1

Konsultacje w sprawie programu Kolej Plus – zachęcamy do wypełniania ankiet

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie Programu „Kolej+”. Jednym z etapów tych prac jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego wspólnie z Województwem Śląskim. Wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty mogą zgłosić swoje uwagi lub przekazać opinię za pośrednictwem ankiety internetowej do 26 września br. włącznie.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych miejscowości propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei oraz zebranie opinii mieszkańców
w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu na ich terenie linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp. Możliwe będzie również przekazanie innych informacji i wniosków na tematy związane z transportem publicznym na naszym terenie.

Konsultacje te odbywają się w formie ankiet online opracowanych przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), do których linki są udostępnione zbiorczo na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a bezpośrednio dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, które uczestniczą w Programie – na stronach internetowych ich urzędów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami opisującymi zamierzenia związane z projektami dotyczącymi obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Linki do prezentacji i ankiet:

Projekty punktowe:

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja:
https://drive.google.com/file/d/1jLqewpzehrROtzUZfStMA25tF0-yKdDR/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/7s2hG3BtUddGY95t5

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1T25_iPRBCZd9yDIQs9Tue8KQehtfgDge/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/ziyeg4XvGe3dUQTy9

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1HgxsGVrWwO0BPh8X6uYe8jTqUA5Skw5E/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/8KcqQHjAJCJNzhNV7

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/11yfMuwRfbg2M5I8C5_4v6HAHVhjfqpub/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/U8ncRm6qWiKXqMiq8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1kD_CY59JuCLuqQJvocHf7Zc_8CfwPbqH/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/4jQgpfUghEKr9PEB8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1jd_kefKXLkbcbN-elND5jRQSjXu_ueqm/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/SFKc4ZyDWS58G5aR6

 1. Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy Lodowisko.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1-9oP5qaPGqr9gGX4oBQ0YwbRV_sE-R3C/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vPs8Pnwshp6hjnXA7

Projekty liniowe:

 1. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1l3BGFQ3YVqc48inXzjnaOgXqrPxAgt6v/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/gHvT6wKyVX5aD9xJ7

 1. Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1VLm07C6EXKaI_c8_7qkiPcSmdiDbLOdt/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vrqFGQPWtDQTJiVn8

 1. Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1c2O9cM8zKRlgwOL5O5O_EyJTlinRJH7a/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/rvq7muNkYzPrrM1G8

 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1462EDsXiqB7il2tk0Em-4J_DNUyzf7JK/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/5DokFkxhRQTwaQN66

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 165 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/11n975upp81W63Qy1Q7jCo3tjMRwueblu/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/Yx2wY9SHh6RDoEfo9

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1KMKtMU96pEeRJeOIyyyOpmWEEZZRDyFa/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/KbEC5uC7inWh7LTu7

Konsultacje społeczne realizuje firma Databout Sp. z o.o., która na zlecenie GZM opracowuje niezbędną dokumentację, zawierającą również wnioski, uwzględniające otrzymane w ramach konsultacji opinie.

Drugi etap Programu zakończy się 25 listopada br. Do tego czasu komplet wymaganej dokumentacji Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych musi zostać złożony w PKP PLK S.A. przez liderów projektów. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.
Drony w ochronie środowiska. Rozpoczynają się demonstracje zielonych usługRadzionków szuka sposobu na monitorowanie nieużytków poprzemysłowych, w tym płonącej hałdy. Mysłowice chciałyby się dowiedzieć, gdzie zostały przecięte sieci drenarskie przez rozbudowę mieszkaniową oraz drogi, co zaburzyło gospodarkę wodną. Natomiast Rudziniec potrzebuje ustalić, kto wylewa po kryjomu ścieki do jeziora Pławniowice. Oto potrzeby informacyjne niektórych gmin należących do Metropolii GZM, które mogą zaspokoić drony.

Gminy do realizacji swoich zadań w zakresie ochrony środowiska, przyrody i gospodarki komunalnej mogą pozyskiwać informacje z różnych źródeł. Mogą to być zarówno mieszkańcy, którzy uważnie przyglądają się swojemu otoczeniu i reagują na nieoczekiwane zmiany, jak i zdjęcia satelitarne oraz lotnicze. W tym drugim przypadku znakomitym narzędziem są drony. Wyposażone w odpowiedni osprzęt optyczny, specjalistyczne czujniki i oprogramowanie, pomogą efektywniej (najczęściej szybciej i niższym kosztem) realizować wiele zadań publicznych.

Na początku tego roku każda z gmin członkowskich Metropolii GZM została poproszona o ocenę atrakcyjności ponad 50 usług, w ramach których drony mogłyby pomagać w efektywniejszej realizacji jej zadań. Wyniki były jednoznaczne, po pierwsze – wyraźnie wskazano na potrzebę wykorzystania dronów w ochronie środowiska, po drugie – potwierdziła się gotowość miast do wykorzystania tej technologii.

Drony pomogą w ochronie środowiska

W czwartek i piątek (20-21 maja), w pięciu celowo dobranych gminach na zlecenie GZM, Fundacja Instytut Mikromakro przeprowadzi testy szeregu usług dronowych – dobranych pod bardzo konkretne potrzeby. Każde z wybranych miast znajduje się w innym subregionie konurbacji i mierzy się z nieco innymi problemami.

W Radzionkowie pokazany zostanie sposób monitoringu hałd kopalnianych pod kątem bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania zezwoleń rozbiórkowych i eksploatacyjnych, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego (pożary). W Mysłowicach drony dokonają monitoringu wałów przeciwpowodziowych, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich i terenów zalewowych. W Sławkowie i Łaziskach Górnych drony pomogą w identyfikacji powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W Rudzińcu natomiast, w nocy, z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, drony sprawdzą, kto wylewa po kryjomu ścieki do jeziora Pławniowice. Każda z demonstracji odbędzie się zgodnie z przepisami Prawa Lotniczego.

Powstanie poradnik dla samorządów

– O powyższych demonstracjach będziemy na bieżąco informować. Przedstawimy lokalny kontekst, uszczegółowimy potrzebę informacyjną, która zgłaszana była przez konkretną gminę w odniesieniu do zagadnień ochrony środowiska, przedstawimy wykorzystaną technologię, poinformujemy o wynikach lotu oraz spytamy tamtejszych samorządowców o pierwsze wrażenia – mówi Jacek Woźnikowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w GZM.

Wymiernym rezultatem podejmowanych przez Metropolię GZM działań będzie nie tylko zebranie doświadczeń po wykonanych testach, lecz także opracowanie poradnika dla miast, w którym wskazane i opisane zostaną najatrakcyjniejsze – z punktu widzenia samorządu – sposoby zastosowania dronów na rzecz ochrony środowiska, a także przekazana zostanie wiedza o tym, jak wprowadzać te rozwiązania w życie.
Bezpłatne badania mammograficzne w Łaziskach Górnych

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne.

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Łaziska Górne – 16 marca 2021 w godzinach od 8.00 do 11.00 przy Domu Kultury, ul. św. Jana Pawła II 2

W 2021 roku po raz pierwszy z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą skorzystać Panie z rocznika 1971. Zachęcamy, aby nie zwlekały z decyzją o realizacji badań. Systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby, pozwalając rozpocząć natychmiastowe i skuteczne leczenie, które daje niemal 100 % gwarancję powrotu do zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularzW celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami LUX MED środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy Panie,  co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu.  Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą Paniom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji Pań są także środki do dezynfekcji rąk. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Źródło: UM Łaziska Górne
Zawieszenie działalności Dziennego Domu Senior +

Dzienny Dom Seniora w Łaziskach Górnych zawiesza swoją działalność do odwołania.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2020 o czasowym zawieszeniu na terenie całego województwa śląskiego działalności w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+ w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/czasowe-zawieszenie-dzialalnosci-niektorych-placowek-w-slaskiem

Źródło: UG Łaziska Górne
Magnetyczne i elektromagnetyczne doświadczenia w Muzeum Energetyki

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych zaprasza na “Magnetyczne i elektromagnetyczne doświadczenia” w sobotę 12 września 2020 roku.Wybierając się na kolejne Fizyczne Fascynacje poznacie historię magnetyzmu i jego znaczenie dla człowieka. Przeprowadzimy serię doświadczeń obrazujących zjawiska magnetyczne.

Dowiecie się, jak działają urządzenia, w których jest magnes lub jego elektryczny zamiennik.

Cena biletów: 30 zł; dzieci do 4 roku życia bezpłatnie.
W cenie biletu zwiedzanie z przewodnikiem 11:00, 12:00, 13:00.

Wymagane wcześniejsze zapisy – szczegóły na www.muzeumenergetyki.pl (prosimy pamiętać o dokumentach – dorośli dowody osobiste, dzieci i młodzież legitymacje szkolne).

Rezerwacja miejsc poprzez e-mail: wydarzenia@muzeumenergetyki.pl
a przelewy proszę kierować na konto Muzeum Energetyki:
55 1050 1399 1000 0090 3007 9652

Źródło: UM Łaziska Górne
Fizyczne Fascynacje w Muzeum Energetyki

„Hydro i aero doświadczanie – wody i powietrza ujarzmianie” – pokazy naukowe, sobota 11:00, 12:00, 13:00.

Celem pokazów jest przybliżenie poprzez edukacyjną zabawę podstawowych praw fizyki. Tym razem temat wakacyjny, choć jak zwykle naukowy, oparty o liczne eksperymenty od Archimedesa, poprzez Paskala do zasad dynamiki Newtona. Będzie o pływaniu i lataniu. Zostaną zaprezentowane zjawiska menisku, napięcia powierzchniowego i warunki pływania ciał. Wystrzałowa zabawa z pompką i wiele innych ciekawych i odrzutowych doświadczeń.

I oczywiście jak zawsze w Muzeum Energetyki te wszystkie zagadnienia zmierzają do zrozumienia elektryczności i praw z nią związanych. Pokazy z hydrostatyki będą przeznaczony dla wszystkich (dla każdej kategorii wiekowej).

Naukowa zabawa dla całej rodziny.

W cenie biletów (30 zł od osoby, bezpłatnie do 4 roku): pokazy i zwiedzanie muzeum z przewodnikiem.
Wymagane wcześniejsze zapisy z powodu obostrzeń sanitarnych: dodatkowe zasady na www.muzeumenergetyki.pl

Źródło: UM Łaziska Górne
Uwaga na oszustów!

W związku z informacjami dotyczącymi domokrążców oraz prób wyłudzeń pieniędzy metodą „na syna”, urząd miejski w Łaziskach Górnych ostrzega mieszkańców, w tym w sposób szczególny osoby starsze, przed oszustami i złodziejami.

 • Prosimy, aby nie wpuszczać do domu osób nieznanych (domokrążców), którzy pod pretekstem uzyskania pomocy czy też sprzedaży różnych artykułów kradną z mieszkań pieniądze i kosztowności. Jeżeli obca osoba przedstawi się jako pracownik jakiejś instytucji, należy zażądać pokazania stosownej legitymacji. Można też telefonicznie sprawdzić, czy dana instytucja wysyłała do nas swojego pracownika. Nie wolno pozostawiać nieznanej osoby samej w otwartych drzwiach. Często oszuści proszą o sprawdzenie czegoś we wnętrzu domu lub o drobna pomoc (np. podanie szklanki wody), a wówczas, korzystając z naszej nieuwagi, dokonują kradzieży.
 • Prosimy o szczególną czujność w momencie odebrania telefonu informującego o konieczności pobrania pieniędzy w związku z rzekomym wypadkiem „syna/córki”.

O wszystkich próbach kradzieży lub wyłudzenia pieniędzy prosimy poinformować policję, dzwoniąc pod numer alarmowy: 997 lub bezpośrednio na Komisariat Policji w Łaziskach Górnych: 32 226 85 10.

Źródło: UM Łaziska Górne
Postaw na rozwój zawodowy

Informacje o projekcie – Postaw na rozwój zawodowy – zaproszenie do udziału

Źródło: UM Łaziska Górne
Raport o stanie Gminy – Łaziska Górne 2019

Przygotowanie „Raportu o stanie Gminy – Łaziska Górne 2019” to obowiązek, który wprowadziła nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miejskiej „Raport o stanie gminy”. Raport ma charakter publiczny i będzie rozpatrywany na sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca 2020 roku.

W debacie nad nim mają prawo zabrać głos również mieszkańcy Miasta.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w takiej debacie zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 50 osób (gdyż nasze miasto ma powyżej 20 tysięcy mieszkańców). Zgłoszenie takie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport, czyli do dnia 24 czerwca 2020 roku. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15, chyba że Rada Miejska zwiększy tę liczbę.

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez Radę Miejską „Raportu o stanie Gminy – Łaziska Górne 2019” będzie przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza się po zakończeniu debaty nad raportem.

>>>Zarzadzenie Raport o stanie Gminy 2019<<<

Źródło: UM Łaziska Górne
Dla przedsiębiorców: złożenie wniosku CEIDG drogą elektroniczną

W związku z wprowadzeniem ograniczeń w obsłudze bezpośredniej petentów UM oraz ograniczeniami w dostępie do budynków Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, przypominamy, że wszelkie wnioski dotyczące działalności gospodarczej (założenie, zmiany, zawieszenie, wznowienie, likwidacja) można składać drogą elektroniczną.

ZŁOŻENIE WNIOSKU CEIDG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach:

1. Załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz.

W celu założenia Profilu Zaufanego należy wejść na stronę pz.gov.pl i poprzez swój rachunek bankowy założyć profil zaufany.

2. Załóż konto w CEIDG.

W tym celu proszę wejść na stronę www.ceidg.gov.pl w prawym górnym rogu „ZALOGUJ” wybierz „ZAŁÓŻ NOWE KONTO” i przejdź procedurę powiązania konta CEIDG z profilem zaufanym.

3. Aktywuj konto w CEIDG (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej).

4. Zaloguj się na stronie ceidg.gov.pl (przycisk logowania znajduje się w prawym górnym rogu) przez swój Profil Zaufany, wybierz wniosek, który chcesz złożyć.

5. Przygotuj wniosek.

6. Podpisz Profilem Zaufanym i wyślij wniosek (na podanego emaila zostanie przesłane potwierdzenie złożonenia wniosku).

Przydatne linki:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku/jak-zarejestrowac-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-przez-internet-krok-po-kroku

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy/chce-zawiesic-firme-jednoosobowa/na-czym-polega-zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-zarejestrowanej-w-ceidg

Źródło: UM Łaziska Górne