1

Ekoprąd dla rudzkich wodociągów

Największa instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na miejskich obiektach w Rudzie Śląskiej produkuje już prąd. Blisko 900 modułów zainstalowanych zostało na terenie oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum” oraz na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów. Dzięki tej najnowszej inwestycji rudzka spółka wodociągowa zaoszczędzi rocznie ok. 80 tys. zł na zakupie prądu. Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

– To oczywiście dobra wiadomość w obliczu ciągle rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej. Jednak zaoszczędzona kwota jest i tak tylko niewielką częścią tego, ile rudzkie wodociągi przeznaczają środków na zakup energii elektrycznej w ciągu roku. Sama tylko oczyszczalnia „Halemba-Centrum” generuje koszty związane z zużyciem prądu na poziomie 800 tys. zł rocznie – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Najnowsza inwestycja z zakresu OZE zrealizowana w Rudzie Śląskiej obejmowała wykonanie dwóch instalacji: na dachu budynku dyrekcji PWiK oraz na zadaszeniu poletka osadowego oczyszczalni ścieków „Halemba-Centrum”. Instalacje składają się w sumie z 888 paneli słonecznych o łącznej mocy prawie 240 kWp. 740 modułów zainstalowanych zostało na terenie oczyszczalni, natomiast pozostałych 148 na budynku dyrekcji. Szacuje się, że dzięki nim spółka będzie mogła uzyskać spadek zapotrzebowania na energię elektryczną z dotychczasowego źródła o blisko 200 MWh w skali roku.

Oczyszczalnia Halemba
Oczyszczalnia Halemba
Panele fotowoltaiczne na dachu
Panele fotowoltaiczne na dachu

– Instalacja już działa i produkuje już prąd. Cała wytworzona energia elektryczna zostanie w całości zużyta przez urządzenia przedsiębiorstwa, przyczyniając się do większej niezależności energetycznej naszej firmy – wskazuje Grzegorz Rybka, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,2 mln zł, z czego w przybliżeniu połowę pokryje dofinansowanie unijne. – Przy tego typu inwestycjach wykorzystujemy fundusze zewnętrzne. W ostatnich kilku latach w Rudzie Śląskiej zrealizowaliśmy kilkanaście takich inwestycji. Łącznie z instalacjami PWiK jest to już blisko 2 000 modułów fotowoltaicznych, które są w stanie wyprodukować ponad 400 MWh energii elektrycznej rocznie. Pozwala to na oszczędności w skali roku na poziomie ponad 180 tys. zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk.

Od 2015 r. instalacja fotowoltaiczna funkcjonuje na terenie basenu letniego. W 2016 r. roku instalacje fotowoltaiczne powstały dla trzech obiektów sportowych – basenu krytego przy ul. Chryzantem w Rudzie, basenu krytego przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hali sportowej w Orzegowie. Dodatkowo instalacje OZE produkujące prąd z energii słonecznej zostały zamontowane na dachu termomodernizowanych placówek oświatowych, a konkretnie Miejskiego Przedszkola nr 43 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Moduły fotowoltaiczne zainstalowane zostały również w ramach termomodernizacji budynku przychodni rejonowej przy ul. Siekiela.

Od 2018 r. ponad 130 modułów fotowoltaicznych produkuje ekoprąd z energii słonecznej w dwóch budynkach Urzędu Miasta oraz budynku Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej. Kolejne instalacje fotowoltaiczne powstały w 2018 r. w ramach termomodernizacji budynków dwóch placówek oświatowych – Szkoły Podstawowej nr 13 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 /budynek dawnego Gimnazjum nr 7/. Ponadto panele fotowoltaiczne zainstalowane zostały na dachu budynku MOPS przy ul. Markowej.

Ponadto miasto już dwukrotnie pozyskało środki unijne na dofinansowanie do instalacji OZE w budownictwie jednorodzinnym. Łącznie ponad 4,3 mln zł. W ramach tego przedsięwzięcia uczestnicy projektu pokrywali koszty jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8 proc. podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23 proc. w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. W pierwszym etapie projektu w 2018 r. instalacje OZE zamontowano w 51 budynkach. W tym roku zakończono realizację drugiego etapu, obejmującego 172 budynki.

Źródło: UM Ruda Śląska
Obradowało Zgromadzenie Metropolii. Podsumowanie

Dotacja dla Dąbrowy Górniczej na inwestycje kolejowe, dofinansowanie dla nowych projektów w ramach Funduszu Solidarności i Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz przyjęcie Planu Transportowego- to główne punkty Zgromadzenia GZM.

Wsparcie dla inwestycji kolejowej w Dąbrowie Górniczej

Miasto Dąbrowa Górnicza otrzyma z budżetu Metropolii 16 mln zł na realizację projektu przebudowy infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza. Zadanie to ma sprzyjać rozwojowi ruchu aglomeracyjnego i wpisuje się w rozwój Kolei Metropolitalnej.

Przyznane wsparcie to kontynuacja dwuletniej dotacji na realizację tego projektu. W ubiegłym roku miasto otrzymało z Metropolii 10 mln zł na ten cel.

W stronę zrównoważonej mobilności miejskiej

Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, a tym samym również transportu publicznego, który dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, to jedno z kluczowych zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Celem tych działań jest budowanie szerokiej oferty komunikacyjnej, która usprawni nasze codziennie podróże, odciążając główne arterie miast.

Podczas sesji Zgromadzenia GZM został przyjęty „Plan transportowy”, który jest jednym z elementów zbliżających do opracowania szerokiego planu zrównoważonej mobilności miejskiej, zawierającego pakiet proponowanych działań, modyfikacji i inwestycji, dzięki którym mieszkańcy będą mniej czasu tracić na dojazdy. Pierwsze i wstępne wyniki prac nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej zostaną przedstawione w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Przyjęty podczas środowej sesji „Plan transportowy”, to dokument, którego zadaniem jest wyznaczanie najważniejszych kierunków i celów związanych z rozwojem komunikacji miejskiej. Jego opracowanie jest niezwykle potrzebne podczas ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów i inwestycji m.in. z funduszy unijnych. Porusza wiele, różnych aspektów jego funkcjonowania – nie tylko tych „oczywistych” związanych np. ze standardem, jeśli chodzi o wyposażenie autobusów, ale również tych związanych z ekologią.

Dokument został uzupełniony o uwagi, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które trwały od końca listopada do połowy grudnia 2020 roku. Swoje uwagi zgłosiły m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizatorzy transportu publicznego, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

Poza zaleceniami związanymi z komunikacją autobusową, ważnym jego elementem są zagadnienia dotyczące rozwoju transportu szynowego – nie tylko kolejowego, ale również tramwajowego.

Przyspieszenie czasu przejazdu tramwajów, aby były one konkurencyjne w porównaniu do autobusów, jest jednym z wyzwań związanych z usprawnieniem funkcjonowania transportu publicznego. „Plan…” został również uzupełniony o działania związane z rozwojem innych ofert transportu współdzielonego, czyli m.in. możliwość wynajęcia samochodów na minuty czy wypożyczalni hulajnóg. 

Fundusz Solidarności: dotacje dla kolejnych projektów

Zgromadzenie przyznało dofinansowanie dla kolejnych trzech projektów w ramach Funduszu Solidarności.

Wsparcie otrzymają:

  • Bojszowy- ok. 200 tys. zł na modernizację węzłów sanitarnych w budynku B szkoły podstawowej
  • Sośnicowice- ok. 333,3 tys zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej

oraz

  • Wojkowice- ok. 221,5 tys. zł na zagospodarowanie terenu koło Urzędu Miejskiego

Fundusz Solidarności to mechanizm wsparcia gmin, aby zmniejszać różnice w ich rozwoju społecznym i gospodarczym. W tym roku jego budżet wynosi łącznie ponad 13 mln zł. Obecnie na liście projektów dofinansowania, włączając trzy projekty z marcowej sesji Zgromadzenia, znajdują się 43 projekty na łączną kwotę w wysokości ok. 11,4 mln zł. Są one związane m.in. z modernizacją infrastruktury drogowej, pasażerskiej oraz rewitalizacją przestrzeni publicznych.

Cztery nowe inwestycje na liście ograniczania niskiej emisji.

Lista projektów do dofinansowania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) została poszerzona o 4 nowe inwestycje. Wsparcie otrzymają:

  • Radzionków- ok. 104,7 tys. zł na modernizację infrastruktury ruchu pieszego przy ul. Gajdasa
  • Sośnicowice- ok. 387,9 tys. zł na stworzenie kompleksowego systemu transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej
  • Wojkowice na realizację dwóch inwestycji:

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego A-R wraz z budową rowerowych prowadzących do niego. Dofinansowanie- 706,8 tys. zł

oraz

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta- 51,8 tys. zł

W tym roku budżet PONE wynosi ok 28,1 mln zł. Obecnie, po marcowej decyzji Zgromadzenia wsparcie na łączną kwotę ok. 26,3 mln zł obejmuje 53 projekty. Na liście dofinansowania znajdują się m.in. inwestycje w termomodernizację budynków gminnych oraz budowę instalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii). Projekty obejmują także modernizację systemu oświetlenia na energooszczędne. O dofinansowanie mogą się starać także inwestycje związane z transportem publicznym, jak np. budowa lub modernizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych, infrastruktura przystankowa. Pozyskane dotacje gminy będą inwestować również w budowę i modernizację dróg rowerowych oraz infrastrukturę ruchu pieszych.

Wsparcie dla Sosnowca w walce z koronawirusem

Przyznana pomoc finansowa, to kontynuacja wsparcia, którego Metropolia udzieliła w kwietniu ub.r. szpitalom miejskim i powiatowym na walkę z koronawirusem. Przypomnijmy, że łącznie wyniosło ono ponad 10 mln zł.

Podczas środowej sesji podjęto uchwałę o przekazaniu 140,2 tys. zł dla sosnowieckiego szpitala miejskiego. Są to pieniądze, które nie zostały wykorzystane z ubiegłorocznej dotacji z budżetu Metropolii na zakupy sprzętowe oraz modernizację i adaptację oddziałów do leczenia pacjentów z COVID-19.

 Link: Uchwały Zgromadzenia Metropolii
Umowa OZE podpisana!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29-10-2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
Umowę o dofinansowanie podpisali przedstawiciele zarządu Województwa Śląskiego oraz lidera projektu – gminy Tarnowskie Góry.

Łączny koszt całego przedsięwzięcia to 69,6 mln zł, a dofinansowanie z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 to 44,5 mln zł, z czego na Gminę Sośnicowice przypada przeszło 6,5 mln zł.

Dalsza procedura przygotowań do realizacji projektu OZE
W marcu br. został ogłoszony przetarg na w wyłonienie wykonawców, który miał zakończyć się na przełomie września i października 2020 roku. Z uwagi na rezygnacje części Mieszkańców z udziału w projekcie, a w związku z tym → konieczność zorganizowania naboru uzupełniającego → dokonanie weryfikacji technicznej nowych nieruchomości → podpisanie umów z kolejnymi Mieszkańcami,  a także czas niezbędny na dokonanie aktualizacji dokumentacji technicznej (PFU), termin rozstrzygnięcia przetargu, a co za tym idzie – rozpoczęcia realizacji montażu instalacji OZE został przesunięty.

Obecnie termin otwarcia ofert wykonawców wyznaczony jest na dzień 08-01-2021 r.
Po wyłonieniu wykonawcy zostanie przygotowany harmonogram prac związanych z instalacjami OZE u poszczególnych Mieszkańców.
Realizacja projektu potrwa do końca roku 2021.

Źródło: UG Sośnicowice
Umowa na dofinansowanie projektu OZE podpisana!

Ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła – w sumie 1045 instalacji OZE pojawi się w przyszłym roku w tarnogórskich domach. Dziś Burmistrz Arkadiusz Czech podpisał w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie unijnego projektu pt. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”.

Projekt realizowany przy wsparciu funduszy UE obejmuje gminy: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg

Całkowita wartość projektu to blisko 70 mln zł. Dla Gminy Tarnowskie Góry to kwota 21 661 935,36 zł, gdzie dofinansowanie wynosi 16 323 937,20 zł (dofinansowanie UE: 13 765 568,80 zł, krajowe środki budżetu państwa: 2 558 368,40 zł). 

– To kolejne ekologiczne przedsięwzięcie naszej gminy – mówi burmistrz Arkadiusz Czech. – Od 2006 roku realizujemy Program Ograniczenia Niskiej Emisji i przekazujemy dotacje na wymianę pieców i termomodernizację prywatnych domów. Niemal wszystkie źródła ciepła w publicznych budynkach są już ekologiczne – dobiega końca termomodernizacja 14 tarnogórskich szkół, systematycznie termomodernizujemy także budynki komunalne i podłączamy je do CO. Wkrótce zacznie się też budowa centrum przesiadkowego wraz z systemem dróg, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę nawyków mieszkańców i położenie nacisku na transport zborowy i rowerowy. Wspiera nas firma Veolia Południe, która w ostatnich latach zainwestowała 80 mln zł w likwidację kilkudziesięciu kotłowni, setek mniejszych oraz budowę dużej sieci CO w Bobrownikach Śląskich i Sowicach – dodaje. 

W ramach projektu OZE łącznie zawarto 1 045 umów z mieszkańcami zainteresowanymi instalacjami OZE. Teraz pozostało zawarcie umów z wykonawcami – stanie się to na początku pierwszego kwartału 2021 roku. 

– Prace projektowe oraz montażowe rozpoczną się wiosną 2021 roku i potrwają do końca pierwszego kwartału 2022 roku– mówi Jarosław Wasążnik, kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.

O kolejności instalacji będą decydowali wykonawcy.

– Przypominamy, że po wyłonieniu wykonawców, a tym samym określeniu dokładnych cen poszczególnych instalacji OZE, Urząd Miejski wzywał będzie mieszkańców do podpisania aneksów do umów – mówi kierownik Wasążnik. – Ponadto istotnym jest, aby mieszkańcy oczekujący na montaż instalacji jako uczestnikami projektu nie montowali na terenie swoich nieruchomości instalacji OZE na własną rękę. Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru deklaracji udziału w projekcie „nie przewiduje się wymiany obecnie eksploatowanych źródeł OZE na nowe, a także ich rozbudowy” – dodaje. 

Źródło: UM Tarnowskie Góry
W Goląszy Górnej zakończono prace na zewnątrz budynku

Budynek po byłej szkole podstawowej w Goląszy Górnej poddawany jest kompleksowej modernizacji energetycznej i przebudowie od dwóch lat. W tym roku równocześnie z pracami wykonywanymi w środku obiektu, przeprowadzone zostały prace na zewnątrz budynku.

Zakończono prace na zewnątrz budynku

Zagospodarowaniem terenu wokół budynku byłej szkoły zajmowało się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Marek Dziemba z Bytomia. Pozyskana dotacja z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 200 000,00 zł pozwoliła na pokrycie większej części wydatków związanych z inwestycją, ponieważ całkowity koszt robót wyniósł 284 249,49 zł.
W ramach tego zadania wybudowane zostały chodniki z kostki brukowej oraz parkingi przed i za budynkiem utwardzane płytami ażurowymi. Powstały nowe schody prowadzące do wejścia głównego budynku oraz droga prowadząca do placu zabaw, boiska i terenu rekreacji utwardzona frezem asfaltowym. Wyrównana została także powierzchnia gruntu pod nasadzenia krzewów oraz wykonane ogrodzenie.

Dobiegają końca prace wewnątrz budynku

Kompleksowa modernizacja obiektu da mu drugie życie. Dzięki pozyskanym przez gminę dotacjom, budynek już w nowej formie będzie służyć mieszkańcom kolejne lata. Zachwyca on swoim wyglądem, a efekt wykonanych prac robi ogromne wrażenie. W całym obiekcie wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, w tej chwili dobiegają końca prace związane z malowaniem ścian i sufitów oraz wykonaniem podłóg. Trwa również układanie płytek w pomieszczeniach sanitarnych oraz montaż elementów ceramicznych i armatury kończącej instalacje ciepłej i zimnej wody. W obiekcie zamontowane zostały także wszystkie oprawy oświetleniowe. Po ukończeniu prac wewnątrz budynku będzie można rozpocząć wyposażanie pomieszczeń w odpowiedni sprzęt i meble.

Realizacja tej ogromnej inwestycji była możliwa dzięki połączeniu trzech projektów, na które gmina pozyskała dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem pierwszego projektu był lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez utworzenie mieszkania chronionego w gminie Psary. Drugi projekt zakładał kompleksową termomodernizację, a trzeci remont i wyposażenie pozostałej części obiektu, celem utworzenia klubu aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora oraz bawialnia dla dzieci.

Źródło: UG Psary
Blisko tysiąc nowych instalacji zostanie zamontowanych. W Tychach rusza program OZE

Po ponad dwóch latach oczekiwania i licznych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim  urząd miasta podpisał długo oczekiwaną przez mieszkańców umowę na dofinansowanie projektu  „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. We wtorek, 22 lipca br. marszałek województwa wręczył ją Andrzejowi  Dziubie – prezydentowi miasta Tychy.

Na realizację projektu miasto otrzymało 20 562 052,07 zł dotacji. Brakującą kwotę  2 671 499,43 zł (11,5%) dołoży miasto ze swojego budżetu, tak, aby zapewnić mieszkańcom 100% finansowania.

– Blisko 700 osób, które złożyły deklaracje udziału na przełomie lat 2018/2019 będzie mogło rozpocząć montaż kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę lub instalacji fotowoltaicznych. W sumie  w ramach tego programu zostanie zamontowanych 960 instalacji – mówi Bożena Nowak – naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w UM Tychy.

Obecnie miasto prowadzi postępowanie przetargowe na wybór operatora prowadzącego w imieniu miasta realizację projektu. Umowa z operatorem ma zostać podpisana na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy rozpoczną się działania weryfikujące listę mieszkańców – uczestników projektu, podpisywanie umów (mieszkaniec-miasto)  oraz realizacja we własnym zakresie (przez samodzielnie wybraną firmę) wybranych instalacji.

– Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w programie długo czekali na tę chwilę – cieszę się, że nareszcie rozpoczynamy realizację tego programu. Jego uczestnicy będą mogli zainstalować np. kolektory czy pompy ciepła właściwie bez ponoszenia żadnych kosztów. Dzięki wysokiemu poziomowi dofinansowania, bo wynoszącemu aż 88,5%, mogliśmy podpisać umowę w obliczu spadających dochodów budżetu, na który wpływ miał rozwój epidemii COVID-19 – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania – dodaje prezydent Tychów.  

Prace potrwają 1,5 roku. Zgodnie z umową termin realizacji całego projektu to 31 grudnia 2021.

Źródło: UM Tychy
Ekologiczne dofinansowanie

W Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się montaże instalacji fotowoltaicznych, dotowanych ze środków unijnych pozyskanych przez gminę. Pod koniec roku powinno być wiadomo, czy z podobnego wsparcia skorzystają kolejne osoby.

W ramach projektu „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej”, przygotowanego przez Urząd Miejski, 327 osób skorzysta z dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Prace już się rozpoczęły i we wszystkich lokalizacjach mają zakończyć się do połowy listopada.

Dotacje, w łącznej wysokości 3 mln 263 tys. zł, pochodzą ze środków europejskich, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski.

Jest szansa, że na tym nie koniec i jeszcze więcej mieszkańców będzie mogło korzystać z „zielonej energii”. Miasto przystąpiło bowiem do następnego etapu konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na realizację kolejnej inwestycji proekologicznej. Podobnie jak wcześniej, chodzi o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Dotacje dla dąbrowian mogą sięgnąć 85% kosztów.

W lutym mieszkańcy składali deklaracje uczestnictwa w projekcie. Po tym opracowana została dokumentacja i został złożony wniosek konkursowy. Orientacyjny termin jego oceny, podawany przez Urząd Marszałkowski, to grudzień 2020 r.

– Do projektu zakwalifikowanych zostało 160 osób. Zainteresowanie było bardzo duże, a środki ograniczone. Decydowała kolejność zgłoszeń, dlatego część chętnych znalazła się na liście rezerwowej. Wszystkie te osoby będziemy o tym pisemnie informować. Jeżeli np. ktoś z zakwalifikowanych zrezygnuje, wówczas na jego miejsce będzie mogła wejść osoba z listy rezerwowej – mówi Marcin Janik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM.

Instalacja fotowoltaiczna to Odnawialne Źródło Energii, zamieniające energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki za elektryczność. Zakup paneli solarnych to dobra inwestycja, która zwróci się po ok. 3 latach.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza
Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach

Taką nazwę nosi projekt, w ramach, którego zostanie zamontowanych w Tychach 960 instalacji OZE – kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych. Realizacja programu wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania.

Cały projekt będzie kosztował ponad 23 miliony złotych, z czego blisko 90% (20, 9 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 10 % (ponad 2,3 mln złotych) będzie wynosił wkład własny miasta.  Na sesji Rady Miasta Tychy – w czwartek, 25 czerwca radni przyjęli uchwałę, w której zabezpieczono środki na realizację tego projektu.  

– Wniosek o dofinansowanie złożyliśmy w maju 2018 roku, w lutym 2020 roku otrzymaliśmy informacje z Urzędu Marszałkowskiego o otrzymaniu 72 proc. dofinansowania, oznaczałoby to dopłatę z budżetu gminy prawie 6,5 miliona złotych, co w związku z pandemia koronawirusa i spadkiem dochodów gminy było dużym wyzwaniem. Wystąpiliśmy więc o zwiększenie dotacji, a kilka dni temu otrzymaliśmy informacje, że będzie ona wynosiła 88,5 %. Od razu rozpoczęliśmy działania, by jak najszybciej uruchomić program – mówi Bożena Nowak – naczelnik wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich UM Tychy.

Urzędnicy w Tychach czekają teraz na podpisanie umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Jednocześnie trwają przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego na wybór operatora koordynującego wdrażanie projektu w imieniu gminy. Operator będzie m.in. weryfikował złożone w 2018 roku wnioski.

– Może się okazać, że ktoś już zrezygnował z udziału w projekcie albo w międzyczasie korzystając z innych programów już zamontował np. kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczną. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie części mieszkańców, możliwe będzie ogłoszenie drugiego naboru uzupełniającego – mówi Anna Warzecha – naczelnik Wydziału Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa w UM Tychy.

Łącznie w ramach programu: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” zamontowanych zostanie 960 instalacji, w tym:97kolektorów słonecznych, 199 powietrznych pomp ciepła, 647 instalacji fotowoltaicznych i 17 kotłów na biomasę. Instalacje zostaną zamontowane w 684 lokalizacjach (program zakłada, że można skorzystać z więcej niż jednego rozwiązania, np. instalacji PV wraz z pompą ciepła).

– Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta. Cieszę się, że wreszcie możemy rozpocząć jego realizację. Liczymy, że wpłynie to na poprawę jakości powietrza w Tychach oraz przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii i ogrzewania – mówi  Aneta Moczkowska z-ca prezydenta Tychów ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Prace potrwają 1,5 roku. Zgodnie z umową termin realizacji całego projektu to 31 grudnia 2021.

Informacji na temat programu można uzyskać w wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich oraz Wydziale Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy.

Źródło: UM Tychy
OZE-Termin losowania

Zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2020 Burmistrza Sośnicowic z dnia 15-06-2020 r., przyjęto Regulamin losowania deklaracji z naboru uzupełniającego i powołano komisję ds. przeprowadzenia losowania.
 
Losowanie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach i będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej www.sosnicowice.pl w zakładce  Aktualności.
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu, w którym opisano zasady i procedurę losowania.

Każdy z mieszkańców zakwalifikowanych w ramach naboru uzupełniającego do losowania, otrzymał numer referencyjny, nadany przy rejestrowaniu deklaracji.

O nadanym  numerze referencyjnym  pracownik Urzędu informował  Państwa  telefonicznie.

Pliki do pobrania: KLIKNIJ

Źródło: UM Sośnicowice
Budowa odnawialnych źródeł energii postępuje

Gmina Zbrosławice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła c.o. oraz c.w.u. o powietrznych pomp ciepła c.w.u. w ramach zadania pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap”.

Dla wykonania instalacji fotowoltaicznych w drodze postępowania przetargowego został wybrany wykonawca robót budowlanych – Sanito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i w dniu 27 kwietnia 2020 r. podpisano umowę. W związku  z powyższym zaprasza się Uczestników Projektu (nieruchomości zakwalifikowane w 2018 r. do udziału w ww. projekcie) do podpisania umowy o płatność do Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Wolności 89 w Zbrosławicach w terminie od 15.06 do 19.06.2020 r. po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem telefonu: 32 666 44 01 lub 32 666 44 02.

Wysokość dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznych to 56,6 % kosztów netto wartości poszczególnych instalacji. Pozostała część tj. 43,4 % oraz podatek VAT 8 % stanowi koszt własny Uczestnika Projektu.

Obecnie Wykonawca robót przeprowadza wizje nieruchomości w celu ustalenia szczegółów montażu. Jeśli jest możliwość poprowadzenia podłączeń przez przewody kominowe należy zlecić wykonanie opinii kominiarskiej i skan opinii dostarczyć do ww. Wydziału lub wysłać skan na adres e-mail: jcuber@zbroslawice.pl. Koszt opinii to koszt własny Uczestnika Projektu.

Termin realizacji montażu instalacji fotowoltaicznych: do 25.08.2020 r.

Dla powietrznych pomp ciepła c.o. oraz c.w.u. i powietrznych pomp ciepła c.w.u. obecnie ogłoszony jest przetarg. O rozstrzygnięciu i kosztach Uczestnicy Projektu będą informowani po zakończeniu wyboru wykonawcy.

Źródło: UG Zbrosławice