1

Remont ul. Bytomskiej

Trwa remont nawierzchni ul. Bytomskiej na odcinku od ronda Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego i Miarki. Cały odcinek zostanie gruntownie przebudowany. Podczas prac utrzymana zostanie ciągłość ruchu: dwa pasy będą remontowane, a dwa pasy pozostaną przejezdne w obu kierunkach.

Prace związane z remontem ulicy Bytomskiej zostały podzielone na dwa główne etapy. W pierwszym prace będą prowadzone na odcinku obejmującym połowę jezdni na odcinku między Rondem Kopalni Julian, a skrzyżowaniem z ulicami Wyszyńskiego i Miarki. W drugim remontowane będzie skrzyżowanie z ulicami Wyszyńskiego i Miarki.

Odcinek nawierzchni który będzie modernizowany wynosi około 500 m długości (od wjazdu na rondo Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Stefana Wyszyńskiego i Karola Miarki – wraz ze skrzyżowaniem). Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną koleiny, ubytki, wykruszenia i deformacje na jezdni.

Zlikwidowane zostaną wszystkie wysepki z wyjątkiem tej przy światłach. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu na rondzie – oba pasy (prawy i lewy) pozwolą na jazdę prosto w stronę autostrady.

Z uwagi na istniejącą zatokę autobusową, przystanek w kierunku Szarleja będzie funkcjonować bez zmian, natomiast przystanek w kierunku Bytomia, na czas prowadzonych robót, okresowo zostanie przeniesiony o około 140 m w kierunku Ronda Kopalni Julian.

Koszt prac to 611.047,46 zł w tym otrzymane dofinansowanie w ramach Programu: „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 285.000 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace powinny się zakończyć do 16 listopada br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i w miarę możliwości omijanie tego odcinka drogi.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Skrzyżowanie ul. Grota Roweckiego i Edukacji już przejezdne

Dobra wiadomość dla kierowców. Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji zostało otwarte dla ruchu.

Skrzyżowanie ulic Grota Roweckiego i Edukacji jest jednym z 39 skrzyżowań modernizowanych w ramach zadania pod nazwą Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS). Dzisiaj – w środę, 24 listopada – zostało otwarte dla ruchu. Skrzyżowanie jest już przejezdne, ale trwają jeszcze prace przy budowie dojść pieszych.

– To nie był drobny remont, a gruntowna przebudowa. W pierwszej kolejności stara nawierzchnia została rozebrana wraz z konstrukcją, a także przebudowaliśmy kolidujące z projektem sieci.  – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, z-ca dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Po przebudowie skrzyżowanie zyskało nową geometrię, zmodyfikowane zostały łuki, a trzy wloty poszerzono o dodatkowe pasy ruchu.

Uruchomiono też nowo wybudowaną sygnalizację świetlną, która ma zostać włączona do systemu sterowania ruchem. Na razie działa jednak w trybie stałoczasowym.

– Stopniowo będziemy uruchamiać jej kolejne funkcjonalności, dlatego sposób jej działania będzie się na bieżąco zmieniał – mówi Jacek Tuchowski, kierownik Referatu Transportu i Zarządzania Ruchem Drogowym z Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy. Docelowo sygnalizacją na tym i 38 pozostałych skrzyżowaniach w mieście będzie sterował Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem. Kiedy to nastąpi?

– System nie ma swojej funkcjonalności, gdyż nie jest jeszcze włączony – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach – Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Rozpoczynamy pierwsze testy, dlatego praca sygnalizacji będzie się zmieniać, ale korzyści, jakie niesie ze sobą ten system, zobaczymy dopiero po uruchomieniu i kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce w II połowie 2022 roku.

Prace nad systemem ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019r. i potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Źródło: UM Tychy
Zamknięcie odcinka ulicy Roosevelta w związku z remontem wiaduktu kolejowego

Miejski Zarząd Dróg w Zabrzu informuje, że w związku remontem wiaduktu nad torami kolejowymi, od 5 listopada wprowadzone zostanie zamknięcie odcinka ul. Roosevelta na granicy z Gliwicami.

Wprowadzone zostaną objazdy:

  1. Dla jadących do ulicy Sikorskiego w Gliwicach od centrum Zabrza z ulic Piłsudskiego, Roosevelta, de Gaulle’a i przyległych, ulicami de Gaulle’a rondo Sybiraków, DW902 (Drogowa Trasa Średnicowa)
  2. Dla jadących z ulicy Sikorskiego w Gliwicach trasą: DW902 (Drogowa Trasa Średnicowa), zjazd na Rondo Sybiraków, de Gaulle’a, Roosevelta, Piłsudskiego.

Z użytkowania wyłączone zostaną przystanki autobusowe przy ul. Roosevelta (Osiedle Wyzwolenia) w obu kierunkach. Autobusy skierowane będą na trasy objazdu co spowoduje wydłużony czas dojazdu.

Linie 32 i 32N kursować będą z pominięciem przystanku Zabrze Osiedle Wyzwolenia 01 i 02, w zamian obsługiwać będą przystanki Zabrze Rondo Sybiraków 01 i 02 oraz Zabrze de Gaullea Ślęczka 01 i 02.

Kursy linii 32 z Zabrza do stanowiska przystanku Gliwice Dworzec PKP 01 zostaną skrócone do stanowiska Gliwice Plac Piastów 04.

Linia 932 kursować będzie z pominięciem przystanku Zabrze Osiedle Wyzwolenia 01 i 02, w zamian obsługiwać będą przystanki Zabrze Rondo Sybiraków 01 i 02 oraz Zabrze de Gaullea Ślęczka 01 i 02.

Na linii 932 tymczasowo wprowadzona zostanie zmiana trasy przejazdu w rejonie Osiedla Kopernika.

Z obsługi linii 932 wyłączone zostaną stanowiska przystanków Osiedle Kopernika Myśliwska 04, Osiedle Kopernika Dworzec Międzynarodowy nż 01 i 02, Osiedle Kopernika Ogródki Działkowe nż 01 i 02, Osiedle Kopernika Andromedy 01 i 02, Osiedle Kopernika Perseusza 01 i 02, Osiedle Kopernika Kąpielisko 01 i 02. Osiedle Kopernika Saturna 01 i 02. W zamian do obsługi linii włączone przystanki Osiedle Kopernika 01 i 02 oraz Osiedle Kopernika Myśliwska 01.

Źródło: UM Zabrze
Remont ul. Bytomskiej

Trwa remont nawierzchni ul. Bytomskiej na odcinku od ronda Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Wyszyńskiego i Miarki. Cały odcinek zostanie gruntownie przebudowany. Podczas prac utrzymana zostanie ciągłość ruchu: dwa pasy będą remontowane, a dwa pasy pozostaną przejezdne w obu kierunkach.

Prace związane z remontem ulicy Bytomskiej zostały podzielone na dwa główne etapy. W pierwszym prace będą prowadzone na odcinku obejmującym połowę jezdni na odcinku między Rondem Kopalni Julian, a skrzyżowaniem z ulicami Wyszyńskiego i Miarki. W drugim remontowane będzie skrzyżowanie z ulicami Wyszyńskiego i Miarki.

Odcinek nawierzchni który będzie modernizowany wynosi około 500 m długości (od wjazdu na rondo Kopalni Julian do skrzyżowania ulic Bytomskiej, Stefana Wyszyńskiego i Karola Miarki – wraz ze skrzyżowaniem). Dzięki inwestycji zlikwidowane zostaną koleiny, ubytki, wykruszenia i deformacje na jezdni.

Zlikwidowane zostaną wszystkie wysepki z wyjątkiem tej przy światłach. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu na rondzie – oba pasy (prawy i lewy) pozwolą na jazdę prosto w stronę autostrady.

Z uwagi na istniejącą zatokę autobusową, przystanek w kierunku Szarleja będzie funkcjonować bez zmian, natomiast przystanek w kierunku Bytomia, na czas prowadzonych robót, okresowo zostanie przeniesiony o około 140 m w kierunku Ronda Kopalni Julian.

Koszt prac to 611.047,46 zł w tym otrzymane dofinansowanie w ramach Programu: „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 285.000 zł. Zgodnie z umową z wykonawcą prace powinny się zakończyć do 16 listopada br.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Piłsudskiego i rondo Ranoszka do remontu

Czeka nas kolejny remont – tym razem naprawiane będą rondo i droga powiatowa w centrum miasta. W poniedziałek 4 października Zarząd Dróg Powiatowych planuje rozpocząć wymianę nawierzchni na rondzie Ranoszka i ul. Piłsudskiego w Tarnowskich Górach.

Remont obejmuje nawierzchnię ronda wraz z wlotami ulic Sienkiewicza, Sobieskiego i Nakielskiej. Warstwa ścieralna zostanie wymieniona także na całej ul. Piłsudskiego, od przejścia dla pieszych przy Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach po styk z ul. Pokoju, w pobliżu dworca autobusowego. Remontowane będą również wloty ulic: Oświęcimskiej, Piastowskiej i Krakowskiej.

Kierowców czekają w tym czasie utrudnienia, jednakże na czas remontu rondo i ul. Piłsudskiego nie zostaną więc zamknięte dla ruchu samochodów. Jak zapowiada ZDP wprowadzone zostanie ręczne kierowanie ruchem. Prace powiatowe, które potrwają do 25 października, są zsynchronizowane z remontami miejskimi (ul. Sobieskiego).

 
Pyskowice: zmieniają się osiedla

Samorząd kontynuuje działania związane z modernizacją infrastruktury osiedlowej. Droga jak nowa pojawi się w najbliższych miesiącach przy budynku ul. Wojska Polskiego 2, a na placu ul.Kochanowskiego 6 – Paderewskiego powstanie dodatkowy parking. W wyniku przetargów miasto zaoszczędzi na obu inwestycjach ponad 80 tys. zł.

Obecną asfaltową nawierzchnię jezdni przy ul.Wojska Polskiego zastąpi betonowa kostka. Wymieniona zostanie podbudowa, powstaną nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Koszt całości skalkulowano wstępnie na ponad 231 tys. zł, ale gmina zapłaci dużo mniej. Roboty – w terminie do połowy października – wykona spółka Hucz z Boronowa za 175 407,80 zł, która wygrała przetarg najtańszą z ofert.

W tym samym czasie zmieni się układ podwórka u zbiegu ulic ul.Kochanowskiego 6 – Paderewskiego. Istniejący parking zostanie rozbudowy o nowe miejca, które zajmą część obecnego terenu zielonego.  Tym samym przeniesienia, w obrębie placu, wymagać będą urządzenia zabawowe, ławki i drzewa.

Plac w ogóle nabierze estetyki. W ramach zadania otynkowany zostanie murek od śmietnika, wymieniona częściowo kostka brukowa na ulicy, wykonane będą chodnik i droga dojazdowa dla osób niepełnosprawnych.
Całość prac zamknie się kwotą 128 857,62 zł, którą zaproponowała firma PPHU Agnieszka Borczyk z Zabrza. To o blisko 25 tys. zł mniej, niż wstępnie zakładano.

W sumie, dzięki oszczędnościom uzyskanym w postępowaniach na te zamówienie publiczne, w kasie Pyskowic zostanie 80 455,58 zł.

Źródło: UM Pyskowice
Zmiany na sosnowieckich drogach

22 marca, po porannym szczycie komunikacyjnym zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piłsudskiego. Zmiana organizacji dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulica Kresową do ronda im. W. Bartoszewskiego (pas w kierunku centrum Sosnowca) podyktowana jest pracami przy remoncie drogi. Przez przynajmniej dwa tygodnie cały ruch poprowadzony będzie nitką w kierunku Milowic.

Prace są następstwem uszkodzenia nawierzchni drogi, do którego doszło w czasie wymiany torowiska pomiędzy jezdniami. Drugi etap remontu ul. Piłsudskiego za blisko 1 mln zł wykonuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic.

Zakres prac całego remontu obejmuje wymianę nawierzchni drogi i krawężników na ok. 1,5 km odcinku jezdni od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Kilińskiego.  – Tam, gdzie będzie podbudowa kamienna utraciła swoją nośność i występują spękania, firma zajmie się też jej wymianą. Wszystkie studnie, zasuwy, wpusty uliczne znajdujące się w jezdni trzeba będzie wyregulować – wyjaśnia rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.

Ruszył remont ulicy Małachowskiego

Na dobre rozpoczęła się przebudowa torowiska tramwajowego i ulicy Małachowskiego. Z tego powodu wjazd w ulicę od strony skrzyżowania z ulicami Mościckiego i Kościelnej jest niemożliwy.

Aby umożliwić kierowcom dostęp do podziemnego parkingu na 50-metrowym fragmencie ulicy Małachowskiego do bocznej odnogi al. Zwycięstwa wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zatem dojazd do podziemnego parkingu możliwy jest jedynie poprzez boczną odnogę al. Zwycięstwa.

Torowisko powstające na fragmencie ulicy Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja wybudowane będzie w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn w komorach z wykorzystaniem mas zalewowych. Zmodernizowany zostanie też m.in.: układ zasilania, sieć trakcyjna i system oświetlenia ulicznego, a przebudowa obejmie również przystanek i instalacje podziemne

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu w części przewidzianej obecnie do modernizacji ma zmienić się w deptak. Plany miasta w tym zakresie są bezpośrednio związane z inwestycją spółki Tramwaje Śląskie S.A., jednak w tym przypadku, zakres miejski ma być realizowany po zakończeniu prac torowych. – Będziemy współdziałać z Tramwajami Śląskimi przy tej inwestycji, ponieważ chcemy kompleksowo zmienić oblicze tej części ulicy. Poza pracami zleconymi przez spółkę, my przebudujemy skwery i architekturę w rejonie tej ulicy, a także fragmenty ul. Kościelnej i Targowej, czyli handlowych ulic krzyżujących się z ul. Małachowskiego – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Źródło: UM Sosnowiec

Prace budowlane na drodze w Sosnowcu. Na pierwszym planie koparka.
Foto: UM SosnowiecPo raz pierwszy bez zwężeń na DK94 w Sosnowcu

To wiadomość, na którą czekali kierowcy oraz mieszkańcy Sosnowca. 15 lutego, po raz pierwszy w historii, na przebudowywanym skrzyżowaniu DK94 i ulicy Długosza, dostępne będą po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

To oznacza, że rozpoczęta w czerwcu 2019 roku, warta prawie 100 mln zł przebudowa, jest już prawie na ukończeniu. – Przed wykonawcą jeszcze prace w dużej mierze kosmetyczne, sprzątanie oraz malowanie linii. Dlatego nadal proszę o ostrożną jazdę w rejonie przebudowy – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Co obejmowały prace na DK94?
W miejscu sygnalizacji świetlnej, na skrzyżowaniu DK94 i ul. Długosza, powstało dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowanie. Dołem, po jezdniach z obniżonym poziomem, została poprowadzona główna nitka DK94, a górą ruch lokalny.
Na długości kilkuset metrów zostały wybudowane ekrany akustyczne, co znacznie zmniejszy hałas wokół drogi. Inwestycja obejmowała również budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz przebudowę fragmentów ulicy Długosza wraz z chodnikami, a także budowę drogi rowerowej na wiadukcie i samej ul. Długosza. Na skrzyżowaniu zamontowano sześć kamer monitoringu miejskiego, w tym dwie obrotowe.

Foto: UM Sosnowiec

Warto pamiętać, że DK94 jest alternatywną drogą dla mieszkańców podróżujących pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Krakowem.

Źródło: UM Sosnowiec
Widać już część efektów tegorocznych, wakacyjnych remontów na gminnych drogach w mieście

Na odcinkach Konarowej i Wiejskiej są już nowe nakładki asfaltowe. Zakończyły się między innymi prace przy użyciu remontera. Lada chwila rozpocznie się remont części Miedawy, gdzie na 480 m kw. drogowcy położą nową nawierzchnię.

Przypomnijmy. Na czas wakacji urząd miasta zaplanował położenie trzech nowych nakładek asfaltowych na odcinkach ulicy Konarowej (780 m kw.), Wiejskiej (647 m kw.) i Miedawy (480 m kw.), a także likwidację ubytków (masą mineralno-asfaltową na gorąco – 150 m kw., emulsją i grysami pod ciśnieniem przy pomocy remontera drogowego – 800 m kw., oraz poprzez ręczne wypełnienie destruktem asfaltowym – 80 t). Wyregulowane zostanie kilka włazów studni kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych i gazowych. Prace musiały zostać przesunięte z pierwotnego, wiosennego terminu ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Drugi etap prac zaplanowany został na jesień. Skala prac będzie uzależniona od konsekwencji finansowych, jakie dla budżetu miasta będzie miała trwająca epidemia.

Źródło: UM Sławków
Remont ul. Powstańców – pierwsza faza zakończona

Na ul. Powstańców Śląskich kończą się właśnie prace związane z instalacjami wodnymi, gazowymi i cieplnymi – to oznacza, że w fazę właściwą wejdą teraz prace drogowe.

W ramach prowadzonej przez Zarząd Dróg powiatowych inwestycji teraz przyjdzie czas na montaż krawężników, w pierwszej kolejności wykonany zostanie także chodnik po północnej stronie ulicy oraz ciąg główny od ul. Opolskiej do Strzeleckiej. Potem przyjdzie czas na ronda. W między czasie miasto przebuduje odcinek ul. Opolskiej pomiędzy Sobieskiego a Powstańców. Całość prac prowadzonych przez ZDP powinna zakończyć się jeszcze w tym roku.

Zadanie warte 5 mln zł otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Więcej o remoncie czytaj tu i tu.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ – zastępczy przystanek na ul. Sobieskiego  zamiast przystanku przy ul. Powstańców Śląskich.  

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 18 maja 2020 r. od godz. 7:30, w związku z zamknięciem ulicy Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach, autobusy linii nr: 3, 64, 129, 143, 153, 180, 614, 615, 670 oraz 780 zostają skierowane na trasę objazdową.

Autobusy pojadą od dworca autobusowego ulicami Pokoju i Sobieskiego. Autobus linii 671 w kursie o godz. 7:10 z Pniowca w dni robocze, od skrzyżowania ulic Styczyńskiego i Sienkiewicza będzie dojeżdżał do dworca autobusowego trasą bezpośrednią – ul. Styczyńskiego, z pominięciem przystanków: POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, WYSZYŃSKIEGO i BYTOMSKA.

Na czas trwania objazdu, na ulicy Sobieskiego, na wysokości posesji nr 21A i nr 24, zostanie uruchomiony przystanek zastępczy obsługiwany w zamian za wyłączony przystanek TARNOWSKIE GÓRY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH.

UWAGA! Na liniach autobusowych nr 78, 739, 791 będzie obowiązywał ten sam objazd po ich przywróceniu.

Źródło: UM Tarnowskie Góry