Magazyn „W Metropolii”

Magazyn „W Metropolii”

Magazyn informacyjny „W Metropolii” to bezpłatny dwumiesięcznik, wydawany od września 2020 roku. Na stałe wpisał się w cykl działań komunikacyjnych Metropolii, których głównym celem jest promocja i integracja obszaru metropolitalnego oraz budowanie świadomości marki terytorialnej.

Zadaniem publikacji jest pokazanie czytelnikom – mieszkańcom GZM – czym jest instytucja Metropolii, jak funkcjonuje, jakie są jej cele i plany rozwoju oraz w jaki sposób realizowane są jej kluczowe projekty. Pismo promuje ideę samorządowej współpracy, pokazuje zachodzące wewnątrz procesy, opisuje bieżące wydarzenia.

Przekaz kierowany jest do szerokiej grupy mieszkańców – także tych, którzy nie znajdują się w kręgu odbiorców informacji przekazywanych za pośrednictwem mediów społecznościowych. W wersji drukowanej magazyn ukazuje się jako insert w dwóch gazetach regionalnych „Dzienniku Zachodnim” i „Gazecie Wyborczej” oraz kolportowany jest bezpośrednio przez gminy wchodzące w skład Metropolii.Wydawca
Urząd Metropolitalny
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice
ISSN: 2719-6224
tel. 32 718 07 64
e-mail: redakcja@metropoliagzm.pl

Redaktor naczelna
Martyna Starc-Jażdzyk

W Metropolii nr 4 kwiecień/maj 2021

W numerze m. in.:

Rozmowa z JM Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Szczepańskim

Za wcześnie na rewolucję, choć wszystko wokół nas przyśpiesza

Przyroda wraca po swoje. Niech się rozgości

W Metropolii nr 3 luty/marzec 2021

W Metropolii nr 2  grudzień/styczeń 2020

W Metropolii nr 1 wrzesień 2020