1

Stabilna perspektywa ratingów

23 kwietnia 2021 roku Międzynarodowa Agencja Fitch Rating ponownie dokonała oceny i nadała międzynarodowy długoterminowy rating Zabrza (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna.

W konsekwencji wpływu pandemii COVID-19 na stan finansów miasta, nadana ocena odzwierciedla dużą presję na wydatki bieżące miasta, która w połączeniu z prognozowaną niższą dynamiką dochodów operacyjnych na skutek pandemii, może utrudniać uzyskiwanie średniookresowych wyników operacyjnych.

W 2020 roku wpływ na dochody miasta miała decyzja władz centralnych w zakresie obniżenia stawki podatku od osób fizycznych, w wyniku czego wpływy z PIT spadły o 3,3 proc. do poziomu 219 mln zł. Dodatkowo decyzje władz miejskich w zakresie przyznania zwolnień oraz umorzeń firmom dotkniętym pandemią spowodowały 4,3 mln zł ubytku we wpływach z podatków lokalnych. W rezultacie dochody podatkowe wzrosły w znacznie niższym stopniu aniżeli w latach poprzednich.

Większość wydatków sztywnych, realizowanych przez Zabrze nie jest bezpośrednio narażona na zmiany koniunktury gospodarczej, gdyż dotyczy przede wszystkim takich sfer jak: oświata, pomoc społeczna, transport publiczny czy gospodarka komunalna. Pośredni wpływ dotyczy natomiast wzrostu cen za usługi, które miasto musi zlecać podmiotom zewnętrznym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podkreślić należy iż wyniki operacyjne Zabrza są podatne na wahania wywołane decyzjami władz centralnych (na przykład dotyczącymi wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r. czy obniżenia stawek podatku PIT).

Źródło: UM Zabrze
Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw rozwoju rynków lokalnych

Polski Instytut Ekonomiczny opublikował w tym roku kolejny raport związany z projektem monitoringu i analizy kondycji gospodarczo-społecznej średnich miast. W dziewięćdziesięciu poddanych ocenie gminach, wyodrębniono trzy grupy:

1. Miasta potrzebujące nowych strategii i pomysłu na rozwój

2. Miasta z z potencjałem bez silnych wyróżników

3. Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych

Siemianowice Śląskie znalazły się w gronie tej trzeciej, co oznacza, zdanie autorów raportu, że:

„ Mają silną pozycję w regionie, dobrą sytuację ekonomiczną oraz korzystne wskaźniki działalności gospodarczej i sytuacji społecznej. Wyróżniają się ponadprzeciętnie wysokim stopniem rozwoju na tle wszystkich badanych miast średnich. Przede wszystkim charakteryzują się dobrą sytuacją ekonomiczną, o czym świadczą najwyższe średnie dochody na jednego mieszkańca oraz wysoki udział dochodów własnych na jednego mieszkańca w dochodach gminy ogółem. Podobnie korzystnie wygląda ich sytuacja gospodarcza. Na tle średnich miast mają najwyższy średni wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność na tysiąc mieszkańców oraz najwyższy wskaźnik podmiotów na tysiąc mieszkańców w wieku produkcyjnym, przy przeciętnym wskaźniku udziału firm kreatywnych w liczbie nowo zarejestrowanych. Dobrze wypada sytuacja społeczna (najniższy na tle średnich miast poziom korzystania gospodarstw domowych z pomocy społecznej) oraz mieszkaniowa (stosunkowo wysoki poziom średniego wskaźnika mieszkań na tysiąc mieszkańców)”.

Grafika przedstawiająca rodzinę z dziećmi w parku

Poniżej publikujemy listę miast, które Polski Instytut Ekonomiczny zaliczył do tej grupy („Lokomotywy rozwoju rynków lokalnych” – łącznie 39 miast):

Będzin, Biała Podlaska, Czechowice-Dziedzice, Ełk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Gorlice, Gostyń, Grodzisk Mazowiecki, Gryfino, Jarocin, Kobyłka, Legionowo, Legnica, Lębork, Lubartów, Mińsk Mazowiecki, Nowy Sącz, Nysa, Piła, Płońsk, Pszczyna, Rawicz, Reda, Siemianowice Śląskie, Skierniewice, Sochaczew, Suwałki, Szczecinek, Śrem, Świdnik, Świecie, Świnoujście, Tarnowskie Góry, Tychy, Wejherowo, Września, Zamość.

Pełne treści raportów znajdują się na stronach internetowych Instytutu pod poniższymi adresami:

https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/12/PIE-Raport_scenariusze_srednie.pdf
https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Raport-Srednie-miasta.pdf

Można ją pobrać również z naszego serwisu.autor: Piotr Kochanek

Załączniki

Do pobrania: Raporty w formacie pdf

Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw – raport 1 (pdf,

1.45 MB)Siemianowice Śląskie wśród lokomotyw – raport 2 (pdf, 2.85 MB)

Źródło: UM Siemianowice Śląskie