Ulica Dworcowa w Katowicach staje się deptakiem miejskim

We wtorek 25 lutego wykonawca modernizacji ul. Dworcowej rozszerzy obszar robót drogowych.

– Przebudowa ul. Dworcowej to kolejny element metamorfozy śródmieścia, która polega na odzyskaniu przestrzeni dla pieszych. Kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmian w centrum miasta w zakresie polityki parkingowej, a także na ul. Dworcowej, która staje się deptakiem miejskim. Od wtorku wygrodzona i objęta pracami będzie już cała ul. Dworcowa – począwszy od ul. Św Jana aż do ul. Tylnej Mariackiej, co oznacza całkowity brak możliwości wjazdu w ten rejon samochodem. Dla pieszych natomiast zostaną wytyczone korytarze zapewniające możliwość przejścia – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że wjazd i wyjazd na ul. Dyrekcyjną będzie możliwy wyłącznie od ul. Warszawskiej. – Przy czym należy zaznaczyć, że zasady dotyczące ruchu i postoju na ul. Dyrekcyjnej nie ulegają zmianie. Na ul. Dyrekcyjną wjechać mogą tylko mieszkańcy, którzy parkują na swoich podwórzach lub garażach, dla pojazdów służb oraz zaopatrzenia w godz. 4-10 oraz 18-24 – wylicza rzecznik.

Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji jest
Silesia Invest z Gliwic. Wartość przebudowy to 15,58 ml zł.  Prace zakończą się w III kwartale tego roku.
To kolejna ulica w centrum Katowic, która zamykana jest dla ruchu kołowego.

– To następny element metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania centrum z ruchu samochodowego. Codziennie do Katowic wjeżdża ponad 120 tys. samochodów spoza miasta. Dlatego ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu jest ważne dla naszych mieszkańców. Na przebudowanym deptaku pojawi się zieleń i mała architektura. Zgodnie z głosami mieszkańców ulica Dworcowa zostaje zamknięta dla ruchu pojazdów, nasadzimy na niej aż 54 drzewa, zostanie zmieniona nawierzchnia oraz zamontowane zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

We wcześniejszych latach wyłączono z ruchu
ul. Mariacką, która jest dziś popularnym deptakiem i lokalizacją wielu
restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która przebiega między budynkami
Uniwersytetu Śląskiego i oddanie jej we władanie studentom – o co od kilku lat
nalegał m.in. samorząd studencki. Rozważane jest także podobne rozwiązanie przy
siedzibie Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego.
Nowy plan na trasę N-S

Budowa ostatniego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, dzięki któremu droga połączy autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową, zostanie podzielona na dwa etapy.

Podpisana została już umowa z zespołem projektowym, który wykona podział dokumentacji, przygotowanej wcześniej pod kątem jednego etapu. W takiej formule inwestycji nie udało się zrealizować, ponieważ najtańsza oferta znacznie przekraczała koszt wynikający z projektu i kosztorysu inwestorskiego.

– To nasza kluczowa inwestycja drogowa i robimy wszystko, aby zrealizować jej główne założenie, czyli połączenie autostrady i DTŚ. Tak jak zapowiadaliśmy w momencie unieważnienia ostatniego przetargu, chcemy podzielić ostatni etap na odcinki, co wymaga dopełnienia procedur formalno-prawnych – informuje prezydent Grażyna Dziedzic. – Mam nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą również na obniżenie kosztów realizacji zadania – dodaje.

– Budowa trasy jest ważna nie tylko z punktu widzenia Rudy Śląskiej, ale również innych sąsiadujących z nami miast. To właśnie dlatego w opracowanej niedawno „Koncepcji metropolitalnych powiązań drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” N-S-ka znalazła się wśród dziesięciu priorytetowych odcinków dróg, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności – zauważa wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Odcinek trasy N-S, o którym mowa, ma prowadzić od ul. Kokota do zjazdu z autostrady A4. Jego realizacja ma zostać podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką wraz z węzłem, a także przebudowę ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja, rondo na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora. Drugi etap to odcinek trasy N-S od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4 wraz z przebudową ul. 1-go Maja od autostrady A-4 do ul. Wyzwolenia. – Etapy powinny zostać wydzielone w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i technicznym – zaznacza Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów UM.

Odcinek trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4, podobnie jak wybudowane już części tej drogi, został objęty unijnym dofinansowaniem, które miało wynieść 110 mln zł. Obecnie trwają konsultacje w kwestii wykorzystania funduszy UE wobec zmiany założeń budowy tego odcinka. Kluczowe decyzje zostaną podjęte po opracowaniu nowej dokumentacji i harmonogramu dalszych działań. Powyższe zmiany będą wiązały się również z ponowną oceną wniosku aplikacyjnego przez Urząd Marszałkowski.

Przypomnijmy, że do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S
do użytku oddany został jesienią 2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

– Do budowy czterech odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wynosi prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 82 mln zł, a na czwartą część mamy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Władze miasta nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Logotypy funduszy
Gliwice budują zachodnią obwodnicę

Trwają intensywne prace przy budowie zachodniej obwodnicy Gliwic. 13 lutego rozpoczęły się roboty związane z budową włączenia powstającej trasy do ul. Daszyńskiego. Na około 200-metrowym odcinku tej ulicy wprowadzono tymczasową organizację ruchu i wahadło.

Za drogowcami już m.in. roboty ziemne w rejonie ulic Daszyńskiego i
Wójtowskiej, związane z przygotowaniem podbudowy pod przyszłą trasę oraz
prace brukarskie na wyspach dzielących i powierzchniach przejezdnych w
rejonie skrzyżowania z ul. Ku Dołom. To nie wszystko – trwa budowa
konstrukcji pod ekrany akustyczne, kontynuowane są prace przy umacnianiu
rowu wzdłuż drogi serwisowej, a na ul. Rybnickiej układana jest
podbudowa z kruszywa na przyszłej drodze rowerowej. Drogowcy
zapowiadają, że na czas prowadzonych tam prac ruch na wylotówce z miasta
nie zostanie zamknięty. Kierowcy pojadą powstałym już by-passem drogi
wzdłuż ul. Rybnickiej.

Przypominamy, że budowany odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul.
Rybnickiej do Daszyńskiego będzie miał jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Powstanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Droga
będzie oświetlona i wyposażona w tablice zmiennej treści. Budowę
realizuje konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 82,6 mln
zł.

Inwestycja powstaje dzięki unijnemu wsparciu. 85% dofinansowania
uzyskano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej
ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast
od nadmiernego ruchu drogowego).
Te ulice zostaną wyremontowane w tym roku

Budowa i remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa miejsc postojowych – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach opublikował listę prac, które przeprowadzi w tym roku w różnych częściach miasta.

ZDM zaplanował 28 inwestycji, które od wiosny do jesieni będą wykonywane na terenie Gliwic. Lista prac powstaje m.in. w oparciu o zgłoszenia mieszkańców i radnych rad dzielnicowych.

Lista remontów ZDM do wykonania w 2020 r.:

1. ul. Bieszczadzka – remont nawierzchni jezdni i chodników

2. ul. Michałowskiego II etap – remont nawierzchni jezdni

3. ul. Gaudiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

4. ul. Płocka – remont nawierzchni jezdni i chodników

5. ul. Tatrzańska – remont nawierzchni jezdni i chodników

6. ul. Tuwima – remont nawierzchni jezdni i chodników

7. ul. Gwiazdy Polarnej – remont nawierzchni jezdni

8. ul. Karola Miarki – remont nawierzchni jezdni

9. ul. Rodzinna – remont nawierzchni jezdni i chodników (wybrane fragmenty)

10. Aleja Sikornik – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

11. ul. Rolników III etap – remont nawierzchni jezdni i chodników

12. ul. Słowackiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

13. ul. Rybnicka II etap – remont nawierzchni chodników (wybrane fragmenty)

14. ul. Nowy Świat – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

15. ul. Warszawska – remont nawierzchni jezdni i chodników (odcinek od ul.Gierymskiego do ul.Grottgera)

16. ul. Kilińskiego II etap – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

17. ul. Tarnogórska – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

18. Aleja Jana Nowaka Jeziorańskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

19. ul. Daszyńskiego – remont nawierzchni jezdni (wybrane fragmenty)

20. ul. Piastowska – remont murka – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

21. ul. Przyszowska –  budowa chodników w kierunku ul. Wrześniowej – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

22. ul. Śniadeckich – budowa chodnika – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

23. ul. Partyzantów – remont chodnika w kier. ul. Fiołkowej – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

24. ul. Tarnogórska – budowa drogi rowerowej do ul. Przydrożnej – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

25. ul. Jowisza – utwardzenie terenu wraz z budową 10 miejsc postojowych – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

26. ul. Piaskowa – budowa do 10 miejsc postojowych, ul. Kosmonautów – budowa do 10 miejsc postojowych – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

27. ul. Ziemowita – remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020.

28. ul. Daszyńskiego 83-81 – remont nawierzchni zjazdu – zadanie wyłonione w Gliwickim Budżecie Obywatelskim 2020. (ZDM/mf)
Ul. Piastowska zmodernizowana

Prawie 29 mln zł kosztowała modernizacja ul. Piastowskiej w Rudzie Śląskiej. – To było spore przedsięwzięcie, ale przy tym bardzo ważne, bo zwiększyło bezpieczeństwo ruchu drogowego, zarówno z punktu widzenia kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. Wiem, że prowadzone roboty wiązały się z utrudnieniami dla mieszkańców, dlatego dziękuję za zrozumienie i cierpliwość – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

W ramach inwestycji w dzielnicy Ruda na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona została nawierzchnia, powstał nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Poza tym wykonana została kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także przebudowano sieć wodociągową, gazową i teletechniczną oraz linię energetyczną. Zakres prac objął także likwidację torowiska po dawnej linii tramwajowej nr 18.

Na część inwestycji, która dotyczyła budowy nowego mostu nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała 1,8 mln zł dotacji z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Natomiast wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane kwotą około 5 mln zł z programu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Etap I”.

Wykonane przy tej okazji zbiorniki pozwolą na gromadzenie wody opadowej z ul. Piastowskiej, która będzie mogła być m.in. wykorzystywana przez służby miejskie do pielęgnacji zieleni. Takie sztuczne zbiorniki wodne odgrywają niebagatelną rolę. – Z jednej strony pozwalają na magazynowanie wody, którą można potem wykorzystać, z drugiej wpływają na rozwój bioróżnorodności w okolicy, mają także wpływ na klimat poprzez obniżanie temperatury w czasie upałów – wymienia zalety takich budowli Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Modernizacja ul. Piastowskiej to nie jedyna inwestycja drogowa, jaka realizowana była w ostatnim czasie w dzielnicy Ruda. Przypomnijmy, że w kwietniu br. zakończyła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Realizacja tego zadania objęła wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki granitowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych.

Dodatkowo wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne, a także rozbiórkę nieużywanego już torowiska tramwajowego. W ramach inwestycji znalazła się też budowa oświetlenia drogowego ul. Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Budowa ronda kosztowała ponad 9 mln zł.

Z kolei we wrześniu br. w Rudzie zakończyła się budowa ścieżki rowerowej i chodnika, które połączyły ulice Narcyzów i Chryzantem. – Powstało komfortowe dojście i dojazd rowerowy do pobliskiej szkoły, dzięki budowie oświetlenia bardziej bezpieczne niż do tej pory – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Łącznik powstał na ponad 300-metrowym odcinku, który wcześniej był terenem nieużytkowym.

Nowy chodnik i ścieżka rowerowa swój początek mają za skrzyżowaniem przy ul. Narcyzów w rejonie budynku nr 32. Łącznik kończy się natomiast w rejonie skrzyżowania ul. Chryzantem, tuż przy szkole. Pomiędzy chodnikiem a ścieżką powstał zieleniec, na którym zlokalizowane zostały ławki, stojaki na rowery czy kosze. W trakcie prac wybudowane zostało także nowe oświetlenie LED na 15 słupach. Koszt realizacji całego zadania wyniósł ponad 660 tys. zł.

W najbliższych latach w Rudzie planowane są kolejne inwestycje. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy Wolności. To droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lutego 2015 r. w ciągu ulicy Wolności przebiegała jednotorowa linia tramwajowa, obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie autobusowe. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na lata następne.

W budżecie miasta w 2019 roku na inwestycje zarezerwowano prawie 118 mln zł, w tym ponad 44 mln zł na zadania drogowe.
Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Tychach

Zakończyły się
właśnie prace przy montażu oświetlenia wertykalnego.  

Nowe oświetlenie pojawiło się na 19 wybranych przejściach dla pieszych na 12 tyskich ulicach. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pieszy na przejściu i w jego pobliżu jest bardziej dostrzegalny przez kierowców.

Oświetlenie
wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia tarcz przejść dla pieszych.
Zarówno samo przejście jak i strefa oczekiwania pieszego są doświetlone
tzw. lampą wertykalną.

– Warunkiem koniecznym dla zapewnienia widoczności osób na jezdni jest wygenerowanie odpowiedniego kontrastu między sylwetką pieszego, a tłem – czyli najczęściej jezdnią. Osoby ubrane zarówno w jasne, jak i ciemne ubrania są przy tego typu oświetleniu doskonale widoczne. Osiąga się to dzięki instalacji lamp świecących pod kątem bezpośrednio na przejście i jego najbliższe otoczenie – mówi Artur Kruczek z Urzędu Miasta w Tychach.

Nowe oświetlenie
pojawiło się na ulicy:Oświęcimskiej, Edukacji,
Stoczniowców, Burschego, Bielskiej, Piłsudskiego, Katowickiej, Towarowej,
Niepodległości, Metalowej, Wyszyńskiego i Jedności. W sumie w 19 punktach
miasta.

– Odpowiednie oświetlenie przejść dla pieszych zdecydowanie poprawia poziom bezpieczeństwa i odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu nieszczęśliwym zdarzeniom. To właśnie ten argument – zła widoczność – jest najczęściej podawany jako przyczyna wypadków. To od oświetlenia zależy w dużej mierze bezpieczeństwo pieszego na przejściu, dlatego m.in. inżynierowie ruchu analizują i wdrażają różne rozwiązania, by to poczucie bezpieczeństwa zwiększyć. Ono jest dla nas priorytetem – mówi Aneta Moczkowska –z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W ciągu ostatnich
kilku lat oświetlenie wertykalne pojawiło się w kilkunastu różnych
lokalizacjach na terenie miasta m.in. na ul. Dmowskiego, Armii Krajowej, Sikorskiego,
Oświęcimskiej, Katowickiej, Żwakowskiej, Elfów, Wyszyńskiego, Mikołowskiej czy
ulicy Stoczniowców.

Koszt
wykonania oświetlenia wertykalnego jednego przejścia zależy m.in. od ilości
punktów świetlnych, dlatego ceny wahają się od  kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy
złotych.
Nowy wjazd do centrum miasta gotowy

Nowy wjazd do centrum Tychów z DK44 został udostępniony
kierowcom. Chodzi o zupełnie nowy odcinek drogi, łączący ulice Oświęcimską i
Grota-Roweckiego. To kolejna bardzo dobra wiadomość dla kierowców
wjeżdżających do Tychów od
strony północnej
.

Od dziś (13 grudnia) kierowcy
mogą już korzystać z
nowo wybudowanego łącznika ulic Grota-Roweckiego i Oświęcimskiej.

– To bardzo ważne, bo w Tychach tak jak w każdym mieście w naszym kraju z roku na rok samochodów przybywa. Powoduje to zwłaszcza w godzinach szczytu problemy komunikacyjne, dlatego każda droga, która pomoże rozładować ruch i odciążyć główne drogi wyjazdowe do miasta jest istotna. Ta z pewnością zostanie doceniona przez kierowców wjeżdżających do Tychów od strony północnej – mówi Aneta Moczkowska – z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Nowa
droga stanowi alternatywne połączenie do alei Bielskiej i częściowo ulicy
Katowickiej. Ma znacznie usprawnić komunikację w mieście, zwłaszcza przy
wjeździe do centrum Tychów od strony ulicy Jaworowej i Sadowej.

– Choć formalnie inwestycja jeszcze się nie zakończyła i trwają ostatnie czynności odbiorowe, to przejazd nową drogą odbywa się bez większych utrudnień. Kierowców prosimy jednak o ostrożną jazdę, ponieważ na tym odcinku wciąż mogą być prowadzone roboty wykończeniowe –mówi Wojciech Łyko z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.  

W
ramach inwestycji, podzielonej na dwa etapy, powstał 1,5-kilometrowy odcinek
drogi, łączący ul. Grota Roweckiego z ul. Jaworową (w rejonie ul. Sadowej).
Został wybudowany most nad Potokiem Tyskim, chodniki, ścieżki rowerowe i
infrastruktura towarzysząca. Drugi etap obejmował przebudowę skrzyżowania ulic
Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej.

– Zmieniła się całkowicie geometria tego skrzyżowania, powstała sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy ruchu. W przyszłości to skrzyżowanie zostanie włączone w system ITS, więc będziemy mieli możliwość sterowania ruchem, w celu uzyskania jak największej płynności – dodaje Wojciech Łyko.

Na
realizację tej inwestycji drogowej (kosztującej łącznie 26 mln zł) miasto Tychy
pozyskało dofinansowanie z subwencji ogólnej wysokości 10 mln zł. Wykonawcą
jest firma DROGOPOL.
Ponad 11,5 mln zł na południową obwodnicę Gliwic

Ponad 7,8 mln zł w transzy na 2019 rok i niemal 3,8 mln zł w transzy na 2020 rok  pozyskał dla gliwickiego samorządu Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w ramach dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanej z budową odcinka obwodnicy południowej od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej.

Umowę w tej sprawie podpisali 10 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach p.o. prezydenta Gliwic Janusz Moszyński i wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

– To kolejny, bardzo ważny etap w kierunku sfinalizowania budowy całej tzw. południowo-zachodniej obwodnicy Gliwic, która pozwoli  odciążyć układ komunikacyjny dzielnic okalających miasto i usprawni w przyszłości dojazd mieszkańców Trynku, Sikornika czy Sośnicy do strefy ekonomicznej – podkreśla Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic.

Przypomnijmy, że wniosek o wielomilionowe dofinansowanie budowy obwodnicy południowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony przez gliwicki ZDM w kwietniu br. Dodatkowe środki z budżetu państwa mogły pozyskać inwestycje posiadające prawomocne decyzje budowlane lub przygotowany tzw. program funkcjonalno-użytkowy pozwalający na ogłoszenie przetargu w trybie „projektuj – buduj”. Każda z gmin mogła złożyć po jednym wniosku na budowę lub przebudowę drogi gminnej oraz w tym samym zakresie na drogę powiatową.

W rozdaniu jesiennym, na podstawie wniosków złożonych na wiosnę AD 2019, Gliwicom udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje związane z budową ul. Kozłowskiej (droga gminna; umowę w tej sprawie podpisano w Katowicach na początku listopada) oraz na budowę obwodnicy południowej (droga powiatowa), której wykonawcą jest konsorcjum firm Eurovia Polska – PRUiM Gliwice. Roboty związane z tym przedsięwzięciem dotyczą łącznika od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie ul. Okrężnej. Przewidywane zakończenie prac (zgodnie z umową podpisaną w marcu br.) powinno nastąpić w listopadzie 2020 roku. Koszt całej inwestycji to ok. 54,6 mln zł.
Nowe przejście i remont ulicy Długiej w Bytomiu

Nowe przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Modrzewiowej i Długiej, a także remont nawierzchni ul. Długiej na osiedlu im. generała Jerzego Ziętka. To kolejne zmiany mający na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście.

Przejście dla pieszych na ul. Długiej /w rejonie skrzyżowania z ul. Modrzewiową/ zostało oznakowane pionowo i poziomo, a także wybudowany został chodnik stanowiący kontynuację istniejącego ciągu pieszego od strony osiedla mieszkaniowego. Tym samym umożliwia on komfortowe i bezpieczne dojście do nowego przejścia dla mieszkańców osiedla gen. Ziętka. Na nowym przejściu na ul. Długiej wprowadzono rozwiązania przyjazne dla pieszych – obniżone krawężniki, kostkę integracyjną, która przez umieszczone na niej wypustki, informuje osoby niedowidzące i niewidome o miejscu, gdzie mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię.

Warto dodać również, że w tym rejonie Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu przeprowadził remont nawierzchni ulicy Długiej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ul. Długiej ze Strzelców Bytomskich i Wyszyńskiego. Nowe przejście dla pieszych, odnowiona nawierzchnia na długim odcinku, odnowione oznakowanie poziome poprawią bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz użytkowników samochodów.
Drogowcy ruszyli z pracami na ulicy Małachowskiego w Bytomiu

Wymiana warstwy bitumicznej jezdni, przebudowa zjazdów, częściowa wymiana i przebudowa chodników oraz krawężników betonowych, a także nowe elementy bezpieczeństwa ruchu. Ruszyły prace drogowe na ul. Małachowskiego w Bytomiu-Szombierkach.

Przebudowa ulicy Małachowskiego na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Kosynierów /długość ok. 650 mb/ będzie realizowana w kilku etapach.

Wykonawca oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu dołożą starań, żeby ograniczyć uciążliwości związane z przebudową.

Warto dodać, że inwestycja ta warta prawie 415 tys. zł zostanie w całości sfinansowana z budżetu miasta dzięki uzyskanym oszczędnościom na przetargach związanych z przebudową między innymi ulic: Musialika, Wojciechowskiego, Reptowskiej i Mochnackiego, a także dzięki skutecznemu pozyskaniu przez gminę dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych i Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

W Bytomiu trwają już prace związane z przebudową ulic: Musialika /Śródmieście/ na odcinku od ul. Witczaka do ul. Alojzjanów, Reptowskiej /Miechowice/ na odcinku drogi od ul. Wolnego do ul. Bławatkowej oraz ulicy Mochnackiego /Szombierki/ na odcinku od ul. Wyzwolenia do ul. Karpackiej.