1

Transport, edukacja, rynek pracy i zieleń – młodzi mieszkańcy wyrazili swoje potrzeby 

Zwiększenie udziału osób młodych w życiu społecznym, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie mieszkalnictwa, rozwijanie transportu i zielonej infrastruktury – to niektóre cele strategiczne, wskazane przez mieszkańców GZM w wieku od 16 do 25 lat, którzy brali udział w projekcie „Młodzi robią Metropolię”. Po ponad roku wspólnej pracy, nadchodzi czas na podsumowanie projektu.  

„Młodzi robią Metropolię” to projekt, w którym uczestniczyła grupa 25 młodych mieszkańców GZM, a także zespół naukowy z Uniwersytetu Śląskiego. Współpraca miała na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków działań dla ludzi młodych, podejmowanych przez GZM i jej gminy członkowskie. Założeniem projektu było włączenie młodzieży w procesy decyzyjne oraz uzyskanie informacji na temat zmian, które według nich powinny być podejmowane w Metropolii. We wtorek (26 października) odbyło się spotkanie uczestników projektu z zarządem Metropolii, podczas którego przedstawiono pierwsze wnioski.

Postulaty wniesione przez młodych mieszkańców okazały się bardzo zróżnicowane. Uczestnicy projektu wskazali, że oczekują dialogu i współpracy w procesach miastotwórczych. Oczekują także lepszej edukacji –  przygotowującej do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Chcą dobrej i przyjaznej przestrzeni publicznej, sprzyjającej realizacji wszystkich potrzeb bez względu na stan zdrowia i wiek. Sprzeciwiają się betonowaniu miast, oczekują zielonych i przyjaznych przestrzeni do życia. Pragną mieć dostępu do rynku pracy, który nadąża za nowymi możliwościami i trendami. Chcą przemieszczać się po mieście dobrze zorganizowanym transportem publicznym.  

Efektem projektu „Młodzi robią Metropolię” jest raport – zawierający diagnozę, cele strategiczne i pomysły na zadania interwencyjne – który zostanie udostępniony gminom GZM oraz departamentom merytorycznym Urzędu Metropolitalnego. Ponadto cele wskazane przez mieszkańców posłużą  w opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. Uczestnicy projektu zostali także zaproszeni do zespołów doradczych GZM działającego w obszarze wyzwań demograficznych.  

Czytaj więcej o projekcie Młodzi robią Metropolię TUTAJ
„Młodzi robią Metropolię” – czas na konsultacje

Mieszkają w różnych częściach Metropolii, uczą się lub pracują. Od września ubiegłego roku pracujemy razem z nimi wsłuchując się w ich postulaty szukając „przepisu” na Metropolię „pierwszego wyboru”. Miejsca, w którym chce się mieszkać, uczyć, pracować, a w przyszłości zakładać rodziny. Zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach konsultacyjnych, w trakcie których uczestnicy projektu „Młodzi robią Metropolię” przedstawią swoje pomysły.

7 maja 2021 w godz. 16.00-19.00 porozmawiamy o partycypacji społecznej młodych, edukacji i rynku pracy, wielopokoleniowej Metropolii, komunikacji i transporcie oraz środowisku zamieszkania.

28 maja 2021 w godz. 16.00-19.00 zaprezentujemy efekty prac w obszarach: bezpieczeństwo, styl życia i zdrowie, ład(nej) i zielonej Metropolii, inteligentnych miastach, kulturze i wielokulturowości.

Oba spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: mlodzi@metropoliagzm.pl. Link do spotkania zostanie przesłany w dniu wydarzenia. Proces konsultacji dokumentu zakończymy w czerwcu br., a jego finalna wersja zaprezentowana zostanie jesienią 2021.

Przypomnijmy, że w maju 2020 roku ogłosiliśmy nabór do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Spośród 46 kompletnych zgłoszeń wybraliśmy grupę ponad 20 osób, w wieku od 16 do 25 lat.  Działając we współpracy z pracownikami Metropolii, tematycznymi zespołami działającymi przy GZM,  ekspertami zewnętrznymi oraz gośćmi zagranicznymi (spotkania z członkami Youth Combined Authority (YCA) działającej w strukturach Obszaru Wielkiego Manchesteru (GMCA), uczestnicy projektu dzielili się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie jako rekomendacje w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Potencjalne kierunki działań pojawiły się już w zgłoszeniach. Jednym z zadań rekrutacyjnych była odpowiedź na pytania dotyczące tego, jak młodzi widzą Metropolię swoimi oczami, gdzie spędzają czas i jaki mają pomysł na jej rozwój.  W ramach przedsięwzięcia , Metropolia przygotowała także ofertę współpracy dla tych, którym nie udało się dostać do grupy projektowej. Nadal pracujemy z tą grupą nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych dotyczących Metropolii adresowanych do ludzi młodych.
Trzy lata Metropolii. Raport podsumowujący lata 2018-2020 [POBIERZ]

Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która wymusiła zmiany w wielu obszarach naszego życia. Mimo licznych przeciwności, objawiających się spowolnieniem w rozwoju gospodarczym oraz ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia nie tylko rozwijała projekty zainicjowane w latach ubiegłych, ale także rozpoczęła szereg nowych działań. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym działalność GZM w latach 2018-2020.

Dokument liczący blisko 100 stron został podzielony na dziewięć obszarów:

1. Zrównoważona mobilność miejska

2. Fundusze

3. Innowacje

4. Ochrona środowiska

5. Metropolia Mieszkańców

6. Grupy zakupowe

7. Współpraca międzynarodowa

8. Strategia i polityka przestrzenna

9. Dodatkowe informacje

W raporcie wyodrębniono projekty, które zainicjowano przed rokiem 2020, jak również te, które wystartowały w ubiegłym roku.

Wśród tych drugich wymienić można szereg działań związanych z ochroną środowiska, jak zintegrowana gospodarka odpadami, utworzenie klastrów energii czy program poprawy jakości powietrza. Nowym działaniem była również pomoc szpitalom w walce z koronawirusem, w ramach której Metropolia przeznaczyła ponad 10 mln zł dotacji na przeprowadzenie inwestycji potrzebnych do skuteczniejszej walki z COVID 19.

Wśród działań kontynuowanych z lat poprzednich, najwięcej miejsca poświęcono zagadnieniom priorytetowym dla Metropolii, związanym z komunikacją miejską, transportem szynowym oraz szerzej – zrównoważoną mobilnością.  

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!
Współpraca międzypokoleniowa w Metropolii. Powstanie zespół ds. wyzwań demograficznych

Kreowanie polityki lokalnej nastawionej na potrzeby wszystkich mieszkańców, budowanie przyjaznych przestrzeni, zapewnienie dobrych warunków do aktywnego starzenia się – m.in. przed takimi wyzwaniami staną członkowie Metropolitalnego zespołu ds. wyzwań demograficznych, którego prace rozpoczną się niedługo. Jednocześnie we wtorek (16 lutego) po raz ostatni obradował Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej, który powstał w maju 2019 r.

Udział osób starszych w strukturze demograficznej krajów europejskich stale się powiększa. W Polsce proces ten jest już zaawansowany. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, w 2018 r. osoby w wieku 60 lat i więcej, stanowiły 25 proc. populacji naszego kraju. Prognozy pokazują, że wskaźnik ten będzie się zwiększał. Dlatego mówiąc o polityce społecznej, należy prowadzić działania ukierunkowane nie tylko na poprawę jakości życia seniorów, ale również szerzej – wszystkich z nas, którzy już od urodzenia „wchodzą” w proces starzenia się. W perspektywie długofalowej dla rozwoju miast i gmin ważne jest, aby tworzyć przestrzeń otwartą i przyjazną dla różnych grup wiekowych i społecznych. Właśnie tym będzie zajmował się Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych.

Zespół – podobnie jak w poprzedniej formule – będzie współpracował z urzędami miast i gmin Metropolii. Celem jest zacieśnianie współpracy, wymiana dobrych praktyk i promowanie innowacji społecznych. Zespół będzie organem doradczym, a praca w nim będzie miała charakter społeczny. Najważniejsze wyzwania, z którymi się zmierzy, to tworzenie warunków dla rozwoju miast przyjaznych starzeniu się oraz rozwój tzw. srebrnej gospodarki.

Nowe gremium powstanie na bazie powołanego w maju 2019 r. Metropolitalnego zespołu ds. polityki senioralnej. Przez ten czas zespół prowadził wiele działań, m.in. zainicjował opracowanie standardów ruchu pieszych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, opracował poradnik organizacji wolontariatu oraz zwiększania partycypacji społecznej wśród seniorów, a także prowadził ankiety wśród rad seniorów i partnerów gospodarczych na temat zatrudniania osób 50 plus. Członkowie zespołu uczestniczyli także w konferencjach i warsztatach poświęconych osobom starszym.

W skład nowego zespołu wejdą seniorzy tworzący poprzednie gremium, jak również część uczestników projektu „Młodzi robią Metropolię”. W ramach tego projektu wyłoniono grupę mieszkańców w wieku 16-25 lat, w celu poznania oczekiwań, potrzeb i problemów ludzi młodych, a także wskazania kierunków działań w obszarach edukacji, rynku pracy, transportu czy kultury, które mogłyby zwiększyć atrakcyjność GZM w oczach młodzieży. Metropolitalny zespół ds. wyzwań demograficznych będzie więc stanowił platformę współpracy międzypokoleniowej. Członkowie nowego zespołu będą się spotykali cyklicznie, a o efektach będziemy na bieżąco informowali.

Zdjęcie główne
Młodzi robią Metropolię. Wystartowaliśmy! [ZDJĘCIA]Jest ich 26 i mają od 16 do 25 lat. Mieszkają w różnych częściach Metropolii – zarówno w małych gminach, jak i w dużych miastach. Są licealistami, studentami, pracują. Przez najbliższy rok wspólnie będą zastanawiać się jaka powinna być Metropolia, by młodzi ludzie chcieli w niej mieszkać, uczyć się, pracować, a w przyszłości zakładać swoje rodziny. Efekt ich prac zostanie uwzględniony w strategii GZM. W piątek (11 września) odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Młodzi robią Metropolię”.

Młodzi uczestnicy tego projektu zostali wybrani podczas rekrutacji. W swoich zgłoszeniach zostali poproszeni o to, by opowiedzieli jak widzą Metropolię, gdzie spędzają czas i jaki pomysł mają na jej rozwój.

Przez najbliższy rok, w trakcie 10 warsztatów, które poprowadzą dla nich przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego – Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Pedagogiki – młodzi uczestnicy będą szukać odpowiedzi na to, jaka powinna być Metropolia GZM, by była atrakcyjnym miejscem do życia, z którym będą chcieli związać swoją przyszłość – zawodową i prywatną.

Podczas cyklu warsztatów będą zastanawiać się nad tym, co oznacza dla nich wysoka jakość życia. Nie zabraknie również wątków związanych z edukacją i rynkiem pracy, a także z kwestiami dotyczącymi ładu przestrzennego, bezpieczeństwa i procesów demograficznych.

– Jako naukowcy chcemy wysłuchać głosu młodych mieszkańców Metropolii i uwzględnić go później w raporcie, który stanie się częścią większej strategii – mówi dr Natalia Stępień-Lampa z Instytutu Nauk Politycznych UŚ.

Wśród uczestników projektu „Młodzi robią Metropolię” jest Magdalena Hoeftmann, która chciałaby zająć się tematami związanymi m.in. z transportem publicznym.

– Transport pasażerski jest bardzo potrzebny do tego, żeby nasza miasta stawały się miejscami, gdzie po prostu lepiej się żyje, które są dobrze dostosowane do potrzeb różnych osób. Ważne są dla mnie kwestie związane m.in. z dostępnością transportową – wylicza Magda.

Z kolei Wojciech Patoń podkreśla, że projekt „Młodzi robią Metropolię” jest wielką szansą dla młodych mieszkańców GZM, bo daje im możliwość podzielenia się swoją wizją na rozwój miejsca, w którym żyją.

– Myślę, że powinniśmy dążyć do zdrowej syntezy nowoczesności z tradycją. To jest nie tylko fajne i dla nas korzystne, ale modnym jest teraz wykorzystywanie różnych tradycyjnych elementów. Mamy postindustrialną kulturę i to właśnie wokół niej powinniśmy budować nowe obiekty kultury, sportu i rekreacji. Te wszystkie miejsca mogą być wykorzystywane do tego, by młodzi ludzie znajdowali tam pracę, a po drugie będą dawać też możliwość spędzenia tam czasu wolnego – mówi Wojtek.

Do projektu „Młodzi robią Metropolię” zgłosiło się 56 osób, z czego 46 złożyło kompletne wnioski.

Ich zgłoszenia zostały ocenione przez przedstawicieli Metropolii, którzy odpowiadają za kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem, planowaniem przestrzennym, inwestycjami i promocją. 

Ponieważ poziom odpowiedzi był bardzo wyrównany, Metropolia przygotowała także ofertę współpracy dla tych, którym nie udało się dostać do 26-osobowej grupy projektowej. Kandydaci zostali zaproszeni do współpracy przy tworzeniu materiałów edukacyjnych dotyczących Metropolii adresowanych do ludzi młodych.  

Więcej o projekcie można przeczytać >> TUTAJ <<
Młodzi doradcy GZM wybrani. Zakończyła się rekrutacja do projektu „Młodzi robią Metropolię”

Wybrano 26. młodych mieszkańców GZM, którzy wezmą udział w cyklu spotkań i warsztatów z pracownikami urzędu metropolitalnego i ekspertami zewnętrznymi. Uczestnicy projektu podpowiedzą jaka powinna być Metropolia dla młodych i w jakich kierunkach należy ją rozwijać, aby była miejscem „pierwszego wyboru” i przyciągała innych. Ich pomysły mogą znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach, które określą strategię Metropolii na kolejne lata.

Ruszył projekt „Młodzi robią Metropolię” skierowany do mieszkańców w wieku od 16 do 25 lat, którzy chcą mieć realny wpływ na to, jak rozwija się ich otoczenie. Wyłoniono grupę 26. młodych „Ambasadorów Metropolii”, którzy będą mieli okazję opracować najważniejsze postulaty dotyczące kierunków rozwoju i działań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, tak aby sprzyjała potrzebom jej młodych mieszkańców. Ten projekt to także szansa, aby przeciwdziałać zjawisku migracji osób młodych, które rodzi negatywne konsekwencje dla rozwoju miast i regionów. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i odzewem ze strony młodzieży.

– Otrzymaliśmy łącznie 56 zgłoszeń z czego 46 kompletnych. To bardzo dużo – ocenia Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w GZM. – Bardzo cieszymy się z takiego zainteresowania udziałem w projekcie. Dziękujemy wszystkim za czas i wysiłek poświęcony w przygotowaniu odpowiedzi na zadanie ogłoszone w naborze. Poziom zgłoszeń był tak wysoki i wyrównany, że zdecydowaliśmy się rozszerzyć liczbę osób, które wezmą udział w projekcie. Pierwotnie uczestników miało być 25, ostatecznie jest 26 – dodaje.

Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach, które odbędą się w okresie od września 2020 do września 2021 roku. Działając we współpracy z pracownikami GZM i ekspertami zewnętrznymi, młodzi będą dzielić się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie jako rekomendacje w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.” Obszary wymagające interwencji i kierunki działań pojawiły się już w zgłoszeniach. Jednym z zadań rekrutacyjnych była odpowiedź na pytania dotyczące tego, jak młodzi widzą Metropolię swoimi oczami, gdzie spędzają czas i jaki mają pomysł na jej rozwój.

Zgodnie z założeniami projektu, wśród uczestników można zauważyć duże zróżnicowanie pod kątem wieku i miejsca zamieszkania – w pracach uczestniczyć będą zarówno licealiści i studenci, jak i osoby pracujące. Grupa ma swoich przedstawicieli zarówno z małych gmin, jak z dużych miast aglomeracji. Wszyscy uczestnicy mieszkają na terenie Metropolii. Motywacji do udziału w projekcie jest tak wiele, jak wiele miejsc reprezentują uczestnicy.

–Chciałabym być świadomym mieszkańcem metropolii, to właśnie tutaj chcę się rozwijać, pracować, spędzać wolny czas, jednocześnie biorąc czynny udział w jej rozwoju. Kto ma rozwijać nasz region jak nie osoba młoda, dynamiczna, pełna innowacyjnych pomysłów? – mówi Kamila Pierzchała, jedna z uczestniczek projektu.

Dla wielu udział w przedsięwzięciu to również ważny element samorozwoju i zdobywania doświadczenia.

– Przyjemnie jest patrzeć, jak pracują zawodowcy. Udział w projekcie to nie tylko możliwość podzielenia się własną wiedzą, przemyśleniami, opinią i – choć skromnym – doświadczeniem. To również znakomita okazja uczyć się nowych rzeczy od innych uczestników i organizatorów. Nie będę ukrywał, nie znoszę tkwić w miejscu. Bo tylko wymieniając się wiedzą człowiek się rozwija. Projekt to świetna okazja, aby się czegoś nauczyć i być może pokazać innym osobom swój punkt widzenia. Poza tym, uwielbiam pracę w grupie i poznawanie nowych ludzi – podkreśla Przemysław Antkowiak, młody mieszkaniec Katowic.

Zgłoszenia zostały ocenione przez przedstawicieli Metropolii, którzy odpowiadają za kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem, planowaniem przestrzennym, inwestycjami i promocją. 

Ponieważ poziom odpowiedzi był bardzo wyrównany, Metropolia przygotowała także ofertę współpracy dla tych, którym nie udało się dostać do grupy projektowej. Kandydaci zostali zaproszeni do współpracy przy tworzeniu materiałów edukacyjnych dotyczących Metropolii adresowanych do ludzi młodych.  

Lista uczestników (KLIKNIJ)
Młodzi mieszkańcy będą doradcami GZM. Rozpoczyna się rekrutacja do projektu „Młodzi robią Metropolię”

Jaka powinna być Metropolia
dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku należy
rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? Na te pytania
odpowiedzą mieszkańcy, którzy zgłoszą się do projektu „Młodzi robią
Metropolię”. Rekrutacja trwa do końca czerwca 2020 r.

Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia rusza z projektem skierowanym do mieszkańców w wieku od 16 do 25
lat, którzy chcą mieć realny wpływ na to, jak rozwija się ich otoczenie. W
ramach projektu zostanie wyłoniona grupa 25 młodych „Ambasadorów Metropolii”,
na których czeka ciekawe doświadczenie, pełne wyzwań i interakcji.


Projekt kierujemy do pokolenia ludzi, którzy doskonale odnajdują się w świecie
nowoczesnych technologii, mają łatwość przyswajania informacji, są
przedsiębiorczy i otwarci na dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami – mówi
Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.


Dzięki udziałowi w tym projekcie, młodzież będzie miała realny wpływ na to, w
jakim kierunku będzie się rozwijać Metropolia. Pomysły wypracowane podczas
warsztatów będą brane pod uwagę w dokumentach określających nasze działania
strategiczne. Ten projekt to także szansa, aby przeciwdziałać zjawisku migracji
osób młodych, które rodzi negatywne implikacje dla rozwoju miast i regionów –
dodaje.   

Uczestnicy projektu wezmą udział
w minimum dziesięciu spotkaniach, które odbędą się w okresie od września 2020
do września 2021 roku. Część spotkań będzie prowadzona online. Działając we
współpracy z pracownikami GZM i ekspertami zewnętrznymi, młodzi będą dzielić
się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie pod postacią rekomendacji w
„Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Jak znaleźć się w gronie 25
młodych ambasadorów? Należy wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
pod linkiem: bit.ly/2ZsuH7l lub na
stronie metropoliagzm.pl (zakładka
Biblioteka). Oprócz formularza zainteresowani udziałem będą mieli do wykonania
zadanie polegające na przedstawieniu Metropolii swoimi oczami.

– Ponieważ liczymy na
kreatywność, kandydaci otrzymują dużą dowolność w formie zgłoszeń. Prezentacji
można dokonać za pomocą tekstu, materiałów multimedialnych albo w formie
audiowizualnej – mówi Łukasz Łata, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Współpracy.

– Zgłoszenia będą oceniane przez
przedstawicieli Metropolii, którzy odpowiadają za kwestie związane z rozwojem
społeczno-gospodarczym, transportem, planowaniem przestrzennym, inwestycjami i
promocją.  Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma od nas pisemne
potwierdzenie swojego udziału w przedsięwzięciu, opisujące jego zaangażowanie i
wkład wniesiony w jego realizację – dodaje.

Zgłoszenia należy przesyłać na
adres mlodzi@metropoliagzm.pl.
Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Rekrutacja trwa do końca
czerwca 2020 r. Regulamin uczestnictwa i zasady zgłoszeń  znajdują się w
regulaminie dostępnym na metropoliagzm.pl
(zakładka Biblioteka).

Projekt „Młodzi robią Metropolię”
to nie pierwszy raz, gdy Metropolia wchodzi w interakcję z mieszkańcami i
będzie czerpać z ich doświadczeń. W maju 2019 r. w ramach GZM powołano
Metropolitalny zespół ds. polityki senioralnej. Jednym z pierwszych efektów
prac zespołu było opracowanie poradnika „Metropolia przyjazna seniorom”.
Dokument zawiera rekomendacje dotyczące aktywizacji osób starszych poprzez
wolontariat oraz działania na rzecz zwiększania udziału seniorów w procesach
współdecydowania. Poradnik dostępny jest do pobrania na stronie internetowej
Metropolii.