1

Laureaci Nagród Prezydenta Katowic za działalność społeczną i charytatywną

10 czerwca br., podczas gali rozdania nagród Prezydent Miasta Katowice wręczył po raz dziewiąty Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej oraz pierwszy raz – Nagrodę za działalność charytatywną za 2020 rok. Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymał Erwin Grzegorzek – mieszkaniec Katowic, Nagrodę Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Dietmar Brehmer – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego.

ERWIN GRZEGORZEK – Laureat Nagrody im. J. Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 – jest emerytowanym mistrzem ogrodnictwa, kochającym kwiaty i znanym wielkim społecznikiem województwa śląskiego. Przez 60 lat pracy społecznej w kilkunastu miejscach naszego regionu województwa śląskiego sam projektował i zakładał zieleńce oraz zajmował się ich konserwacją na osiedlach, w przedszkolach, szkołach, domu dziecka, kościołach, klasztorach oraz przy pomnikach Pamięci Narodowej. Pan Erwin przekazuje dzieciom i młodzieży jak ważne są działania ekologiczne, jak również uwrażliwia młode osoby na piękno przyrody i uczy jej poszanowania. Pomaga również w placówkach oświatowych przy realizacji zadań ekologicznych. Od wielu lat aktywnie działa na terenie Miasta Katowice w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Na przygotowanych przez siebie rabatach posadził wiele krzewów róż, kilkaset sztuk roślin cebulowych oraz sadzonek kwiatów letnich z własnej produkcji lub przez siebie zakupionych. Sam projektował i założył kilkanaście zieleńców na terenie miasta Katowice, prowadził tam pracę pielęgnacyjne i sadził kwiaty. Teren, na którym działał to min. Osiedle Witosa, Miejskie Przedszkola, Szkoły podstawowe, Zespół szkół Odzieżowych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kościół rzymsko-katolicki, Klasztor Sióstr Elżbietanek. Od lat 60 – tych jest opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej w województwie Śląskim.

Pan Erwin - wręczenie dyplomu.JPG

Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka wraz z komisją.JPG

Laureat Nagrody im. Józefa Kocurka Pan Erwin Grzegorzek.JPG

DIETMAR BREHMER – Laureat Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną.

Założyciel i Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, którego celem jest niesienie pomocy oraz organizacja pomocy materialnej osobom bezdomnym, z niepełnosprawnościami, osobom w podeszłym wieku, byłym więźniom, uzależnionym od nałogów, rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, którzy znajdują się trudnej sytuacji materialnej. Twórca Centrum Socjalnego w ramach, którego była prowadzona świetlica oraz jadłodajnia dla najuboższych oraz Noclegowni dla osób bezdomnych; Opierając się na pracy społecznej kieruje swoją pomoc do każdego potrzebującego bez względu na jego wyznanie, przynależność polityczną czy pochodzenie narodowe i ta sama zasada tolerancji odnosi się do członków towarzystwa niosących i organizujących pomoc. Cechuje go wysoka empatia oraz gotowość niesienia pomocy każdemu potrzebującemu bez względu na jego sytuację materialną czy stan zdrowia. W 2020 roku GTCH udzielało posiłku wszystkim potrzebującym korzystającym wcześniej z innych jadłodajni na terenie Katowic, które zostały zamknięte z powodu koronawirusa (często inne jadłodajnie obsługują osoby starsze, jadłodajnie zamknięto z uwagi na ich bezpieczeństwo)

Pan Dietmar Brehmer wraz z Prezydentem.JPG

Pan Dietmar Brehmer wraz z Prezydentem i Wiceprezydentem.JPG

Laureat Nagrody za działalnosc charytatywną wraz z komisją.JPG

Pan Dietmar Brehmer.JPG

Wyróżnienia w ramach Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej otrzymały Janina Piwowarczyk – Prezes Stowarzyszenia Nasze Osiedle Ścigały oraz  Bożena Polak – współzałożycielka Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina”.

Janina Piwowarczyk jest organizatorką projektu „Żywa Biblioteka”. Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególne rolę mają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek.. Żywe Książki pochodzą z różnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia. Pani Janina jest również pomysłodawczynią spotkania wspomnieniowego o Józefie Kocurku w 70 rocznicę urodzin. Dodatkowo realizuje projekty dedykowane seniorom dzielnicy Bogucice takie jak bezpłatne lekcje j. angielskiego, spotkania dotyczące bezpieczeństwa czy ekologii. W czasie pandemii prowadzi telefon wsparcia dla seniorów woj. Śląskiego. Pani Janina otrzymała również podziękowania od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bożena Polak od wielu lat prowadzi Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”, gdzie realizowanych jest szereg zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, oraz prowadzony jest klub seniora. W placówce udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. Pani Bożena w pełni wypełnia służbę miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących, poprzez inicjowanie akcji społecznych oraz wspieranie projektów, realizowanych pro publico bono. W grudniu 2020 r. Pani Bożena otrzymała wyróżnienie im. Ks. Emila Szramka. Z tytułu kompetencji i efektów działania wybrana została w kościele ewangelickim do prestiżowej funkcji członka Synodu.

Pani Bożena Polak wyrózniona w Nagrodzie im. Józefa Kocurka wraz z komisją.JPG

Wyróżnienia w ramach Nagrody Prezydenta za działalność charytatywną otrzymał Mikołaj Rykowski – Prezes Fundacji Wolne Miejsce oraz Krzysztof Podlas – prezes Koła Katowickiego Towarzystwa Pomocy im Św. Brata Alberta

Mikołaj Rykowski aktywnie angażuje się w inicjatywy charytatywne, społeczne oraz obywatelskie. W ciągu 20 lat działalności charytatywnej stworzył społeczność wolontariuszy oraz sieć współpracy z samorządami, darczyńcami, która umożliwia coroczną realizację wyjątkowego w skali przedsięwzięcia Wigilia oraz Wielkanoc dla Samotnych (w ostatnich latach wydarzenia mają charakter metropolitalny). Pomysłodawca i realizator pierwszego sklepu socjalnego w Katowicach, którego ideą jest pomoc osobom potrzebującym, a jednocześnie przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W czasie zawieszenia działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej podczas stanu epidemii, wolontariusze Fundacji pod przewodnictwem P. Rykowskiego dostarczali osobom starszym i niepełnosprawnym (którzy do tej pory korzystali z pobytu w DDPS) posiłki do domu. Wsparciem objęli również osoby niesamodzielne oraz seniorów, w tym seniorów 70+, w ramach nowych form pomocy uruchomionych przez Miasto Katowice – usługi robienia zakupów oraz przygotowywania paczek wraz z dowozem.

Krzysztof Podlas przez blisko 20 lat prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, głównie w obszarze działań na rzecz osób bezdomnych, w tym między innymi w dążeniu by stały się samodzielne i nauczyły na nowo prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Prowadzi noclegownię dla 40 osób bezdomnych, podejmuje też systemową i długofalową pomoc w stosunku do swoich podopiecznych polegającą na zachęcaniu i wspieraniu w podejmowaniu leczenia odwykowego, odbudowywaniu utraconych, bądź zerwanych więzi rodzinnych, pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych. Wraz z streetworkerami od poniedziałku do piątku odwiedza bezdomnych, którzy żyją poza placówką: w kanałach ciepłowniczych lub pustostanach, dostarczając im odzież oraz ciepłe posiłki, nowe maseczki ochronne oraz żele do dezynfekcji.

Wyroznieni M. Rykowski i K. Podlas - dz. charytatywna.JPG

Sama nominacja do Nagród Prezydenta Miasta Katowice. pokazuje jak ważne i potrzebne dla innych są działania przez nich prowadzone, bez względu na charakter tej działalności.  Dlatego warto jeszcze raz wymienić wszystkich nominowanych do nagród

Nominowani do Nagrody im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej za 2020 rok  

 1. Janina Piwowarczyuk – Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały
 2. Spółdzielnia Honolulu
 3. Bożena Polak – Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”
 4. Wiesława Jaworska – Stowarzyszenie Obrony Lokatorów Wszystkich Mieszkań Zakładów Metalurgicznych „Silesia” i Spółki Mieszkaniowej „Dom”
 5. Erwin Grzegorzek – mieszkaniec Katowic
 6. Krystyna Niemiec – Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam
 7. Małgorzata Herman – Fundacja Wspólnie – Razem
 8. Antoni Nocoń – Polski Związek Działkowców ROD Chryzantema
 9. Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 10. Mikołaj Rykowski – Fundacja Wolne Miejsce
 11. Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
 12. Krzysztof Podlas – Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
 13. Sylwia Bacia – mieszkanka Katowic

nominowni_działalność społeczna.png

 

Nominowani do Nagrody za działalność charytatywną – 2020        

 1. Krystyna Niemiec – Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam
 2. Alicja Dobija – Stowarzyszenie KLUCZ
 3. Katarzyna Loska – Szafrańska – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
 4. Dietmar Brehmer – Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne
 5. Mikołaj Rykowski – Fundacja Wolne Miejsce
 6. Monika Bajka – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”
 7. Krzysztof Podlas – Koło Katowickiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta

nagorda_charytatywna.png

Źródło: UM Katowice
Śniadanie Wielkanocne z dowozem do domu

Mimo, że pandemia uniemożliwia organizację miejskich spotkań, to jednak ze Śniadaniem Wielkanocnym dotrzemy do osób samotnych, potrzebujących i seniorów.

Dąbrowa Górnicza wspólnie z Fundacją Wolne Miejsce, darczyńcami i wolontariuszami organizuje Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne z dowozem do domu. Wolontariusze odwiedzą wszystkie osoby, które wcześniej zgłoszą chęć otrzymania świątecznej paczki. Akcja dostarczania potraw odbędzie się w Niedzielę Wielkanocną, 4 kwietnia 2021 roku.
Do skorzystania z paczki zapraszamy każdą osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, nie może pozwolić sobie na spędzenie Świąt Wielkanocnych w gronie najbliższych. Z powodu pandemii covid-19, gmina nie ma możliwości ugoszczenia swoich mieszkańców. Podjęła decyzję o organizacji mobilnego Śniadania Wielkanocnego. Wolontariusze odwiedzą każdą zgłoszoną osobę, dostarczając posiłek, bezpośrednio do domu.

Chęć przyjęcia paczki z świątecznymi potrawami należy zgłosić na numer 517 989 813, udostępniony w dniach od 22 do 31 marca 2021 roku w godzinach od 9.00 do 17.00.

– Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne przygotowaliśmy dla 600 mieszkańców Dąbrowy Górniczej będących w potrzebie. Teraz jednak w organizację tej akcji chcemy włączyć się w większym wymiarze niż było to w ubiegłym roku. W katowickiej kuchni, która przygotowuje świąteczne posiłki będą również pracować nasi praktykanci z Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z nauczycielami zawodu, w sumie kilkudziesięciu uczniów. Po raz pierwszy też Dąbrowa Górnicza stanie się „bazą posiłkową” dla mieszkańców całego Zagłębia, wszystkich okolicznych miast, które włączyły się w organizację Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego. To u nas w budynku ZSE paczki będą przygotowywane, rozdzielane i stąd rozwożone. Koordynacją tego przedsięwzięcia zajmą się wolontariusze, głównie z Młodzieżowej Rady Miasta – mówi Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna za politykę społeczną. – Szczególne podziękowania należą się dyrektorowi dąbrowskiego Ekonomika, panu Tomaszowi Woźniakowi za zabezpieczenie uczniów do pomocy przy gotowaniu potraw i udostępnienie szkoły na potrzeby akcji. Także wolontariuszom. Mamy w Dąbrowie fajną, odpowiedzialną młodzież, która chce działać i poświęcić swój wolny czas, by pakować czy rozwozić przygotowane posiłki i to w czasie świąt.

Do akcji wciąż mogą przyłączyć się osoby, które chcą pomóc w dostarczaniu świątecznych paczek. Chętnych do wolontariatu i wsparcia działań Fundacji Wolne Miejsce zapraszamy na stronę: www.facebook.com/wolnemiejsce

– Każdy, kto chce zrobić coś autentycznego i dobrego dla drugiego człowieka, może dołączyć do grona dąbrowskich ochotników. Zachęcam i zapraszam, by włączyć się w pomaganie innym. Nawet odrobina serdeczności, podarowana bezinteresownie drugiemu człowiekowi, może sprawić, że przez chwilę poczuje się szczęśliwym i zapomni o codziennych kłopotach – dodaje Bożena Borowiec.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Wyprawka dla Czerwonogradu. Pomóż uczniom na Ukrainie

Nasze dzieci ze względu na pandemią uczą się z domów, ale w jeszcze trudniejszej sytuacji są ich rówieśnicy na Ukrainie. Wszyscy wiemy jak ciężka jest sytuacja tego kraju, dodatkowo osłabionego wojną z Rosją. Apelujemy więc o pomoc dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Pyskowic – Czerwonogradu. Ogłaszamy dla nich wiosenną zbiórkę. Dary trafią min. do szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. Jana Pawła II przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

Czego potrzebują młodzi ludzie na Ukrainie? Oprócz wielu innych rzeczy również przyborów szkolnych. Będziemy więc zbierać: ołówki, długopisy, teczki, kredki, notesy, zeszyty, flamastry, kolorowanki dla najmłodszych oraz inne materiały piśmiennicze i biurowe. Prosimy również o artykuły artystyczne i drobne gadżety. Mile widziane – na pomoc czekają przecież dzieci – są również słodycze.

Zbiórka prowadzona będzie do 19 marca br. Dary można oddawać w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz placówkach oświatowych.

Wesprzyjmy Czerwonograd – nasze miasto partnerskie. Każdy może się włączyć w zbiórkę i wywołać uśmiech na twarzy niejednego dziecka.

Źródło: UM Pyskowice

Mat. organizatoraPandemia czy nie, Sosnowiec gra z WOŚP

W nieco innej rzeczywistości, w nieco inny sposób, ale cały czas z sercem i dla potrzebujących. 31 stycznia odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sosnowiec z WOŚP będzie do końca świata i jeden dzień dłużej.

Fundacja WOŚP poinformowała, że 29. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 31 stycznia. – Jak każdego roku, we wsparcie mocno włącza się Sosnowiec, a wraz z nim pięć sztabów – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński. Tegorocznym hasłem Orkiestry jest „Gramy z głową!”, a zbiórka funduszów będzie prowadzona na zakup nowoczesnych urządzeń medycznych dla oddziałów laryngologicznych i diagnostyki głowy.

Fundacja WOŚP będzie zbierać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, egzoskopy, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe i operacyjne.

Każdego roku momentem kulminacyjnym finału jest koncert. W Sosnowcu odbywał się zawsze przy Górce Środulskiej, a wcześniej przez cały dzień bawiliśmy w hali sportowej przy Braci Mieroszewskich. Ze względu na pandemię, w tym roku takich wydarzeń zabraknie, ale to nie oznacza, że nic się nie będzie działo.

– W tym roku główną ideą będą ludzkie historie, które będą prezentowane na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz player.pl. Będziemy pokazywali ludzi i wydarzenia związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – mówi Ewelina Stasik, szefowa sztabu IX Liceum Ogólnokształcącego im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu. – Zaprezentujemy osoby, którym pomogła WOŚP, pokażemy historię dzieci, którym życie i zdrowie uratował sprzęt od Fundacji. Nie obędzie się też bez wolontariuszy, którzy każdego roku oddają Orkiestrze swoje serce, w tym jeden z najmłodszych – dodaje prezydent, Arkadiusz Chęciński. Nie zabraknie wydarzeń, które wszyscy będą mogli śledzić w internecie, także w miejskich mediach społecznościowych.

WOŚP w przestrzeni publicznej jest od dawna i to będziemy pokazywali. Oczywiście, na terenie miasta będzie mnóstwo wolontariuszy, którzy będą zbierali datki do puszki. W tym roku zbiórka trwa również online. Swoją eSkarbonkę założył prezydent Sosnowca. – Od poniedziałku 11 stycznia zebraliśmy ponad 2000 złotych. To kolejny dowód na to, że Sosnowiczanie mają wielkie serca – mówi.

Aby wesprzeć WOŚP, wystarczy wejść na https://eskarbonka.wosp.org.pl/wbt7wy. Jak wpłacić? Na stronie można wybrać kwotę lub wpłacić dowolną: przelewem, Blikiem albo po prostu kartą. Trwa to maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Wkrótce ruszą także miejskie aukcje, na których będzie można wylicytować mnóstwo niespodzianek. Kulminacją 31 stycznia będzie tradycyjne światełko do nieba.

Jak WOŚP wspiera nasze miasto? Tylko do Sosnowca, zarówno do Szpitala Miejskiego, jak i Centrum Pediatrii czy też Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5, ale też innych podmiotów, dotychczas trafił sprzęt o wartości ponad 4 milionów złotych!

SIEMA.

Źródło: UM Sosnowiec
Z myślą o potrzebujących. CiepłoBus rusza na ulice Sosnowca

Od czwartku 14 stycznia po ulicach Sosnowca będzie jeździł CiepłoBus, w którym osoby najbardziej potrzebujące będą mogły się ogrzać i spożyć gorący posiłek.

– To wspólna inicjatywa Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego oraz Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia. Autobus zostanie udostępniony przez sosnowiecki PKM Sosnowiec. Chcemy w ten sposób pomóc osobom najbardziej potrzebującym. Nadchodzą zimne dni, dla wielu z nich zapewne będzie to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Każdego dnia autobus będzie podstawiany w okolicach ul. Robotniczej na Konstantynowie, o godz. 15.45. Po ok. 30 minutach wyruszy w trasę, aby odwiedzić sosnowieckie dzielnice.

– W każdym z poniżej podanych miejsc autobus będzie zatrzymywał na kilkadziesiąt minut do godziny, aby można się było ogrzać i spokojnie spożyć posiłek. Przewidujemy, że autobus będzie jeździł po mieście do północy. Ostatnim przystankiem będzie ogrzewalnia mieszcząca się przy ul. Piotrkowskiej 23. W przypadku gdy będzie taka potrzeba, autobus przewiezie wówczas do ogrzewalni osoby bezdomne – podkreśla Leszek Falis, dyrektor sosnowieckiego Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia.

CiepłoBus będzie jeździł po Sosnowcu do 15 lutego. – To wstępna data zakończenia naszej akcji. Jeśli warunki pogodowe będą niesprzyjające, nie wykluczamy, że akcja będzie przedłużona – dodaje Sabina Stanek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Sosnowcu.

Rozkład jazdy CiepłoBusa (od 14 stycznia)

15.45 Konstantynów ul. Robotnicza
16.30 Pogoń ul. Kasztanowa
17.15 Pogoń ul. Niepodległości (Przychodnia)
18.00 Milowice (Przychodnia)
18.30 Stary Sosnowiec – Kresowa Parking
19.00 Centrum (ul. Teatralna, Parking Teatru)
20.00 ul. Partyzantów, ul. 1-go Maja
21.00 Modrzejów – ul. Orląt Lwowskich obok Rynku
22.00 Klimontów ul. Dobrzańskiego obok Parku
23.00 Kazimierz Kopalnia
23.45 ul. Szymanowskiego 5a
24.00 Ogrzewalnia ul. Piotrkowska 23

W sprawie osób bezdomnych, które np. przebywają na klatkach schodowych budynków mieszkalnych, prosimy o kontakt ze strażą miejską pod nr. tel. 32 296 06 54. Funkcjonariusze zapowiedzieli także, że częściej będą odwiedzali miejsca, gdzie koczują osoby bezdomne.

Źródło: UM Sosnowiec
Młodzieżowi radni podsumowują swoje działania

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zaangażowali się w zbiórkę rzeczy niezbędnych dla podopiecznych Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt w Bytomiu. Podsumowali prowadzone przez siebie działania.

Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie Nadia Banasiak poinformowała, że w zbiórce, o której informowaliśmy w tekście Trwa zbiórka darów na rzecz Schroniska dla zwierząt, zbierano głównie suchą i mokrą karmę dla psów i kotów, a także koce, pościele oraz środki czystości. Działania trwały do końca 2020 roku i odbywała się we współpracy z Salonem Groomerskim „Szczotka” z Piekar Śląskich.

-Wspieranie zwierząt, szczególnie w czasie zimy, jest bardzo ważne. Trzeba być szczerym, bo zwierzęta w schroniskach potrzebują pomocy, dobrej ręki człowieka – zwłaszcza wtedy, kiedy marzną w kojcach. Schroniska nie są w stanie zapewnić tak dobrej opieki, jak potrzebują zwierzęta – nie mają na to środków, więc pomoc niesiona przez ludzi do każdego ze schronisk jest ogromnym szczęściem dla zwierzaków – mówi wiceprzewodnicząca Nadia Banasiak.

Zbiórki na rzecz schronisk dla zwierząt to już w naszym mieście swoista tradycja. Ta przeprowadzona w ostatnim czasie opisana została TUTAJ. Warto dodać, że w planach jest akcja związana z rozdawaniem kopert życia seniorom wraz z radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Źródło: UM Piekary Śląskie
Wesoła Świąteczna Skarpetka

Chcesz pomóc najbardziej potrzebującym? Kup parę skarpetek i przynieś je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W święta trafią do mieszkańców tarnogórskiego schroniska dla mężczyzn.

– Święta to czas, w którym na chwile zapominamy o naszych problemach, pragniemy czynić dobro i dzielić się nim z innymi więc warto zastanowić się, czego potrzebują inni  – mówią Dominika, Magda i Agnieszka, pracownice socjalne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, które w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego realizują projekt socjalny „RAZEM AKTYWNIEJ”. Jego celem jest aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowskich Górach i włączenie się w pomoc dla potrzebujących przez skorych do pomocy tarnogórzan.

W ramach tego właśnie projektu socjalnego organizowana jest zbiórka skarpetek, bo one w ostatnich latach kojarzą się z bożonarodzeniowymi prezentami.

Zbiórka potrwa do poniedziałku 21 grudnia. Skarpetki w rozmiarach 39-42, 43-45 można przynieść do budynku MOPS-u przy ul. Bytomskiej 15 w godz. 7.30-15.30, w późniejszych godzinach można je zostawić na portierni Ratusza przez całą dobę.

Kontakt z MOPS-em
506-209-644
608-454-231
530-192-671

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Miasto wspiera Metropolitalną Wigilię dla Samotnych z dowozem

Miasto Piekary Śląskie aktywnie wspiera organizację “Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych z dowozem” Fundacji Wolne Miejsce. Dzięki temu niezbędne wsparcie otrzyma ponad 150 potrzebujących mieszkańców naszej miejscowości.

Umowa, której przedmiotem jest wsparcie finansowe „Metropolitalnej Wigilii dla Samotnych z dowozem” organizowanej przez Fundację Wolne Miejsce podpisana została 2 grudnia 2020 r. Wydarzenie to uzyska dofinansowanie w postaci „małego grantu”.

Metropolitalna Wigilia dla Samotnych z dowozem to akcja społeczna organizowana przez fundację Wolne Miejsce na rzecz samotnych mieszkańców Metropolii oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej celem jest przygotowanie i dostarczenie, w dniu 24 grudnia 2020 roku, specjalnie przygotowanej paczki z kolacją wigilijną, fundacyjnymi prezentami oraz życzeniami Prezydenta Miasta i Zarządu Fundacji w formie pocztówki. W Piekarach Ślaskich planowane jest dostarczenie co najmniej 150 paczek.

Pakunki wigilijne – przygotowane przez wolontariuszy fundacji – dostarczane będą specjalnie oznakowanymi samochodami pod adresy pozyskane z dobrowolnych i otwartych zgłoszeń telefonicznych. Te przyjmowane są poprzez specjalnie uruchomioną, fundacyjną infolinię do 15 grudnia. Szczegóły opisano na plakacie promującym wydarzenie:

Źródło: UM Piekary Śląskie
Potrzebna pomoc dla pogorzelców

Z przykrością informujemy  o pożarze, który w listopadzie dotknął zabudowania rodziny Witkowskich.Państwo Dominika i Marcin Witkowscy wraz z synami, są mieszkańcami Niekarmii. W pożarze u państwa Witkowskich zniszczeniu uległ dach i poddasze domu oraz wiata. Zniszczeniom uległa również część wyposażenia domu. Korzystając z konta Caritas Diecezji Gliwickiej, zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie materialne dla poszkodowanej w pożarze rodziny Witkowskich.

Wpłat można dokonywać na konto:

Caritas Diecezji Gliwickiej

44-100 Gliwice ul. Księcia Ziemowita 2

57 1240 1343 1111 0010 0216 7128

z dopiskiem „Pomoc dla rodziny Witkowskich”

Źródło: UG Rudziniec
Siostra Goretti laureatką konkursu “Przyjaciel Rodziny 2020”

Justyna Myrcik czyli siostra Maria Goretti otrzymała nagrodę “Przyjaciel Rodziny 2020” przyznaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Uhonorowaną nią została za realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie.

Przez lata pracy siostra Goretti udowodniła, że niezłomność i upór w prowadzeniu działalności charytatywnej mają wpływ na polepszenie losu tych, którzy pozbawieni są opieki ze strony najbliższych.

Siostra Goretti od wielu lat pracuje jako katechetka w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Posiada specjalne wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki. Udziela swoim podopiecznym fachowej pomocy, która owocuje zmianą ich podejścia do otoczenia, otwartością i życzliwością, jakiej niejednokrotnie nie zaznali w gronie najbliższych. Podczas zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych siostra Goretti realizuje autorski program oparty na najnowszych zdobyczach pedagogiki i psychologii dziecięcej.  Często współpracuje też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w ramach akcji jednorazowych dla ubogich rodzin w postaci np. znalezienia mebli, bądź innych pożytecznych artykułów gospodarstwa domowego, które są kosztowne i rodziny nie są w stanie ich sfinansować. Przeogromna pomoc i wsparcie siostry Goretti dla piekarskich rodzin jest bardzo znaczące, w związku z tym jest ona ikoną bezinteresownej pomocy na terenie naszego miasta.

Wnioskodawca przyznania nagrody były Miasto Piekary Śląskie.

Źródło: UM Piekary Śląskie