1

Jednostki organizacyjne i spółki

Związek metropolitalny może tworzyć jednostki organizacyjne, za pomocą których realizuje swoje ustawowe zadania. Zgodnie z ustawą, może również tworzyć spółki celowe oraz posiadać udziały w spółkach prowadzących działalność gospodarczą, która nie wykracza poza zakres użyteczności publicznej. 

Jednostką organizacyjną Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest Zarząd Transportu Metropolitalnego. Jego zadaniem jest bieżące zarządzanie komunikacją miejską w GZM. Pod jego szyldem jeździ prawie 1,7 tys. pojazdów, które obsługują 7 tys. przystanków, a rocznie pokonują ponad 100 mln km!

ZTM odpowiada również za sprzedaż biletów, kontakt z pasażerami, kontrolę jakości wykonywanych usług, kontrolę biletową, przygotowanie propozycji zmian w rozkładach jazdy i siatce połączeń, prowadzenie przetargów związanych z obsługą poszczególnych linii komunikacji miejskiej.

ZTM powstał 1 stycznia 2018 roku i przygotowywał się do procesu integracji trzech dotychczasowych organizatorów transportu publicznego, którzy funkcjonowali na terenie Metropolii. Był to Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (MZKP) oraz Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK Tychy). Formalnie realizację swoich zadań rozpoczął rok później – 1 stycznia 2019 roku, gdy zadanie, związane z organizacją transportu publicznego, zostało przekazane Metropolii przez miasta i gminy ją tworzące.

Z chwilą gdy Metropolia stała się organizatorem transportu publicznego, uzyskała również 100 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o.o. w Świerklańcu.