1

W stronę spójnej polityki parkingowej. GZM ogłosiła przetarg na największe w Polsce badania parkingowe

Metropolia ogłosiła przetarg na badania parkingowe, które obejmą 275 km dróg. Celem jest diagnoza problemów w zakresie parkowania w miastach GZM. Po przeprowadzeniu badań  inżynieryjnych i społecznych, kolejnym krokiem będzie wypracowanie odpowiednich rekomendacji, aby uporządkować parkowanie w centrach miast.  

W 2018 roku prawie 45 proc. procent podróży na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostało wykonanych samochodem. Parkowanie w zwartych centrach miast jest dużym problemem, a dostępność miejsc parkingowych staje się jednym z głównych wyzwań codziennego przemieszczania się. GZM pracuje nad alternatywami w postaci kolei metropolitalnej wraz z siecią węzłów przesiadkowych. Jednocześnie powołano Metropolitalny Zespół ds. Spójnej Polityki Parkingowej. Jego zadaniem jest wypracowanie odpowiednich rekomendacji dotyczących polityki parkingowej tak, aby uporządkować parkowanie w centrach. Wcześniej jednak problem zostanie dogłębnie zbadany. Członkami zespołu są przedstawiciele samorządów z Chorzowa, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Tarnowskich Gór, Tychów oraz Zabrza. Są to miasta z największym nasyceniem usług, co potwierdziły analizy przeprowadzone podczas prac nad planem mobilności. W kontekście polityki parkingowej ma to duże znaczenie, ponieważ funkcje usługowe stanowią w miastach jeden z najczęstszych celów krótkich podróży samochodem.

– Polityka parkingowa okazała się podczas prac na Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jednym z jej istotniejszych instrumentów – mówi Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM. – Chodzi nie tylko o brak jednolitego systemu zarządzania, ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w miastach, ale też brak danych liczbowych na temat funkcjonowania miejsc postojowych w ich centrach. GZM w porozumieniu z gminami postanowiła więc zająć się koordynacją tego tematu, rozpoczynając od przeprowadzenia badań – dodaje Kwitek.

Badania obejmą 275 kilometrów dróg w ośmiu miastach: Chorzowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Podobne badania zostały wykonane w poprzednich latach w Tychach i Katowicach. Zbadane zostanie wypełnienie miejsc parkingowych – za górną granicę uznane będzie 85 proc. zajętości miejsc w określonym fragmencie miasta, tak, aby zawsze znalazło się miejsce dla potrzebujących kierowców, a także rotacja – czyli liczba aut parkujących na jednym miejscu w ciągu doby. Analizowany będzie również czas parkowania, czyli to, jak długo i w jakim czasie samochody pozostają zaparkowane na konkretnych obszarach w miastach.

– Rozbudowana sieć drogowa zachęca do używania samochodu, a zwarte centra miast nie są w stanie pomieścić ich wszystkich – mówi Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu GZM – Dlatego trzeba zapewnić odpowiednie priorytety: zaoferować alternatywę dla parkujących przez 8 godzin i tym samym zapewnić dostępność miejsc dla parkujących krócej. Dzięki badaniom sprawdzimy, w których miejscach występuje problem i gdzie należy podjąć odpowiednie działania.

Badania mają zostać przeprowadzone za pomocą samochodu z kamerami skanującymi przestrzeń miejską oraz systemem rozpoznawania obrazów. Wszystkie wskaźniki zostaną obliczone automatycznie.

Obszar do badań został wyznaczony przez członków Metropolitalnego Zespołu ds. Spójnej Polityki Parkingowej w oparciu o doświadczenia zarządów dróg, istniejące strefy płatnego parkowania, a przede wszystkim o główne cele podróży, takie jak sklepy, urzędy, szkoły czy szpitale. Oprócz badań inżynierskich planowane są badania społeczne. Wykorzystane zostaną do tego geoankiety czy bezpośrednie wywiady z mieszkańcami miast oraz przedsiębiorcami, klientami sklepów i lokali usługowych. Niektóre z tych badań zostaną powtórzone po wprowadzeniu ewentualnych regulacji, żeby sprawdzić, czy poprawiła się dostępność miejsc parkingowych.

– Działania Metropolitalnego Zespołu ds. Spójnej Polityki Parkingowej stanowią kontynuację Metropolitalnej Szkoły Prototypowania w Tychach, w której przeprowadziliśmy testowo obydwa rodzaje badań. Zespół poszerzyliśmy o pozostałe duże miasta, aby móc poszerzyć zakres naszych działań. W tej chwili pracujemy nad badaniami, a po uzyskaniu ich wyników naszym zadaniem będzie wypracowanie odpowiednich rekomendacji – mówi Ewa Lutogniewska, kierująca działaniami Metropolitalnego Zespołu ds. Spójnej Polityki Parkingowej.

ZOBACZ: Dobre centrum – instrukcja dla ludzi chcących uporządkować parkowanie w centrum miasta
Metropolitalna Szkoła Prototypowania: eksperci przyglądają się polityce parkingowej w Tychach

Z roku na rok wzrasta liczba samochodów poruszających się po drogach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Trend ten powoduje potrzebę lepszego zarządzania powierzchnią do parkowania, przede wszystkim w centrach miast. Z takim wyzwaniem mierzą się obecnie Tychy, które pracują nad zmianą swojej polityki parkingowej w ramach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania. W czwartek (7 kwietnia) mieszkańcy tego miasta będą mogli zgłaszać swoje uwagi w zakresie polityki parkingowej podczas wywiadów z ekspertami.

Metropolitalna Szkoła Prototypowania to sprawdzona formuła, która pozwala na naturalną wymianę wiedzy i budowanie relacji między pracownikami metropolitalnych samorządów. Szkołę uformowali urzędnicy zajmujący się inżynierią ruchu, strefami płatnego parkowania, inwestycjami drogowymi i urbanistyką z Tychów, Bytomia, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic, a także pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i eksperci zewnętrzni.

Tematem jest polityka parkingowa w Tychach. Pierwsze rozmowy ekspertów z tyszanami w tej sprawie odbyły się 24 marca. Łącznie przeprowadzono ok. 150 pogłębionych wywiadów z mieszkańcami, przedsiębiorcami, użytkownikami lokali w sąsiedztwie parkingów oraz osobami korzystającymi ze stref Park & Ride.

Drugi cykl spotkań odbędzie się w czwartek (7 kwietnia) w godzinach 10:00-14:00. Specjalne punkty pojawią się na Placu Baczyńskiego, parkingu wielopoziomowym przy dworcu PKP, placu przed budynkiem Balbina Centrum oraz przy ul. Grota-Roweckiego w rejonie marketu A-Z.

Wywiady z użytkownikami stanowią szczególnie ważny element dalszej analizy. Uzupełnieniem będą badania firmy inżynierskiej, która w kwietniu przeprowadzi pełne obserwacje parkowania w Tychach. Będą one realizowane na dużym obszarze miasta od rana do wieczora, w dzień powszedni i w sobotę. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wyników przyjdzie czas na pierwsze wnioski.

Polityka parkingowa to jeden z istotniejszych elementów całej polityki mobilnościowej w Metropolii. Powinna być ona odpowiednio dostosowana do stale rosnącej liczby samochodów. W Tychach liczba zarejestrowanych aut w ostatnich 20 latach wzrosła aż dwukrotnie – w 2001 r. było ich około 50 tysięcy, a na koniec 2021 blisko 111 tysięcy. Podobnie wygląda sytuacja w innych miastach i gminach.

Metropolitalna Szkoła Prototypowania ma pomóc w wypracowaniu optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Jest to sprawdzona formuła, którą po raz pierwszy przetestowano w Bytomiu. Prace dotyczyły uspokojenia ruchu na śródmiejskiej ulicy w tym mieście. Projekt został doceniony przez ekspertów z Komisji Europejskiej i zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszą mobilnościową akcję w Europie w 2021 roku.
Jaka polityka parkingowa? Ruszyła Metropolitalna Szkoła Prototypowania w Tychach

Polityka parkingowa nie tylko wpływa na to, jakie środki transportu wybieramy na co dzień, ale także jak wyglądają nasze miasta, które każdego roku – mimo ograniczonej powierzchni – są zmuszone do przyjmowania coraz większej liczby samochodów. Właśnie rozpoczynają się prace drugiej Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, w której zespół urzędników z różnych miast zajmie się polityką parkingową w Tychach. Wspólnie przeprowadzą badania społeczne i inżynieryjne, a na koniec przedstawią wnioski i wskażą, co można usprawnić w tym zakresie.

Niewspółmierny przyrost liczby samochodów w stosunku do względnie stałej liczby miejsc postojowych to problem o charakterze globalnym, który w szczególności dotyczy centrów miast. W godzinach maksymalnej akumulacji, czyli tzw. godzinach szczytu, konkurencja o pojedyncze stanowisko jest największa. W efekcie kierowcy niejednokrotnie pozostawiają auta w miejscach do tego nieprzeznaczonych, blokując ulice i przejścia dla pieszych, albo rozjeżdżając trawniki. Odpowiedzią na ten problem powinna być odpowiednio dostosowana polityka parkingowa.

– Polityka parkingowa to jeden z istotniejszych elementów całej polityki mobilnościowej, nad którą obecnie pracujemy – mówi Marcin Domański, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu GZM. – W Metropolii samochód często jest pierwszym wyborem, gdy mowa o środku przemieszczania się. Mamy dobrze rozwiniętą sieć dróg ekspresowych i autostrad, ale problem pojawia się u celu podróży, czyli w centrach miast. Mówiąc obrazowo, mamy do czynienia z rynnami autostradowymi, które prowadzą do miski o ograniczonych rozmiarach. Gdy samochodów jest za dużo, miska zaczyna się przelewać – dodaje.

Metropolitalna Szkoła Prototypowania to sprawdzona formuła, która pozwala na naturalną wymianę wiedzy i budowanie relacji między pracownikami metropolitalnych samorządów. Tym razem szkołę tworzy zespół złożony z urzędników zajmujących się inżynierią ruchu, strefami płatnego parkowania, inwestycjami drogowymi i urbanistyką z Tychów, Bytomia, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Katowic, a także pracownicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i eksperci zewnętrzni.

– Taki skład zapewnia połączenie różnych doświadczeń i wiedzy oraz szerokie spojrzenie na przyszłą przemianę. Urzędnicy pracują w miastach, które posiadają i zmieniają strefę płatnego parkowania lub rozważają jej wprowadzenie, dlatego mogą się podzielić swoimi wnioskami dotyczącymi zarówno funkcjonowania samego mechanizmu, jaki sposobów prowadzenia badań – mówi Paweł Jaworski, urbanista, który przewodniczy spotkaniom zespołu na zlecenie GZM.

– W ciągu ostatnich 20 lat liczba samochodów zarejestrowanych w Tychach wzrosła aż dwukrotnie. W 2001 roku było ich około 50 tysięcy, a na koniec 2021 blisko 111 tysięcy. Trend ten powoduje potrzebę lepszego zarządzania powierzchnią do parkowania, przede wszystkim w centrum miasta – mówi Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Chcemy dokładnie przyjrzeć się sprawie, dlatego zapytamy o zdanie ekspertów, przeprowadzimy badania i analizy, ale bardzo ważny jest dla nas także głos osób, które faktycznie wykorzystują parkingi, w szczególności strefę płatnego parkowania i parking przy dworcu PKP. Dopiero, gdy zdobędziemy pełną wiedzę, zadecydujemy w jakim kierunku kształtować politykę parkingową w mieście.

W dniach 24 marca i 7 kwietnia eksperci wyjdą w teren i zbiorą uwagi od osób korzystających w ciągu dnia z parkingów w mieście.

– Wywiady z użytkownikami, jakie przeprowadzimy w najbliższym czasie, są dla nas bardzo ważnym elementem analizy. Zapraszamy do rozmów – zachęca Ewa Lutogniewska, koordynująca proces ze strony GZM – Na tym nie kończy się  nasza praca. W kwietniu na nasze zlecenie firma inżynierska przeprowadzi pełne obserwacje parkowania. Będą one realizowane na dużym obszarze miasta od rana do wie, w dzień powszedni i w sobotę. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wyników przyjdzie czas na pierwsze wnioski.

Plac Baczyńskiego, parking wielopoziomowy przy dworcu PKP, plac przed budynkiem Balbina Centrum oraz ul. Grota Roweckiego w rejonie marketu A-Z. W tych czterech lokalizacjach staną stoiska, w których każdy będzie mógł zgłosić swoje spostrzeżenia na temat korzystania z tyskich parkingów. Wnioski będą notować eksperci. Spotkania odbędą się 24 marca oraz 7 kwietnia, w godzinach 10:00-14:00.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Metropolitalna Szkoła Prototypowania odbyła się w Bytomiu i dotyczyła uspokojenia ruchu na śródmiejskiej ulicy w tym mieście. Projekt został doceniony przez ekspertów z Komisji Europejskiej i zajął drugie miejsce w konkursie na najlepszą mobilnościową akcję w Europie w 2021 roku.
Pyskowice: zmieniają się osiedla

Samorząd kontynuuje działania związane z modernizacją infrastruktury osiedlowej. Droga jak nowa pojawi się w najbliższych miesiącach przy budynku ul. Wojska Polskiego 2, a na placu ul.Kochanowskiego 6 – Paderewskiego powstanie dodatkowy parking. W wyniku przetargów miasto zaoszczędzi na obu inwestycjach ponad 80 tys. zł.

Obecną asfaltową nawierzchnię jezdni przy ul.Wojska Polskiego zastąpi betonowa kostka. Wymieniona zostanie podbudowa, powstaną nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych. Koszt całości skalkulowano wstępnie na ponad 231 tys. zł, ale gmina zapłaci dużo mniej. Roboty – w terminie do połowy października – wykona spółka Hucz z Boronowa za 175 407,80 zł, która wygrała przetarg najtańszą z ofert.

W tym samym czasie zmieni się układ podwórka u zbiegu ulic ul.Kochanowskiego 6 – Paderewskiego. Istniejący parking zostanie rozbudowy o nowe miejca, które zajmą część obecnego terenu zielonego.  Tym samym przeniesienia, w obrębie placu, wymagać będą urządzenia zabawowe, ławki i drzewa.

Plac w ogóle nabierze estetyki. W ramach zadania otynkowany zostanie murek od śmietnika, wymieniona częściowo kostka brukowa na ulicy, wykonane będą chodnik i droga dojazdowa dla osób niepełnosprawnych.
Całość prac zamknie się kwotą 128 857,62 zł, którą zaproponowała firma PPHU Agnieszka Borczyk z Zabrza. To o blisko 25 tys. zł mniej, niż wstępnie zakładano.

W sumie, dzięki oszczędnościom uzyskanym w postępowaniach na te zamówienie publiczne, w kasie Pyskowic zostanie 80 455,58 zł.

Źródło: UM Pyskowice
Wchodzi w życie uchwała w sprawie Strefy Płatnego Parkowania

Bezpłatny 20-minutowy postój w strefie, poprawa dostępności miejsc postojowych i zwiększenie ich rotacji poprzez rozszerzenie SPP o kolejne ulice w Śródmieściu, a także nowe parkomaty i zmiana stawek za parkowanie. Dzisiaj, 8 lipca wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej podjęta 21 czerwca w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, która wprowadza w niej zmiany poprzedzone szerokimi konsultacjami z mieszkańcami miasta oraz badaniami i analizami funkcjonowania SPP w Bytomiu.

– Wprowadzone zmiany w Strefie Płatnego Parkowania mają przede wszystkim poprawić dostępność miejsc do parkowania. Poprzedzone zostały one badaniami ankietowymi, konsultacjami z mieszkańcami, ale także diagnozą sytuacji parkingowej. Część zmian, jakie wchodzą właśnie w życie są wynikiem apeli mieszkańców, a dotyczą m.in. rozszerzenia SPP czy darmowego 20-minutowego postoju w okolicach budynków użyteczności publicznej – mówi Paweł Wittich, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

Rozszerzenie SPP i bezpłatny 20-minutowy postój

Z każdym rokiem rośnie liczba samochodów parkujących w Śródmieściu. Ze względu na zbyt małą rotację pojazdów parkujących w ramach Strefy Płatnego Parkowania, kierowcy narzekają na brak możliwości pozostawienia samochodu nawet na krótki czas. Bardzo często kierowcy wybierają możliwość parkowania poza strefą, blokując tym samym miejsca parkingowe mieszkańcom w pobliżu swoich domów.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów przeprowadził w 2020 roku diagnozę sytuacji parkingowej oraz badania ankietowe, w których udział wzięło 1,1 tys. bytomian, w tym 35% respondentów mieszkających w obszarze SPP. Ponad 55% ankietowanych źle lub bardzo źle oceniła dostępność miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania. Dla ponad 30% biorących udział w badaniu remedium na problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego jest rozszerzenie obszaru SPP, m.in. o tereny znajdujące się w sąsiedztwie bytomskich szpitali czy też o tereny bezpośrednio graniczące z obszarem strefy.

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania powiększyła się o kolejne ulice: ul. Batorego, Kolejową, Chrzanowskiego (na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Wrocławskiej), Sokoła (na odcinku od ul. Korfantego do ul. Matejki), Matejki (na odcinku od ul. Sokoła do ul. Katowickiej). pl. Michała Wolskiego. Tym samym liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania zwiększy się do 1250 miejsc i obejmie 54 ulice w Śródmieściu.

Wchodzi w życie uchwała w sprawie Strefy Płatnego Parkowania. Za postój zapłacimy w nowym parkomacie

Warto dodać, że jedną z najważniejszych zmian, jaka wchodzi w życie to bezpłatny, 20-minutowy postów na obszarze całej strefy płatnego parkowania. To efekt przeprowadzonych analiz oraz konsultacji z mieszkańcami, którzy podkreślali jak bardzo ułatwiłby im życie bilet zerowy w okolicach budynków użyteczności publicznej.

Za postój zapłacimy w nowych parkomatach

Nowe parkomaty, których montaż właśnie się zakończył, to również kolejna zmiana związana ze SPP. Ich montaż rozpoczął się w czerwcu, a po odbiorach i testach sukcesywnie były dopuszczane do użytkowania. W tym czasie kierowcy parkujący w SPP otrzymywali – pozostawione za wycieraczką – informacje o nowych parkomatach. W sumie w całej SPP jest ich 97 na terenie SPP, a płatność w nich – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – odbywać się będzie tylko bezgotówkowo, czyli za pomocą karty płatniczej, system BLIK lub telefon komórkowy.

Nowe stawki i abonamenty w SPP

Wraz z wejściem w życie uchwały, w mieście obowiązują także nowe stawki opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Obecnie obowiązujące stawki nie zmieniały się od 2008 roku, a zaplanowane zmiany pozwolą zwiększyć rotację aut w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. Minimalna opłata za parkowanie będzie wynosić 1 zł, a opłacanie dalszego parkowania uzależnione będzie proporcjonalnie od długości czasu parkowania.

I tak za pierwszą godzinę zapłacimy 2,50 zł, za drugą – 3,00 zł, za trzecią – 3,60 zł, za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł. Warto podkreślić, że w porównaniu z innymi miastami Metropolii, jak: Katowice Gliwice, Chorzów – stawki za 1 godzinę parkowania w SPP w Bytomiu będą niższe o ponad 15%.

Dla mieszkańców i przedsiębiorców będą dostępne także opłaty abonamentowe:

· abonament mieszkańca typu M za 12,5 zł miesięcznie dla parkujących, którzy wybiorą parkowanie na 2 wybranych ulicach, wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy;
· abonament mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania typu MSPP za 50 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP, wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy;
· abonament mieszkańca miasta typu BYTOM za 250 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP, wydawany na okres od 1 do 12 miesięcy;
· abonament przedsiębiorcy typu P za 150 zł miesięcznie dla parkujących, którzy wybiorą parkowanie na 2 wybranych ulicach;
· abonament przedsiębiorcy typu PSPP za 250 zł miesięcznie obowiązujący w całej SPP;
· oraz tzw. abonament typu K za 500 zł, który umożliwia parkującym korzystanie z wyznaczonej koperty na prawach wyłączności.

Gdzie i jak załatwić abonament?

Wnioski na abonamenty można składać osobiście w budynku siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35 lub drogą elektroniczną adres: mzdim@mzdim.bytom.pl oraz zamówić poprzez stronę internetową: www.bytom.e-abonament.pl

Celem wydania abonamentu należy przesłać wypełniony odpowiedni wniosek, potwierdzenie wniesienia opłaty, zdjęcie dowodu rejestracyjnego, ewentualnie inne niezbędne dokumenty. Po weryfikacji wniosku pracownik działu Strefy Płatnego Parkowania skontaktuje się z Wnioskodawcą w celu wydania abonamentu w MZDiM ul. Smolenia 35.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 32 39 69 750

Źródło: UM Bytom
Rusza budowa piętrowych parkingów na Tylnej Mariackiej

Na ulicy Tylnej Mariackiej powstaną piętrowe parkingi. Teren został już przekazany generalnemu wykonawcy, który rozpoczął tam pierwsze prace. Od czwartku zmiany w organizacji ruchu i brak wjazdu na Tylną Mariacką.

– Zautomatyzowane parkingi na Tylnej Mariackiej to inwestycja, która jest ściśle powiązana z przebudową ul. Dworcowej. Zgodnie z założeniami powstaną tu urządzenia smart, oferujące w sumie 240 miejsc dla samochodów. To praktyczne rozwiązanie pozwalające stworzyć miejsca parkingowe na stosunkowo niewielkiej powierzchni – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W związku z prowadzonymi pracami, w najbliższy czwartek (27.05) pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu przy ul. Tylnej MariackiejNa ulicy będzie obowiązywał zakaz ruchu, za wyjątkiem dojazdu do posesji mieszkańców i obsługi lokali usługowych (oraz służb komunalnych i pojazdów budowy). Miejsca parkingowe dla katowiczan mieszkających przy Tylnej Mariackiej i osób obsługujących lokale usługowe będą sukcesywnie wyłączane z użytkowania wraz z postępem robót. Ponadto jeżeli w obszarze zamykanych miejsc parkingowych będą występowały tzw. koperty, miejsca zastrzeżone, one również będą likwidowane.

Prace zostaną podzielone na etapy

W pierwszej kolejności prowadzone będą etapowo prace związane z renowacją muru oporowego własności PKP – najpierw od strony ul. Mielęckiego. W związku z tym zaistnieje konieczność zajęcia na długości ok. 70 m (ok. 30 miejsc parkingowych) po stronie muru. Następnie na tym samym odcinku po skończeniu prac renowacyjnych, wykonywane będą przebudowy sieci kolidujących z nowym układem. Wtedy dodatkowo zostanie wyłączonych z możliwości parkowania (ok. 15 miejsc parkingowych) od strony kamienic. Później wykonawca rozpocznie prace renowacyjne muru oporowego od strony ul. Francuskiej – w rejonie drugiego zespołu maszyn, w związku z czym zajęte zostanie ok. 20 miejsc parkingowych (łącznie 65 miejsc parkingowych). Planowany termin rozpoczęcia tego etapu to 7 czerwca br.

W kolejnym etapie zaplanowane jest wykonanie przebudowy sieci kolidujących z drugim zespołem maszyn i dodatkowo zostanie zajętych ok. 10 miejsc od strony kamienic (łącznie 75 miejsc parkingowych). Planowany termin rozpoczęcia tego etapu to 12 lipca bieżącego roku.

Następnie prowadzone będą prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej w obszarze pomiędzy zespołami maszyn i wtedy zajętych zostanie kolejne 20 miejsc (łącznie 95 miejsc parkingowych). Planowany termin rozpoczęcia tego etapu to 19 lipca. Wtedy też wyłączone z możliwości parkowania zostaną wszystkie miejsca parkingowe na obszarze placu budowy.

Montaż modułów parkingowych planowany jest z końcem października 2021. Parkingi wielopoziomowe mają być gotowe do końca bieżącego roku. Przebudowa układu drogowego, wraz z wykonaniem zadaszonego parkingu rowerowego oraz wykonanie systemowej wiaty śmietnikowej zakończy się w marcu 2022 roku.

Smart parkingi wielopoziomowe

Projekt inwestycji zakłada, że na Tylnej Mariackiej stanie 20 urządzeń do parkowania. 12 maszyn od strony ul. Mieleckiego oraz 8 od strony ul. Francuskiej. W sumie, w parkingu typu smart, będzie 240 miejsc parkingowych. Moduły parkingowe będą posiadały elewację z ażurowej siatki, która daje możliwość montowania w późniejszym etapie różnego rodzaju elementów wizualnych. Ponadto przewidziano 10 naziemnych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ciągu ul. Tylnej Mariackiej.

Wykonawcą robót jest firma Grand Andrzej Grygiel, wartość tej inwestycji to ok. 20 mln zł.

Źródło: UM Katowice
Rusza budowa dwupoziomowego parkingu „Park&Ride”

W Tychach obok Szpitala Wojewódzkiego powstanie nowy dwupoziomowy parking typu Park&Ride.  Będzie on przeznaczony dla samochodów, motocykli i rowerów. W środę, 5 maja przekazano teren budowy wykonawcy, jakim zostało wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane BUDECON S.A.

Inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji w Tychach. Dokładnie na terenie istniejącego parkingu, jaki znajduje się w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego. W środę – 5 maja – teren ten został przekazany wykonawcy.

– Plac budowy zostanie wygrodzony, a to oznacza, że nie będzie możliwości zatrzymywania się na istniejącym parkingu, jaki mieści się przy Szpitalu Wojewódzkim – tłumaczy Agnieszka Kijas, rzecznik Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – Kierowców prosimy, by nie pozostawiali tam swoich samochodów.

Docelowo na nowym parkingu znajdzie się 117 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (57 miejsc na parterze i 60 miejsc na pierwszym piętrze), a także 48 miejsc postojowych dla rowerów oraz 22 miejsca postojowe dla motocykli.

– Parking Park&Ride posiadać będzie dwie kondygnacje nadziemne. Dolną, przeznaczoną na garaż zamknięty oraz górną, gdzie przewidziano parking otwarty, zadaszony, z ażurowymi ścianami zewnętrznymi – tłumaczy Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. – W strefie wjazdu znajdować się będzie pomieszczenie dozoru, umożliwiające kontrolę wizualną wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów.

Przewidziano także szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. By zapewnić im dostęp do obu kondygnacji parkingu Park&Ride wejście na parter budynku wyrównane zostanie z poziomem chodnika.

– W jednej z klatek znajdować się będzie dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W pobliżu dźwigu, na obu kondygnacjach, wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie ciągi piesze zaprojektowano w sposób ułatwiający poruszenie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej oraz osobom starszym – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, zastępca dyrektora MZUiM ds. realizacji inwestycji.

Oprócz wyłączenia parkingu drogowcy nie przewidują na ten moment poważniejszych utrudnień w ruchu. Te pojawią się dopiero z chwilą rozbudowy układu drogowego. Chodzi o przebudowę istniejących ciągów pieszych, budowę nowych odcinków chodników i ścieżek rowerowych o łącznej długości 675 metrów, a także wymianę dwóch wiat przystankowych zlokalizowanych po obu stronach ulicy Wyszyńskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 15 mln zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego stanowi ponad 81% proc. (11,5 mln zł).

Źródło: UM Tychy
„Wyzwanie: parkowanie!” w Katowicach

Katowice ruszają do walki o prawidłowe parkowanie w mieście. W ramach akcji „Wyzwanie: parkowanie!”, przy wsparciu Straży Miejskiej, prowadzone będą działania edukacyjne, interwencyjne oraz rewitalizacyjne – w pierwszej kolejności na terenie Śródmieścia i Koszutki. Kierowcy, którzy parkują niezgodnie z przepisami, w pierwszej fazie akcji będą głównie pouczani, a później muszą liczyć się z mandatami i blokadami na kołach.

– Śródmieście Katowic to obszar, który przeszedł zauważalną przemianę w ostatniej dekadzie. Pojawia się tu coraz więcej zieleni, kolejne przestrzenie są rewitalizowane i przywracane pieszym – a przykładem pozytywnych zmian jest dobiegająca końca kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej. Niestety efekt psuje niewielki odsetek kierowców, którzy nie potrafią lub nie chcą prawidłowo zaparkować swoich pojazdów. Tymczasem w Śródmieściu mamy ponad 2000 miejsc parkingowych. Utworzyliśmy także cztery centra przesiadkowe – w tym aż trzy o charakterze park and ride, w których na kierowców czeka blisko 1000 bezpłatnych miejsc parkingowych. Pomimo tego obserwujemy, że w ostatnich latach coraz częściej rozjeżdżane są trawniki i zieleńce. Niektóre pojazdy blokują chodniki, co stanowi duże utrudnienie dla rodziców z wózkami lub dla osób niepełnosprawnych. Dochodzi także do sytuacji, w których pojazd pozostawiony w niewłaściwym miejscu uniemożliwia dojazd karetce, straży pożarnej czy np. służbom miejskim wywożącym śmieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Doszliśmy do punktu w którym należy powiedzieć „dość”. Dlatego dziś ruszamy z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”. Sam jej tytuł jest przekorny, bo pokazuje, że dla niektórych osób zaparkowanie samochodu staje się swojego rodzaju wyczynem. Akcja składa się z trzech faz – w pierwszej będziemy edukować – pokazując jakie konsekwencje wiążą się z nielegalnym parkowaniem, w drugiej – będziemy dyscyplinować kierowców poprzez mandaty, a w trzeciej, przy współpracy z radami dzielnic, w 22 wskazanych miejscach punktowo uporządkujemy rozjeżdżoną zieleń – dodaje prezydent.

Akcja rozpoczyna się 28 kwietnia i swoim zasięgiem obejmie najpierw Śródmieście oraz Koszutkę. W pierwszej fazie, czyli do 9 maja, kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch mogą liczyć na taryfę ulgową – otrzymają ulotkę informacyjną przypominającą mandat lub upomnienie. Od 10 maja nie będzie już przymykania oka, a na opornych parkujących czekają mandaty oraz blokady na koła. Tak stanowcze działania mają doprowadzić do tego, że samochody będą stawały jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI – MAPY I REWITALIZACJA

Po 10 maja akcja przeniesie się także na inne dzielnice. – Dziś wystosuję zaproszenia do Rad Jednostek Pomocniczych, które będą mogły umówić się ze Strażą Miejską na spacer po dzielnicy, którego celem będzie sporządzenie mapy miejsc, w których najczęściej łamane są przepisy związane z parkowaniem. Właśnie te obszary zostaną objęte szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. W tych działaniach nie zależy nam na osiągnięciu jednorazowych efektów tylko wdrażaniu trwałych nawyków – zapowiada prezydent Marcin Krupa.

Dziś (28.04) rozpoczyna się także akcja „Zielone? Nie parkuję!”. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Następnie, w każdej z 22 dzielnic, zostanie wybrane jedno miejsce, które zostanie zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów.

Równolegle do działań w terenie prowadzona będzie kampania edukacyjna dla mieszkańców. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych pojawią się krótkie spoty pokazujące konsekwencje nielegalnego lub nieprawidłowego parkowania. Od 4 maja mieszkańcy będą mieli możliwość oznaczania miejsc na specjalnej mapie, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej oraz dołączenie do nich fotografii z „miszczami parkowania”. Autorzy zdjęć przedstawiających najbardziej jaskrawe i „oryginalne” przykłady „miszczów parkowania” zostaną nagrodzeni gadżetami miejskimi. Mapa dostępna będzie na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu.

Utworzone zostało także wydarzenie na FB, gdzie można znaleźć bieżące informacje związane z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”. LINK: https://bit.ly/3dYmZsH

STATYSTYKI POTWIERDZAJĄ SKALĘ PROBLEMU

– Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie: parkowanie!” jest konieczne, bo jak pokazują codzienne obserwacje i nasze statystyki, wielu kierowców parkuje w miejscach do tego niewyznaczonych, blokując ruch pieszy, utrudniając dojazd do budynków pojazdom służb miejskich lub ratunkowych, czy rozjeżdżając zieleń – mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach.

W roku 2019 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 21882 różnego rodzaju interwencji związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

 • Unieruchomiono 2114 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół 
 • 143 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela
 • Przeprowadzono 1941 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 775 osoby, a wobec 117 zastosowano pouczenie, 3 sprawy trafiły do sądu.

W roku 2020 Straż Miejska przeprowadziła w sumie 11266 różnego rodzaju czynności związanych z porządkiem w komunikacji. W tym:

 • Unieruchomiono 416 samochodów poprzez zastosowanie blokady kół 
 • 43 pojazdy zostały usunięte z drogi na koszt właściciela
 • Przeprowadzono 1017 interwencji związanych z parkowaniem pojazdów na zieleńcach – ukarano mandatami 565 osoby, a wobec 177 zastosowano pouczenie, 8 spraw trafiło do sądu.

W KATOWICACH TRWA REWOLUCJA TRANSPORTOWA

W Katowicach od kilku lat trwa rewolucja komunikacyjna, której celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. W tym roku zostaną przeprowadzone z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Z kolei od maja opłaty za parkowanie w SPP zostaną wyrównane do poziomu tych z podstrefy „Ceglana-Wita Stwosza”, a mieszkańcy Katowic zyskają możliwość nabywania miesięcznych i kwartalnych abonamentów w preferencyjnych cenach.  Do najważniejszych działań zrealizowanych w ostatnich latach można zaliczyć:

 • Utworzenie 45 km nowych dróg rowerowych w latach 2015-2021 (koszt ok. 41 mln zł)
 • Zakup w latach 2015-2021 nowoczesnych autobusów – w tym 115 to pojazdy niskoemisyjne, a 20 to jedno i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym (koszt 130 mln zł)
 • Przebudowa węzła drogowego – skrzyżowania DK81 i DK86 na wysokości Giszowca (zakończenie prac planowane na 2022 rok, koszt prac szacowany na 286 mln zł)
 • Budowa dwóch Centrów Przesiadkowych i Międzynarodowego Dworca Autobusowego (koszt
  ok. 220 mln zł)
 • Wprowadzenie strefy Tempo 30 – 15% dróg w Katowicach objętych tą strefą, gdzie prędkości poruszania się ograniczono do 30 km/h. Tylko w pierwszych trzech latach, po wprowadzeniu strefy, liczba wypadków spadła o około 41%, natomiast łączna liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów spadła o blisko 40%
 • Przywracanie przestrzeni pieszym – m.in. kompleksowa przebudowa i zazielenienie ul. Dworcowej (koszt ok. 16,8 mln zł, zakończenie prac planowane jest na czerwiec/lipiec 2021 r.) oraz przebudowa ul. Warszawskiej (koszt ok. 12 mln zł, zakończenie prac planowane na koniec 2022 r.)

Źródło: UM Katowice
Strefa Płatnego Parkowania na Rynku w Siewierzu

Od 19 kwietnia br. na Rynku w Siewierzu będzie funkcjonować strefa płatnego parkowania. Celem wprowadzenia strefy jest zwiększenie rotacji samochodów parkujących na Rynku.

Pierwotnie Rada Miejska w Siewierzu Uchwałą Nr XVI/198/2020 z dnia 29 października 2020 roku uchwaliła strefę płatnego parkowania, zgodnie z którą pierwsza godzina parkowania była bezpłatna. Niestety, Wojewoda Śląski – Decyzją Nr NPIL.4131.1.977.2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku – w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdził nieważność ww. uchwały, uzasadniając swą decyzję między innymi tym, iż Rada Miejska na podstawie obowiązujących przepisów nie była uprawniona do całkowitego zwolnienia z opłat za parkowanie w pierwszej godzinie.

Stosownie do powyższego, Rada Miejska w Siewierzu podjęła drugą uchwałę w której uwzględniono wytyczne z rozstrzygnięcia nadzorczego i określono podstawowe warunki parkowania.

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje związane z parkowaniem w strefie płatnego parkowania.

 • Opłata za parkowanie będzie obowiązywała w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-17.00.
   
 • Kierowcy będą zobowiązani do wykupienia biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń (parkomatów) oraz do umieszczenia biletu w widocznym miejscu, za szybą pojazdu.
   
 • Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania będą wynosiły:
  • 3,00 zł – za pierwszą godzinę parkowania;
  • 3,50 zł – za drugą godzinę parkowania;
  • 4,20 zł – za trzecią godzinę parkowania;
  • 3,00 zł – za czwartą i kolejne godziny parkowania;
    
 • Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania będzie pobierana opłata dodatkową w wysokości 100 zł. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania.
   
 • W przypadku, gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie 7 dni od dnia wystawienia, to jej wysokość zostanie obniżona do kwoty 50,00 zł.

Źródło: UM Siewierz
Nowa polityka parkingowa w centrum Katowic

Katowice przygotowują się do zmian w zakresie polityki parkingowej. Zależy nam na opinii mieszkańców w tym temacie i dlatego prosimy Państwa o opinie. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie projektu uchwały, który również będzie konsultowany

Katowice stawiają na transport zrównoważony czyli przyjazny dla pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji – ale też kierowców – dlatego wprowadzamy udogodnienia dla wszystkich grup. W ubiegłym roku otwarte zostały dwa duże park and ride w Brynowie i Zawodziu oraz Centrum Przesiadkowe „Sądowa”, a od 2018 r. kierowcy mają do dyspozycji Park and Ride w Ligocie – inwestycje mają zachęcić do wjazdu do centrum miasta komunikacją miejską. Katowice chcą zachęcać osoby przyjeżdżających spoza miasta, do korzystania z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych. Ma w tym pomóc projekt nowej uchwały parkingowej.

 – Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic załatwiając sprawy w centrum mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście. Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jednocześnie mieszkańcy centrum, jak i całego miasta będą traktowani w sposób preferencyjny – poprzez abonamenty miesięczne czy też karty mieszkańca strefy płatnego parkowania. Mniejszy ruch w Śródmieściu oznacza także zmniejszenie emisji spalin, hałasu i wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – dodaje prezydent.

NAJWAŻNIEJSZE PROPONOWANE ZMIANY

1.      Planowane jest podniesienie stawek za postój na miejskich parkingach.

 • pierwsza godzina 3 zł
 • druga godzina 3,6 zł
 • trzecia godzina 4,2 zł
 • każda kolejna godzina 3 zł Natomiast każda kolejna godzina parkowania to 3 zł

2.      Mieszkańcy Katowic będą mogli skorzystać z preferencyjnych stawek abonamentowych, miesięcznych lub kwartalnych.

 • Realizacja zapowiedzi Prezydenta Marcina Krupy o preferencyjnych warunkach dla katowiczan

3.      Wyższe kary dla kierowców, którzy nie płacą za parkowanie.

 • 200 zł (obecnie 50 zł)

Kierowcy, którzy nie płacą za parkowanie, muszą się przygotować na wyższe kary. Obecna opłata dodatkowa wynosi dziś 50 zł. Po zmianach miałoby to być 200 zł.

Zachęcamy mieszkańców Katowic do kontaktu i nadsyłania opinii na temat proponowanych zmian na adres konsultacje@katowice.eu

Źródło: UM Katowice