1

Budżet partycypacyjny powiatu tarnogórskiego

Nabór wniosków do piątej edycji budżetu partycypacyjnego potrwa do 3 sierpnia. Zarząd Powiatu przeznaczył kwotę w wysokości 400 000 zł i podzielił na dwie pule tj.: 180 000 zł na realizację zwycięskiego projektu z grupy gmin: Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn oraz 220 000 zł na realizację zwycięskiego projektu z grupy gmin: Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice.

Pierwszy krok to pomysł na inwestycje lub działanie w obszarze lokalnym lub powiatowym, pod którym podpisze się 20 osób. Po weryfikacji propozycji, ustaleniu listy i przeprowadzeniu procedury odwoławczej, od 5 do 19 października przeprowadzone zostanie głosowanie społeczne. Na ogłoszenie wyników poczekamy do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl.

Źródło: UG Zbrosławice
Inicjatywa lokalna rozstrzygnięta

7 czerwca podjęto decyzję dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Pomysłodawcy różnych form działania w przestrzeni miejskiej wciąż mogą składać wnioski. Kolejny nabór wniosków zakończy się z dniem 1 września.

Wybrane projekty to: Obchody 60 rocznicy działalności Koła Polskiego Związku Niewidomych w Piekarach Śląskich. Światowy Dzień Niewidomych -5200 zł, malowanie płotu przy Miejskim Przedszkolu nr 13 – 2000 zł, wiata grilowa przy stawie na osiedlu Awaryjnym – 3000 zł, odświeżenie płotu Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 – 2839 zł.

Warto przypomnieć, że w maju zaktualizowaniu uległa procedura dotycząca inicjatyw lokalnych (m.in. zmianie uległ wzór listy poparcia inicjatywy).

Wnioski składa się do Prezydenta Miasta w terminach: do dnia 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia danego roku kalendarzowego. Zatem kolejny termin składania wniosków na realizację inicjatyw lokalnych upływa 1 września br. 

Inicjatywa lokalna, jest nowym sposobem na zaangażowanie mieszkańców miasta. Przypomina nieco prace społeczne. Pomysłodawcy, którzy chcą podjąć działania na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, mogą zgłosić chęć wykonania zaplanowanego przez siebie zadania i porozumieć się z miastem w celu jego realizacji. W maju 2019 r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej.

Źródło: UM Piekary Śląskie
22 czerwca zaczynamy nabór projektów

W tym roku odbędzie się 2. edycja Budżetu Obywatelskiego (ogólnomiejskiego) w naszym mieście. Od 22 czerwca do 5 lipca każdy mieszkaniec naszego miasta będzie mógł zgłosić projekt.

Tegoroczna edycja ze względu na pandemię koronawirusa będzie przeprowadzona na nieco innych zasadach. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, projekty będą składane tylko drogą elektroniczną, za pomocą formularza na stronie internetowej bo.dg.pl. W odróżnieniu od roku poprzedniego zmniejszyła się także liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu. W tym roku zamiast 50 potrzebne będą jedynie 2 podpisy mieszkańców miasta. Więcej o zasadach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego można przeczytać TUTAJ.

Jak zawsze w trakcie trwania naboru projektów możecie liczyć na wsparcie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 będzie można skontaktować się z pracownikami Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, pod nr tel. 518 270 597 i 668 573 952, którzy udzielą państwu wszelkich potrzebnych informacji i pomogą w wypełnieniu formularza elektronicznego.

Oczywiście w razie pytań można kontaktować się także drogą mailową na adres: bo@dg.pl

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Chcesz zmienić swoją okolicę? Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego

Od 17 czerwca można składać projekty do budżetu obywatelskiego Rudy Śląskiej na 2021 rok. Do rozdysponowania jest tym razem ponad 4,1 mln zł. Pomysły na inwestycje lub tzw. „projekty miękkie” można zgłaszać do 26 czerwca w formie papierowej, a do 1 lipca – za pośrednictwem specjalnej platformy elektronicznej.

– W Rudzie Śląskiej nie brakuje ludzi z pomysłami na miasto, a budżet obywatelski to szansa na ich realizację. Mam nadzieję, że mimo uciążliwości związanych z trwającą epidemią i tym razem rudzianie znajdą czas na przygotowanie wniosków. Dotychczas dominowały projekty związane ze sportem i rekreacją. Zobaczymy, czy podobnie będzie w tym roku – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Pula środków na rudzki budżet obywatelski w 2021 r. wyniesie 4 122 640 zł, z czego 1 042 640 zł na projekty duże (koszt realizacji zadania wynosi więcej niż 280 tys. zł), a 3 080 000 zł na projekty małe (z kosztem realizacji do 280 tys. zł). Co istotne, jeśli w wyniku weryfikacji koszt zadania zgłoszonego jako małe przekroczy limit, to zostanie ono automatycznie zakwalifikowane do zadań dużych. Zgłaszanie zadań jest możliwe od 17 czerwca br. i potrwa do 26 czerwca w przypadku wniosków papierowych, a do 1 lipca – dla wniosków składanych za pośrednictwem platformy elektronicznej rudaslaska.budzet-obywatelski.org.

Nie zmieniają się zasady obowiązujące przy składaniu projektów. Podobnie jak w ubiegłych latach, zgłaszający będzie musiał dołączyć do wniosku listę co najmniej 30 osób popierających projekt. Następnie złożone wnioski zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z wymogami zawartymi
w podjętej 30 kwietnia br. uchwale Rady Miasta w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Zakwalifikowane projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które prowadzone będzie za pośrednictwem wspomnianej platformy elektronicznej oraz w formie tradycyjnej – w wyznaczonych punktach. – Do realizacji wybrane zostaną zadania, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 30 i będą mieściły się w przewidzianej puli pieniędzy – informuje Grażyna Janduła-Jonda, sekretarz miasta, przewodnicząca zespołu ds. budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

Propozycje do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć nie tylko zadań inwestycyjnych, ale także tzw. „projektów miękkich”, czyli przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym czy społecznym, np. organizacji koncertów, zawodów sportowych, festynów itp. Muszą one obejmować działania zgodne z obowiązującym prawem oraz stanowić zadania własne gminy. Zlokalizowane muszą być na terenie, na którym miasto może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Projekty muszą spełniać również warunek ogólnodostępności, czyli być dostępne dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej, przy czym korzystanie z nich nie może być odpłatne.

Z budżetu obywatelskiego wyłączone są inwestycje i remonty w budynkach placówek oświatowych. Pozostałe wymogi, jakie muszą spełniać wnioski, można znaleźć we wspomnianej uchwale Rady Miasta. Załącznikami do uchwały są wzory formularza zgłoszenia projektu oraz listy poparcia. Rolę punktu informacyjnego i doradczego dla osób zainteresowanych zgłaszaniem projektów pełni Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.

Wykaz projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania zostanie opublikowany 7 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli głosować od 7 do 13 września, a lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 21 września.

Wydzielenie z przyszłorocznego budżetu miasta specjalnej puli do dyspozycji mieszkańców to ósma tego typu inicjatywa realizowana w Rudzie Śląskiej. W 2014 roku były to 2 mln zł, w 2015 roku – 2,375 mln zł, w 2016 roku – 2,650 mln zł, w 2017 i 2018 roku – 2,815 mln zł, w 2019 roku – 3,720 mln zł, a w 2020 roku – 3 994 000 zł. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 3,5 tys. osób, w ostatnim – ponad 5,2 tys.

Źródło: UM Ruda Śląska
Sosnowiec: nowe atrakcje dla mieszkańców

Siedem stref wypoczynku, zabawy i rekreacji powstanie na terenie Sosnowca w ciągu najbliższych kilku miesięcy. To efekt Budżetu Obywatelskiego i projektów zgłoszonych przez mieszkańców.

Za około pięć miesięcy mieszkańcy Pogoni będą się cieszyli z nowego skweru. Nowy zieleniec powstanie u  zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej oraz Gospodarczej i będzie miał 1500 m2 powierzchni. Nowe ścieżki zostaną połączone z istniejącym chodnikiem, a najważniejszym elementem skweru będzie plac zabaw z linearium oraz siłownia plenerowa. Na miejscu znajdą się także stoły do ping ponga, gry w szachy i piłkarzyki. Całość zostanie uzupełniona nasadzeniami z traw ozdobnych. Koszt to 458 tys. zł.

Powiększy się również plac zabaw na Środuli w rejonie ul. Norwida, Rodakowskiego i Witkiewicza. Nowe zabawki będą dostosowane do dzieci w różnym wieku i różnym stopniu aktywności. Po raz pierwszy w tym rejonie zamontowana zostanie trampolina ziemna oraz huśtawka dla matki z dzieckiem. Nie zabraknie również rozległego zestawu zabawowego ze zjeżdżalniami, wieżami, drabinkami i tunelami, a także linowego placu zabaw. Powierzchnia pod urządzeniami ma zostać wyłożona bezpieczną nawierzchnią, a całość będzie ogrodzona. Koszt 330 tys. zł.

„Fabryka aktywności od juniora do seniora” – pod takim hasłem kryje się projekt budowy miejsca aktywności przy ulicy Legionów. Za ponad 300 tys. zł powstanie miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci odwiedzających park oraz ich rodziców i dziadków. Na dzieci będzie czekał plac zabaw, a na opiekunów siłownia pod chmurką oraz stoły do gry w szachy i ping ponga.

Mieszkańcy Milowic postawili z kolei na ogród zabaw dziecięcych, który powstanie w miejscu wysłużonego placu w rejonie ulicy Bławatków. Wśród atrakcji pojawi się lubiana przez dzieci linowa wieża do wspinania oraz połączony tunelami i zjeżdżalniami zestaw zabawowy. Oczywiście, nie zabraknie tradycyjnych huśtawek i piaskownicy. Inwestycja warta 200 tys. zł powinna być zrealizowana tak, by nie było konieczności usuwania drzew.

Nowości czekają również mieszkańców ulicy Białostockiej w Zagórzu. Na zmodernizowanym za 300 tys. zł. placu zabaw ustawionych zostanie aż 8 urządzeń w tym: huśtawki, trampolina, linearium oraz duży, sześciowieżowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami i tunelami. W obrębie placu ustawiona będzie siłownia pod chmurką.

Na osiedlu Kalinowa w Niwce też się zmieni. Rozbudowany zostanie skwer rekreacyjno-wypoczynkowy o 10-cio stanowiskową siłownię plenerową.

Uzupełnieniem skweru będzie blisko 30-metrowy zestaw linowy do doskonalenia umiejętności związanych ze wspinaczką. Koszt to 186 tys. zł.

Ostatnie zmiany wiążą się z zagospodarowaniem placu przed biblioteką w rejonie ulicy Klonowej w Klimontowie. Tam na nowo zostanie zaaranżowana zieleń, będą ustawione ławki i wymienione oświetlenie. Koszt 221 tys. zł.

Budżet Obywatelski w Sosnowcu to doskonałe narzędzie dla mieszkańców. Każdy ma wpływ na swoją najbliższa okolicę. To mieszkańcy decydują co mamy zrobić tuż obok nich. Wy wymyślacie, a my realizujemy Wasze pomysły. W tym wypadku Sosnowiczanie postawili na rekreację i odpoczynek – mówi prezydent, Arkadiusz Chęciński.

Źródło: UM Sosnowiec
6. edycja budżetu obywatelskiego chwilowo w zawieszeniu

Po 5. udanych edycjach budżetu obywatelskiego w Mikołowie należy zmierzyć się z trudną ale konieczną decyzją i póki co wstrzymać organizację tegorocznej, szóstej.

Mając na uwadze stan miejskiego budżetu, który z w związku z pandemią wirusa COVID-19, został znacząco uszczuplony, Urząd Miasta podjął decyzję o czasowym zawieszeniu organizacji kolejnej edycji. Co istotne, wszystkie zwycięskie projekty z poprzedniego roku (2019) będą realizowane zgodnie z planem.

Budżet obywatelski to wydzielona część miejskiego budżetu, o przeznaczeniu której  decydują sami mieszkańcy. Mikołowianie co roku wybierają na co przeznaczyć milion złotych w ramach budżetu partycypacyjnego. Pięć ostatnich edycji przyniosło w sumie 80 zwycięskich projektów, 13 z nich jest w trakcie realizacji.

 10.06.2020

6 edycja Budżetu Obywatelskiego chwilowo w zawieszeniu

Nasi mieszkańcy mogą korzystać między innymi z wiat wypoczynkowych, placów zabaw czy siłowni zewnętrznych. Część obiektów jest już po okresie gwarancyjnym. Te, które w związku z eksploatacją wymagają renowacji czy drobnych remontów będą sukcesywnie odnawiane. W związku z koniecznością wymiany elementów, czy poprawy funkcjonowania miejsc aktywnego wypoczynku część środków przeznaczona zostanie na bieżące remonty. 

Wiedząc jak ważnym elementem kreowania miejskiej przestrzeni stał się dla mieszkańców budżet obywatelski zapewniamy, że jego szósta edycja z pewnością się odbędzie. Decyzja kiedy rozpocznie się proces zbierania wniosków a następnie głosowanie nad nimi zostanie podjęta pod koniec roku. Wierzymy, iż to tylko chwilowy przestój, a w 2021 wrócimy z nową energią gotowi na pomysły mieszkańców.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie

Źródło: UM Mikołów
Ruszyła kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego

Bytomianie ponownie mogą zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Na ten cel zagwarantowano aż 4,7 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca.

Wystarczy mieć dobry pomysł i znaleźć 50 mieszkańców Bytomia, którym pomysł też się spodoba. Potem pozostaje tylko zgłoszenie projektu, oczekiwanie na ocenę formalną i emocjonujące głosowanie, w wyniku którego wyłonione zostaną najlepsze propozycje. W ten sposób bytomianie mogą zmienić swoje otoczenie przy pomocy Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy mają możliwość skonsultowania pomysłów z pracownikami merytorycznymi urzędu w sprawach:

  • lokalizacji inwestycji

 Wydział Geodezji
Referat Infrastruktury Informacji
Ewa Krzysztoń, tek 32 283 63 31, email: ekrzyszton@um.bytom.pl
Arkadiusz Dzadz, tek 32 283 63 51, email: adzadz@um.bytom.pl

Warto też  skorzystać z danych przestrzennych za pośrednictwem Systemu WIIP (Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej) – udostępnione warstwy mapowe dotyczące ewidencji gruntów i budynków, własności, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (tylko mapa wewnętrzna).

  • zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego

Referat Planowania Przestrzennego
Wydziału Architektury UM w Bytomiu
ul. Parkowa 2, pok. 309
Jarosław Mach , tel. 32 786-8309, e-mail:  jmach@um.bytom.pl,

Informacji udzielają też pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych pod nr tel.: 32 388 33 47, pozarządowe@um.bytom.pl z dopiskiem „BO 2021”.

Dokumenty do pobrania dostępne >>>TUTAJ<<<

Źródło: UM Bytom
Budżet Obywatelski. Głosowanie trwa!

Projekty pozytywnie zaopiniowane w ramach Budżetu Obywatelskiego czekają na głosy mieszkańców! Głosowanie trwa!

Poznaliśmy już wszystkie zadania, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przypomnijmy, że 26 maja zaprezentowana została ostateczna lista składająca się z 24 inicjatyw, na które będą mogli głosować mieszkańcy Piekar Śląskich. Ze szczegółami można zapoznać się, wchodząc na stronę internetową Budżetu Obywatelskiego.

Zachęcamy do głosowania bez konieczności wychodzenia z domu! W tym przypadku wystarczy jedynie odwiedzić stronę glosowanie.piekary.pl i wybrać projekty, którym chce się przyznać odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt. Oddanie głosu jest możliwe do 21 czerwca. Dla zainteresowanych dostępne jest również głosowanie w sposób tradycyjny (które odbywa się od 5 do 15 czerwca) poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach, których rejestr znajduje się TUTAJ. 

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2020 roku, a sama ich realizacja ma przypadać na 2021 rok.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego już niebawem

Znamy już ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego!

Żaden z projektodawców nie zdecydował się na wycofanie swojego projektu, co oznacza, że mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 24 propozycji.

Głosować  będzie można od 5 czerwca na stronie glosowanie.piekary.pl

  • Głosowanie internetowe odbywa się: od 5 do 21 czerwca 2020 roku.
  • Głosowanie w sposób tradycyjny, poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania, odbywa się: od 5 do 15 czerwca 2020 roku.

Punkty głosowania:

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84,
Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Roździeńskiego 99,
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 6, ul. Partyzantów 2,
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 7, ul. Rycerska 15a,
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, ul. Leśna 22,
Filia Miejskiego Domu Kultury, ul. Tarnogórska 49,
Dzielnicowy Dom Kultury, ul. Szymanowskiego 2b,
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 9, ul. Papieża Jana Pawła II 81,

Lista projektów: KLIKNIJ TUTAJ

Źródło: UM Piekary Śląskie
Prezentacja projektów VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy projekty zgłoszone w ramach VII edycji Piekarskiego Budżetu Obywatelskiego, które przeszły pozytywną weryfikację formalną.

Prezentacja projektów zamieszczona zostaje na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie. By zapoznać się z jej szczegółami wystarczy kliknąć na odnośnik zamieszczony poniżej:

PREZENTACJA BO 2020

Źródło: UM Piekary Śląskie