Z piosenką do wolności

Jeszcze do 26 października można zgłosić się do udziału w Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej  „Z piosenką do wolności”. W tym roku, z powodu stanu epidemii, koncert finałowy, który zaplanowano 4 listopada oraz przesłuchania pomiędzy 27 a 29 października odbędą się w formie elektronicznej.

– Niestety w tym roku konkurs „Z piosenką do wolności” będzie zupełnie inny niż dotychczas. Zmusiła nas do tego sytuacja związana z epidemią koronawirusa – zaznacza Katarzyna Furmaniuk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej. – Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko tak jak co roku będzie cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży z Rudy Śląskiej oraz innych miast, a w przyszłym roku już wszyscy razem spotkamy się na deskach naszego Miejskiego Centrum Kultury – dodaje.

Tegoroczny konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów 100-lecia Powstań Śląskich, a jego celem jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej.

Zgłoszenia solistów, zespołów wokalnych oraz grup wokalno–instrumentalnych (składających się maksymalnie z 5 osób) można przesyłać do 26 października na adres e-mail: sekretariat@mckrudasl.pl. Zgłoszenie polega na przesłaniu: wypełnionej karty, którą można pobrać na stronie: www.mckrudasl.pl, zdjęcia uczestnika oraz nagranego filmiku z prezentacją utworu. Trzeba jednak pamiętać, że nagranie nie może podlegać obróbce studyjnej. Organizatorzy zachęcają również  do przesyłania materiałów zgłoszeniowych za pomocą darmowej platformy www.wetransfer.com. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 30 października br.

W konkursie „Z piosenką do wolności” może wziąć udział młodzież w wieku od 13 do 26 lat, która śpiewaniem zajmuje się wyłącznie amatorsko. Uczestnicy wyłonieni w trakcie eliminacji on-line, dopuszczeni do finału , wykonają jeden utwór o charakterze patriotycznym, a czas występu nie może przekraczać 10 minut. Prezentowany utwór musi być zaśpiewany w języku polskim oraz mieć podkład muzyczny  z towarzyszeniem akompaniamentu lub a cappella.

– Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. To znakomita możliwość, żeby popisać się swoim talentem, zdobyć nowe umiejętności, a także wzmocnić pewność siebie. Czekamy na zgłoszenia! – mówi Patrycja Ryguła–Mańka z rudzkiego MCK-u.

Zmagania uczestników konkursu zostaną ocenione przez jury, które zwróci uwagę na: dobór repertuaru, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny, a także innowacje artystyczne użyte w utworze oraz muzykalność i warunki głosowe młodych wokalistów. Prezentacja finalistów odbędzie się online 4 listopada br. o godz. 17:00 na stronie organizatora konkursu.

W tym roku konkurs odbędzie się po raz trzeci. Pierwsza edycja miała miejsce w 2018 roku i wzięło w niej udział 250 osób. Z kolei rok później, w 2019,  swoim muzycznym talentem popisało się 330 osób. Młodzi muzycy występowali solo oraz zespołowo.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.mckrudasl.pl

Źródło: UM Ruda Śląska
Obchody Święta Niepodległości połączone z promocją numizmatu

W Piekarach Śląskich zorganizowane zostały uroczyste obchody związane ze 101 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji na terenie miasta odbywały się uroczystości z udziałem władz miasta.

Uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się pod pomnikiem “Ku czci poległych o wolność i demokrację w latach II Wojny Światowej” w Parku Trzech Bohaterów w Brzozowicach-Kamieniu. W miejscu tym władze miasta, radni Rady Miasta, przedstawiciele piekarskich służb mundurowych, szkół, spółek, stowarzyszeń oraz instytucji miejskich złożyli pamiątkowe wiązanki kwiatów, by oddać hołd żołnierzom poległym w walce o wolną Polskę. Następnie piekarzanie oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Mszy Świętej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej koncelebrowanej w intencji Ojczyzny i mieszkańców Piekar Śląskich z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu, Orkiestry Wojskowej z Bytomia oraz chóru Polonia-Harmonia.

Po uroczystej mszy zebrani
przemaszerowali pod pomnik “Ku czci poległych w walkach o społeczne i
narodowe wyzwolenie” w Parku Wolności w Szarleju. Oficjalnej części
obchodów towarzyszyła wojskowa asysta honorowa 34. Śląskiego Dywizjonu
Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Orkiestra Wojskowa z
Bytomia. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego
przemówienie okolicznościowe wygłosiła Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Sława Umińska-Duraj.

-Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mamy już za sobą. Jednak tu, w Piekarach, na Górnym Śląsku, uczestnicząc w jubileuszowym Roku Powstań Śląskich wciąż pozostajemy w podniosłym nastroju i trwamy w atmosferze święta. Nasza obecność na dzisiejszej uroczystości dowodzi, że odczuwamy silną więź ze swą historią. Wystarczy tylko spojrzeć na mapę naszych – piekarskich – miejsc pamięci. Oczywistym obowiązkiem jest ową pamięć pielęgnować. Dlatego przecież park, w którym się znajdujemy, nazwaliśmy Parkiem Wolności. Dlatego rokrocznie gromadzimy się pod tym pomnikiem. Dlatego składamy kwiaty w Parku Trzech Bohaterów, wspominając tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a zwłaszcza straconych harcerzy. Upamiętniliśmy pomnikiem naszego Śląskiego Wernyhorę, Wawrzyńca Hajdę. Apel pamięci, który za chwilę wybrzmi przywoła śląskich bohaterów wolności-mówiła w trakcie swojego przemówienia Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. W tym roku nie zabrakło wielu nawiązań do symbolu miasta – Kopca Wyzwolenia, bo właśnie on znajduje się na okolicznościowej monecie, która trafiła do obiegu 7 listopada, a dziś – w Święto Niepodległości – promowana była w naszym mieście. -Dziś chciałabym zwrócić Państwa uwagę na miejsce szczególne: Kopiec Wyzwolenia. Góruje on nad okolicą niczym dumny kurhan dawnych wojowników. Do głębi przeniknięty jest symboliką, upamiętniając zarazem przemarsz husarii Jana III Sobieskiego w drodze po wiktorię wiedeńską, powstania śląskie oraz wkroczenie wojsk polskich na Górny Śląsk w 1922 roku. Tak jak piekarska bazylika, Kopiec stanowi wspólne dzieło wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich. Ale i więcej nawet, bo jego idea przekroczyła daleko granice naszego lokalnego świata. Świadczy o tym najlepiej Złota Księga – swoisty pamiętnik budowy, zawierający wpisy wielkiej rzeszy osób, zaangażowanych w pracę przy jego powstaniu. Spośród tych licznych budowniczych wymienić wypada największych entuzjastów, którzy podjęli ideę Wawrzyńca Hajdy: powstańców śląskich, wiernych obrońców swej ojcowizny. Dodajmy jeszcze, że Kopiec usypany został z ziemi, pochodzącej ze wszystkich stron Polski, z ziemi uświęconej krwią bohaterów, z najważniejszych mogił i pomników chwały naszego narodu. Polityka pamięci staje się solidnym fundamentem dalszego rozwoju. Cieszę się zatem, że w Roku Powstań Śląskich doczekaliśmy się odsłonięcia w Warszawie pomnika wielkiego Ślązaka, Wojciecha Korfantego, będącego także, jak wiemy, gorącym orędownikiem budowy naszego Kopca. Jednocześnie Narodowy Bank Polski wydał monetę okolicznościową z wizerunkiem Kopca Wyzwolenia. Niechaj przypomina nam ona, że, jak napisano w Akcie erekcyjnym monumentu, Kopiec ten stanowi pracę ludu śląskiego i przekazuje tradycję bohaterskich powstań śląskich-dodała Prezydent, kontynuując przemowę. Po tym, jak wybrzmiały słowa Prezydent Miasta, odczytany został apel pamięci. Odczytał go porucznik Adam Kasza z 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, po czym rozległa się salwa honorowa. Następnie przystąpiono do składania kwiatów pod pomnikiem poświęconym bohaterom, którzy poświęcili swe życie, walcząc o ojczyznę. Dzisiejsze uroczystości zakończyły się w Miejskim Domu Kultury, gdzie odbyło się uroczyste przekazanie monety z wizerunkiem Kopca Wyzwolenia, którą na ręce Prezydent Piekar Śląskich Sławy Umińskiej-Duraj złożył Grzegorz Bomba, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach, któremu towarzyszył zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Katowicach Mariusz Siembiga. Po uroczystości tej nastąpił występ duetu smyczkowego Queens od Violin, który przedstawił znane i lubiane utwory muzyczne z różnych epok.
Święto Niepodległości w Katowicach. Cieszymy się z wolności

Defilada, pokazy sprzętu wojskowego, złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających drogę do niepodległości oraz msza święta w intencji Ojczyzny to główne akcenty wojewódzkich obchodów Święta Niepodległości w Katowicach

Wydarzenia
rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Śląskich oraz
Wojciecha Korfantego. W Archikatedrze Chrystusa Króla odbyła się msza święta,
celebrowana przez metropolitę katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca.

Główne uroczystości odbywały się na Placu Bolesława Chrobrego w Katowicach. Przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, politycy, służby mundurowe, środowiska kombatanckie oraz młodzież złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyła się defilada. Na placu Sejmu Śląskiego służby mundurowe, m.in. wojsko, policja, straż pożarna przygotowały pokaz sprzętu.

Podczas uroczystości Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię reprezentował przewodniczący Zarządu Kazimierz Karolczak.

Foto: GZM/ Daniel Kopciuch
Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada br. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości.

Na placu Letochów zgromadzili się przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe, delegacje szkół, organizacji pozarządowych, służb mundurowych, zakładów pracy oraz mieszkańcy. Po uroczystym odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Państwowego oraz Hejnału Miasta, w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej parafii św. Wojciecha oraz chóru uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4, nastąpiło wystawienie posterunku honorowego pod pomnikiem. Wartę wystawili żołnierze 330. Kompanii Radiotechnicznej Sił Powietrznych z Radzionkowa, członkowie 17. Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej oraz 10. Drużyna Harcerska „Kierunek”.

Obchody wzbogacił wiersz Tadeusza Kubiaka pt. „Tu wszędzie Polska” oraz taniec z biało – czerwonymi wstęgami przygotowane przez uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego Radzionków. Podczas uroczystości złożono pod Pomnikiem Powstańców Śląskich wiązanki kwiatów, a na zakończenie w krótkim występie muzycznym zaprezentowały się Parafialna Orkiestra Dęta parafii św. Wojciecha, chór ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nr 4.
Na Śląsku przed stu laty

Koncert piosenek z lat 20. i 30. ubiegłego wieku oraz pokazy filmowe z muzyką na żywo – to wydarzenia, które odbędą się 18 listopada w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty oraz 19 listopada w kinie „Patria” z okazji Święta Niepodległości. Na podróż w czasie na Śląsk przed stu laty zaprasza Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

– Odzyskanie przez Polskę niepodległości to niezwykle ważny element historii naszego kraju i dlatego chcemy ją wspólnie świętować – podkreśla Tomasz Bartniczak, prezes Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI. – Postanowiliśmy zorganizować wydarzenia, które nawiązują do tamtego czasu, a przede wszystkim udać się w podróż do przeszłości – na Śląsk i zobaczyć, jaki był on przed stu laty, kiedy Polska walczyła o swoją niepodległość – dodaje.

W pierwszym dniu wspólnego świętowania, czyli w poniedziałek (18 listopada) o godz. 18:00 w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty odbędzie się koncert „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”.

– W tym dniu będzie można posłuchać naszego miejscowego jazzowo-folkowo-popowego bandu „Fryna”. Zespół specjalnie na tę okazję przygotuje własne aranżacje piosenek z lat 20. i 30. XX wieku – mówi Tomasz Bartniczak. – Warto też dodać, że w trakcie koncertu będziemy prezentować przedwojenne zdjęcia z terenu Rudy Śląskiej. Dodatkowo na ekranie pojawią się teksty piosenek, aby zachęcić uczestników do wspólnego śpiewania – dodaje.

Z kolei we wtorek (19 listopada) o godz. 10:00 i 18:30 w kinie „Patria” rudzianie będą mieli okazję zobaczyć niemy film w reżyserii Antoniego Bednarczyka „Dla Ciebie Polsko” z 1920 roku, który opowiada historię miłości w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Dodatkowym atutem pokazu będzie muzyka na żywo w wykonaniu zespołu „Nigdy Nie Byliśmy na Księżycu”.

– Planujemy pokaz o godz. 10:00 dla uczniów szkół średnich, natomiast o godz. 18:30 zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć ten film. Oba seanse będą poprzedzone aktywną lekcją historyczną prowadzoną przez dra Adama Pisarka z Uniwersytetu Śląskiego. Publiczność będzie też miała możliwość zapoznania się z historią rudzkiego kina „Patria”, którego początki sięgają 1937 roku, a obecna właścicielka jest wnuczką Jana Jasiulka – założyciela kina, powstańca i przedsiębiorcy – zaznacza Bartniczak.

Wstęp na koncert oraz pokaz filmu jest wolny. Wejściówki na koncert można odebrać od wtorku (12 listopada) w kasie MCK-u w godz. 15:00 – 18:00 (poza weekendem). Z kolei wejściówki na film można odebrać także od wtorku (12 listopada) w godz. 17:00 – 20:00 w kinie Patria (także w weekend).

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Głównym celem tego programu jest włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych miejsc kraju prowadzącymi do niepodległości.
Teledysk uczniów na 101 rocznicę odzyskania niepodległości

101 lat polskiej muzyki na 101 lat niepodległości. Uczniowie z Dąbrowy znowu zachwycają!

Uczniowie z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie przygotowali wspaniały projekt muzyczno-historyczny „101 lat polskiej muzyki na 101 lat Niepodległości”.

W naszym mieście mamy naprawdę utalentowaną młodzież, która zachwyca swoimi inicjatywami. Happy Choir Skłodowska nagrała ten utwór, aby upamiętnić historię niepodległej Polski. Młodzież z Dąbrowy Górniczej ma na swoim koncie wiele realizacji, które zachwyciły nie tylko mieszkańców. Happy Choir Skłodowska weźmie udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w Gdańsku.
Zobaczcie teledysk naszej młodzieży i posłuchajcie utworu!
Schron w Miechowicach czeka na miłośników historii

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada będzie można odwiedzić podziemny przeciwlotniczy schron w Bytomiu-Miechowicach. Znajdujące się w nim wystawy poświęcone m.in.: tragicznym wydarzeniom w Miechowicach związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku, są doskonałą lekcją historii. Zapraszamy od 11.00 do 17.00.

Schron w Miechowicach dla pasjonatów historii i militariów to jedna z największych atrakcji w regionie. Dzięki wsparciu władz miasta najpierw zakupiono sprzęt audiowizualny, który przekazano w użyczenie Stowarzyszeniu Pro Fortalicium, a dzięki kolejnej inicjatywie miasta powstało nagranie prezentujące walki o Miechowice w języku niemieckim i angielskim. Wersje niemiecko – i angielskojęzyczna nagrania powstały ze względu na duże zainteresowanie schronem turystów z zagranicy. Podziemny obiekt w Miechowicach odwiedzili już turyści z: Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Holandii, Grecji, Wielkiej Brytanii, a nawet Chin, Stanów Zjednoczonych oraz Bangladeszu.

Warto podkreślić, że od chwili otwarcia podziemnego przeciwlotniczego schronu w Bytomiu-Miechowicach odwiedziło go już kilkanaście tysięcy turystów. Znajdujące się w nim wystawy poświęcone m.in.: Tragedii Miechowickiej, Tragedii Górnośląskiej, a także ukazujące walki o Górny Śląsk, a przede wszystkim Miechowice w 1945 roku, stanowią ważne źródło wiedzy historycznej dla odwiedzających to miejsce mieszkańców Śląska i turystów spoza regionu.

Zapraszamy do odwiedzenia schronu, który znajduje się w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Kasztanowej /podwórko byłego Gimnazjum nr 13/. 11 listopada podziemny schron w Bytomiu-Miechowicach będzie można zwiedzać od 11.00 do 17.00. Wstęp wolny!

Przeciwlotniczy schron w Bytomiu – Miechowicach liczy około 100 metrów długości, jednak na razie udostępniony zwiedzającym jest 50-metrowy odcinek. Schron prawdopodobnie powstał w latach II wojny światowej, między 1942 a 1944 roku i mógł pomieścić około 250 osób. Dość ciekawa jest jego budowa. Dolna część schronu zbudowana jest z betonowych bloków, a częściowo z cegły. Górna z żelbetonowych bloków w kształcie łuku. Do dzisiaj zachowały się także oryginalne wywietrzniki, dzięki którym do wnętrza schronu dopływało świeże powietrze.

W podziemnym obiekcie, dzięki staraniom członków Stowarzyszenia Pro Fortalicium, powstała Izba Pamięci, która poświęcona jest styczniowi 1945 roku. Zaprezentowane zostały w niej zdjęcia i multimedialna prezentacja upamiętniające wydarzenia ze stycznia 1945 roku. Wówczas na terenie Miechowic wkraczający żołnierze Armii Czerwonej dopuścili się morderstw, rabunków, gwałtów. Wśród zamordowanych był ksiądz Jan Frenzel, który został uprowadzony z jednego z domów przy obecnej ul. Styczyńskiego i po wielogodzinnych torturach zamordowany w sąsiednich Stolarzowicach.
Biało-czerwona impreza biegowa

Rudzianie aktywnie będą świętować 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada w lasach halembskich, przy Szkole Podstawowej Sportowej nr 15, zostaną zorganizowane XXVI Biegi Niepodległości. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcają biegaczy wraz z rodzinami, sympatyków sportu i aktywności fizycznej, a także kibiców.

Dodatkowo włączając się w ogólnopolską akcję „Niepodległa do hymnu”, punktualnie o godz. 12:00 przez wszystkich uczestników wydarzenia zostanie odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego przy akompaniamencie orkiestry dętej KWK „Halemba” pod dyrekcją Piotra Szczygioła. Zaraz potem wystartuje bieg główny na dystansie 12 km.

Uczestnicy biegu głównego podzieleni zostaną na siedem kategorii, w zależności od płci i wieku. Najmłodsi zawodnicy powinni mieć skończone 16 lat. Do udziału zapisać się będzie można na miejscu. Wpisowe w dniu zawodów będzie wynosiło 40 zł. Limit uczestników to 400 osób.

Ograniczenia wiekowe i wpisowe nie dotyczą biegu rekreacyjnego, który odbędzie się na dystansie 4 km. Wystartuje on o godz. 11:00. O tej porze na trasę wyruszą też amatorzy nordic walking. Udział w tej części rywalizacji będzie bezpłatny.

Do udziału w obydwu startach zapisać się będzie można na miejscu w godzinach od 9:00 do 10:30. Osoby do lat 18 muszą przedłożyć przy zapisach oświadczenie rodziców lub opiekunów o zgodzie na udział w biegu. O godz. 13:30 odbędzie się dekoracja najlepszych uczestników oraz rozdanie nagród w konkursie, w którym do wygrania będzie 100 nagród rzeczowych, w tym 2 rowery.

Organizatorzy, czyli Miasto Ruda Śląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz TKKF „Jastrząb” zachęcają, by oprócz obowiązkowego stroju sportowego założyć na siebie ubrania oraz dodatki w kolorze białym oraz czerwonym. Więcej informacji oraz regulamin zawodów znajdują się na stronie http://www.mosir.rsl.pl/.

Po raz pierwszy bieg z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Rudzie Śląskiej został zorganizowany w 1994 r. Jego inicjatorem był Henryk Kopeć, medalista Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, zawodnik, a później trener i kierownik sekcji lekkiej atletyki w KS „Pogoń” Ruda Śląska.

11 listopada władze miasta zaprasza na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śląskiej, która zostanie odprawiona o godz. 10:00 w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej – Goduli.

– Dzień 11 listopada to najlepszy czas, by na chwilę zatrzymać się i znaleźć czas na refleksję. Rozejrzyjmy się wokół i doceńmy to, co mamy – niepodległą Ojczyznę – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Swój szacunek dla jej obrońców oraz radość z wolności okażmy poprzez wywieszenie biało–czerwonej flagi czy też przypięcie do piersi kokardy w barwach narodowych. Niech to będzie święto każdego z nas – dodaje.
Koncert i wernisaż – 11 listopada w Zbrosławicach

11 listopada, w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, zachęcamy do spędzenia w sposób nieszablonowy. Tego dnia w Gminnej Bibliotece w Zbrosławicach zawita obdarzony znakomitym głosem pieśniarz Jarosław Chojnacki, odbędzie się wernisaż prac Jerzego Woźniaka a także swoje umiejętności zaprezentują młodzi artyści Małej Akademii Muzyki Michała Malickiego.

Jarosław Chojnacki to uznana marka na polskiej scenie poezji
śpiewanej. Swą działalność muzyczną rozpoczął na przełomie lat 80-tych i
90-tych. Od tamtej pory brał udział i został laureatem kilkunastu
konkursów i festiwali piosenki literackiej. Swoją twórczością, ekspresją
sceniczną, barwą głosu, stylem śpiewania i gry na gitarze przekonał
krytykę, która uznała go za jednego z najlepszych polskich wokalistów i
interpretatorów.

Wcześniej, o godz. 15:30 zapraszamy na wernisaż prac Jerzego Woźniaka
– artysty – malarza z Ptakowic, który zaprezentuje wystawę pn. „
Nadzieja – przez spojrzenie w siebie”.

Na scenie, o godz. 16:00 pokaz swoich umiejętności dadzą młodzi adepci akademii prowadzonej przez Michała Malickiego.

11 listopada spotkajmy się w Gminnej Bibliotece w Zbrosławicach!
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Obchody Święta Niepodległości oraz odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich

Rok stulecia Powstań Śląskich jest dla Bierunia rokiem wyjątkowym, w którym systematycznie, przy rozmaitych okazjach miasto stara się upamiętniać bohaterskie zrywy śląskich powstańców oraz wyrażać wdzięczność za wkład poprzednich pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Miasto Bieruń świętuje w tym roku na wiele sposobów! W lipcu odbył się Bieruński Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Śląskich zorganizowany przez BOSiR, a w sierpniu wystawa „Mieszkańcy Bierunia na początku XX w. w fotografii ks. Mateusza Bieloka” zorganizowana przez Muzeum Miejskie w Bieruniu. Były też uroczystości 3-majowe przy Pomnikach Powstańców Śląskich zorganizowane przez BOK oraz obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego.

W Roku Powstań Śląskich miasto pragnie również w sposób wyjątkowy obchodzić Święto Niepodległości. Z radością i dumą informuje, że 11 listopada nastąpi oficjalne otwarcie zrewitalizowanego skweru na terenie historycznej Hamrowizny. Dodać należy, że na najbliższej Sesji Rady Miejskiej, 31 października Radni podejmować będą uchwałę o nazwaniu go „Skwerem Powstańców Śląskich”. 

Ponadto w Święto Niepodległości odsłonięty zostanie i poświęcony nowy Pomnik Powstańców Śląskich, który jest rekonstrukcją przedwojennego pomnika, według projektu Romana Nygi. Będzie on usytuowany na zrewitalizowanym skwerze. 

Bieruński Ośrodek Kultury przygotował dodatkową niespodziankę. 11 listopada, o godzinie 15.30 (zaraz po uroczystościach przy Pomniku Powstań Śląskich), w RCKG „Remiza” wystawiony zostanie spektakl Teatru dla Dorosłych pt.: „Wojna nasza ostatnia”. Bilety czekają do odebrania w placówkach BOK.

Zdjęcie pochodzi z lat ’20. Tak wyglądał przedwojenny pomnik.