Dronoid zdezynfekował Rynek w Katowicach. W przyszłości takie technologie mogą być standardemDezynfekcja miejskiej infrastruktury przy pomocy samodzielnie latających robotów? Na razie wydaje się to mało prawdopodobne, ale wkrótce taki widok może stać się codziennością. We wtorek (30 czerwca) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w porozumieniu z miastem Katowice oraz katowicką firmą Spartaqs, przeprowadziła testową dezynfekcję miejskich ławek przy pomocy dronoida Heracles V8ASD.

Robotyzacja i technologie autonomiczne będą pełnić coraz większą rolę w naszym życiu. Mając to na uwadze, Metropolia konsekwentnie testuje rozwiązania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które będą funkcjonować w przestrzeni powietrznej miast, świadcząc różnego rodzaju usługi dla mieszkańców, administracji i biznesu. Jedną z możliwości może być dezynfekcja miejskiej infrastruktury przy użyciu latających robotów. Właśnie taką usługę testowano we wtorek przy Sztucznej Rawie na Rynku w Katowicach.

– Oprysku miejskich ławek dokonaliśmy dronoidem, który powstał z myślą o gaszeniu pożarów. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w porozumieniu z Metropolią i miastem Katowice, dzisiaj postanowiliśmy wykorzystać tę maszynę do celów dezynfekcji – mówi Sławomir Huczała, główny konstruktor i współwłaściciel katowickiej firmy Spartaqs.

Dronoid Heracles V8ASD, który spryskał ławki na katowickim rynku, wyposażony był w zasobnik o pojemności 12 litrów. Do oprysków wykorzystano bezpieczny dla zdrowia koncentrat, używany m.in. do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, takich jak łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne czy aparatura medyczna. Cała operacja trwała kilkanaście minut.

– Podczas dzisiejszego oprysku dronoid był sterowany przez operatora, ponieważ usługa cały czas jest testowana. Chcieliśmy poznać zarówno specyfikę terenu, jak i samego oprysku. Natomiast kiedy w pełni zakończymy ten projekt, dronem będzie sterował komputer. Urządzenie w sposób skomputeryzowany będzie wylatywać z samochodu i opryskiwać teren. Dezynfekcja takiej powierzchni jak dzisiaj nie zajmie więcej niż 10 minut – dodaje przedstawiciel Spartaqs.

Wykorzystanie bezzałogowych systemów latających w celach zapobiegania pandemii koronawirusa ma miejsce na całym świecie. Ale drony były już wykorzystywane w administracji publicznej dużo wcześniej, także w Polsce.

– Nowe technologie w Katowicach wykorzystujemy w wielu działaniach. Już od kilku lat straż miejska wykorzystuje drony przy kontroli palenisk pod kątem spalania odpadów. Urządzenia tego typu mają wielki potencjał, więc chętnie włączyliśmy się jako miasto w testy pod kątem wykorzystania ich w trakcie dezynfekcji przestrzeni miejskiej – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy miasta Katowice.

– W związku ze stanem epidemii, dezynfekcje wykonują ręcznie służby miejskie. Teraz w ramach współpracy z Metropolią, a także katowicką firmą Spartaqs, przetestowaliśmy drona, który zdezynfekował ławki przy Sztucznej Rawie na Rynku. Chętnie przyjrzymy się dokładniej takim rozwiązaniom, by być może w przyszłości wdrożyć je na stałe – dodaje.  

Metropolia dostrzega potencjał bezzałogowych statków powietrznych, dlatego od blisko dwóch lat współtworzy inicjatywę Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD). Jednym z jego celów jest testowanie i wdrażanie usług z wykorzystaniem dronów.

– Zanim dokonaliśmy oprysku ławek na katowickim Rynku, najpierw wykonaliśmy testy tej usługi na wydzielonym i odizolowanym od ruchu lotniczego obszarze w Metropolii. Zachowując takie procedury, jesteśmy w stanie wdrażać rozwiązania z wykorzystaniem dronów, które są technologiczne dojrzałe i w pełni bezpieczne – mówi Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią”.

– Mamy wizję miasta, w którym przestrzeń powietrzna będzie wykorzystywana do nowych możliwości. Testy takie jak dzisiaj pokazują, że ta wizja już wkrótce może stać się rzeczywistością – dodaje.

Dezynfekcja infrastruktury miejskiej to tylko niewielki wycinek możliwości, jakie dają bezzałogowe statki powietrzne. Drony – określane coraz częściej mianem latających komputerów – mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Będzie można się o tym przekonać podczas konkursu technologicznego Droniada GZM.

W tegorocznej edycji konkursu zespoły akademickie będą opracowywać sposoby wykorzystania dronów na autostradowych korytarzach życia, a także w rolnictwie precyzyjnym. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-4 lipca br. na lotnisku Katowice-Muchowiec. Z uwagi na środki bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa, część wydarzenia będzie odbywać się online. Konkurencje terenowe będzie można śledzić pod adresem: droniada.eu. 
Samorządy ufundowały szpitalowi ambulans

Jest kolejne wsparcie miasta Tarnowskie Góry, powiatu oraz jego pozostałych gmin dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. Dziś placówka w ramach pomocy w czasie pandemii otrzymała ufundowany przez samorządy nowy ambulans!

Pojazd wart jest blisko 240 tys. zł. Starostwo przekazało na ambulans 100 tys. zł, miasto Tarnowskie Góry kolejnych 60 tys. zł. Pozostałe gminy wsparły zakup kwotami uzależnionymi od ilości mieszkańców.

– Ten wóz to efekt solidarności samorządowej, bowiem złożyło się na niego 9 gmin i powiat. Serdecznie Wam za to dziękuję – mówiła podczas przekazania pojazdu pod Starostwem Powiatowym starosta Krystyna Kosmala.

Dodatkowy zespół wyjazdowy będzie trzecim w szpitalu. Z uwagi na usterkowość jednego z użytkowanych oraz drugiego, który często wyjeżdża obecnie z próbkami na obecność na koronawirusa do laboratorium, będzie poważnym wsparciem dla placówki.

– To nie frazes, że w jedności siła. Bardzo wszystkim dziękuję za ufundowanie tego pojazdu, który wyruszy na drogi powiatu, by ratować życie mieszkańców – podkreślił Leszek Jagodziński, prezes szpitala.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Dodatek solidarnościowy

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Ważne!

Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Więcej szczegółów dotyczących tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania – dodatek solidarnościowy.

Źródło: UM Sławków
SK Innovation wspiera dąbrowski szpital

Dąbrowscy inwestorzy w walce z koronawirusem – SK Innovation przekazało ZCO 100 tys. zł na niezbędny sprzęt medyczny.

Koreańska spółka SK Innovation, która buduje w Tucznawie fabrykę separatorów baterii litowo-jonowych, zdecydowała się wesprzeć Zagłębiowskie Centrum Onkologii kwotą 100 tys. zł. Środki te pozwolą na doposażenie placówki w niezbędny w czasie epidemii COVID-19 sprzęt medyczny i środki ochrony indywidualnej dla pracowników służby zdrowia.

Testy do wykrywania wirusa COVID-19, kombinezony ochronne, maski, pulsoksymetry, dozowniki tlenu czy łyżki do laryngoskopu – to wyposażenie, które pozwoli dąbrowskim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz diagnostom laboratoryjnym na bezpieczną i efektywną walkę z zagrożeniem, jakim dla zdrowia publicznego w Polsce jest koronawirus. W tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się służba zdrowia, każde wsparcie jest bardzo ważne i pozwala na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

SK Innovation to wiodący globalny producent separatorów baterii litowo-jonowych. W czerwcu 2019 r. spółka podjęła decyzję o budowie pierwszej w Polsce fabryki tego koreańskiego koncernu właśnie w Dąbrowie Górniczej. Koncern przykłada ogromną wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. W październiku ubiegłego roku przekazał fundacji „Godne Życie” 200 tys. zł na zakup oczyszczaczy powietrza oraz wdrożenie programu ekologiczno-edukacyjnego w dąbrowskich placówkach oświatowych.

Wsparcie udzielone przez SK Innovation to kolejny akcent działań nastawionych na pomoc szpitalowi i placówkom medycznym. Do tej pory podjęło się tego wiele firm, instytucji i osób prywatnych. Czytaj więcej.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Świętochłowicki szpital otrzyma z województwa 800 tys. złotych

Sejmik województwa śląskiego przekazał 800 tys. zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach. Kwota ta ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa.

Pomoc finansową na różnym poziomie otrzyma w sumie 19 samorządów z województwa śląskiego. Program wsparcia szpitali ma dofinansować zadania inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się, zapobieganiem i zwalczaniem COViD-19. Mogą to być zakupy aparatury i sprzętu medycznego (m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, aparaty USG, aparaty RTG, pompy infuzyjne, ssaki, komory laminarne, zamrażarki, aparaty ECMO, sterylizatory, myjki automatyczne, sprzęt do diagnostyki związanej z wirusami, drobny sprzęt medyczny itp.). Program może też wesprzeć zakupy wyposażenia oddziałów szpitalnych (m.in. łóżka szpitalne, łóżka intensywnego nadzoru), zakupy ambulansów czy drobne prace modernizacyjne mające charakter majątkowy, niezbędne do dostosowania obiektu szpitala do walki z koronawirusem.

18 maja br. Sejmik Województwa Śląskiego zgodził się, aby samorząd województwa śląskiego utworzył fundusz na wsparcie Szpitali Powiatowych, a tydzień temu zarząd województwa śląskiego poinformował, że uruchomiono „procedury solidarnościowego programu wsparcia dla szpitali powiatowych z terenu województwa śląskiego”. Po przeprowadzeniu i zakończeniu naboru wniosków członkowie województwa śląskiego jednogłośnie podjęli uchwały o udzieleniu pomocy finansowej miastom w formie specjalnych dotacji.

Źródło: UM Świętochłowice
Zapraszamy na II Europejskie Webinarium Metropolitalne

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przy współpracy z siecią European Metropolitan Authorities jest inicjatorem cyklu webinariów pod nazwą ROZMOWY METROPOLITALNE: Jak odrodzić się po COVID-19. Definiowanie wspólnych problemów, uniwersalizacja różnic. Kolejne wydarzenie z tej serii odbędzie się już 29 czerwca 2020 r.

W debacie prowadzonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię uczestniczyć będą przedstawiciele trzech obszarów metropolitalnych: Oslo, Mediolanu oraz Amsterdamu.

Do głównych tematów należeć będzie ocena wpływu pandemii na funkcjonowanie wielkich organizmów miejskich. Będzie to także próba odpowiedzi na pytanie dotyczące wykorzystania doświadczeń z tej sytuacji kryzysowej do poprawy jakości życia mieszkańców. Tematem rozmowy będą też plany i mechanizmy odbudowy  metropolii  w perspektywie planów odbudowy UE (tzw. Next Generation UE).

W dyskusji wezmą udział:

  • Jenny Evjen – Rada Powiatu Viken, Obszar Metropolitalny Oslo 
  • Francesco Vassallo – burmistrz Bollate, Obszar Metropolitalny Mediolanu
  • Marja Ruigrok – zastępca burmistrza Haarlemmermeer, członek Międzynarodowej Rady Doradczej w Amsterdamie i członek zarządu Regionu Metropolitalnego Amsterdamu

Podczas I Europejskiego Webinarium Metropolitalnego zorganizowanego 2 czerwca br., głównym tematem była ocena wpływu Covid-19 na obszary metropolitalne GZM, Barcelony oraz Göteborga, a także  analiza podjętych środków zaradczych. Szeroka relacja z tego wydarzenia znajduje się pod tym linkiem.

Webinarium rozpocznie się 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 i będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim.

Rejestracja: KLIKNIJ TUTAJ
Ograniczenia w funkcjonowaniu Zalewu Nakło-Chechło

Ze względu na epidemię COVID-19 w 2020 roku nie będzie na terenie Zalewu Nakło-Chechło tzw. miejsc tymczasowo wyznaczonych do kąpieli. Nieczynne będzie także pole biwakowe przy ul. Rekreacyjnej. W jego miejscu utworzony został parking specjalny, otwarty w wyznaczonych godzinach.

Osoby, które w tym sezonie kąpią się w Zalewie, robią to na własną odpowiedzialność. Epidemia pokrzyżowała przygotowania do sezonu letniego i Gmina Świerklaniec musiała zrezygnować z organizacji tymczasowych kąpielisk strzeżonych przez ratowników. O bezpieczeństwo na wodzie zadba jednak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które w porozumieniu z gminą będzie patrolować akwen z łodzi motorowej. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom wypoczywającym, gmina Świerklaniec zleci także jednostkom OSP ze swojego terenu dyżury zabezpieczenia przeciwpożarowego i ratownictwa medycznego w weekendy i święta. Tak jak to miało miejsce w ubiegłych latach – strażacy będą wtedy obecni w miejscu tzw. pola biwakowego. Dodatkowo w sezonie letnim gmina finansowo wesprze dodatkowe patrole Policji.

W tym sezonie nieczynne jest pole biwakowe przy ul. Rekreacyjnej (w sensie pełnej dostępności czyli możliwości korzystania z kontenerów kąpielowych, dostępu do prądu i toalet). W obecnym reżimie sanitarnym gmina nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków wypoczywającym. W tym roku na miejscu pola biwakowego utworzony został parking specjalny, dostępny dla wszystkich w godzinach 8:00-22:00. Można na nim przebywać, plażować, zrobić grilla, ognisko etc., ale bez możliwości pozostania na noc. Za wjazd i postój pojazdu na tym parkingu obowiązuje opłata w wysokości 15 zł/dzień. Kiedy pojazd wyposażony jest w przyczepę wjazd i postój kosztuje 30 zł/dzień. Brama wjazdowa na parking specjalny będzie zamykana o godz. 22:00, dlatego posiadacze pojazdów muszą go do tego czasu opuścić.

Przypominamy, że na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło w dalszym ciągu obowiązuje regulamin korzystania z obiektu. Opłaty za wjazd nie zostały zmienione w odniesieniu do lat ubiegłych i wynoszą: 8 zł / dzień w tygodniu oraz 15 zł / dzień w weekendy i święta. Dojazd do Zalewu możliwy jest od strony Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego.

Uwaga: Opłata poniesiona za postój na parkingu specjalnym nie zwalnia z dokonania wcześniejszej opłaty za wjazd na teren Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło-Chechło.

Ze względu na stan epidemii w dalszym ciągu obowiązuje nas zasada dystansu społecznego. Przypominamy, że bezpieczna odległość od innych ludzi to 2m. Jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu, obowiązuje nas (nawet na świeżym powietrzu) zakrywanie ust i nosa.

Apelujemy do użytkowników Zalewu Nakło-Chechło o rozwagę. Pamiętajmy, że nasze zdrowie i życie są najważniejsze, dlatego dbajmy o bezpieczeństwo. Stosujmy się do zaleceń i rozwagą korzystajmy akwenu. Wypoczywajmy odpowiedzialnie!

Źródło: UG Świerklaniec
Środki z PARP dla przedsiębiorców

Aż 2,5 mld złotych przewidziała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ogłoszonym właśnie naborze „Dotacje na kapitał obrotowy”. Ma być on wsparciem na utrzymanie działalności dla przedsiębiorców, którzy na skutek pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dotacje są przewidziane dla firm działających na trenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. Starający się o wsparcie musi wykazać, że obroty jego organizacji spadły o co najmniej 30 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wnioski można składać do 31 lipca lub do wyczerpania alokacji. O przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność złożenia wniosku.​

Szczegółowe informacje dostępne są na stronei PARP – KLIKNIJ.

Źródło: UM Siewierz
Aquadrom otwarty z nowymi atrakcjami i większą przestrzenią

Rudzki aquapark otworzył się ponownie po trzymiesięcznej przewie w dniu 11 czerwca. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wprowadzono szereg nowych zasad, na jakich może w obecnej sytuacji funkcjonować i jakich muszą przestrzegać zarówno klienci, jak i pracownicy, w tym m.in. limit osób wchodzących do obiektu. Aby dodatkowo podnieść komfort klientów park wodny wkrótce uruchomi nowe rekreacyjne tereny zewnętrzne, a w strefie saun już otwarto największą saunę w województwie – Fest Hicę!

Tuż po publikacji wytycznych dla basenów i saun Aquadrom przygotował i wdrożył konieczne zmiany. We wszystkich recepcjach i stanowiskach kasowych zamontowano plastikowe osłony, wszyscy klienci i pracownicy poddawani są badaniu temperatury, a piktogramy zachęcają do częstego mycia rąk i korzystania z nowych dozowników z płynem dezynfekcyjnym. – Rudzki aquapark szybko wprowadził w życie wymagane procedury i otworzył się jako jeden z pierwszych nie tylko w regionie, ale też w Polsce – mówi Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej. – Wiem, że przygotowano  również parę niespodzianek. Z pewnością otwarcie ostatniej inwestycji, czyli największej sauny na Śląsku bardzo ucieszy miłośników saunowania. Sauna jest rzeczywiście ogromna i robi wrażenie – dodaje Krzysztof Mejer.

Park wodny funkcjonuje już od tygodnia. Pomimo narzuconych limitów nie ma kolejek do atrakcji ani problemów z zakupem biletu. Poza nową sauną zarządzający planują otwarcie kolejnych terenów zewnętrznych. – Przy obecnych limitach na jednego klienta przypada ponad 20 m2 powierzchni. To znacznie więcej niż w większości miejsc publicznych. Jednak po otwarciu nowych, zewnętrznych terenów rekreacyjnych liczba ta powinna się podwoić – mówi Marta Malik, prezes Aquadromu.

Jak informują zarządzający, już z początkiem wakacji pojawi się sporo miejsca do leżakowania, by goście mogli wypocząć w przerwach pomiędzy pływaniem, ale planowane są również różne aktywności na świeżym powietrzu. Co więcej, do końca czerwca obowiązuje „rabat na powitanie” w wysokości 15 % na wszystkie bilety.

– W tym tygodniu otworzyliśmy także Fest Hicę – nowoczesną saunę na 120 osób. Oczywiście obecnie wpuszczamy do niej znacznie mniej osób, zgodnie z obowiązującym limitem. Jednak dzięki największej saunie w województwie oraz kilkukrotnemu powiększeniu ogrodu saunowego jesteśmy w stanie w wysoce komfortowych warunkach przyjąć znacznie więcej klientów. I to na świeżym powietrzu – podkreśla Marta Malik.

Budowę nowej sauny rozpoczęto w października 2019 roku. Projekt zakładał nowoczesny design i dużo przestrzeni dla saunowiczów. Wszystko po to, by znacząco podnieść komfort w strefie saun Aquadromu.

Źródło: UM Ruda Śląska
Kamery wi-fi monitorują pacjentów Piekarskiego Centrum Medycznego

Piekarski szpital zamontował kamery wi-fi do zdalnego monitorowania pacjentów. Zminimalizowano w ten sposób czas bezpośredniego kontaktu z pacjentem o nieznanym statusie epidemiologicznym, a tym samym, w dobie pandemii, zwiększono bezpieczeństwo pracy w placówce.

Każdy pacjent wymagający hospitalizacji ma pobierany wymaz w Izbie Przyjęć. Następnie oczekując na wynik badania w kierunku Covid-19 umieszczany jest w jednoosobowej sali obserwacyjnej z pełnym reżimem sanitarnym, w której to sali zainstalowano kamery. – Dzięki kamerom wi-fi możliwy jest kontakt z pacjentem, obserwacja jego stanu zdrowia, a także monitorowanie zapisów na urządzeniach medycznych znajdujących się w pokoju pacjenta – mówi dr Przemysław Michalski z Piekarskiego Centrum Medycznego. Sale te wchodzą w skład tzw. Oddziału Obserwacyjnego, w ramach którego chorzy już są diagnozowani i leczeni. Podobne kamery zainstalowano w wydzielonych, w tym samym celu pojedynczych salach obserwacyjnych na innych oddziałach szpitala oraz pomieszczeniu izolacyjnym Izby Przyjęć. – Nie wiemy, jaki jest status danego pacjenta, dlatego musimy się zabezpieczać, by nie przenieść ewentualnego zakażenia na inne oddziały – mówi Beata Pyka, naczelna pielęgniarka z Piekarskiego Centrum Medycznego.

Kamery w-fi zostały dostarczone i zamontowane w Piekarskim Centrum Medycznym przy współpracy z Hubem Innowacji Społecznych i Stowarzyszeniem Współpracy Regionalnej. Piekarskie Centrum Medyczne w ciągu 3 miesięcy pandemii raz, na niespełna dobę wstrzymało przyjęcia na Izbie Przyjęć i raz także na parę godzin zamknięty został Oddział Położniczo-Ginekologiczny. – Od samego początku staramy się dmuchać na zimne, co bez wątpienia przekłada się na normalne funkcjonowanie naszego szpitala.  – dodaje Zbigniew Żołnierczyk, prezes placówki. Piekarski szpital, jako jeden z nielicznych już w lutym br. informował,  że jest przygotowany na koronawirusa. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych opracował i wdrożył procedury zapobiegające transmisji wirusa. Zabezpieczono również placówkę w odpowiedni sprzęt i odzież. Przygotowano pomieszczenia przeznaczone do ewentualnej izolacji. Na bieżąco monitorowano, systematycznie przeglądano i modyfikowano wewnętrzne procedury na wypadek zagrożenia infekcją Covid-19. Przez cały ten czas, jako jednej z nielicznych jednostek ochrony zdrowia w regionie, jak dotąd, udało się uniknąć transmisji wirusa wśród pacjentów i personelu.

W ciągu kolejnych tygodni jeden z oddziałów przekształcono w oddział obserwacyjny. Przed wejściem na teren szpitala w specjalnym namiocie pobierane są wymazy od każdego pacjenta wymagającego przyjęcia do szpitala lub w ramach tzw. pretriażu. Wyznaczona jest także strefa izolowana, w której „podejrzany” pacjent przebywa. Tu także jest przez cały czas pobytu monitorowany przez kamery, które nie tylko rejestrują pomieszczenie, ale i parametry życiowe danej osoby. Każdy wchodzący na teren placówki musi przejść przez specjalną bramkę do bezdotykowego pomiaru temperatury. Dodatkowo przed Izbą Przyjęć zamontowano bramkę do dezynfekcji. – Wszystkie działania,  sprzęt, które wprowadziliśmy, bez wątpienia pomogły nam normalnie funkcjonować w tym trudnym okresie. Placówka nie była zamknięta, świadczyła i nadal świadczy usługi na najwyższym poziomie. Chroniliśmy pacjentów i siebie nawzajem. Warto także podkreślić, że na wysokości zadania stoją wszyscy pracownicy placówki od portierów, sprzątaczek, salowych, pań  z kuchni,  po pielęgniarki, położne i lekarzy. Cały personel naszego szpitala przez cały ten okres pracuje normalnie na najwyższych obrotach – dodaje prezes Żołnierczyk.

Źródło: UM Piekary Śląskie