5 tys., a w roku ubiegłym było to już ponad 5,6 tys. Celem MCE jest wspieranie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie usług doradczych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza i klimatu oraz wsparcie przy szukaniu informacji dotyczących możliwych finansowania tego typu przedsięwzięć.

Istotnymi elementami mającymi poprawić jakość powietrza w centrum Katowic jest ukończenie budowy 4 centrów przesiadkowych o wartości ponad 260 mln zł, przebudowy DK 81 w Piotrowicach i kontynuowanie prac na odcinku w Giszowcu o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Wszystkie te działania ograniczające ruch samochodowy w centrum miasta, oraz usprawniające tranzyt mają na celu ograniczenie emisji CO2 przez pojazdy spalinowe. Miasto podpisało umowę na zaprojektowanie i wdrożenie ITS, a więc systemu zarządzania transportem, który powinien być gotowy w 2023 roku. Dodatkowo, na liniach kursujących po Katowicach, pojawiają się nowe autobusy spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin oraz autobusy o napędzie elektrycznym. Zmienia się polityka parkingową, a także rozwijana jest infrastruktura rowerowa.

Źródło: UM Katowice
Katowicki Mickiewicz wśród najlepszych liceów w Polsce. Ranking „Perspektyw” w GZM

III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach zajęło 19 miejsce w ogólnopolskim rankingu Liceów Ogólnokształcących czasopisma edukacyjnego Perspektywy.

O pozycji w rankingu decydują sukcesy na olimpiadach oraz wyniki ostatnich egzaminów maturalnych.

Katowicki Mickiewicz to szkoła z dużymi osiągnięciami dydaktycznymi.

W 2012 roku szkoła podpisała umowę o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Dzięki tej inicjatywie uczniowie i nauczyciele szkoły mają uzyskać dostęp do pracowni i laboratoriów uniwersyteckich. Wybrani pracownicy naukowi UŚ w kooperacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia szkolne.  Uczniowie mają  możliwości uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich. Najzdolniejsi otrzymują pomoc tutora, czyli indywidualne konsultacje z pracownikiem naukowym.

W pierwszej setce rankingu znalazły się także inne licea z Metropolii. Należą do nich IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (53 miejsce), I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach (71), LO Filomata w Gliwicach (95) oraz Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu (100).

Wspieranie rozwoju nauki, to jeden z najważniejszych kierunków działań Metropolii. GZM tworzy cały program pod nazwą „Metropolia Nauki”. To pakiet narzędzi – finansowych i organizacyjnych, wspierających uczelnie w podnoszeniu swojej oferty edukacyjnej, a przez to wzmacniających jej rolę jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.

Pierwszym rozpoczętym przez GZM projektem był powołany dwa lata temu – Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki niemu uczelnie mają szanse zaprosić mentorów, światowej klasy naukowców z uczelni zajmujących najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach, by poprowadzili zajęcia dla naszych studentów i pracowników naukowych. Nowym projektem Metropolii są nagrody za prace dyplomowe o rozwoju miast i obszarów metropolitalnych.

W grudniu 2021 roku Stowarzyszenie EuroScience przyznało Katowicom na rok 2024 tytuł „Europejskiego Miasta Nauki”. Ten sukces to wynik wspólnych starań Katowic i Uniwersytetu Śląskiego o nadanie tego prestiżowego wyróżnienia. Duże znaczenie w wyborze stolicy województwa śląskiego miał sukces Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Za dwa lata Katowice będą gospodarzem wydarzeń popularyzujących naukę oraz miejscem międzynarodowych spotkań naukowców.

 Link: wyniki rankingu dla województwa śląskiego
„Kopalnia Start-upów” zaczyna kolejną szychtę

24 stycznia rusza nabór wniosków do kolejnej edycji „Kopalni Start-upów”, konkursu na miejski start-up. W ciągu trzech lat decyzją prezydenta Marcina Krupy, miasto Katowice  przeznaczy na nagrody milion złotych. W tej edycji, jak w poprzedniej, na laureatów czeka 330 tysięcy zł do podziału, w tym dwuletnie pakiety wynajmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

„Kopalnia Start-upów” to pierwszy w Polsce konkurs start-upowy organizowany w całości przez miejski samorząd. Stanowi on realizację jednego z punktów „Umowy z mieszkańcami Prezydenta Miasta Katowice”, w ramach którego samorząd ma wesprzeć młode, innowacyjne firmy i stworzyć dla nich dogodne warunki rozwoju. Poza tym konkurs daje doskonałą diagnozę potencjału rynku start-upowego w stolicy regionu.

– Katowice są znakomitym przykładem transformacji, która ma sens. Już w zeszłym roku mówiłem, że konkurs nadaje nowy wymiar pojęciu kopalni, gdzie zamiast węgla będziemy wydobywać innowacje i dobre pomysły. Pierwsza edycja pokazała, że warto inwestować w innowacyjne biznesy, bo laureaci zeszłorocznej edycji skorzystali nie tylko w sposób materialny, ale otwarło się też przed nimi wiele drzwi. Cieszę się, że ponownie udało nam się pozyskać wielu cenionych ekspertów, którzy wybiorą najlepsze projekty, ale też podzielą się swoim doświadczeniem w budowaniu biznesu z sukcesem. Zapraszam wszystkich młodych przedsiębiorców z Katowic do udziału. Naprawdę warto! – zachęca Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W zeszłorocznej edycji zgłoszono niemal 50 projektów. Zazwyczaj były to start-upy, które przygotowują się do wdrożenia, ponieważ do tej grupy innowatorów organizatorzy kierowali zaproszenie. Konkurs był połączony z dwoma programami mentoringowymi, podczas których uczestnicy przeanalizowali swoje projekty i z gronem mentorów stworzyli business model canvasy. W tym roku formuła nieco się zmieni. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrane 10 projektów, które przejdą kilka tygodni akceleracji, a następnie zaprezentują się w finale. Poza tym najlepsi dostaną szansę na zaistnienie w międzynarodowym gronie – o tej możliwości poinformujemy niebawem.

– Konkurs jest pomyślany jako ważny, ale nie jedyny element strategii budowania w Katowicach silnego ekosystemu innowacji. Zależy nam, aby najlepsze start-upy z Katowic miały szansę rozwijać się w swoim mieście, dlatego poza wymiarem finansowym, proponujemy najlepszym dwuletni ekwiwalent w postaci biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Dobra praktyka z poprzedniej edycji pokazuje jaką wartością dodaną jest korzystanie z sieci kontaktów Rawa.Ink. Wierzymy, że w tym roku objawią się kolejne wartościowe projekty, którym będziemy mogli pomagać w rozwoju. Zrobiliśmy też dogłębną ewaluację procesu konkursowego  i dostosowaliśmy go wyciągając stosowne wnioski. Proces konkursowy jest przewidziany na krótszy czas, ale ma dostarczyć tyle samo wartości dla każdego z wyróżnionych zespołów – mówi Mariusz Jankowski, Naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów.

Konkurs przewiduje konkurencyjną w skali kraju pulę nagród. Zwycięzcy otrzymają 150 000 zł brutto, laureaci drugiego miejsca 100 000 zł brutto, a za uplasowanie się na najniższym stopniu podium 80 000 zł brutto. W ramach nagrody otrzymają oni też dwuletnie pakietu najmu biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink. „Kopalnia Start-upów” to nie tylko nagroda finansowa i nowoczesne biuro na dwa lata w Rawa.Ink, położonym w samym centrum miasta i dającym spore możliwości. Laureaci korzystają na co dzień z sieci kontaktów Rawa.Ink i partnerów inkubatora, a ta jest naprawdę rozległa. Konkurs jest platformą, którą można wykorzystać do zaistnienia na rynku, a przede wszystkim w świadomości praktyków biznesu, aniołów biznesu i funduszy VC, które przypatrują się procesowi konkursowemu. Udział w „Kopalni Start-upów” na pewno się opłaca.

‑ Liczymy, że konkurs pomoże zdobyć nowe doświadczenia i spojrzeć na swoje pomysły i projekty z nowej perspektywy. Historie laureatów pierwszej edycji, którzy konsekwentnie rozwijają swoje pomysły, zdobywają nowe kontakty i notują pierwsze sprzedaże, pokazują, że warto wypełnić formularz i spróbować swoich sił – podkreśla Marcin Krupa.

Dotychczas nagrodzone w konkursie „Kopania Start-upów” projekty coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na rynku. Maskup w międzyczasie zdobył jeszcze tytuł „Innowatora Śląska” w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. Poza tym regularnie bierze udział w targach i imprezach branżowych – już od 24 stycznia będzie jednym z przedsiębiorstw reprezentujących województwo śląskie podczas targów Arab Health w Dubaju. Milowym krokiem było też uruchomienie sklepu internetowego z produktami z pod szyldu Maskup Polska. Telemedyczne Healthly również negocjuje coraz poważniejsze kontrakty z przychodniami w całym kraju, ponadto founderzy projektu uruchomili markę „Podcast o startupach”, który nagrywają w przestrzeniach Rawa.Ink. Wszyscy laureaci dzięki codziennej pracy w Rawa.Ink mają okazję współpracować i korzystać z doświadczeń Biura Innowacji Agencji Rozwoju Przemysłu, instytutów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, czy pozostałych instytucji otoczenia biznesu, z którymi współpracuje Inkubator. W grudniu zeszłego roku mogli się też spotkać z przedstawicielami brytyjskiego akceleratora C4DI podczas ich wizyty w Katowicach. Był to zalążek rozmowy o internacjonalizacji.

Uczestnicy konkursu będą mieli okazję współpracować z cenionymi ekspertami i mentorami, poszerzając swoją wiedzę w zakresie innowacji, zarządzania projektami i kierowania zespołem, a także w zakresie kompetencji biznesowych. W trakcie całego procesu konkursowego powyższe obszary kompetencyjne będą wzmacniane poprzez  tzw. smart money w ramach krótkiego programu akceleracyjnego, w czasie którego każdy z projektów będzie mógł pracować indywidualnie z przydzielonym mentorem.

Nabór zakończy się 7 lutego, a tydzień później opublikowana zostanie lista wybranych przez ekspertów 10 finalistów. Proces konkursowy potrwa do kwietnia, wtedy poznamy laureatów. Wszystkie aktualności, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy będzie można znaleźć na stronie: https://kopalniastartupow.katowice.eu/

Źródło: UM Katowice
Droniada 2022 odbędzie się w Metropolii. Nabór zespołów trwa do końca stycznia

Konkurs technologiczny Droniada ponownie zawita na lotnisko Katowice-Muchowiec. Wydarzenie skierowane jest do uczelni, instytucji badawczo-rozwojowych, firm z kręgu technologii przemysłu 4.0, jak również do samych innowatorów. W tym roku organizatorzy stawiają na latające roboty, teleinformatykę i systemy analizy informacji. Będzie to dziewiąta edycja konkursu, a także trzecia organizowana w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25 – 30 czerwca 2022 r.

Konkurs Droniada 2022 organizowany będzie w formule multidyscyplinarnych zawodów sportowych. Trwa nabór chętnych do udziału w pięciu konkurencjach, ukierunkowanych na praktyczny pokaz możliwości systemów autonomicznych.

Pierwsza konkurencja, Demo systemu Bezzałogowego Statku Powietrznego, jako jedyna jest obowiązkowa dla wszystkich. Polega ona na zaprezentowaniu krótkiego filmu, przedstawiającego zespół i jego predyspozycje do udziału w konkursie. Druga konkurencja – Sztafeta – pokazuje możliwości wsparcia przez drony akcji poszukiwawczo-ratowniczych i akcji gaśniczych. Trzecia – Drzewo życia – sprawdza umiejętności uczestników w zakresie teledetekcji z wykorzystaniem uczenia maszynowego i systemów automatycznego wyboru. W czwartej konkurencji – Intruz – chodzi o wykrycie nieupoważnionej osoby na lotnisku i jej torby pod kątem potrzeb służb ochrony i organizacji poszukiwawczo-ratowniczych. Piąta konkurencja – Budowa – sprawdza umiejętności uczestników w zakresie fotogrametrii i teledetekcji z wykorzystaniem uczenia maszynowego w symulowanych warunkach placu budowy hali magazynowej.

W konkursie Droniada najlepsze zespoły zdobywają nagrody finansowe. Dodatkowo jest to okazja do zdobycia cennego doświadczenia w zakresie technologii 4.0. Uczestnicy konkursu mają w przyszłości szansę zasilić kadry uznanych firm technologicznych albo rozwijać z powodzeniem własne startupy.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 31 stycznia 2022 r. Zawody odbędą się na lotnisku Muchowiec w Katowicach podczas World Urban Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (25 czerwca – 30 czerwca 2022 r.).

Szczegóły na stronie organizatora – KLIKNIJ TUTAJ.

Poniżej relacja z Droniady 2020:
Katowice kolejny raz zagrają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

W niedzielę 30 stycznia na ulicach Katowic ponownie spotkamy wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra już po raz trzydziesty. W tym roku gramy dla okulistyki dziecięcej, a jeśli okulistyka – to od razu przychodzi nam na myśl szpital na Ceglanej. W mieście muzyki będą też koncerty i wiele dodatkowych atrakcji.

Tym razem tematem przewodnim finału WOŚP jest szeroko pojęta okulistyka dziecięca. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje.

– Mieszkańcy Katowic wiele razy pokazywali, że mają wielkie serca, otwarte na potrzeby innych. Ta solidarność jest szczególnie potrzebna w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Dlatego zachęcam, w ramach możliwości, do wsparcia WOŚP – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Efekty działań WOŚP dostrzegamy najczęściej dopiero w momencie, kiedy ze zdrowiem naszym, bądź naszych bliskich dzieje się coś niedobrego, ale wszyscy chcemy, by jakość usług medycznych stała na jak najwyższym poziomie, dlatego Katowice wspierają finał WOŚP. W tym roku będą to koncerty pod Spodkiem i aktywności przy szpitalu na Ceglanej. Gramy dla okulistyki, więc cieszę się, że są z nami eksperci w tej dziedzinie. Dziękuję UCK, że gramy w tym roku razem – dodaje prezydent.

Już od 30 lat w wielu miastach działają lokalne sztaby, do których zgłaszają się wolontariusze kwestujący na ulicach w dzień finału. Nie inaczej jest w Katowicach, gdzie siedem sztabów, swoją pracę rozpoczęło już kilka tygodni temu. Sztaby działają przy: Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Wańkowicza na os. Witosa, Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących w Koszutce, Fundacji Elementarz, Fundacji z Pasją w Szopienicach, Ekumenicznej Fundacji BETHLEHEM, Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” oraz fundacji Czerwony Balon.

WOŚP na Ceglanej

Moc atrakcji będzie czekała na katowiczan w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, które jest jedną z najlepszych placówek okulistycznych w Polsce. Tego dnia szpital zaprasza na darmowe badania wzroku dzieci i dorosłych, spotkania ze specjalistami oraz osobami, które leczyły się na oddziale, zwiedzanie placówki, pokazy ratownictwa medycznego, zbiórkę krwi połączoną z rozdawaniem buraczanego soku, warsztaty z ekologii dla dzieci z JEŻEM NIKOSIEM, mapping, gry, szkolenia i warsztaty. Ale to nie koniec. Dzięki #FryzjerzydlaWOŚP – będzie można zafundować sobie nową fryzurę i zasilić skarbonkę. Dodatkowo studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaprezentują możliwości edukacyjne fantomów oraz wprowadzą chętnych w świat education room, a trzypokoleniowe teamy fundacji Rakiety będą budować największe okulary z serc!

Na terenie zielonym Szpitala, postawiona zostanie scena, na której nie zabraknie pokazów i koncertów m.in.: wystąpi teatr, a także wokaliści ze studia piosenki, mażoretki, chór SUM oraz gwiazda wieczoru Zespół Cree.

 Dziś trudno wyobrazić sobie przestrzeń szpitala bez sprzętu z charakterystycznymi, czerwonymi serduszkami. Co roku graliśmy wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, organizując na terenie UCK akcje prozdrowotne połączone ze zbiórką do skarbonki. Ten rok jest jednak dla nas wyjątkowy. Gramy bowiem na cel szczególnie nam bliski – okulistykę dziecięcą. Czujemy się w obowiązku, aby podziękować nie tylko fundacji WOŚP, ale i mieszkańcom naszego regionu organizując wraz z miastem Katowice – katowicki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Okulistyczne Poradnie Szpitala na Ceglanej, zarówno dziecięca jak i dla dorosłych, zostaną otwarte na dwa dni 29/30.01. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania przesiewowe. Nie zabraknie również wielu atrakcji, w tym koncertów, warsztatów i pokazów – Renata Wachowicz Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach.

Finał pod Spodkiem

Teren przy Spodku stanowić będzie miejsce kolejnych atrakcji związanych z Jubileuszowym – 30. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w Katowicach. Wśród atrakcji nie zabraknie stanowisk z Food Truckami, animacji dla najmłodszych, zwiedzania wozów strażackich czy samochodów marki MINI. Zastrzyk muzycznych wrażeń zapewnią : Holy Blue, Snowblind, Decadent fun club, Transgresja oraz  Łona&Webber. Tradycyjnie – o godzinie 20.00 – wprost ze sceny rozbłyśnie Światełko do Nieba. W tym roku będzie w formie ekologicznych balonów ze wstążkami z drzewa bambusowego.

Dodatkowe atrakcje

Na niedzielę 30 stycznia przygotowanych jest wiele atrakcji, a wśród najciekawszych można wymienić m.in.: koncert w MDK Bogucice-Zawodzie, mecz piłki nożnej (pomiędzy drużyną AC Bogucice oraz reprezentacją Urzędu Miasta Katowice) na boisku Ośrodka Sportowego „Słowian” w Zawodziu czy Orkiestrowy Tramwaj.

Będzie on kursował od godziny 12.00 na trasie Centrum Przesiadkowe „Zawodzie” – Plac Wolności. Jego pasażerowie – wolontariusze oraz średniowieczni wojowie i wikingowie – na wybranych przystankach będą wysiadali by bawić przechodniów i zbierać datki do orkiestrowej puszki. Ze względu na sytuację pandemiczną nie będzie możliwa przejażdżka tramwajem.

Od godziny 10.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 13 przy ulicy Wróblewskiego odbędzie się szycie największego serce dla WOŚP. Zachęcamy do aktywnego udziału w tej akcji – wystarczy zabrać z domu kawałek materiału i przyjść z nim w godzinach 10.00-18.00, by doszyć go do całości.

Źródło: UM Katowice
Nowe inwestycje kolejowe w GZM. Projekty o wartości ponad 5 miliardów złotych

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły trzy przetargi o wartości 3,7 mld zł na przebudowę linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Dzięki budowie nowych przystanków zwiększy się dostęp do pociągów, a oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego pozwoli zwiększyć liczbę połączeń. Jednocześnie trwa analiza 13 projektów zgłoszonych do rządowego programu Kolej Plus, których łączna wartość to ponad 1,5 mld zł. Inwestycje mają szczególne znaczenie dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla której transport szynowy ma być kręgosłupem całego systemu komunikacji publicznej.

Modernizacja linii w GZM

PLK zapowiadają, że zgodnie z projektem, na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny oraz przystanku Katowice Szopienice Płd. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula,  z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Inwestycja PLK obejmie odcinek od Tychów do Goczałkowic – Zdroju. Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Szybciej i wygodniej pojedziemy również na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami. Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

PLK planują pozyskać współfinansowanie z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” na lata 2021-2027.

Projekty w ramach Kolei Plus

W tym samym czasie aż 13 projektów kolejowych ubiega się o dofinansowanie w ramach rządowego programu Kolej Plus. Metropolia złożyła te projekty wraz z miastami, w których realizowane mogą być inwestycje. Dotyczą one zarówno budowy nowych torów lub ich modernizacji, jak również budowy nowych przystanków kolejowych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 1,5 mld zł.

Wszystkie 13 projektów dostało się do drugiego etapu programu Kolej Plus, do którego nabór zakończono w grudniu 2021 r. Teraz na analizę wniosków PKP PLK mają 3 miesiące. Wynikiem prac będzie utworzenie listy rankingowej projektów, a następnie – po akceptacji przez Ministra Infrastruktury – kwalifikacja do realizacji w programie Kolej Plus.

Zgłoszone projekty dotyczą obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza. Wszystkie zgłoszone projekty wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej. Dlatego też GZM sfinansuje wymagany wkład własny dla wszystkich projektów, które otrzymają dotację na realizację. Szacowany wkład własny dla wszystkich projektów to ok. 300 mln zł.

LINK: Projekty zgłoszone w ramach programu Kolej Plus
Zakończyły się konsultacje w sprawie przedłużenia ul. Bocheńskiego

Ponad 2 tys. mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących przedłużenia ul. Bocheńskiego w Katowicach. 51% osób wybrało wariant II, którego przebieg obejmuje wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do skrzyżowania z ul. Kijowską.

9 listopada prezydent uruchomił ogólnomiejskie konsultacje dotyczące przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki. Od 23 listopada do 10 grudnia mieszkańcy przy pomocy ankiety internetowej mogli wybrać jeden z trzech wariantów przebiegu nowej drogi. W tym samym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe było przesłanie własnych uwag i sugestii.

– Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w dyskusję na temat przebiegu przyszłego przedłużenia ulicy Bocheńskiego na południe. To ważne połączenie, oczekiwane przez wiele osób, ale również wzbudzające zrozumiałe emocje. Chcę podkreślić, że celem przedstawionego zamierzenia jest budowa drogi dla usprawnienia połączenia drogowego Ligoty i Panewnik z centrum Katowic, w tym także komunikacji pieszej, rowerowej oraz transportu publicznego w tym rejonie. Ponad połowa opinii wyrażonych w konsultacjach społecznych poparło wariant II kończący się przy ul. Kijowskiej. Do urzędu wpłynęło też wiele opinii, które będą wykorzystane przy pracach projektowych –  mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W konsultacjach wpłynęło aż 2022 prawidłowo wypełnionych ankiet. Najwięcej głosów, z poparciem 51 proc. respondentów, zdobył wariant II, którego przebieg obejmuje wytyczenie trasy od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska Hałda do przekroczenia linii kolejowych nr 171 i nr 141, a następnie od wiaduktu kolejowego trasa zostałaby wytyczona do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego.

Dok1_page-0001.jpg

Najwyższa frekwencja była wśród mieszkańców Ligoty – Panewnik (1064 ankiety), Załęskiej Hałdy – Brynowa cz. zachodniej (205 ankiet) oraz Osiedla Witosa (117 ankiet) czyli dzielnic, dla których nowa droga będzie miała szczególnie istotne znaczenie. Co najważniejsze, w każdej z tych dzielnic wygrywa wariant II.

Jednocześnie do urzędu wpłynęło 55 maili z uwagami. – Analiza danych zebranych w trakcie procesu konsultacyjnego pozwoli podjąć dalsze decyzje dot. prac projektowych. Niemniej jednak tak znaczące poparcie mieszkańców dla wariantu II wskazuje kierunek przyszłych działań. Należy jednak pamiętać, że faktyczny przebieg drogi może się różnić od przedstawionego na wizualizacji, dlatego też na etapie opracowania projektu budowlanego mieszkańcy Katowic zostaną ponownie zaproszeni do włączenia się w proces konsultowania – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

Przypomnijmy, że przedłużenie ul. Bocheńskiego zostało ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, choć na przestrzeni lat zmieniały się jego koncepcje. Inwestycja pozwoli na stworzenie układu drogowego zapewniającego niezbędną przepustowość, poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu kierujących w ruchu lokalnym. Stworzy możliwości dla usprawnienia komunikacji pieszej, rowerowej i transportu publicznego oraz podniesie atrakcyjność terenów przyległych poprzez poprawę komunikacji z innymi częściami miasta.

wariant 2.png

Raporty z konsultacji dostępne są na stronie katowice.eu/konsultacje.

Źródło: UM Katowice
Prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic?

Ponad 1000 mieszkańców wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia tzw. prohibicji, czyli zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w punktach detalicznych w katowickich dzielnicach: Giszowiec, Dąbrówka Mała i Bogucice. Zakaz nie miałby dotyczyć pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy. Dziś ukazał się raport podsumowujący przeprowadzone w listopadzie i grudniu tego roku konsultacje.

W odpowiedzi na sygnały ze strony rad dzielnic i radnych miasta prezydent uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Bogucic, Dąbrówki Małej oraz Giszowca.

 –  Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Podjąłem decyzję, że przychylamy się do woli mieszkańców wyrażonej w konsultacjach społecznych. Dlatego przygotujemy dla Bogucic, jak i Dąbrówki Małej projekt uchwały, na mocy której zostanie wprowadzony zakaz sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży od godziny 22.00 do 6.00. W przypadku Giszowca zasady sprzedaży alkoholu pozostaną bez zmian – mówi Marcin Krupa, prezydenta Katowic.

Wśród opinii zebranych w konsultacjach zarówno w Bogucicach jak i w Dąbrówce Małej przeważają te za wprowadzeniem ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. W Giszowcu wyniki przedstawiały się zgoła inaczej. Jedynie co szósty respondent był za wprowadzeniem ograniczeń, zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za utrzymaniem obowiązujących regulacji, co bardzo wyraźnie wybrzmiało również w trakcie spotkania dzielnicowego – w przeciwieństwie do dwóch pozostałych spotkań, gdzie dominujący głos należał do zwolenników nowych rozwiązań.

W trakcie konsultacji zorganizowano spotkanie w każdej z dzielnic – łącznie uczestniczyło w nich ok. 75 osób. Jednakże to możliwość wyrażenia opinii w ankiecie konsultacyjnej cieszyła się największym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W badaniach wzięło udział aż 1074 mieszkańców dzielnic objętych konsultacjami. Szczególnie aktywni byli mieszkańcy Giszowca – 746 zwróconych ankiet dotyczyło właśnie tej dzielnicy.

– Spotkania miały na celu omówienie istniejącego problemu związanego ze spożywaniem alkoholu wbrew przepisom prawa na terenie dzielnic i zdiagnozowania miejsc szczególnie uciążliwych dla mieszkańców – mówi Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Podczas spotkań padło wiele argumentów. Zwolennicy prohibicji zwracali uwagę na awantury, bijatyki i zaśmiecenie w okolicach sklepów w godzinach nocnych oraz obecność osób agresywnych w stosunku do mieszkańców. Przeciwnicy wprowadzenia ograniczeń z kolei zaznaczali, że wskazane problemy nie znikną, bo alkohol i tak będzie dostępny w pubach czy restauracjach – dodaje Justyna Buchalik.

Raporty z konsultacji dostępne są na stronie katowice.eu/konsultacje.

Źródło: UM Katowice
KZGM zakończył renowację dwóch miejskich kamienic

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ostatnich dniach, zakończył rewitalizację kolejnej kamienicy w centrum Katowic. Remont budynku przy ul. Gliwickiej 13 kosztował ok. 3,3 mln zł i był dofinansowany środkami zewnętrznymi. 

– Zmiany zachodzące w Katowicach, które obserwujemy na co dzień, to nie tylko budowa nowych osiedli czy wysokościowców, ale również – a może przede wszystkim – dbanie o istniejące zasoby komunalne. Dlatego co roku przeznaczamy kilkadziesiąt milionów zł na renowację i remonty miejskich budynków mieszkalnych. W 2021 roku wydatkowaliśmy na ten cel 25 mln zł, a w przyszłym roku planujemy przeznaczyć 37 mln zł. Dzięki temu, możemy poprawiać komfort użytkowania miejskich lokali – wskazuje Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dodatkowo, dzięki wyremontowanym obiektom możemy  bardzo często pokazywać turystom historię dynamicznie rozwijających się Katowic z przełomu XIX i XX w. – dodaje prezydent.

Gliwicka 13_2_fot. KZGM.jpg

Gliwicka 13

Wzniesiona na początku XX wieku kamienica przy ul. Gliwickiej 13 to właśnie taki „świadek historii” Katowic. Na I piętrze mieszkał w niej gen. dyw. Kazimierz Horoszkiewicz (od kwietnia 1922 r. dowódca 23 Dywizji Piechoty, która po plebiscycie zajęła przyznane Polsce tereny Górnego Śląska). Bogato zdobiona, zbudowana z użyciem wysokiej jakości materiałów kamienica miała duże mieszkania, odpowiednie dla klasy wyższej mieszczańskich Katowic. Marmurowe mozaiki, polichromie, granitowe wykończenia sprawiały, że od samego wejścia widać było status społeczny jej mieszkańców.

Pod koniec grudnia 2021 r. zakończył się gruntowny remont kamienicy wraz z oficyną. – Budynek został przyłączony do sieci ciepłowniczej, wyremontowana została klatka schodowa, przywrócono skrywane pod farbami polichromie, wyremontowano elewacje od frontu i podwórza. Wymieniony został cały dach, stolarkę okienną i drzwiową w części odnowiono, a w części wymieniono. Przejazd bramowy lśni jak ponad 100 lat temu. Nad wykuszem błyszczy nowa kopuła z blachy tytanowo-cynkowej – wylicza Marcin Gawlik, dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Współfinansowana ze środków unijnych inwestycja, to m.in. przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, wymiana okien oraz remont elewacji z zachowaniem jej historycznych elementów. Koszt inwestycji to 3,3 mln złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniosło ok. 1,3 mln złotych.

– W przypadku tego typu inwestycji, kluczowe jest podejście do nich w sposób kompleksowy, by nie tylko przywrócić blask odnawianym budynkom, ale przede wszystkim zadbać o komfort ich mieszkańców. Stąd konieczność realizacji wielu niewidocznych z zewnątrz prac, takich jak przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz elektrycznych czy ocieplanie stropów na ostatnich kondygnacjach – wskazuje Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg w katowickim Urzędzie Miasta.

Pod koniec listopada tego roku zakończył się również remont wraz z uciepłowieniem kamienicy położonej przy ul. Słowackiego 11, a wybudowanej w 1905 roku. – Najważniejszymi elementami tego remontu były zmiana sposobu ogrzewania budynku, jego termomodernizacja, odnowienie klatki schodowej i zagospodarowanie podwórza poprzez montaż ławek i nasadzenie zieleni. Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy połączeniu nowych technologii z zachowaniem ducha epoki powstania kamienicy dzięki zachowaniu historycznych detali zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz kamienicy – podkreśla dyrektor KZGM.

Koszt remontu tej kamienicy wyniósł prawie 1,8 mln zł. Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła 450 tys. złotych.

W trakcie remontu są już kolejne budynki z zasobu KZGM w różnych częściach Katowic. Obecnie prace remontowe prowadzone są pod adresami: ul. Bednorza 22, ul. Gliwicka 4, 190, 194, ul. Boya Żeleńskiego 94, ul. Kosmiczna 30-38 i 39-43 oraz aleja Korfantego 84. Najbliżej końca jest rewitalizacja budynku przy ul. Bednorza 22, która powinna się zakończyć pod koniec stycznia.

Źródło: UM Katowice
Katowice będą w roku 2024 Europejskim Miastem Nauki!

Ogromne znaczenie w wyborze stolicy województwa śląskiego miał sukces Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – Stowarzyszenie EuroScience, przyznające tytuł EMN, doceniło m.in. wzorową miasta Katowice z uczelniami organizującymi ŚFN, na czele z pomysłodawcą i liderem przedsięwzięcia, czyli Uniwersytetem Śląskim. 

Prof. Michaël Matlosz, przewodniczący EuroScience, poinformował o wyborze Katowic podczas konferencji prasowej, która 22 grudnia 2021 roku odbyła się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki.

– Jestem niesamowicie podekscytowany. Przed nami wielkie wyzwanie i wielka praca, ale też niezwykła inwestycja w społeczeństwo, w mieszkańców naszych regionu – mówił podczas konferencji Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jak powiedział Izaak Newton, to, co wiemy, to tylko kropelka, a czego nie wiemy, to cały ocean. Jestem pewien, że z takim zespołem możemy wypływać na wody tego oceanu – dodał prezydent.

Europejskim Miastem Nauki w roku 2022 będzie holenderska Lejda. Wcześniej natomiast tytułem tym cieszyły się kolejno Sztokholm, Monachium, Barcelona, Turyn, Dublin, Kopenhaga, Manchester, Tuluza i Triest. Łatwo więc zauważyć, że Katowice są pierwszym w tym gronie miastem położonym w Europie Środkowo-Wschodniej!

– Bardzo się cieszę, że EMN 2024 będą Katowice, bo tutaj jak w soczewce skupiają się zarówno wielkie projekty technologiczne i przemysłowe, jak i aspiracje dotyczące przyszłości. Wierzę, że podobnie jak Katowice stały się jednym z wiodących ośrodków kulturalnych w kraju, stolica województwa śląskiego będzie także rozsadnikiem nauki, która przysłuży się lepszej przyszłości Polski – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Starania Katowic o tytuł EMN to wspólna inicjatywa prezydenta Katowic Marcina Krupy oraz katowickiego środowiska akademickiego, reprezentowanego przez rektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka. 30 września 2021 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę intencyjną w sprawie ubiegania się o tytuł EMN 2024, a EuroScience zaprosiła Katowice do indywidualnych negocjacji o przyznanie tego tytułu – już na początku października prof. Matlosz, przewodniczący EuroScience, gościł w naszym mieście podczas piątej edycji ŚFN.

– Katowice stają się nieformalną stolicą nauki europejskiej. Uzyskaliśmy prawo organizacji europejskich igrzysk naukowych, z tym że będą one trwały cały rok. Poprzez rozwój uczelni w regionie nauka i edukacja zaawansowana mogą stać nowym, unikatowym przemysłem Śląska – przekonywał prof. Ryszard Koziołek. – W jakimś sensie historia tego regionu to przeszłość i przyszłość Europy, streszczają się tu bowiem wszystkie wyzwania, z którymi boryka się człowiek Zachodu: ta przestrzeń wyzwoliła głód pracy, rywalizacji, eksploatacji, zysku. Czas zmądrzeć, czas wsłuchać się w rozwiązania podpowiadane przez naukę, dzięki którym możemy naprawić świat.

Wraz z tytułem EMN wiąże się prawo organizacji w 2024 roku EuroScience Open Forum (Otwarte Forum EuroScience – ESOF). Wydarzenie to odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie. Wcześniej natomiast, bo już w roku 2022, zorganizujemy konferencję towarzyszącą EuroScience Open Forum 2022 (ESOF 2022), którego siedzibą główną będzie wspomniana Lejda.

Podczas konferencji podpisano również umowę konsorcyjną organizatorów EMN 2024, a jej sygnatariuszami zostały: miasto Katowice, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz pozostałe uczelnie zlokalizowane w Katowicach – Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego.

Wsparcie organizacyjne inicjatyw związanych z tytułem EMN dla Katowic zapowiedział już marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Opracowanie: Uniwersytet Śląski

Źródło: UM Katowice
Fot. Metropolia GZM