Przebudowa skrzyżowania – zmiany i utrudnienia

W poniedziałek rusza modernizacja odcinków al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia. Kierowcy i pasażerowie autobusów muszą liczyć się ze zmianami i utrudnieniami.

W pierwszym etapie, przez ok. 4 tygodnie, przebudowywane na rondo będzie skrzyżowanie al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej. Wiąże się to z jego zamknięciem. Objazd do al. Zagłębia Dąbrowskiego i przejazd przez tory kolejowe wytyczony został ul. Morcinka, Folwarczną i Urbańskiego.

W trakcie prac, ul. Graniczną nie będą kursować autobusy. W tym czasie pojadą ul. Morcinka, z pominięciem przystanku przy Urzędzie Miejskim. Przystanki najbliżej UM to Gołonóg Damel na ul. Piłsudskiego.

Prace prowadzone będą również na pozostałych odcinkach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia. Utrzymywana będzie przejezdność, jednak trzeba liczyć się z przejściowymi utrudnieniami.

Po modernizacji poprawi się nie tylko nawierzchnia, ale powstaną też drogi rowerowe, chodniki i dwa ronda usprawniające ruch. Całe zadanie obejmuje odcinek al. Zagłębia Dąbrowskiego od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia, a także fragment ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z al. Zagłębia Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Ronda powstaną na skrzyżowaniach al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej oraz al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Tysiąclecia.

Na modernizowanych odcinkach, w obu kierunkach o łącznej długości ponad 3 km, zbudowane będą drogi rowerowe i chodniki. Po jednej stronie droga rowerowa będzie odseparowana od chodnika i wykonana przy użyciu nawierzchni bitumicznej. Po drugiej znajdzie się asfaltowy tzw. ciąg pieszo-rowerowy, po którym będzie można poruszać się zarówno pieszo, jak i na jednośladzie. Poprzez zawężenia jezdni przy przejściach dla pieszych, wymuszające ograniczenie prędkości i zjazd na jeden pas, poprawi się bezpieczeństwo przechodniów. Na ulicy Tysiąclecia, tam gdzie aktualnie  biegnie droga rowerowa, powstaną miejsca postojowe. Nowa droga rowerowa będzie odseparowana od ruchu samochodowego i zostanie wytyczona równolegle do jezdni. Skrzyżowanie ulic Tysiąclecia i Prusa będzie tzw. skrzyżowaniem wyniesionym, czyli jego tarcza zostanie podniesiona do poziomu chodników, co wymusi ograniczenie prędkości jazdy przez kierowców. Na tym wyniesieniu znajdą się trzy przejścia dla pieszych – dwa przez ul. Tysiąclecia (w tym jedno przesunięte, aktualnie położone bliżej ul. Piłsudskiego) i jedno przez ul. Prusa.

– Poprawa stanu dróg i chodników oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej to jedne z priorytetów tej kadencji. To duże wyzwania, wymagające sporych środków i czasu, jednak sukcesywnie je realizujemy. Ta inwestycja jest tego dobrym przykładem – podkreśla Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” sp. z o.o. Jej wartość wynosi 9,3 mln zł, a prace potrwają do czerwca tego roku.
Bieruń. Ulica Granitowa będzie wyremontowana

W przyszłym roku wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi wzdłuż ulicy Granitowej. 26 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont ul. Granitowej (480057S) w Bieruniu – etap IV”. Jest to kontynuacja prac podejmowanych w minionych latach.

W ramach zadania remontowi poddane zostaną: jezdnia, chodnik po obu jej stronach oraz zatoka postojowa. Wymienione zostaną również wpusty uliczne służące odwodnieniu jezdni. Na realizację tej inwestycji Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Więcej na temat dofinansowania przeczytać można TUTAJ.

Wykonawcą zadania będzie firma JKM Sp. z o.o. z Mikołowa. Termin wykonania zadania do 30 lipca 2020 roku. Jego koszt to 1 055 283,48 zł.

Inwestycja zakłada:

 • Wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych (2981,0 m 2)
 • Wykonanie chodnika z kostki betonowej koloru szarego (475,50 m2)
 • Przekładkę chodnika z kostki betonowej koloru szarego (425,0 m2)
 • Wykonanie stanowisk postojowych przy jezdni z kostki betonowej koloru grafitowego (349,0 m2)
 • Wykonanie krawężników betonowych i obrzeży betonowych
 • Wykonanie 17 sztuk wpustów ulicznych 
 • Wymianę studni betonowych 
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Czytaj również:
Przebudowa DK 81 w Giszowcu – zmiany w rejonie ul. Kolistej

W kwietniu rozpoczęła się największa drogowa inwestycja w Katowicach od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. W czwartek, 14 listopada, wykonawca rozpocznie prace nad kolejnymi elementami powstającego w ramach inwestycji wiaduktu drogowego.

– Kolejny etap prac wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, która będzie polegać na zawężeniu ul. Kolistej – przy zachowaniu wąskich pasów w każdym kierunku jazdy – na odcinku pod wiaduktem. Mimo, że jest to krótki odcinek, z uwagi na duże natężenie ruchu w tym rejonie, szczególnie w godzinach szczytu, zmiana ta może wpływać na płynność ruchu – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że zawężenie jest konieczne do kontynuowania budowy wiaduktu, która potrwa do końca przyszłego roku.

Przypomnijmy, że cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. – Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Koszt
całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie
pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie
2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się w przyszłym roku,
kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK 86 z DK 81.

Inwestycja w liczbach:

 • 58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie przejeżdża
  po DK 86 na wysokości katowickiego Giszowca
 • 247,5 mln zł – tyle kosztować będzie przebudowa
  węzłów DK81 i DK 86
 • 3,62 km – to łączna długość rozbudowywanych i
  przebudowywanych dwóch odcinków DK 81 i DK 86
Rusza przebudowa ul. Dworcowej w Katowicach

We wtorek 12 listopada rozpoczyna się zapowiadana od kilkunastu miesięcy kompleksowa modernizacji zaniedbanej ul. Dworcowej w elegancki, reprezentacyjny deptak miejski, który stanie się nową wizytówką miasta.

– To następny element metamorfozy Katowic. Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania centrum z ruchu samochodowego. Na przebudowanym deptaku pojawi się zieleń i mała architektura. Zgodnie z głosami mieszkańców ulica Dworcowa docelowo zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów, nasadzimy na niej aż 54 drzewa, zostanie zmieniona nawierzchnia oraz zamontowane zostaną nowe ławki i oświetlenie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przebudowa ul. Dworcowej w pierwszym etapie obejmie odcinek od ul. Dyrekcyjnej do ul. Tylnej Mariackiej. We wtorek 12 listopada wykonawca przystąpi do demontażu wyspy drogowej na skrzyżowaniu ul. Św. Jana z ul. Dworcową. – Pierwsze prace wykonawca rozpocznie we wtorek 12 listopada, natomiast od czwartku 14 listopada planowane jest zamknięcie ul. Dworcowej i pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Za dwa dni planowane jest zamknięcie ul. Dworcowej. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie. Chcąc dojechać z tunelu pod Dworcem na ul. Francuską, kierowcy będą musieli się kierować pod wiadukt kolejowy wzdłuż ul. Kościuszki i następnie ul. Wojewódzką – wyjaśnia Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta o dodaje, że tym samym ul. Tylna Mariacka stanie się ulicą dwukierunkową bez przejazdu, z wjazdem i wyjazdem poprowadzony od ul. Francuskiej. Wykonawca w tym okresie rozpocznie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe na zamkniętym dla ruchu odcinku ul. Dworcowej. Wykonawcą inwestycji jest Silesia Invest z Gliwic. Wartość przebudowy to 15,58 ml zł.  Prace zakończą się w III kwartale przyszłego roku.

Przypomnijmy, że to kolejna ulica w centrum
Katowic, która zamykana jest dla ruchu kołowego. We wcześniejszych latach
wyłączono z ruchu ul. Mariacką, która jest dziś popularnym deptakiem i
lokalizacją wielu restauracji, pubów i klubów, a także ul. Bankową, która
przebiega między budynkami Uniwersytetu Śląskiego i oddanie jej we władanie
studentom – o co od kilku lat nalegał m.in. samorząd studencki.

Warto dodać, że w związku ze zmianami
organizacji ruchu na ul. Dworcowej zmiany czekają nas także wzdłuż ul. Tylnej
Mariackiej, gdzie w przyszłym roku powstanie wielopoziomowy parking. Jednocześnie
od przyszłego roku będzie wdrażana w Katowicach nową politykę parkingową, która
będzie oznaczać znaczący wzrost cen w Strefie Płatnego Parkowania dla osób
spoza Katowic – przy jednoczesnym zagwarantowaniu znaczących upustów dla
katowiczan, którzy będą posiadać kartę mieszkańca. Wykonawcą parkingu przy ul.
Tylnej Mariackiej jest firma Grand Andrzej Grygiel z Korzennej. W ramach umowy
wykonawca odpowiada za dokumentację projektową, wykonanie maszyn do
automatycznego parkowania samochodów. Koszt inwestycji to 19,7 mln zł.
Zakończenie prac – montaż i uruchomienie parkingu planowane jest w drugiej
połowie przyszłego roku.
Bezpieczne przejście dla pieszych przy ulicy Kapicy

Do końca listopada zostanie zmodernizowane przejście dla pieszych, usytuowane przy ulicy Kapicy (w okolicach kościoła pw. św. Antoniego z Padwy). W miejscu obecnego powstanie inteligentne, bezpieczne przejście, które ma na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajdzie się on na pasach lub w ich bezpośredniej okolicy.

Kluczowymi elementami nowoczesnego rozwiązania są zsynchronizowane ze sobą czujniki ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe D-6 (oznaczające „przejście dla pieszych”) z oświetleniem ostrzegawczym oraz pasy akustyczne. Pieszy zbliżający się do takiego przejścia, jest wykrywany przez czujnik, który aktywuje punkty świetlne. Migające światła i odblaski już z daleka zasygnalizują kierowcom, że na „zebrze” znajduje się przechodzień.

Budowa bezpiecznych przejść ma istotny wpływ na zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, a także poprawę bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza po zmierzchu, gdy są oni najmniej widoczni.
Dotychczas w Siemianowicach Śląskich utworzono cztery inteligentne przejścia na ulicach: Jagiełły (w rejonie Stawu Brysiowego), Grunwaldzkiej (na wysokości budynku nr 6), Michałkowickiej (przy cmentarzu) oraz w rejonie ulicy Orzeszkowej (LIDL). Powstanie piątego, na ulicy Kapicy, zostanie dofinansowane kwotą 25 tys. zł, przyznaną naszej gminie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 51 tys. zł. autor: Dagmara Brudek-Schulz, fot. Szymon Duczek
Modernizacja sygnalizacji świetlnej

W związku z budową centrum przesiadkowego wykonana zostanie również modernizacja sygnalizacji świetlnej. Nowe sygnalizatory pojawią się na przejściu dla pieszych przez ul. Kużaja oraz zostanie rozbudowana sygnalizacja na skrzyżowaniu Schwallenberga z ul. Męczenników Oświęcimia.

Z uwagi na to, iż od wiaduktu kolejowego do przeniesionego przejścia dla pieszych jest zaledwie 30 m, konieczne jest zastosowanie dodatkowych rozwiązań służących uporządkowaniu ruchu drogowego i poprawie bezpieczeństwa pieszych.

W związku z powyższym podjęta została decyzja o budowie sygnalizacji świetlnej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie, oraz usprawni komunikację autobusową. Nowa sygnalizacja świetlna zostanie wyposażona w system, dzięki któremu oprócz sterowania ruchem na przejściu dla pieszych zapewni pojazdom komunikacji miejskiej wyjeżdżającym z zatoki autobusowej pierwszeństwo przejazdu przed pozostałymi uczestnikami ruchu.

Termin wykonania zadania i wprowadzenia zmiany organizacji ruchu nastąpi do końca września 2019 r.
Rusza przebudowa skrzyżowania ulic Ostrogórskiej i Jagiellońskiej

Rondo zamiast tradycyjnego skrzyżowania, to największe zmiany
w rozpoczynającej się za kilka dni przebudowie skrzyżowania ulic
Ostrogórskiej i Jagiellońskiej. To będzie ekspresowa inwestycja,
ponieważ wykonawca ma czas tylko do grudnia 2019 roku. Umowę z
wykonawcą, firmą Berger Bau podpisano dziś w Urzędzie Miejskim.

Ulica Ostrogórska to główna arteria, którą wybierają kierowcy
poruszający się pomiędzy Sosnowcem a Mysłowicami oraz osiedlem Naftowa. –
W godzinach szczytu przejeżdża tędy ponad 1100 samochodów na
godzinę. Obecna sygnalizacja świetlna oraz układ drogi sprawiają, że
coraz trudniej tędy przejechać. Teraz w miejsce skrzyżowania w kształcie
litery „T”, pojawi się rondo z trzema wlotami
– wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Oprócz samego skrzyżowania przebudową objęty zostanie blisko 400-metrowy
odcinek ulicy Ostrogórskiej (kilkadziesiąt metrów przed rondem i cały
odcinek do przejazdu kolejowego). Poprawi się również bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów, ponieważ przejścia i przejazdy dla rowerów będą
dodatkowo oświetlone i wyposażone w tzw. azyle, które uspokoją ruch
samochodowy.

Umowę podpisali Michał
Sarańczak, dyrektor oddziału firmy Berger Bau w Chrzanowie oraz
Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.

 

W ramach przebudowy wybudowany zostanie fragment drogi rowerowej, która połączy Bulwar Czarnej Przemszy z ulicą Jagiellońską. – Z
kolei w rejonie ogródków działkowych powstanie kilkadziesiąt miejsc
parkingowych, aby działkowcy mogli bezpiecznie zostawić swoje samochody.
Kilka kolejnych miejsc postojowych przybędzie po drugiej stronie ulicy.
Nowością będzie również zatoczka do kontroli drogowych, która powstanie
na wniosek policji
– dodaje Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialny m.in.: za miejskie inwesytcje.

Przebudowana zostanie również sieć urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem:
– sieci kanalizacji deszczowej,
– sieci elektrycznych,
– oświetlenia ulicznego,
– sieci teletechnicznych,
– sieci wodociągowej,
– sieci gazowej.

Cała inwestycja, na którą wykonawca firma Berger Bau udzieli 7-letniej
gwarancji, jest warta 5,4 mln zł. Miasto otrzymało 2,4 mln zł
dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów. Ze względu
na tempo prac, skrzyżowanie ulic Ostrogórskiej i Jagiellońskiej będzie
całkowicie wyłączone z użytkowania, a ruch samochodowy będzie
poprowadzony objazdem, głownie z wykorzystaniem ulicy Naftowej. – Planujemy
zamknięcie skrzyżowania 19 sierpnia, wcześniej cały teren zostanie
odpowiednio oznakowany. Czasu jest niewiele, ale o termin realizacji
jestem spokojny
– podkreślał podczas podpisania umowy Michał Sarańczak, dyrektor oddziału firmy Berger Bau w Chrzanowie.

W kolejnych latach planowane są dwa dalsze etapy przebudowy ulicy
Ostrogórskiej: od przejazdu kolejowego do granicy z Mysłowicami (etap
II) i od nowego ronda do ronda Zagłębia Dąbrowskiego (etap III).
Tablice informują o dniu rozpoczęcia remontu

Brak konkretnej daty rozpoczęcia remontu lub przebudowy –
to najczęstsze zarzuty kierowców w sprawie informowania o utrudnieniach
wynikających z prowadzonych prac. W Sosnowcu zadbano, by kierowca wiedział
kiedy konkretnie utrudnienia się rozpoczną.

Każdej większej inwestycji na terenie Sosnowca towarzyszą
tablice „Budujemy dla Was” informujące o przybliżonym rozpoczęciu i zakończeniu
robót. W przypadku wartej 100 mln zł budowy
dwupoziomowego skrzyżowania DK94 z ul. Długosza pojawiła się konkretna data
rozpoczęcia poważnych utrudnień.

W sumie w rejonie skrzyżowania
Dk94/Długosza ustawiono cztery tablicę, które informują o konkretnym dniu
wprowadzenia zwężenia drogi. – Chodzi nam o to by kierowcy, którzy
przejeżdżają tą drogą mieli świadomość, że od 18 czerwca będzie jeszcze
trudniej przez ten odcinek przejechać. Sugerujemy i prosimy aby korzystać z
innych dróg. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość
– wyjaśnia
Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Przypomnijmy. Od 18 czerwca kierowcy będą mogli korzystać po
jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Wyłączone zostaną wewnętrzne pasy drogi na
odcinku od wysokości stacji benzynowej Shell (w kierunku Katowic) do około 150
metrów przed samym skrzyżowaniem. Zwężenie ponownie zacznie się ok. 150 metrów
za skrzyżowaniem i skończy tuż przed węzłem pozwalającym na zjazd do centrum
Sosnowca. Odcinkowe utrudnienia będą obowiązywały zarówno w kierunku Krakowa,
jak i Katowic.

Aby jak najdłużej zapewnić przejezdność skrzyżowania z ulicą
Długosza, w tym miejscu zwężeń na razie nie będzie. Sygnalizacja świetlna
również będzie funkcjonować bez zmian. Taka
organizacja ruchu będzie obowiązywała przez najbliższe trzy tygodnie i związana
jest z budową m.in. przejazdów,kontrolą sieci uzbrojenia terenu i
wykonaniem platform roboczych do wykonania murów oporowych.  

To będzie najdroższa i największa inwestycja drogowa
sosnowieckiego samorządu w historii Miasta. W miejscu istniejącego obecnie
skrzyżowania powstanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, które będzie
przebiegało nad poprowadzoną w wykopie trasą DK94. Zjazd i wjazd pomiędzy
drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic. 

Projekt przebudowy obejmuje nie tylko skrzyżowania ale
również spory fragment dróg. Powstanie 1,3 km nowej DK94 od wysokości stacji
benzynowej Shell (jadąc od strony Dąbrowy Górniczej), aż do zjazdu na wiadukt w
ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany zostanie również 300-metrowy fragment ulicy
Długosza, gdzie powstanie także droga rowerowa. Przebudowa obejmuje również
budowę ekranów wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i
Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie.

Sosnowiec na realizację przebudowy otrzymał  74 mln zł
(koszty kwalifikowane dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.2
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla
miast.

Termin realizacji inwestycji jest ściśle określony i zadanie
musi być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.
Utrudnienia na DK94 od 18 czerwca!

Od kilkunastu tygodni trwają prace związane z wartą 100 mln zł budową dwupoziomowego skrzyżowania DK94 z ul. Długosza w Sosnowcu. Teraz pora na roboty, które będą wiązały się z utrudnieniami dla kierowców.

Zakończyły się już prace związane z wyburzeniami oraz
wycinką drzew. Od 18 czerwca kierowcy będą mogli korzystać po jednym pasie
ruchu w obu kierunkach. Wyłączone zostaną wewnętrzne pasy drogi na odcinku od
wysokości stacji benzynowej Shell (w kierunku Katowic) do około 150 metrów
przed samym skrzyżowaniem. Zwężenie ponownie zacznie się ok. 150 metrów za
skrzyżowaniem i skończy tuż przed węzłem pozwalającym na zjazd do centrum
Sosnowca. Odcinkowe utrudnienia będą obowiązywały zarówno w kierunku Krakowa,
jak i Katowic.

Aby jak najdłużej zapewnić przejezdność skrzyżowania z ulicą
Długosza, w tym miejscu zwężeń na razie nie będzie. Sygnalizacja świetlna
również będzie funkcjonować bez zmian. Taka
organizacja ruchu będzie obowiązywała przez najbliższe trzy tygodnie i związana
jest z budową m.in. przejazdów,kontrolą sieci uzbrojenia terenu i
wykonaniem platform roboczych do wykonania murów oporowych.  

Droga krajowa nr 94 jest najlepszą alternatywą dla kierowców
całej aglomeracji, którzy wybierają właśnie to połączenie z Krakowem, zamiast
płatnej autostrady A4. Realizacja zadania przyczyni się do upłynnienia ruchu na
głównym ciągu DK94, co pozwoli zwiększyć przepustowość oraz znacząco poprawi
stan środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym
gazów cieplarnianych do atmosfery pochodzącą z transportu. Również w znaczący
sposób ograniczy emisję hałasu oraz drgań.

To będzie najdroższa i największa inwestycja drogowa
sosnowieckiego samorządu w historii Miasta. W miejscu istniejącego obecnie
skrzyżowania powstanie dwupoziomowe z rondem w ciągu ul. Długosza, które będzie
przebiegało nad poprowadzoną w wykopie trasą DK94. Zjazd i wjazd pomiędzy
drogami będzie zapewniony poprzez system bezkolizyjnych łącznic. 

Projekt przebudowy obejmuje nie tylko skrzyżowania ale
również spory fragment dróg. Powstanie 1,3 km nowej DK94 od wysokości stacji
benzynowej Shell (jadąc od strony Dąbrowy Górniczej), aż do zjazdu na wiadukt w
ciągu ulicy 3 Maja. Wyremontowany zostanie również 300-metrowy fragment ulicy
Długosza, gdzie powstanie także droga rowerowa. Przebudowa obejmuje również
budowę ekranów wzdłuż jezdni w obu kierunkach, zarówno w stronę Katowic, jak i
Krakowa, co znacznie ograniczy uciążliwy poziom hałasu w tamtym rejonie.

Sosnowiec na realizację przebudowy otrzymał  74 mln zł
(koszty kwalifikowane dofinansowania w ramach konkursu dla działania 4.2
Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią
drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Priorytet: IV Infrastruktura drogowa dla
miast.

Termin realizacji inwestycji jest ściśle określony i zadanie
musi być wykonane do 31 grudnia 2020 roku.