1

Bytom: zwolnienia z opłaty koncesyjnej dla restauratorów

Było to drugie w ciągu tygodnia spotkanie prezydenta Mariusza Wołosza z bytomskimi restauratorami, poświęcone możliwościom wsparcia  pogrążonego w zapaści sektora gastronomicznego. Jednym z głównych tematów rozmów były kwestie związane z opłatą koncesyjną na sprzedaż napojów alkoholowych.

W spotkaniu z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem wzięło udział ośmiu przedstawicieli branży gastronomicznej reprezentowanej przez właścicieli Piwnic Gorywodów, Lodziarni u Fiołków, W Lufcie, Pubu Zelter, Pubu na Rycerskiej, Fuks, Piwiarni Warka czy restauracji Molto Bene. Pośród poruszanych przez przedsiębiorców tematów była kwestia zwolnień z podatku od nieruchomości, z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty koncesyjnej.

Opłata = pozwolenie na sprzedaż

Obecnie procedowana jest w Senacie nowelizacja ustawy przewidująca przedłużenie terminu opłaty lub zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanej na podstawie sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym.

– Choć przepis ten zapewne wejdzie w życie, nie nastąpi to w styczniu. Dlatego na obecną chwilę, biorąc pod uwagę obecny stan prawny nie możemy skorzystać z możliwości zwolnienia przedsiębiorców z pierwszej raty opłaty koncesyjnej. Przedsiębiorcy, aby otrzymać koncesję, będą musieli wpłacić pierwszą ratę opłaty – tłumaczy Ewa Tomczak, skarbnik miasta.  – Sumarycznie restauratorzy uiszczają opłatę koncesyjną sięgającą około 300 tys. zł w skali miasta – pojedyncze wpłaty wynoszą od 170 zł do 900 zł za pierwszą ratę opłaty koncesyjnej.

Nie zostawimy bez wsparcia  bytomskiej gastronomii

– Prezydent zapewnił, że gdy tylko zaczną obowiązywać nowe przepisy, przygotowana zostanie uchwała dotycząca zwolnień z opłaty koncesyjnej.

– Uchwała będzie dotyczyła zwolnień z drugiej i trzeciej raty opłaty koncesyjnej. Wówczas na wniosek przedsiębiorców w formie jednorazowej zwolnimy ich z 2/3 płatności należnych za 2020 rok  – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

To nie wszystko, co podczas spotkania zaproponował prezydent. Kwota pierwszej raty opłaty koncesyjnej wróci do restauratorów w pełnej wysokości w formie rzeczowej – środków zabezpieczenia bezpośredniego.Spotkanie prezydenta z restauratorami (5)5

Będą zwolnienia z opłaty koncesyjnej dla bytomskich restauratorów

Dostępne formy pomocy

Wciąż można się starać o zmniejszenie opłat za lokale dzierżawione od miasta. Obecnie gmina na wniosek obniża czynsz o 90% tym podmiotom, które w wyniku obostrzeń związanych z pandemią nie mogą prowadzić działalności oraz 50% tym, którym epidemia utrudnia prowadzenie biznesu. Obecnie lokale dzierżawi od miasta 27 firm działających w branży gastro. Przedsiębiorcy mogą też korzystać m.in. z możliwości zwolnienia z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezydent Mariusz Wołosz przedłoży pod obrady rady projekty uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące od lutego do czerwca dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, które w wyniku obostrzeń związanych z pandemią mają utrudnione prowadzenie działalności oraz projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości od lutego do czerwca dla wszystkich przedsiębiorców, którym pogorszyła się sytuacja finansowa. Prolongata będzie możliwa do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: UM Bytom
Zwolnienia z podatku dla przedsiębiorców w związku z Covid-19

Na listopadowej sesji Rady Miasta Mysłowice podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takiej jak działalność gastronomiczna, kluby fitness czy inne obiekty służące poprawie kondycji fizycznej. Zwolnieniem zostali objęci również przedsiębiorcy, którzy w okresie epidemii zawiesili działalność gospodarczą.

Pomoc dotyczy okresu w od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. i przysługuje firmom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do zwolnienia zobowiązani są do przedłożenia Prezydentowi Miasta Mysłowice:

1. formularzy deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od nieruchomości lub w przypadku osób fizycznych formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub zmiany takich informacji,

2. oświadczenia o spełnieniu warunków, które stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/453/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2020 r. (link),

3. informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312 z późn. zm.) (link).

Źródło: UM Mysłowice
Życie po pandemii: jakie skutki przyniesie ogólnoświatowy lockdown?

Siła samorządów, rozwój technologiczny, zmiana myślenia o pracy. To tylko niektóre wnioski wysunięte przez Edwina Bendyka i Kazimierza Karolczaka – uczestników pierwszego spotkania, wspólnie organizowanego w ramach nowego cyklu debat online Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która odbyła się 20 stycznia 2021 r.

Zrzut ekranu z debaty online

W samorządzie siła

Zdaniem Edwina Bendyka z perspektywy czasu reforma dot. decentralizacji władzy, zaowocowała sukcesem – łagodniej odczuwamy skutki pandemii. Podkreślił, że władze samorządowe i społeczeństwo obywatelskie pokazały swoją siłę w czasie pandemii, szczególnie w jej pierwszych tygodniach. Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę, że to dlatego, iż prezydenci, wójtowie i burmistrzowie są najbliżej mieszkańców, czują rytm miasta. Metropolia w sposób błyskawiczny zareagowała na pojawiające się problemy i podjęła decyzję o wsparciu opieki medycznej w pierwszych miesiącach pandemii, dzięki czemu mieszkańcy nie odczuli przerw w działalności opieki zdrowotnej.

Co obnażyła pandemia?

Tak naprawdę ogólnoświatowy lockdown pokazał, jak mało wiemy na temat skutków, jakie przyniesie pandemia.. Kwestie szczepień, przyszłości miast i życia społecznego są dla nas wyzwaniem. W dyskusji pojawił się głos z publiczności – co dalej z edukacją? Dziś już wiemy, że system zdalny ma sporo mankamentów, ale najprawdopodobniej na dłużej wejdzie w struktury oświaty co unaoczniły badania zlecone przez Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd Pro Silesia [link].

Czy czeka nas ucieczka z miast?

Pandemia przypomniała nam, jak bardzo potrzebujemy i tęsknimy za zielenią. Kazimierz Karolczak zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie bardziej doskwiera nam problem rozlewania się miast. Niestety pandemia może pogłębić to zjawisko. Izolacja w domku z ogrodem może być mniej frustrująca od izolacji w mieszkaniu. Podkreślił, że zmiany urbanizacji wywołane pandemią stanowią szansę dla obszarów wiejskich. Jako rozwiązanie wstrzymania dalszego opuszczania centrów miast Edwin Bendyk wskazuje na reorganizację przestrzeni miejskiej, co jednocześnie przyczyni się do walki ze zmianami klimatu. Jednocześnie podkreślił znaczenie mobilności wskazując, że historycznie miasta bywały symbolem zagrożenia, przywołując Dekameron. Dzisiejszy Paryż, wdrażając koncepcję miasta 15-minutowego w czasie pandemii, łamie tę konwencję.

Kazimierz Karolczak natomiast podkreślił, że dziś zbyt duży nacisk kładzie się na infrastrukturę, która generuje nieproporcjonalne koszty, a czas myśleć o działaniach pobudzających innowacje, które nakierowane są na zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Co nas może czekać?

Przyjdzie nam się zmierzyć ze zmianami technologicznymi, coraz więcej mówimy o automatyzacji, co jest równoznaczne z zastąpieniem człowieka w wielu obszarach aktywności, szczególnie w kontekście depopulacji i starzejącego się społeczeństwa. Kazimierz Karolczak podał przykład inwestycji Fiata w produkcję pojazdów elektrycznych mimo panującej pandemii. Jak mówił Edwin Bendyk, przez pandemię na pewno zmieni się kwestia myślenia o pracy. Możemy zaobserwować wzrost popularności pracy hybrydowej. To z kolei może przełożyć się na zmianę wyborów mobilnościowych wśród mieszkańców. Łączy się to z planami Metropolii – zwłaszcza w kontekście działań związanych z budową systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, którego kręgosłupem ma być transport szynowy, a uzupełnieniem – rowery oraz komunikacja miejska.

Spotkanie, które prowadził Michał Syska – dyrektor programowy Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, można obejrzeć online.  To pierwsze wydarzenie w ramach nowego cyklu debat online Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Najbliższe spotkanie już w lutym. Więcej informacji na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych Organizatorów.

Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej zinstytucjonalizowanej metropolii w Polsce. Koordynuje prace związane z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju i integracji publicznego transportu zbiorowego oraz promocji.

Wcześniej pełnił funkcję wicemarszałka województwa śląskiego, gdzie odpowiadał za sprawy związane m.in. z Europejskim Funduszem Społecznym, Ochroną Środowiska oraz Gospodarką, Turystyką i Sportem. W latach 1999 – 2003 prowadził działalność gospodarczą, następnie w 2003 roku założył jedną z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia, firmę WORKER Sp. z o.o., która stała się wkrótce jedną z największych firm, działających w swojej branży. W 2005 został członkiem założycielem oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), w tej chwili największej w Polsce branżowej organizacji pracodawców zrzeszającej agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR. W 2007 roku sprzedał udziały w spółce. Do 2010 roku pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora generalnego wprowadzając inwestora na polski rynek. Kazimierz Karolczak jest absolwentem Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również Menadżerskie Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Edwin Bendyk, dziennikarz, publicysta i pisarz, pracujący w tygodniku „Polityka”, gdzie kieruje działem nauki.

Opublikował książki: „Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności” (W.A.B. 2002), „Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci” (W.A.B. 2004), „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (W.A.B. 2009) oraz „Bunt Sieci” (Polityka 2012). W 2014 r. opublikowałem wspólnie z Jackiem Santorskim i Witoldem Orłowskim książkę „Jak żyć w świecie, który oszalał”. Najnowsza książka, „W Polsce, czyli nigdzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”, ukazała się nakładem „Polityki” w kwietniu 2020 r.

Wykłada w Collegium Civitas, gdzie współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością. W Centrum Nauk Społecznych PAN (Graduate School for Social Research) prowadzi seminarium o nowych mediach.

Należy do Polskiego PEN Clubu, od 1 lipca 2020 r. jestem prezesem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego. Jest członkiem European Council on Foreign Relations.


Transport na szczepienia dla niepełnosprawnych

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 informujemy, że osoby niepełnosprawne i mające trudności w dostępie do punktu szczepień będą miały zapewniony transport.

Bezpłatny dowóz przeznaczony jest dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

Wszyscy mający uprawnienia i chcący skorzystać z takiej usługi, mogą zadzwonić na numer 32/262 44 10 i zgłosić taką potrzebę, ewentualnie uzyskać więcej informacji na ten temat. Podany telefon czynny będzie całodobowo, uruchomiony zostanie 15 stycznia 2021 roku.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
GCR “Repty” prowadzi rehabilitację pacjentów, którzy przeszli COVID-19

GCR “Repty” nawiązało współpracę ze szpitalami chorób płuc w Pilchowicach i w Orzeszu, gdzie leczeni pacjenci z COVID-19 mają pełną diagnostykę. Lekarze pulmonolodzy decydują, czy zmiany w płucach pozwalają na podjęcie rehabilitacji.

Skierowanie na rehabilitację może wydać także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o ile uzna, że pacjent wymaga rehabilitacji. Mogą skorzystać z niej pacjenci z całej Polski.

Plan pocovidowej rehabilitacji w GCR “Repty” rozpisany jest na serię 10 wizyt. Pacjent ma zajęcia i zabiegi 2-3 godziny dziennie przez 2 tygodnie. Może skorzystać z L-4, ale może też umawiać się na zabiegi w godzinach popołudniowych. Zajęcia odbywają się od 7.00 do 18.00 w Poradni Rehabilitacyjnej, w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji i w ramach programów unijnych “Sercu na ratunek” oraz “Stawiam na zdrowie”. O tym, jakie zastosować leczenie, decyduje na pierwszej wizycie lekarz.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Tarnowskie Góry pomagają w dowozie na szczepienia osób 80+ oraz 70+

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uruchomił Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV19. 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia. Urząd Miejski pomaga w dowozie osób w wieku 80+ i 70+, które nie są same w stanie dotrzeć do punktu szczepień. W tym celu uruchamiamy specjalną infolinię, za pomocą której można, po uprzednim zapisaniu się na szczepienie, zgłosić chęć skorzystania z dojazdu.

Zdaniem WHO, rządów państw oraz naukowców, wyłącznie powszechne szczepienia są w stanie powstrzymać pandemię COVID-19 i przywrócić normalne funkcjonowanie społeczeństw.

Szczepienie będzie realizowane dwukrotnie. Rejestracji do szczepienia możecie Państwo dokonać w następujących terminach:

– Od 80 roku życia – wszystkie osoby urodzone w roku 1941 oraz osoby starsze – rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie – 15 stycznia br., prawdopodobne rozpoczęcie szczepień – 25 stycznia br. 

– Od 70 roku życia – wszystkie osoby urodzone w roku 1951 oraz osoby starsze – rozpoczęcie procesu rejestracji na szczepienie – 22 stycznia 2021 roku, prawdopodobne rozpoczęcie szczepień – termin nieokreślony.

Rejestracji do szczepienia może dokonać pacjent osobiście poprzez rządowy portal
e-Pacjent lub pod numerem infolinii 989, za pośrednictwem lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w przychodni lekarskiej, świadczącej Państwu na co dzień usługi zdrowotne lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Podczas rejestracji do systemu szczepień, wyznaczone zostaną Państwu 2 terminy podania dawki preparatu.

Więcej informacji w tym zakresie uzyskacie Państwo na rządowej INFOLINII:

989

Samorządy lokalne zobowiązano do udziału w akcji szczepień poprzez ułatwienie dostępu do punktów szczepień osobom:

– z niepełnosprawnościami ruchowymi,
– sprawnym ruchowo ale z ograniczeniami komunikacyjnymi (niezdolność do samodzielnego dotarcia do punktu szczepień z racji wieku, uwarunkowań społecznych, rodzinnych, i.t.p.).

Zadaniem samorządu lokalnego będzie zorganizowanie takim osobom transportu.

W celu sprawnego przeprowadzenia akcji transportowej, gmina Tarnowskie Góry uruchamia od dnia 15 stycznia b.r., czynną od poniedziałku do piątku, w godzinach miejską INFOLNIĘ:

(32) 39 33 895 – czynna w godzinach 8.00 – 15.00
504 958 079   – czynna w godzinach 8.00 – 21.00

Pod numerami tym będziecie mogli Państwo uzyskać informację oraz zarejestrować się, w celu zapewnienia sobie w określonym, zarezerwowanym dla Państwa czasie,

przejazdu z miejsca zamieszkania do punktu szczepienia i z powrotem.

UWAGA! 

Rejestracja chęci skorzystania z miejskiej usługi transportowej wymaga znajomości miejsca i terminu szczepienia, a więc   wcześniejszego zarejestrowania się w Narodowym Programie    Szczepień  i  wyznaczenia przez ten system osobie chętnej do zaszczepienia się terminów i miejsca zaszczepienia.

Źródło: UM Tarnowskie Góry
Punkty szczepień na Covid-19 w Metropolii. Adresy placówek znajdziemy na InfoGZM

W piątek (15 stycznia) rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień przeciwko Covid-19. Gdzie znajdują się punkty szczepień w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? Można to sprawdzić na interaktywnej mapie, udostępnionej na portalu InfoGZM.

Pierwsze szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce, jak i w większości państw UE, odbyły się pod koniec ubiegłego roku. Powszechne zapisy na szczepienia ruszą od piątku, 15 stycznia. W całym kraju powstała sieć punktów szczepień, która tę chwilę ma obejmować swoim zasięgiem 96 proc. gmin w Polsce. Gdzie w Metropolii będzie można się zaszczepić?

Punkty szczepień w Metropolii przedstawione zostały na interaktywnej mapie, opublikowanej na portalu InfoGZM.

Na mapie znajdziemy wszystkie punkty szczepień na obszarze miast i gmin Metropolii zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Zdrowia. Po kliknięciu na punkt, zobaczymy dokładny adres placówki, a w większości także numer telefonu.

Aby dostać się na portal, należy skorzystać z zakładki „Otwarte dane” na stronie internetowej metropoliagzm.pl lub wpisać bezpośrednio adres: infogzm.metropoliagzm.pl. Następnie należy wybrać zakładki: COVID-19 > Informacje > Mapa punktów szczepień.

Portal InfoGZM to narzędzie gromadzenia, udostępniania i wizualizacji danych publicznych dla Metropolii i jej gmin członkowskich, które daje możliwość prowadzenia wszechstronnych analiz oraz monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii. Został on opracowany przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM.

W związku z wyjątkową sytuacją wywołaną pandemią Covid-19, na portalu utworzono podstronę, na której znajdziemy zbiór informacji i zaleceń dotyczących koronawirusa oraz statystyki zachorowań w Metropolii, które są codziennie monitorowane i aktualizowane.

Więcej informacji na temat procedury szczepień znajdziemy na stronie: gov.pl/web/szczepimysie.
Czeladź powalczy o tytuł świetlnej stolicy Polski!

Czeladź zwyciężyła w pierwszym etapie plebiscytu „Świeć się z Energą”, który organizowany jest przez Energa SA z Grupy ORLEN. Oznacza to, że Czeladź znalazła się w grupie 16. polskich miast z najpiękniejszymi iluminacjami świątecznymi.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości! Dzięki zwycięstwu w województwie każdy z 16 mistrzów regionów awansował do finału zabawy oraz zdobył wart 10000 zł zestaw urządzeń AGD ufundowany przez Energę z Grupy ORLEN. Sprzęt trafi do osób w potrzebie i instytucji pomocowych. Wśród nagród znajdują się m.in. lampy UV służące do dezynfekcji pomieszczeń i wspomagające walkę z koronawirusem.

Finałowa runda głosowania w 12. edycji plebiscytu rozpoczyna się już wkrótce i potrwa od 14 do 25 stycznia. Tym razem walczymy o dodatkowy sprzęt AGD dla potrzebujących warty 40000 zł! 

Link do głosowania zostanie opublikowany już wkrótce. Szukajcie informacji na stronie czeladz.pl.

Źródło: UM Czeladź
Ruszyły badania przesiewowe dla nauczycieli

Rozpoczęto wykonywanie testów przesiewowych na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania są dobrowolne i bezpłatne,potrwają do 15 stycznia. Uczniowie klas 1-3, w ścisłym reżimie sanitarnym, wrócą do szkół 18 stycznia.

Na badania przesiewowe mogą zgłosić się nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj.: obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły. Badania przesiewowe nauczycieli mają zagwarantować bezpieczeństwo personelowi szkół i uczniom.

Testy są wykonywane metodą RT-PCR, w określonych i wyznaczonych przez sanepid lokalizacjach oraz mobilnych punktach „drivethru”. O wyniku testu sanepid będzie bezpośrednio informował pracownika. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik testu na obecność SARS-Cov-2 muszą poddać się obowiązkowej10-dniowej izolacji domowej i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ. Konieczne będzie również zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej osób z kontaktu. W tym celu można skorzystać z formularza zgłoszeniowego na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-kwarantanne, który umożliwia szybki kontakt z inspekcją sanitarną i usprawnia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego. Takiego zgłoszenia można dokonać również poprzez całodobową infolinię sanepidu pod nr. tel.: 22/25-00-115. Osoby z pozytywnym wynikiem nie będą musiały starać się o uzyskanie zwolnienia lekarskiego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma dostęp do tych danych z systemu informatycznego (tzw. systemu EWP), udostępni je pracodawcy.

Wyniki badań będą znane najpóźniej do niedzieli 17 stycznia i będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, darmowej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, za pomocą której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o stanie swojego zdrowia. Aby zobaczyć swój wynik należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub podać swój PESEL.

Szczepienia dla nauczycieli

Nauczyciele już wkrótce będą mogli skorzystać również ze szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Rejestracja na szczepienia będzie odbywać się poprzez stronę internetową https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

15 stycznia ruszy rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. (www.gov.pl/mf)

Źródło: UM Gliwice
Dąbrowski szpital w tydzień zaszczepił ponad 1200 osób

W ciągu pierwszego tygodnia szczepień, które zainaugurowała dyrekcja dąbrowskiego szpitala, zaszczepionych zostało ponad 1200 osób.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza został wytypowany w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jako szpital węzłowy, czyli punkt szczepień personelu medycznego i niemedycznego podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz aptek z Dąbrowy Górniczej. Pierwsze dawki szczepionki dotarły do szpitala w zeszły poniedziałek i od tego czasu zaszczepiono wszystkie osoby, które zgłosiły chęć zaszczepienia w pierwszej turze, czyli 1259 osób.

– Do 14 stycznia czekamy na kolejne zgłoszenia osób z grupy 0, chętnych do zaszczepienia się od 18 stycznia. Informacje o tym, jak się zgłosić, można uzyskać pod nr tel. 32 621 20 69 – wyjaśnia Katarzyna Cina, kierownik Działu Jakości i Akredytacji Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Obecnie zaszczepieni pacjenci drugą dawkę szczepionki otrzymają od 25 stycznia.

zespół ZCO Dąbrowa Górnicza - inauguracja szczepień przeciw Covid-19

zdj. dyrektor Tomasz Szczepanik wraz z zespołem zainaugurowali szczepienia w dąbrowskim szpitalu

Szczepionki dla kolejnych grup

W piątek, 15 stycznia rusza proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19. W kolejnym etapie szczepieni będą: nauczyciele, osoby starsze, służby mundurowe, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.

Na stronie www.gov.pl udostępniona jest mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju. Będzie ona na bieżąco aktualizowana. W Dąbrowie Górniczej udostępniono 12 takich punktów. Gdzie się będzie można zaszczepić sprawdź tu: Mapa punktów szczepień – Szczepienie przeciwko COVID-19 – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza