1

Do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 13 projektów

13 propozycji wpłynęło do Urzędu Miejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2022. Do końca lipca potrwa weryfikacja wniosków i ustalanie listy projektów do głosowania. Sierpień będzie miesiącem na składanie ewentualnych odwołań. Głosowanie potrwa od 1 do 15 września br.

 

Przypomnijmy, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowskie Góry 2022 do rozdysponowania jest 600 tys. zł. Pulę tę podzielono na 4 części. Pierwsza z nich to pieniądze na zadania ogólnomiejskie – w tej kategorii napłynęło do nas 6 projektów. Pozostałe pule przeznaczono na grupy dzielnic.

Niestety nie otrzymaliśmy żadnego pomysłu do realizacji w ramach puli przeznaczonej na zadania w dzielnicy Śródmieście Centrum. W drugiej grupie dzielnic (Opatowice, Repty Śląskie, Stare Tarnowice, Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne) złożono 2 pomysły. W grupie trzeciej (Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, Lasowice, Osada Jana) przygotowano 5 projektów. 

Planowany harmonogram przyszłych działań wygląda następująco:

 • 01.07.2021 – 31.07.2021 – weryfikacja wniosków i ustalenie listy projektów do głosowania 
 • 01.08.2021 – 21.08.2021 – procedura odwoławcza 
 • 01.09.2021 – 15.09.2021 – głosowanie 
 • Do 30.09.2021 – wyniki głosowania 

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Trwa ósma edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Do 21 lipca br. mieszkańcy Zabrza mogą składać wnioski w ramach ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego. Miasto przeznaczyło na ten cel 5 mln 725 tys. zł.

W ramach dotychczasowych siedmiu odsłon Budżetu Obywatelskiego zabrzanie złożyli ponad 650 wniosków. Po oddaniu ponad 160 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeni ostatnich lat do realizacji wybrane zostały 133 zadania. Większość z nich została już wykonana i służy mieszkańcom. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2021 ponad 28 mln zł.

W tym roku, pomimo negatywnych skutków pandemii, Zabrze zwiększyło pulę środków na realizację zadań inwestycyjnych, które zostaną zaproponowane a następnie wybrane przez mieszkańców. Kwota 5 725 000 zł zostanie podzielona na 18 puli dzielnicowych oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Więcej informacji o ósmej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Wnioski można składać do 22 lipca. Początek głosowania nastąpi 7 października, a jego wyniki poznamy 29 października. Szczegółowy terminarz ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego:

Wyszczególnienie Data
Rozpoczęcie składania wniosków 21 czerwca
Zakończenie składania wniosków 22 lipca
Zakończenie wstępnej weryfikacji 14 września
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania 21 września
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań) 1 października
Początek głosowania 7 października
Koniec głosowania 22 października
Ogłoszenie wyników głosowania 29 października
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2022 r. wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)

Źródło: UM Zabrze
5 lipca rusza zgłaszanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego

Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 244 460 zł. Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze! Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Twojej gminy. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2022 roku?

Nie byłoby budżetu obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec jest bardzo proste. Jak to zrobić? O tym dowiemy się klikając tutaj.

Składanie propozycji projektów do budżetu obywatelskiego będzie możliwe od 5 lipca br. i potrwa do 26 lipca 2021 r. Kolejnym krokiem będzie weryfikacja projektów, następnie ogłoszenie projektów możliwych do realizacji i przeznaczonych do głosowania. Głosowanie potrwa od 1 do 16 września 2021 r. Ogłoszenie listy zwycięskich projektów nastąpi do 7 października 2021 r.

Ruszyła nowa strona Budżetu Obywatelskiego Gminy Świerklaniec: (link) swierklaniec.budzet-obywatelski.org. Znajdziemy na niej wszystkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszania projektów, głosowania oraz wyników.

Źródło: UG Świerklaniec
Rudzianie złożyli projekty do budżetu obywatelskiego 2022

Do budżetu obywatelskiego na 2022 rok rudzianie zgłosili 51 zadań, w tym 14 dużych i 37 małych. 30 lipca dowiemy się, które z projektów spełniają wymogi uchwały Rady Miasta i zostaną zakwalifikowane do wrześniowego głosowania. Jednocześnie ogłaszane są kolejne postępowania na wyłonienie wykonawców inwestycji z budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

– Chociaż od kilku lat można zgłaszać także tzw. projekty miękkie, np. działania z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych czy sportowych, to zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się projekty twarde, czyli inwestycje, których tym razem dotyczy 50 propozycji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszystkim wnioskodawcom dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie projektów – dodaje.

Po raz kolejny zdecydowana większość zgłaszających projekty skorzystała z platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org. W ten sposób wpłynęło 38 wniosków, natomiast formę papierową wybrano w 13 przypadkach. Najwięcej projektów – 7 – dotyczy dzielnicy Godula. Pozostałe wnioski to Bielszowice (6), Halemba (6), Ruda (6), Bykowina (5), Kochłowice (5), Orzegów (5), Wirek (5), Nowy Bytom (3), Czarny Las (1). Jeden projekt dotyczy całego miasta, a jeden miałby zostać zrealizowany w obiektach zlokalizowanych w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Kochłowice, Nowy Bytom, Orzegów i Ruda.

14 propozycji mieszkańcy określili jako projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 290 tys. zł) , a 37 jako małe (z kosztem realizacji do 290 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych.

Złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z zapisami uchwały Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Propozycje do budżetu obywatelskiego muszą obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne. Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego będzie weryfikować wnioski do 28 lipca br., a publikacja wykazów projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania nastąpi 30 lipca. Wnioskodawcy będą mieli 5 dni roboczych od ogłoszenia wykazu na ewentualne odwołanie się od decyzji komisji weryfikacyjnej. Ostateczną decyzję podejmie wówczas prezydent miasta po zapoznaniu się z treścią odwołania i opinią zespołu ds. budżetu obywatelskiego. W przypadku uznania odwołania za zasadne wykaz zostanie zaktualizowany.

Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie od 6 do 12 września, za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. – Do realizacji zostaną wybrane zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23 września.

Przypomnijmy, że do budżetu obywatelskiego na 2021 rok rudzianie wybrali 13 zadań. W ostatnich tygodniach zostały ogłoszone postępowania na wyłonienie wykonawców budowy: boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej, placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, piramidy linowej i innych atrakcji na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, sensorycznego placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21, multifunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 21, placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 i strefy relaksu na osiedlu Ficinus, a także modernizacji boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6. W trakcie produkcji są już natomiast kosze do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne, które staną w poszczególnych dzielnicach. Poza tym wykonano już dokumentację ścieżki edukacyjnej w Dolinie Kochłówki oraz Street Workout Parku w Bielszowicach. Ponadto przygotowywane jest postępowanie na wyłonienie wykonawcy rozbudowy terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica.

W tym roku powstanie również tężnia solankowa przy ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina, czyli projekt wybrany do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, którego nie udało się wówczas zrealizować. Wykonawca tej inwestycji został już wyłoniony. Wartość zadania to prawie 700 tys. zł, większość tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to dziewiąta tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, w 2020 roku – 3 994 000 zł, a w 2021 roku – 4 122 640 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 8,6 tys.

Źródło: UM Ruda Śląska
Budżet Obywatelski 2022 – weryfikacja zakończona

Aż 29 wniosków zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego przeszło pozytywną ocenę zespołu opiniującego i zostanie poddanych pod elektroniczne głosowanie mieszkańców w dniach 23.08 – 12.09 br. Te z nich, które uzyskają najwięcej głosów, wzbogacą naszą przestrzeń publiczną już w przyszłym roku.

 1. Przebudowa strefy wejścia wraz z montażem wrzutni książek w 3 filiach bibliotecznych
 2. Wykonanie miejsc postojowych przy budynku położonym przy ul. Budryka 8 w Siemianowicach Śląskich
 3. Utwardzenie terenu wokół budynku przy ul. Bytomskiej 5, 5A w Siemianowicach Śląskich
 4. Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim
 5. Zakup i montaż stacjonarnych urządzeń do pomiaru jakości powietrza
 6. Wymiana nawierzchni drogi przy ulicy Michałkowickiej 34 abc i ulicy Granitowej wraz z wymianą krawężników drogowych
 7. Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego
 8. Budowa samoobsługowej toalety przy Stawie Rzęsa
 9. Budowa samoobsługowej toalety przy ulicy Śląskiej
 10. Budowa miniparku na rogu ul. Rzepusa i Waloszka
 11. Zagospodarowanie terenu przy Kompleksie Sportowym „Michał” w Michałkowicach, przy ul. Elizy Orzeszkowej
 12. Budowa wielofunkcyjnego urządzenia do treningów w plenerze COMBO OCR PRO 4.5X9 V2 w Parku Pszczelnik
 13. Miasteczko Ruchu Drogowego, Gry uliczne, Wyzwolenia 1-3, Modernizacja placu zabaw ul Stawowa 4-6, Parking ul. Wyzwolenia 3,5,7
 14. Minipark ze ścieżką spacerowo-biegową w północnej części Michałkowic
 15. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śl. ul. Gansińca 8 obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji
 16. Wspólny projekt SP11 oraz SP5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni – ul. Słowackiego, plac zabaw – ul. Michałkowicka, parking – ul. Gansińca/Michałkowicka)
 17. Budki lęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich
 18. Zmieniamy Węzłowiec i Tuwim
 19. WYBIERAM MICHAŁKOWICE. Budowa skweru do wypoczynku przy ul. Przyjaźni 26/Kościelna 34. Utworzenie boiska dla dzieci przy ul. Emilii Plater 9 / Obrońców Warszawy 9 i doposażenie placu zabaw przy ul. Przyjaźni 10
 20. Sportowy Plac Zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
 21. Park Doświadczeń na terenie Przedszkola nr 18
 22. Wymiana nawierzchni na ul. Szeflera wraz z budową miejsc parkingowych
 23. Remont chodnika po obu stronach ulicy Łukasińskiego od posesji nr 68 do posesji nr 44
 24. Modernizacja ogólnodostępnego boiska szkolnego. Boisko Szkolne przy SP 3 – Huta Laura
 25. Droga Marzeń na ulicy Górniczej wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.
 26. Remont jezdni i miejsc postojowych przy przedszkolu miejskim nr 12 w parku „Górnik” w Siemianowicach Śląskich
 27. Bezpieczne Osiedla, Przyjazne Mieszkańcom – Os. Młodych i Bańgów
 28. Siemianowice Śląskie-miejsce z historią, miejsce dla historii
 29. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków dla matek z małymi dziećmi, Osiedle Tuwima ul. Okrężna

Z kolei 6 wniosków nie spełniło wymogów regulaminowych i zostało negatywnie zaopiniowanych, w związku z czym nie znajdą się na liście projektów poddanych pod głosowanie. Jednakże zgodnie z obowiązującą procedurą od decyzji Zespołu, zgłaszającemu projekt, przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, w jeden z wymienionych sposobów:

 • listownie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, z dopiskiem „Budżet Obywatelski na rok 2022”,
 • osobiście w kancelariach podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie: przy ul. Jana Pawła II 10 lub ul. Michałkowickiej 105,
 • elektronicznie za pomocą skanu dokumentu przesłanego na adres: bo@um.siemianowice.pl.

Wszystkim autorom projektów złożonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w ideę budżetu obywatelskiego i w sprawy społeczności lokalnej. A tym, których projekty przeszły pozytywną weryfikację gorąco gratulujemy!

Więcej na stronie www.bo.siemianowice.pl.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie
IV edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych w Tychach mogą zgłaszać swoje projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. To już czwarta edycja tego programu. Każda placówka ma do wydania 10 tysięcy złotych.

Dzięki Młodzieżowemu Budżetowi Obywatelskiemu młodzież może zaangażować się w życie społeczności lokalnej oraz w procesy obywatelskie.

– Budżet Obywatelski uczy współdecydowania i dokonywania wyborów. Młodzież musi zdecydować np.czego brakuje w szkole? co powinno zostać realizowane w pierwszej kolejności w ich placówce?. Jest także okazją do zrealizowania wielu potrzebnych i ważnych dla młodych ludzi projektów. Liczę na kreatywność młodzieży i ciekawe pomysły, które zostaną zrealizowane dzięki zaplanowanym środkom– mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych.

W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego m.in. utworzono szkolną kawiarenkę w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, urządzono na terenie szkoły zielony wertykalny ogród oraz zainstalowano źródełko z wodą pitną w I LO, stworzono miejsce odpoczynku dla uczniów podczas przerw w Technikum nr 2, w Zespole Szkół nr 2 powstał radiowęzeł, a w II LO ze środków z Budżetu Obywatelskiego urządzono  szkolną siłownię.

Zgłoszenia propozycji projektu należy dokonać na aktualnym formularzu, który będzie do pobrania w sekretariacie szkoły, ale także:

– w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/74382 oraz na stronie razemtychy.pl w zakładce Młodzieżowy Budżet Obywatelski – EDYCJA IV.

Formularz wraz z listą osób popierających należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej.

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 uczniów danej szkoły. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem nabór wniosków będzie trwał do 30 września br.

– Weryfikacja projektów będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym dyrekcja danej szkoły dokona weryfikacji złożonych projektów pod względem uznania celowości, zgodności ze statutem szkoły oraz możliwości realizacji. W drugim etapie, Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji szkoły, nauczyciela, przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego, nie będących autorami projektów, dokona weryfikacji projektów pod względem oceny formalnej. Następnie projekty zostaną poddane pod głosowanie – mówi Małgorzata Tomaszewska z Urzędu Miasta w Tychach.

Ważne, by wybrane przez młodzież projekty,  mogły zostać zrealizowane niezależnie od obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, gdyż tegoroczny MBO powinien być zrealizowany w 2021 roku.

Źródło: UM Tychy
Kochłowickie planty miejscem integracji

Planty w dzielnicy Kochłowice wypiękniały. Właśnie zakończyło się zadanie związane z modernizacją skweru przy ul. Do Dworca i ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, które zostało zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej. Inwestycja kosztowała prawie 265 tys. zł.

– Liczę na to, że kochłowickie planty będą nie tylko strefą rekreacji, ale także miejscem integracji mieszkańców, gdzie chętnie będą spędzać wolny czas – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

Alejki szutrowe, którymi do tej pory charakteryzowały się kochłowickie planty, otrzymały nawierzchnię z kostki, a jedna z nich została zamieniona na zieleniec. Warto też dodać, że przy alejkach stanęły nowe ławki, donice i kosze na śmieci, które są jednolite pod względem wyglądu. Co więcej, mieszkańcy Kochłowic będą mogli także grillować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w którym oprócz grilla znalazły się też stoliki.

– To jednak nie wszystko. Na dotychczas niezagospodarowanym fragmencie terenu przy ul. Do Dworca utworzony został specjalny plac do gier ulicznych, w którym można rozwijać swoją sprawność fizyczną i który z pewnością będzie cieszył się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Z kolei rowerzyści, którzy przyjadą na planty, będą mogli skorzystać ze stojaków na rower – zaznacza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Miejsce do grillowania na plantach w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach

Z kolei w części południowej skwer od pasa drogowego oddzielają stylizowane słupki parkingowe z łańcuchem, a parkowe alejki zostały oświetlone oprawami ziemnymi, tak samo jak stutrzydziestoletni buk, który jest pomnikiem przyrody.

Warto dodać, że w ostatnim czasie zrealizowane zostały także cztery sportowo – rekreacyjne inwestycje w ramach rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W ramach tych zadań została rozbudowana została Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, która powstała w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. W tym roku wybudowano tam boisko do siatkówki i skocznię do skoku w dal, a także zainstalowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie kosztowało ponad 175 tys. zł. Nowe atrakcje pojawiły się też w strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej w Bykowinie, rozbudowywanej w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Są to tyrolka, piramida linowa, dwie okrągłe trampoliny ziemne oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych. Koszt prac to ponad 192 tys. zł.

Gotowa jest także siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w Rudzie, gdzie za 125 tys. zł zamontowano pięć stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń, wybudowano chodniki i dojścia oraz wymieniono kamerę monitoringu na lepszą. Z kolei przy Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli nawierzchnia boiska została wymieniona na nową z trawy syntetycznej, co kosztowało prawie 235 tys. zł.

Projekty znajdujące się w realizacji to: skwer przy ul. Solidarności w dzielnicy Halemba, strefa gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek oraz rewitalizacja podwórka przy ul. Husarskiej w dzielnicy Bielszowice. Trwają również intensywne prace na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 w dzielnicy Nowy Bytom.

Przypomnijmy, że wcześniej zakończyły się już trzy inwestycje. Przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów powstało nowe boisko do siatkówki i koszykówki z oświetleniem LED, a inwestycja objęła też piłkochwyty, chodnik, ławki, kosze na śmieci oraz schody terenowe. Przy Szkole Podstawowej nr 23 w dzielnicy Bykowina zmodernizowana została infrastruktura sportowa, na placu apelowym powstała strefa gier, rozbudowany został też monitoring. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 6 w dzielnicy Orzegów zmodernizowane zostało boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wynosiła 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt powyżej 270 tys. zł) i 2 970 000 zł na projekty małe (koszt realizacji do 270 tys. zł).

Źródło: UM Ruda Śląska
Zwycięzcy Climathonu zaprezentowali swoje pomysły miastom i gminom Metropolii

Ogródki deszczowe np. w kształcie plastra miodu; system, który umożliwiłby mieszkańcom bloków wykorzystać deszczówkę do podlewania swoich domowych roślin albo specjalna aplikacja, która poinformowałaby o ryzyku wystąpienia suszy. To zwycięskie pomysły nagrodzone podczas tegorocznej edycji Climathonu, który po raz pierwszy odbył się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Autorzy mieli okazję zaprezentować swoje koncepcje przedstawicielom miast i gmin GZM. Zwycięskie projekty mogą być bowiem ciekawą inspiracją dla projektów zgłaszanych np. w ramach budżetów obywatelskich. 

Climathon, to 24-godzinne wydarzenie organizowane przez europejską organizację EIT Climate-KIC. Zadaniem uczestników jest opracowanie kreatywnych pomysłów związanych z ochroną klimatu, które mogłyby być realizowane przez społeczności lokalne. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 państwach z całego świata, a w tym roku po raz pierwszy gościło w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Uczestnicy zastanawiali się w jaki sposób możemy zapobiec suszy w mieście.

– Climathony to 24-godzinne maratony kreatywności i podczas zorganizowanego przez nas wydarzenia, uczestnicy stworzyli fantastyczną listę inspirujących pomysłów – mówi Damian Kołakowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Środowiska.

– Oczywiście, jedna doba to zbyt mało czasu, żeby opracować te pomysły w formę gotowych projektów, dlatego chcemy dalej wspierać autorów zwycięskich koncepcji, by efekty ich pracy mogły zostać zrealizowane w przyszłości. A to naprawdę świetne pomysły, które nie tylko mogą spełnić swoją misję ekologiczną poprzez ograniczenie zużycia wody i zastąpieniu jej deszczówką, ale mogą pełnić również funkcję integrującą sąsiadów w blokowiskach czy stać się ciekawym rozwiązaniem architektonicznym w przestrzeni naszych miast – dodaje Damian Kołakowski.

Właśnie dlatego, odbyło się tzw. Demo Day, kiedy autorzy zwycięskich koncepcji mogli zaprezentować swoje pomysły wśród przedstawicieli miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prace te mogą być bowiem ciekawą inspiracją dla projektów zgłaszanych np. w ramach budżetów obywatelskich. 

I miejsce: Heksagon. Deszcz między nami

Pierwsze miejsce zajął projekt „Heksagon. Deszcz między nami”, opracowany przez pięć uczestniczek. W jego skład weszły dwie mamy z dwiema swoimi córkami, co jak same przyznały podczas finałowej prezentacji, miało duże znaczenie dla ostatecznego kształtu ich koncepcji.

Panie podkreślały bowiem, że dzięki tej międzypokoleniowej współpracy ich projekt poza funkcją ekologiczną, musiał posiąść walory rekreacyjne i być designarskim rozwiązaniem, które mogłoby uatrakcyjnić np. centra naszych miast.

Głównym założeniem tego projektu to stworzenie ogródków deszczowych. Ich konstrukcja miałaby być sześciobokiem i tym samym przypominać plaster miodu. Pomysł ten można byłoby zrealizować w dwóch wymiarach – tradycyjnie w poziomie, tworząc miejsca do siedzenia wokół pojemnika, gdzie znajdowałby się ogródek albo w pionie, co dałoby znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o rozwinięcie jego funkcji rekreacyjnych, edukacyjnych i społecznych. 

W tym drugim przypadku konstrukcja w kształcie sześcioboku stanowiłaby ramę, w której można byłoby umieść np. huśtawkę, hamak, scenę z widownią. Dzięki jej foremnemu kształtowi, woda deszczowa spływałaby po jej zewnętrznych bokach, nawadniając przestrzeń wokół tej konstrukcji, gdzie rozwinąłby się wspomniany wcześniej ogródek deszczowy. Konstrukcje te mogłyby zostać wykorzystane np. na terenie szkół, co miałoby pozytywny wpływ na poprawę mikroklimatu w tej części miasta.  

II miejsce: Pożytecznik lokalny

To pomysł na wykorzystanie wody deszczowej przez mieszkańców blokowisk i budynków wielokondygnacyjnych, co pozwoliłoby na stworzenie ogródków, gdzie można byłoby uprawiać np. warzywa, owoce lub przyprawy. Ogródki, czyli tytułowe „pożyteczniki”, byłyby niemal samowystarczalne, bo dzięki wykorzystaniu zbiorników retencyjnych i stworzeniu systemu rynien, deszczówka mogłaby być odprowadzana bezpośrednio do nawodnienia ogródka. W jego rejonie mogłyby powstać również poidełka dla pszczół, domki dla dzikich zapylaczy, budki lęgowe i karmniki.

Zaproponowane zostały trzy koncepcje na umieszczenie zbiornika, które można byłoby zamiennie wykorzystywać w zależności od uwarunkowań danego terenu. W pierwszym z wariantów woda byłaby odprowadzona z dachu przez rynny i spływałaby do podziemnego zbiornika, połączonego z kranem, który umożliwiłby pobranie wody do podlania zagospodarowanych ogródków. Druga i trzecia możliwość to wykorzystanie niecki lub zastosowanie zbiornika naziemnego

III miejsce: eco_Struktura

To kompleksowa propozycja na to, w jaki sposób mieszkańcy blokowisk i budynków wielokondygnacyjnych mogliby wykorzystać deszczówkę, do której mieliby dostęp bezpośrednio… ze swoich balkonów.

W pomyśle tym zbiorniki retencyjne znajdowałyby sią na płaskim dachu budynku, a woda w nich zebrana, dzięki sile grawitacji, spływałaby systemem rur umieszczonych wzdłuż elewacji budynku. Rury byłby porośnięte porośnięte bluszczem oraz inną pnącą roślinnością, co dodatkowo mogłoby stać się ciekawą, zieloną ozdobą takiego blokowiska.

Przy balkonach znajdowałyby się kraniki, dzięki którym mieszkańcy mogliby pobierać deszczówkę np. do podlania swoich domowych roślin. Z kolei niewykorzystana przez nich woda, spływałaby na sam dół, nawadniając w ten sposób grunty wokół budynku.

IV miejsce: Wodny zakątek

Z kolei autorzy tej koncepcji, poza stworzeniem systemu nawadniania, zaproponowali wykorzystanie również aplikacji mobilnej, która mogłyby podnosić świadomość mieszkańców w zakresie przeciwdziałania suszy w ich najbliższej okolicy.

Pierwsza część pomysłu to stworzenie zbiornika retencyjnego, dzięki któremu nawadniany byłby znajdujących się jego pobliżu teren, gdzie rozwinęłaby się miododajna roślinność. Poprzez zwiększenie wilgotności w tym rejonie, zbiornik stałby się dodatkowo naturalnym oczyszczaczem powietrza z uciążliwych pyłków, a gdyby w zbiorniku umieść dodatkowo kamienie dolomitowe – woda deszczowa byłaby filtrowana.

Druga część tego projektu, to zaangażowanie społeczności lokalnej w dbanie o łąkę, która rozwinęłaby się wokół zbiornika. W tym celu powstałaby specjalna aplikacja, która wysyłałaby użytkownikom informację o stanie nawodnienia. Gdy będzie ono niebezpiecznie spadać, zostanie opublikowane powiadomienie o konieczności odblokowania pompy ze zbiornika, co pozwoli użyć deszczówki do podlania rozwijającej się roślinności.

Użycie deszczówki to podlewania gruntów, to również realne oszczędności. Dlatego też aplikacja podawałaby również informacje o tym, ile wody zostało zebrane i ile dzięki temu zaoszczędzono pieniędzy. Konkretna ilość wody odpowiadałaby pracy oczyszczalni, uschniętym drzewom lub skutkom lokalnego podtopienia.

Istotnym elementem tego projektu byłby również system nagradzania społeczności lokalnej, dbającej w ten sposób o swoje najbliższe otoczenie – zaoszczędzone pieniądze dzięki retencjonowaniu deszczówki, mogłyby zostać przez nią wykorzystane na organizację np. rodzinnego pikniku czy wystawy edukacyjnej.
Wykonawcy zadań z BO w komplecie

Wszystkie przetargi na projekty w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej zostały już rozstrzygnięte. Jednym z ostatnich było postępowanie dotyczące ścieżki aktywizacyjnej w dzielnicy Bielszowice.

– To trudny rok dla samorządów, ale udało nam się skompletować wykonawców wybranych przez mieszkańców inwestycji. Mam nadzieję, że z realizacja przebiegnie bez przeszkód i przed końcem roku będzie można korzystać ze wszystkich projektów – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
Ścieżka aktywizacyjna przy Szkole Podstawowej nr 13 w dzielnicy Bielszowice to jeden z dwóch projektów dużych, które mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Obecnie na terenie inwestycji znajduje się skwer ze zniszczonymi asfaltobetonowymi alejkami. – Powstaną nowe alejki z kostki, a wzdłuż nich zlokalizowane zostaną zestaw drabinek, linarium, ścieżka balansująca, urządzenia siłowni zewnętrznej oraz pięć stolików do gier – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Od strony osiedla zaprojektowano chodnik łączący nowy obiekt z dojściem do szkoły, wykonane zostaną także nowe zieleńce. Zadanie obejmie również montaż kamer monitoringu. Koszt inwestycji to prawie 360 tys. zł, a ścieżka ma być gotowa w drugiej połowie grudnia.
Ostatni z rozstrzygniętych przetargów dotyczył wymiany ogrodzenia terenu Miejskiego Przedszkola nr 4w dzielnicy Nowy Bytom. Wykonawca głównej części realizowanego tam zadania, którą jest plac zabaw – strefa aktywności ruchowej dla dzieci, został już wcześniej wyłoniony w osobnym postępowaniu.

Trwa realizacja projektu „Linowy zawrót głowy”. W strefie aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej w dzielnicy Bykowina zainstalowane zostaną: tyrolka, piramida linowa, dwie okrągłe trampoliny ziemne oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych. Prace mają się zakończyć w pierwszych dniach listopada, a ich koszt to ponad 192 tys. zł.
Pozostałe projekty, przy których trwają już prace, to: skwer przy ul. Solidarności w dzielnicy Halemba (jedno z dwóch wybranych zadań dużych), siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w dzielnicy Ruda, rozbudowa Halembskiej Strefy Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, rewitalizacja podwórka przy ul. Husarskiej w dzielnicy Bielszowice oraz wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 40 w dzielnicy Ruda.

Plac budowy został również przekazany wykonawcy strefy gier i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 8 w dzielnicy Wirek. Rozstrzygnięty został przetarg na zadanie „Planty Kochłowice 2.0 – miejsce integracji rudzian”.
Przypomnijmy, że trzy inwestycje już się zakończyły. Przy IV Liceum Ogólnokształcącym w dzielnicy Orzegów powstało nowe boisko do siatkówki i koszykówki z oświetleniem LED, a inwestycja objęła też piłkochwyty, chodnik, ławki, kosze na śmieci oraz schody terenowe. Przy Szkole Podstawowej nr 23 w dzielnicy Bykowina zmodernizowana została infrastruktura sportowa, na placu apelowym powstała strefa gier, rozbudowany został też monitoring. Natomiast przy Szkole Podstawowej nr 6 w dzielnicy Orzegów zmodernizowane zostało boisko wielofunkcyjne do siatkówki i badmintona.

Pięć projektów z tegorocznego budżetu obywatelskiego ma szansę na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska 2020. Są to wymienione wyżej zadania zlokalizowane przy Szkołach Podstawowych nr 6, 23, 24 i 40 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym. Łączne dofinansowanie tych inwestycji może wynieść ponad450 tys. zł. Ogłoszenie wyników konkursu spodziewane jest w najbliższych tygodniach.
Znane są już zadania, które rudzianie wybrali do budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Wśród projektów dużych wygrała budowa boisk do piłki nożnej i koszykówki w Halembskiej Strefie Aktywności Fizycznej.
Natomiast wybrane do realizacji zadania małe to: plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27, multifunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 21, modernizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 6, ścieżka edukacyjna w Dolinie Kochłówki, kosze w kształcie serca do zbierania plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne w każdej dzielnicy, piramida linowa i inne nowe atrakcje na placu zabaw przy Rudzkim Miasteczku Ruchu Drogowego, Street Workout Park w Bielszowicach, rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37, sensoryczny plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 47, rozbudowa terenowych tras rowerowych w Parku Strzelnica, strefa relaksu na osiedlu Ficinus oraz plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 21.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2020 r. wynosiła 3 994 000 zł, z czego 1 024 000 zł na projekty duże (koszt powyżej 270 tys. zł) i 2 970 000 zł na projekty małe (koszt realizacji do 270 tys. zł).
Mieszkańcy w głosowaniu wybrali do realizacji 2 zadania duże i 11 zadań małych.

Źródło: UM Ruda Śląska
Nowości na Rzecznej

W październiku zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w dzielnicy Przełajka”.

Inwestycja była zwycięskim projektem Budżetu Obywatelskiego 2019, autorstwa Danuty Indyki, który zakładał m.in. rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Rzecznej na Przełajce. W efekcie teren ten wzbogacił się o dwie drewniane altany z grillami, które letnią porą będą służyły mieszkańcom do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dodatkowo pojawiły się tam urządzenia do kalisteniki, przeznaczone dla miłośników treningu siłowo-wytrzymałościowego, opierającego się na wykorzystaniu masy własnego ciała. Co więcej istniejące boisko wielofunkcyjne zabezpieczono piłkochwytami, a na terenie całej dzielnicy zamontowano dziesięć koszy na psie odchody. Realizacja całości przedsięwzięcia wyniosła 91.622,70 zł.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie, autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Wojciech Mateusiak